BẢN TIN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN SỐ 02 NĂM 2022

15/06/2022 10:00
Trong số này:

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 1

 

KHCN và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển KT-XH.. 1
Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm.. 4
Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện số hóa thủ tục hành chính. 6

 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.. 8

 

Sở KH&CN chúc mừng, động viên tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu trong tỉnh  8
Xây dựng nền hành chính hiện đại hướng đến chuyển đổi số toàn diện tại thành phố Hạ Long  12
Khảo sát lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng. 14
HACCP - Những mô hình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả tại Quảng Ninh. 18
Doanh nghiệp tiêu biểu góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của Tỉnh  21

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC.. 24

 

Đau nửa đầu: Nguyên nhân, cách khắc phục bạn nên biết sớm để tránh bệnh trở nặng. 24
Loại rau quen thuộc với người Việt ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. 28

 

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.. 30

 

2 trí thức của Quảng Ninh được tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022. 30
Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh  31
Sở KH&CN chủ động các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp KHCN.. 31

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

KHCN và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển KT-XH

 

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật KH&CN được thông qua, thống nhất chọn ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KHCN vào sản xuất. Chủ đề Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 là “KHCN và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển KT-XH”. Liên quan đến chủ đề này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN.

Ông Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN. 

 Xin ông cho biết về ý nghĩa của chủ đề Ngày KH&CN Việt Nam năm nay?

+ Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 được Bộ KH&CN thống nhất chủ đề là “KHCN và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển KT-XH”. Có thể khẳng định, chủ đề này rất thích hợp với bối cảnh chung của nước ta hiện nay, khi đại dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát và đang tập trung cho việc phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển KT-XH.

Không chỉ là dịp để tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KHCN; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KHCN, mà thông qua sự kiện này tạo khí thế thi đua lao động sáng tạo sôi nổi, khơi dậy những ý tưởng, sự sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng KHCN vào phục vụ phát triển KT-XH.

Tại Quảng Ninh, chủ trương gia tăng hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng đang được tỉnh tập trung, nhằm tạo sức bật cho nền kinh tế nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung sau đại dịch Covid-19.

- Thời gian qua, tỉnh đã có những chương trình, giải pháp nào để thúc đẩy hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực, thưa ông?

+ Không chỉ 2 năm xảy ra đại dịch, từ trước đến nay Quảng Ninh luôn coi KHCN là động lực để dẫn dắt KT-XH phát triển bền vững. Từ quan điểm này, 2 nhiệm kỳ gần đây tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU năm 2012 và Nghị quyết 07-NQ/TU năm 2017 về phát triển KHCN đến năm 2020, cùng với đó là nhiều kế hoạch, chương trình, đề án liên quan. Nhờ đó, hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo của tỉnh đã có những dấu ấn nhất định, từ y tế, giáo dục, cải cách hành chính, nông nghiệp, kinh tế, quốc phòng, an ninh…

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại vào hoạt động, qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh. Từ chỗ chỉ sản xuất manh mún đến nay, hàm lượng KHCN trong hoạt động lao động, sản xuất ngày càng gia tăng. Theo ước tính, đến nay, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đạt 45,24% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, gần đây, tỉnh đang đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi số, hướng tới phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số.

Cũng từ các chủ trương này, nhiều công nghệ tiến bộ đã được triển khai, áp dụng, mang lại những khởi sắc ban đầu tại các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, y tế, an ninh, trật tự… Minh chứng rõ nét nhất là những người nông dân lao động của Quảng Ninh cũng đang thích nghi dần với việc áp dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh, đem lại năng suất lớn, giá trị cao cho cây trồng, vật nuôi và thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số cũng chính là tiền đề quan trọng để các ngành, lĩnh vực bắt nhịp nhanh, kịp thời với xu thế phát triển 4.0 của thế giới, tạo ra các giá trị tăng trưởng mới.

- Với vai trò là cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực quản lý hoạt động KHCN, Sở KH&CN sẽ có những tham mưu, giải pháp như thế nào để thúc đẩy hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo tại tỉnh, thưa ông?

+ Sở KH&CN hiện đang tham mưu cho UBND tỉnh, trình Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu nghị quyết hướng đến là tiếp tục phát triển mạnh mẽ KHCN và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững, kết hợp với hợp tác, hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong đó có 4 nhóm giải pháp sẽ được đẩy mạnh trong giai đoạn tới để tăng cường hơn nữa vai trò của KHCN và đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH.

