Bản tin Khoa học và Công nghệ số 18 năm 2022

12/05/2022 15:31

TIN TRONG TỈNH

“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

 

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ: Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 04/05 đến ngày 20/05/2022 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động khoa học và công nghệ như: tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022-2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.

Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 phải được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 trong phạm vi cả nước. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý phải luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Quảng Ninh, hàng năm cũng triển khai chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ với nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ; thành tựu, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực đời sống xã hội và doanh nghiệp.

Việc thông tin tuyên truyền, biểu dương tôn vinh các nhân tố điển hình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua tổ chức trao giải các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, các hình thức viết tin, bài trên báo in và báo điện tử, trang thông tin điện tử… trong đó có chuyên trang khoa học và công nghệ chủ đề chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; đăng tải các phóng sự, chuyên mục khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi chức mừng các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và tổ chức phát động một số hoạt động thiết thực khác.

Theo chủ đề năm 2022, tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ Quốc gia; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ đẩy nhanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

 Giới thiệu về các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, có năng lực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực, đổi mới quy trình sản xuất và kinh doanh, triển khai chuyển đổi số, áp dụng mô hình kinh doanh mới phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ để phục hồi doanh nghiệp sau đại dịch.

Các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022 trong phạm vi toàn tỉnh. Bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

                                     Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Sở KH&CN Quảng Ninh: Thực hiện Nghị quyết số 313- Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp KHCN

 

Thời gian qua, bằng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, Quảng Ninh đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) trên địa bàn đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu. Cùng với đó, hiện tỉnh cũng tập trung hỗ trợ xây dựng, phát triển doanh nghiệp số.

 

Năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 313 về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động KHCN, bao gồm: Phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa; hoạt động sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Với Nghị quyết này, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của Chính phủ, hoặc công nghệ thuộc danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh sẽ được hưởng nhiều mức hỗ trợ hấp dẫn. Đặc biệt, khi thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa đến 100 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 313, Sở KH&CN tỉnh đã chủ động nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp KHCN. Trong đó, nổi bật là việc tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến những cơ chế và chính sách ưu đãi của tỉnh liên quan đến lĩnh vực KHCN; duy trì chương trình “Cà phê công nghệ”, lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực KHCN; đồng hành cùng doanh nghiệp trong ứng dụng, chuyển giao các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Sở KH&CN làm việc với Trung tâm Karst và Di sản Địa chất vể tiến độ nhiệm vụ KH&CN

 

Sáng ngày 12/5, Sở KH&CN làm việc với Trung tâm Karst và Di sản Địa chất, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản về tiến độ nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất - địa mạo và đa dạng sinh học Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử”. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhiệm vụ này được triển khai bắt đầu từ tháng 4 năm 2021 với mục tiêu đặt hàng theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được phê duyệt thực hiện gồm: Xác định, đánh giá được các đặc điểm, giá trị địa lý tự nhiên, địa chất- địa mạo và đa dạng sinh học của Quần thể di dích và Danh thắng Yên Tử, trong đó giao Trung tâm Karst và Di sản Địa chất, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất- địa mạo và đa dạng sinh học Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử”.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã trình bày các nội dung chuyên môn đã và đang thực hiện nhiệm vụ từ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 (từ tháng 1/2022 đến thời điểm kiểm tra 5/2022).

Trong năm 2021, các nhiệm vụ đã thực hiện được đánh giá là đảm bảo tiến độ theo yêu cầu mặc dù dịch bệnh Covid-19 lúc đó tình hình rất phức tạp.

Năm 2022, đơn vị cũng đảm bảo được tiến độ, cụ thể: Xác định, đánh giá đặc điểm, giá trị nổi bật về địa chất – địa mạo tại Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; điều tra khảo sát, nghiên cứu thực địa về địa chất-địa mạo, đã dự thảo các báo cáo: Đặc điểm địa chất, cổ sinh-địa tầng, thạch luận-trầm tích, đặc điểm bối cảnh và cấu trúc-kiến tạo luận các điểm di tích/danh thắng khu vực Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; …Điều tra khảo sát, nghiên cứu bổ sung về các đặc điểm và giá trị thủy-hải văn, khí tượng, khí hậu, biến đổi khí hậu...; tổng hợp tư liệu, phân tích, đánh giá đặc điểm, giá trị đa dạng sinh học tại Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; Thành lập hệ thống các loại bản đồ, bản vẽ, sơ đồ địa chất, địa mạo, viễn thám, lồng ghép các thông tin về các điểm/cụm di tích, danh thắng; bản đồ phân bố di tích, danh thắng và các loại hình di sản khác, đa dạng sinh học trên nền DEM, nền bản đồ địa chất, địa mạo, viễn thám (đối với từng cụm di tích, danh thắng), tỷ lệ 1/50.000… và các công việc, nội dung thực hiện đều đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN đã khẳng định: Nhiệm vụ thực hiện cơ bản đúng tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt. Đề nghị Trung tâm Kast và di sản địa chất tiếp tục thực hiện các công việc theo tiến độ và nội dung được phê duyệt; khẩn trương thực hiện các thủ tục đưa chuyên gia nước ngoài vào thực hiện các nội dung của nhiệm vụ thuyết minh được phê duyệt.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Ngày hội STEM 2022: Đồng thanh tương ứng