Thứ nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội về KHCN và đổi mới sáng tạo. Gắn nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, của các ngành, đơn vị. Từ đó, tăng cường tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào phát triển KT-XH; hoàn thiện các quy định quản lý về KHCN đảm bảo thông thoáng, dễ tiếp cận.

Thứ hai là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KHCN và đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH. Thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo, ứng dụng KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực.

Thứ ba là huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, phấn đấu tỷ trọng chi cho nghiên cứu khoa học không dưới 1% GRDP. Phát huy tối đa nguồn vốn đầu tư cho KHCN của các doanh nghiệp, cá nhân, trong đó, sử dụng vốn ngân sách như là vốn mồi để kích cầu doanh nghiệp đầu tư cho KHCN; quan tâm đầu tư để tăng cường tiềm lực KHCN cho các cơ quan quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển KHCN, tăng quy mô nguồn quỹ, mở rộng phạm vi, đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là đổi mới cơ chế quản lý, ưu tiên các lĩnh vực chế biến, chế tạo, kinh tế biển, nông nghiệp, y tế, giáo dục, dịch vụ, du lịch…

Cuối cùng là đẩy mạnh hợp tác, mở rộng hội nhập quốc tế về KHCN và đổi mới sáng tạo.

Ngoài các giải pháp chính, thời gian tới Sở KH&CN cũng sẽ tham mưu cho tỉnh chú trọng hơn đến phát triển nguồn nhân lực KHCN theo chiến lược đào tạo tại chỗ, nhập cư lao động và hợp tác chuyên gia. Cùng với đó là phát triển hạ tầng KHCN đảm bảo đồng bộ, thông suốt; tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về KHCN, nhất là kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao, đầu tư công nghệ, kiên quyết không chấp thuận các công nghệ cũ, lạc hậu. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tạo môi trường để khích lệ, thu hút người dân, cộng đồng doanh nghiệp tham gia mạnh dạn hơn nữa trong lĩnh vực này.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

                                                                         Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

                          

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm

 

Trong tiến trình chuyển đổi số, Quảng Ninh xác định sẽ lấy những nền tảng, thành tựu đã đạt được của hệ thống Chính quyền điện tử và Đề án xây dựng thành phố thông minh của tỉnh làm tiền đề để chuyển đổi số toàn diện. Trong đó, xác định sẽ tiếp tục triển khai sâu hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa mạnh mẽ trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Nhận thức được vấn đề quan trọng về chất lượng nguồn nhân lực trong tiến trình chuyển đối số nói riêng và sự phát triển tổng thể KT-XH nói chung, Quảng Ninh xác định, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), số hóa, chuyển đổi số phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, quy củ ngay từ trong trường học, trong ngành giáo dục, nhằm chắc từ gốc nguồn nhân lực CNTT. Nhờ định hướng đó, những năm qua, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Được triển khai sớm từ năm 2009, đến nay, phần mềm quản lý văn bản trực tuyến trong ngành giáo dục đã giúp số hóa và xử lý 100% văn bản đi, đến trong ngành; 100% cán bộ, chuyên viên, nhân viên ngành giáo dục đều có tài khoản, có chữ ký số để truy cập và xử lý công việc. Sở GD&ĐT cũng đã hoàn thiện liên thông văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia với Bộ GD&ĐT, các cơ quan trung ương; liên thông văn bản điện tử đến toàn bộ 13/13 phòng GD&ĐT và toàn bộ các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, 13/13 phòng GD&ĐT, 89 trường học, cơ sở giáo dục các cấp cũng đã được trang bị hệ thống hội nghị truyền hình công nghệ video conference. Trong suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành giáo dục đã đảm bảo việc thực hiện các cuộc họp, hội nghị, tập huấn quan trọng theo hình thức trực tuyến, đảm bảo tất cả các nội dung công việc cần triển khai trong ngành không bị gián đoạn, chậm trễ.