 

Nếu những năm trước, Ngày hội STEM chỉ tập trung vào một sự kiện diễn ra tại Hà Nội thì lần này, Ngày hội bao gồm một chuỗi hoạt động ở hơn 10 địa phương trên cả nước.

 

Ngày hội STEM Việt Nam là một hoạt động thường niên nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM - một mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới. Sau một năm gián đoạn (2020) và một năm chỉ tổ chức online (2021) do tình hình dịch bệnh COVID-19, năm nay, sự kiện này trở lại dưới chủ đề “Vượt lên biến động”.

Tâm điểm của Ngày hội năm nay là hai hội thảo diễn ra tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (Hà Nội) vào ngày 20/5. Trong đó, một hội thảo dành riêng cho các em học sinh - từ thành thị đến nông thôn và miền núi, từ trường chuyên danh tiếng đến trường làng - giới thiệu các hoạt động học tập, sinh hoạt câu lạc bộ theo định hướng STEM tại ngôi trường của mình. Chúng ta thường nghĩ, ở thành phố thì mọi điều kiện học tập đều thuận lợi hơn so với các khu vực nông thôn và miền núi. Điều này không hẳn đúng trong trường hợp giáo dục STEM. Báo cáo của các em học sinh sẽ giúp làm rõ những thuận lợi cũng như thách thức trong việc tiếp cận giáo dục STEM ở mỗi khu vực. Đặc biệt, tham gia thuyết trình còn có các cựu học sinh từng đạt giải cao trong các cuộc thi STEM quốc tế, đang làm nghiên cứu ở nước ngoài, nhằm cổ vũ tinh thần các em học sinh có niềm say mê với các hoạt động giáo dục STEM ở trong nước.

Hội thảo còn lại là dành cho các thầy cô chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động giáo dục STEM – từ xây dựng bài học đến tổ chức chủ đề; những khó khăn các thầy cô phải vượt qua để đưa lý thuyết vào thực tiễn; các khuyến nghị để tiếp tục lan tỏa giáo dục STEM mạnh mẽ hơn, thực chất hơn…

Các hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia thuyết trình của khoảng 30 học sinh, sinh viên và thầy cô đến từ 13 tỉnh/thành phố: Hà Nội, TPHCM, Nam Định, Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bến Tre.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

Hiệp hội Blockchain Việt Nam chính thức ra mắt

 

Hiệp hội công nghệ chuỗi khối Việt Nam là tổ chức có pháp nhân chính thức đầu tiên quy tụ những người đam mê nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá chuẩn hoá công nghệ blockchain.

Sáng 17/5, Hiệp hội công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) chính thức ra mắt tại Hà Nội, trở thành cầu nối có tính pháp nhân duy nhất giữa cộng đồng blockchain với các cơ quan, ban ngành nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ blockchain.

Ông Hoàng Văn Huây - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Nguồn: BTC

“Sự phát triển công nghệ blockchain ở Việt Nam không thua kém thế giới, nhưng thứ chúng ta cần là một chất kết dính để cộng đồng chung tay xây dựng hệ sinh thái đồng nhất, đa dạng. Chỉ như vậy, thế giới mới biết về Việt Nam như một vườn ươm cho các dự án blockchain phát triển chứ không phải chỉ là mảnh đất màu mỡ của một vài dự án trăm triệu đô hay tỷ đô” – ông Nguyễn Đoan Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội, phát biểu tại lễ ra mắt.

Để làm được điều đó, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đề ra 6 mục tiêu: Phát triển mở rộng hội viên; Xây dựng tiêu chuẩn hội viên; Hợp tác thúc đẩy ứng dụng của công nghệ blockchain, chứng minh được giá trị của công nghệ này ngoài ứng dụng trong lĩnh vực tài chính và tiền điện tử; Phổ biến kiến thức về blockchain; Tham gia góp ý về chính sách; Hợp tác quốc tế để khẳng định vị thế của Việt Nam và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư thế giới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hiệp hội đặt ra trong thời gian tới là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về blockchain tại Việt Nam. Thành công của hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Dubai hồi đầu năm nay cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này. Vì thế, đại diện của Hiệp hội cho rằng, nếu tổ chức được, Việt Nam sẽ khẳng định được vị thế và đón được các làn sóng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ rất mới này.

Hiện Bộ KH&CN đang triển khai Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25, trong đó blockchain là một trong những công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 được Chương trình này ưu tiên.

Trước đó, sáng 16/5, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Blockchain Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I, đánh dấu sự thành lập của Hiệp hội, công bố ban chấp hành, tôn chỉ và phương hướng hoạt động.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 343/QĐ-BNV được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 27/4/2022, gồm 9 thành viên (1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 4 ủy viên thường vụ). Ông Hoàng Văn Huây – nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN, là Chủ tịch.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

 

Viettel Quảng Ninh ký kết hợp tác với VietinBank Quảng Ninh trong chuyển đổi số toàn diện

 

Ngày 19/5, Viettel Quảng Ninh, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh (VietinBank Quảng Ninh) đã ký kết thỏa thuận hợp tác, mở đường cho cả hai bên trong một loạt lĩnh vực, đặc biệt là hỗ trợ VietinBank Quảng Ninh trong chuyển đổi số toàn diện.

Đại diện lãnh đạo Viettel Quảng Ninh và VietinBank Quảng Ninh trao biên bản hợp tác tại lễ ký kết.

Hiện VietinBank Quảng Ninh là ngân hàng  nằm trong nhóm 3 ngân hàng có quy mô hoạt động lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Còn Viettel Quảng Ninh cũng là đơn vị dẫn đầu tỉnh về viễn thông, công nghệ thông tin.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh cũng như chiến lược phát triển của hai bên, tại lễ ký kết hai bên đã thống nhất sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trong đó sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Hai bên cùng hỗ trợ nhau trong công tác chuyển đổi số toàn diện, tập trung chuyển đổi phương thức chỉ đạo điều hành ra quyết định theo dữ liệu trên các nền tảng số; ưu tiên hợp tác triển khai dịch vụ chi lương qua Viettel Money, sử dụng tài khoản của VietinBank cho cán bộ nhân viên và các doanh nghiệp chi lương do Viettel Quảng Ninh khai thác.

Đồng thời hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết, tích cực sử dụng các ứng dụng nền tảng thanh toán số không sử dụng tiền mặt, góp phần cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số theo Kế hoạch 59/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chuyển số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2022, định hướng đến năm 2030, đảm bảo đạt tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 90%.

Viettel Quảng Ninh nghiên cứu việc ưu tiên cho phép VietinBank đặt các điểm giao dịch, máy ATM, POS tại các trụ sở, văn phòng, mạng lưới chi nhánh, đại lý của Viettel trên địa bàn tỉnh. Hai bên cũng sẽ tạo điều kiện tiếp thị và cung cấp sản phẩm dịch vụ đến các đại lý, các đối tác và các cán bộ nhân viên của Viettel Quảng Ninh và VietinBank Quảng Ninh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo Quảng Ninh

 

TIN QUỐC TẾ

Thiết bị công nghệ có nguy cơ tăng giá

 

TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, dự định điều chỉnh giá lần hai trong vòng một năm, khiến đồ công nghệ có nguy cơ tăng giá.

Theo Nikkei Asia, TSMC nâng giá chip do chi phí sản xuất tăng, cùng những lo ngại về lạm phát và tham vọng tăng trưởng của công ty trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung linh kiện trên toàn cầu.

Các nguồn tin cho biết giá chip của TSMC dự kiến tăng từ 5% đến 8% tùy quy trình sản xuất, bắt đầu được áp dụng từ năm tới. Việc điều chỉnh áp dụng cho cả dòng chip phổ thông lẫn chip tiên tiến dùng trên cảm biến, bộ điều khiển và IC nguồn.

Techwire Asia nhận định, động thái của TSMC sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng đầu cuối vì hàng loạt thiết bị điện tử, từ smartphone cho đến PC, đều sẽ bị ảnh hưởng.

Hãng nghiên cứu Counterpoint ước tính đồ công nghệ có thể nâng giá 5-12% trong năm nay do các nhà cung cấp chip tăng giá. "Các công ty sản xuất điện thoại sẽ bị thiệt hại nặng nhất từ việc điều chỉnh giá chip. Nếu không bán đắt hơn, họ sẽ bị giảm lợi nhuận. Nhưng nếu nâng giá, người dùng sẽ dè chừng hơn trong việc chi tiêu và các lô hàng 5G có nguy cơ bị chậm lại", Counterpoint nhận định. 