Ngành GD&ĐT tỉnh còn đầu tư hệ thống hạ tầng CNTT hiện đại cho 89 trường học theo mô hình ứng dụng CNTT nâng cao. Hệ thống này đã cho thấy hiệu quả vượt bậc trong thực tế thời gian qua khi toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đã ứng dụng được tối đa phương tiện, thiết bị CNTT để tổ chức dạy học trực tuyến; lồng ghép hiệu quả giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến, qua đó, thực hiện được mục tiêu “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học” trong hoàn cảnh dịch bệnh. Việc ứng dụng CNTT, số hóa trong giáo dục đã và đang tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, dạy học, phòng chống dịch trong các nhà trường. Qua đó, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tạo đà để Quảng Ninh bứt phá trong phát triển KT-XH và trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện giai đoạn tiếp theo.

Cùng với ngành giáo dục, ngành y tế cũng là một trong những ngành trọng điểm được tỉnh xác định ưu tiên dành nguồn lực và chỉ đạo sâu sát để ứng dụng sâu CNTT và triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ. Từ năm 2010, nhiệm vụ ứng dụng CNTT đã bắt đầu được ngành y tế Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, ưu tiên đầu tư và thực hiện xuyên suốt trong hoạt động của ngành. Giai đoạn 2010-2015, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo, tích cực đầu tư hoàn thiện cơ bản các hạ tầng CNTT, với 100% đơn vị có phòng máy chủ và 100% máy tính được kết nối internet để phục vụ công việc; triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý, điều hành y tế, như: Phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS, LIS, PACS), các phần mềm quản lý điều hành văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4); trang thông tin điện tử tổng hợp... Nhờ hạ tầng CNTT, ngành y tế đã cắt giảm từ 40-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong ngành; tiết kiệm trung bình 20-30 phút cho cả quy trình khám bệnh của bệnh nhân; giúp điều phối, phân luồng bệnh nhân, tránh quá tải những giờ cao điểm mỗi ngày...

Từ năm 2012, ngành y tế tỉnh bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống Telemedicine (y tế từ xa) đến tất cả các đơn vị tuyến huyện phục vụ công tác hội chẩn từ xa, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật qua mạng internet. Đến nay, 24 điểm cầu trong hệ thống Telemedicine của tỉnh đã kết nối được tới 18 bệnh viện tuyến Trung ương theo đề án khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế (Telehealth), góp phần vừa giảm tải, vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế Quảng Ninh. Tiếp đó, từ năm 2016 đến nay, ngành y tế đã tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số với việc đồng bộ và kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh thực hiện thanh toán, giám định điện tử với BHXH; ứng dụng chữ ký số và trao đổi văn bản điện tử trong toàn ngành; triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử...

Cùng với đó, dấu ấn đặc biệt của ngành y tế tỉnh trong ứng dụng CNTT, chuyển đổi số là việc xây dựng mô hình bệnh viện thông minh tại 3 bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Bãi Cháy, Sản Nhi, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm 2020, 3 bệnh viện này cũng đã hoàn thành mục tiêu triển khai bệnh án điện tử, hoàn thành trước 3 năm so với quy định của Bộ Y tế. Hệ thống bệnh án điện tử với các phần mềm CNTT chuyên dụng như: Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS)... đã thể hiện rõ nét tính ưu việt của chuyển đổi số đối với những ngành trọng điểm như y tế.

Cùng với giáo dục, y tế, nhiều ngành, lĩnh vực trọng điểm khác được tỉnh xác định, như: Hải quan, thuế, xuất nhập khẩu, du lịch - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp... cũng đang tích cực từng bước triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số. Qua đó, sẽ đưa tỉnh tiến nhanh, tiến chắc trên hành trình chuyển đổi số toàn diện.

Bài, ảnh: Đỗ Minh Hà

 

Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện số hóa thủ tục hành chính

 

Trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng những tiến bộ của CNTT vào giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung quan trọng được tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện. Thông qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phục vụ tối đa lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

 Đầu tháng 5/2022, Sở TT&TT, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Công ty FPT-IS) và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bắt đầu phối hợp thực hiện các công việc chuẩn bị cho triển khai thử nghiệm nền tảng số hóa và bóc tách dữ liệu. Nền tảng này sau khi được hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu quản lý, thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, văn bằng chứng chỉ... và kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, giá trị sử dụng. Đồng thời, khai thác hiệu quả dữ liệu sau khi số hóa của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sau giai đoạn khảo sát hệ thống trang thiết bị hiện có, tình hình thực hiện và nhu cầu số hóa tài liệu, hồ sơ trong quá trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đến nay các đơn vị liên quan đã hoàn thành việc tích hợp thành công chữ ký số, sim ký số của Viettel và dịch vụ ký số công cộng VNPT CA trên Cổng dịch vụ công để cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến có thể ký số điện tử. Cùng với đó là việc tích hợp thành công chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy trình xử lý hồ sơ lên hệ thống phần mềm một cửa điện tử phục vụ ký số hồ sơ trong quá trình liên thông, giải quyết TTHC.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/6 tới đây, 5 lĩnh vực trọng điểm gồm: Tư pháp, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, TT&TT sẽ bắt đầu triển khai thử nghiệm nền tảng số hóa và bóc tách dữ liệu TTHC. Trên cơ sở trang thiết bị đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị liên quan hiện đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường truyền, lưu trữ và tiến hành cài đặt, chạy thử, hiệu chỉnh các chức năng của hệ thống. Song song với đó, các đơn vị cũng đang triển khai đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng hệ thống cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ vận hành trực tiếp. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, hệ thống sẽ được nhân rộng triển khai các lĩnh vực khác và triển khai đến các trung tâm hành chính công cấp huyện để đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1/12/2022.

Bên cạnh việc thử nghiệm hệ thống số hóa, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ TTHC trong 5 lĩnh vực trọng điểm của tỉnh, các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh cũng đang tích cực hoàn thiện việc số hóa hồ sơ và đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Hiện 100% CBCC tham gia quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đều sử dụng thành thạo, hiệu quả Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử. Trên 60% hồ sơ TTHC trong danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã được số hóa từ khâu tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt trên hệ thống. Tuy nhiên, việc số hóa mới dừng lại ở giai đoạn quét thành phần hồ sơ để lưu trữ và luân chuyển dưới dạng điện tử. Các thành phần hồ sơ chưa được ký số, chưa bóc tách được dữ liệu đưa vào kho dữ liệu tập trung theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Mục tiêu chính của số hóa hồ sơ và đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo phụ lục 1 của Quyết định 06/QĐ-TTg là thực hiện việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tuy nhiên hiện nay tiến độ kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu TTHC của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm, gây khó khăn trong việc đơn giản hóa, số hóa, chuẩn hóa hồ sơ giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công này. Hiện UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ đầu mối cho Công an tỉnh tích cực đôn đốc các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Công an tạo điều kiện, hỗ trợ Quảng Ninh sớm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để làm cơ sở hoàn thành nhiệm vụ này. Đồng thời, các sở, ngành của tỉnh có các dịch vụ công nằm trong danh mục cũng đang nhanh chóng đề xuất với các bộ, ngành chủ quản hệ thống chuyên ngành hỗ trợ tỉnh kết nối liên thông hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh với hệ thống giải quyết TTHC của các bộ, ngành, để theo dõi tiến độ và quá trình giải quyết hồ sơ…

Bài, ảnh: Đỗ Minh Hà

 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Sở KH&CN chúc mừng, động viên tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu trong tỉnh

 

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, lãnh đạo sở KH&CN đã tổ chức các đoàn đến chúc mừng, động viên, trao đổi, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc trong thực hiện các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu trong tỉnh.

Tại Trường Đại học Hạ Long, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở KH&CN Phạm Xuân Đài đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và đoàn kết của tập thể nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thời gian qua; đồng thời mong muốn nhà trường thực hiện sát Nghị quyết của Tỉnh để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ; kỳ vọng trường Đại học Hạ Long tiếp tục đẩy mạnh liên kết trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều loại hình đa dạng hơn, nhiều đối tác uy tín hơn trên thế giới và phải trở thành đơn vị chủ đạo trong nghiên cứu khoa học.


Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng trường Đại học Hạ Long

Tại Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh, là một trong những doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ đầu tiên của Tỉnh, Công ty đã lai tạo, và được Bộ NN&PTNT công nhận 13 giống lúa quốc gia, là đơn vị trong toàn quốc cung cấp nhiều giống lúa đưa vào canh tác góp phần tăng năng suất gieo trồng của Quảng Ninh và trên phạm vi cả nước.