 

Covid-19 và nguy cơ lạm phát khiến nhu cầu về smartphone, máy tính cá nhân chững lại, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của các nhà sản xuất chip. Ngoài ra, việc tăng giá cũng phản ánh các khoản chi tiêu khổng lồ của TSMC cho kế hoạch nâng quy mô hoạt động. Từ đầu năm tới nay, công ty đã chi 40-44 tỷ USD và dự kiến đầu tư thêm 100 tỷ USD để mở rộng nhà máy đến năm 2023.

Thông báo của TSMC được đưa ra chưa đầy một năm sau đợt điều chỉnh mạnh nhất trong một thập kỷ. Vào tháng 8/2021, hãng thông báo tăng giá chip 20% do khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu. Một số đối thủ cạnh tranh như United Microelectronics và Semiconductor Manufacturing International cũng thay đổi giá nhiều lần vào năm ngoái. "Tuy nhiên do độ ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn cầu, động thái của TSMC có thể làm rúng động ngành chip", Nikkei Asia bình luận.

Trước đó vào tháng 3, Chủ tịch TSMC Mark Liu tuyên bố giá linh kiện và vật liệu đắt đỏ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các công ty bán dẫn, khiến chi phí sản xuất tăng cao.

Quyết định của TSMC được đưa ra trong bối cảnh lĩnh vực chip đang bị thiếu hụt trầm trọng từ linh kiện, phụ tùng đến vật liệu. Tình trạng này khiến thời gian giao các đơn hàng có thể bị kéo dài đến 18 tháng.

ASML, nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip lớn nhất châu Âu, lo ngại vấn đề lạm phát, chi phí lao động, nguyên liệu và năng lượng tăng cao sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận gộp của hãng xuống một điểm phần trăm.

TSMC hiện chưa đưa bình luận về quyết định tăng giá chip của mình.

Theo vnexpress.net

 

So sánh kính viễn vọng không gian của Trung Quốc và NASA

 

Kính viễn vọng Trung Quốc có phạm vi quan sát lớn gấp khoảng 350 lần kính Hubble nhưng khả năng nhìn xa kém hơn nhiều so với James Webb.

Mô phỏng Kính viễn vọng Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSST). Ảnh: CNSA

Trung Quốc sẽ phóng một kính viễn vọng không gian khổng lồ cuối năm 2023 với mục tiêu tìm hiểu sự tiến hóa của các thiên hà, khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối. Thiết bị mới mang tên Kính viễn vọng Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSST), còn gọi là Xuntian (nghĩa là "khảo sát bầu trời" trong tiếng Trung). Kính viễn vọng này sẽ sử dụng các công cụ quang học để mang đến cho các nhà thiên văn một phương tiện khảo sát bầu trời và lập bản đồ vũ trụ mới.

CSST dài bằng một tòa nhà cao ba tầng. Nó có khẩu độ 2 m, nhỏ hơn một chút so với kính viễn vọng không gian Hubble khẩu độ 2,4 m của NASA. Đổi lại, CSST có phạm vi quan sát lớn gấp khoảng 350 lần Hubble, theo phó giám đốc Liu Jifeng của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Trung Quốc (NAOC).

CSST sẽ sử dụng 4 công cụ của mình để quan sát các vật thể riêng rẽ trong dải Ngân Hà, các khu vực hình thành sao, sao chổi, tiểu hành tinh, sự tiến hóa của hố đen siêu khối lượng và thiên hà, thậm chí cả sự hình thành sao. Nhưng nó sẽ chỉ quan sát được những vật thể ở khoảng cách không quá xa (nằm trong hoặc gần dải Ngân Hà). Trong khi đó, James Webb có thể nhìn rất xa, khám phá thời kỳ các thiên hà và sao hình thành trong vũ trụ, không lâu sau vụ nổ Big Bang.

Như vậy về cơ bản, James Webb và CSST là những công cụ khoa học có độ phức tạp cao và khác loại. Điều này có thể mang đến nhiều ích lợi cho giới khoa học vì chúng sẽ cung cấp những thông tin phong phú thay vì cùng nghiên cứu các phần vũ trụ giống nhau.

Theo vnexpress.net

 

Phát hiện đặc điểm sinh học trong máu báo hiệu nguy cơ tự tử

 

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học California (Mỹ) đã tìm thấy các dấu hiệu sinh học đặc biệt trong máu, có thể chỉ ra nguy cơ tự tử ở những người bị rối loạn trầm cảm.

Ảnh minh họa: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu và não của những người tự tử, cũng như những người tử vong vì các lý do khác. Họ phát hiện ra rằng: “Đặc điểm gien trong máu có tính thông tin cao, cho thấy những thay đổi phân tử trong quá trình tự tử”.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy rằng ở những người chết vì tự tử, biểu hiện gien chịu trách nhiệm phản ứng với căng thẳng, đồng hồ sinh học, phản ứng miễn dịch, có sự