Thời gian tới Công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh các hoạt động KHCN đưa cty phát triển, cung cấp nhiều hơn các loại giống mới năng suất cao cho địa phương. Vinh dự được Giám đốc Sở KH&CN đến chúc mừng và động viên tại Công ty, bà Trần Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh đã bày tỏ niềm phấn khởi và khẳng định sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở KH&CN để Công ty đã đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đủ năng lực thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu chọn tạo giống lúa  mới.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh

Đánh giá cao kết qủa nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của Công ty, Giám đốc Sở KH&CN Phạm Xuân Đài khẳng định việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra nhiều giống lúa mới là yếu tố cần thiết nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng cho sự nghiệp nông nghiệp nông thôn của tỉnh cũng như cả nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Giám đốc Sở KH&CN cũng đã động viên, khích lệ Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đáng tự hào, là cái nôi nghiên cứu, khảo nghiệm, cung cấp nguồn giống chất lượng cao cho Tỉnh và cả nước.

Công ty TNHH Nuôi trồng, Sản xuất và Chế biến dược liệu Đông Bắc ở TP Cẩm Phả là doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất dược liệu cũng đã vinh dự được nhận Quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết số 313/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh (đợt 1/2022) đối với 08 sản phẩm OCOP của Công ty đạt hạng 04 sao năm 2021, với số tiền được hỗ trợ là 160 triệu đồng. 

Tại đây, đồng chí Bùi Quang Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN đã trao đổi, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc trong thực hiện các hoạt động của Công ty, góp ý về định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ Công ty, đưa Công ty vào hoạt động truy suất nguồn gốc.

 

Đồng chí Bùi Quang Minh - Phó Giám đốc Sở KH&CN trao Quyết định hỗ trợ theo Nghị quyết 313/2020 của HĐND Tỉnh cho Công ty TNHH Nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc

Ông Phạm Việt Trung, Giám đốc Công ty TNHH Nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc đã bày tỏ sự quan tâm, khích lệ kịp thời của Sở KH&CN và của tỉnh đối với Công ty. Số tiền hỗ trợ này sẽ khích lệ, góp phần động viên Công ty có thêm sức mạnh khôi phục phát triển sản xuất sau đại dịch Covid 19.

Tại các Cty CP Gốm Đất Việt và Công ty CP Gạch ngói Đất Việt, thuộc Tổ hợp Gốm Đất Việt – là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhiều năm qua, 2 Công ty đã đạt được các giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của các Tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế về thành tích trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ trong sản xuất gạch ngói.

Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Quang cũng là doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tiếp nhận các thành tựu về khoa học công nghệ hiện đại để cung cấp sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty đã nhận chuyển giao công nghệ nhân giống và sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo và công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh.

Trong dịp này, một số tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu khác của tỉnh cũng đã được lãnh đạo Sở KH&CN đến chúc mừng, động viên, trao đổi, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc trong thực hiện các hoạt động, góp ý về định hướng phát triển hoạt động khoa học công nghệ của doanh nghiệp trong thời gian tới. Đồng thời phổ biến những chính sách ưu đãi của tỉnh dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ.

 Sự quan tâm, khích lệ của Sở KH&CN đối với các tổ chức, doanh nghiệp nhân dịp Ngày KH&CN Việt Nam đã tạo niềm hứng khởi, sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với cơ quan Quản lý nhà nước về KH&CN, qua đó khích lệ doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển hoạt động khoa học công nghệ, đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, vững chắc trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Thu Hương

 

Xây dựng nền hành chính hiện đại hướng đến chuyển đổi số toàn diện tại thành phố Hạ Long

 

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, TP Hạ Long đã nỗ lực khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách TTHC. Đồng thời, đổi mới các khâu tiếp nhận, giải quyết TTHC trên cơ sở phân cấp, phân quyền triệt để, đảm bảo quy định của pháp luật.

Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, giải quyết tất cả TTHC trên địa bàn thành phố, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long luôn đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trung tâm luôn chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo, hướng đến tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Trung tâm đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, như: Số hoá điện tử các hồ sơ TTHC, 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm việc giải quyết TTHC của các đơn vị được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng. Ngoài ra, Trung tâm sử dụng chữ ký số cho tất cả cán bộ chuyên trách trong quy trình xử lý văn bản khép kín hệ thống quản lý văn bản; đẩy mạnh việc thực hiện thu phí qua hình thức Banking và thẻ POSS góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và thực hiện thành công cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ số.

Hiện nay, thành phố thực hiện phần mềm kế toán cho tất cả các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, phường, xã; phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công thành phố. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản, để điều hành, trao đổi giao việc, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các cơ quan, đơn vị có TTHC sử dụng phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ của công dân tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số tổ chức trong trao đổi văn bản điện tử...

Đặc biệt, nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết TTHC, từ tháng 3/2022 TP Hạ Long đã triển khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, việc áp dụng bước đầu mang lại những hiệu quả, tiện ích thiết thực. TP Hạ Long triển khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bước đầu mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Trước đây, quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được lưu thành các tập tài liệu, mỗi khi có yêu cầu tra soát hay chỉnh sửa quy trình một TTHC thì việc tìm kiếm, ký xác nhận thay đổi mất rất nhiều thời gian. Sau khi TP Hạ Long số hóa các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO trên hệ thống điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục được các nhược điểm của việc quản lý thủ công trước đây. Hiện 278 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hạ Long, 118 TTHC của 33 xã, phường trên địa bàn thành phố đã được áp dụng trên phần mềm ISO điện tử với quy trình công việc được thống nhất, chuẩn hóa, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của những người tham gia vào quy trình, qua đó nâng cao sự minh bạch trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thành phố đã ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ của 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bám sát quy định để tham mưu triển khai thực hiện đúng chức năng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tham mưu ban hành mới các quy định theo hướng rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố cũng đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ CBCCVC với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu.

Hằng năm, thành phố đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo yêu cầu vị trí công tác (về kiến thức, kỹ năng hành chính và thái độ hành vi ứng xử). Việc tuyển dụng đội ngũ gắn với tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Thành phố cũng xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ công chức và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa khả năng cống hiến, bộc lộ tiềm năng và góp phần cải thiện môi trường làm việc...

Bài, ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

 

Khảo sát lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng

 

Qua kinh nghiệm và thực tế triển khai 30 mô hình điểm về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn từ 2015-2020 và kết quả triển khai 10 mô hình điểm năm 2021;  Năm 2022, Sở KH&CN tiếp tục tham mưu và nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng làm cơ sở giúp các doanh nghiệp mới tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Sở KH&CN giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 243 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 14/02/2022, về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập đoàn khảo sát tại chỗ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng và chuyển đổi số năm 2022.

 Nội dung khảo sát việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện có hoặc nhu cầu áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong thời gian tới tại các tổ chức, doanh nghiệp…gồm: Tiêu chuẩn các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý năng lượng, quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Bố trí mặt bằng sản xuất Work Layout; Thực hành tiêu chuẩn trồng trọt theo VietGap/ GlobalGAP; Các công cụ thống kê và quản lý chất lượng - 7 Tools; ….

Khảo sát việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến tại Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh

Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh, là một trong những doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ đầu tiên của Tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Công ty đã được Bộ NN&PTNT công nhận 13 giống lúa quốc gia, là đơn vị trong toàn quốc cung cấp nhiều giống lúa nhất.

Ông Vũ Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh chia sẻ: Những năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra nhiều giống lúa mới là yếu tố cần thiết nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng cho sự nghiệp nông nghiệp nông thôn của tỉnh cũng như cả nước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tuy nhiên Công ty chưa từng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến nào. Được đoàn khảo sát đến làm việc và tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp, chúng tôi thực sự rất phấn khởi khi lần đầu tiên đăng ký tham gia Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng với 02 hệ thống quản lý tiên tiến: ISO 9001, ISO 14001 và công cụ 5S.

Là doanh nghiệp cơ khí công nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hàng năm Công ty CP Công nghiệp ô tô (VMIC) cung cấp ra thị trường hàng nghìn xe tải và các sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất của các đơn vị trong và ngoài ngành Than.  Công ty đã chủ động, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ, khẳng định năng lực của một trong những đơn vị cơ khí công nghiệp hàng đầu của TKV.

VMIC đã sớm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao và đã chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001...

Công ty đã ban hành áp dụng tất cả các quy trình, quy định hướng dẫn, kiểm soát chất lượng về công tác quản lý và trong khâu sản xuất sửa chữa, trung đại tu thiết bị, xe máy; sản xuất lắp ráp, chế tạo xe ô tô tải nặng và xe ô tô chuyên dùng; các sản phẩm gia công chế tạo, phục hồi.

Khảo sát việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến tại Công ty CP Công nghiệp ô tô (VMIC)

Ông Phạm Xuân Phi, Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Vinacomin cho biết: Chúng tôi thực sự rất hào hứng khi tiếp tục đăng ký thực hiện 02 hệ thống quản lý tiến tiến và một công cụ nâng cao năng suất chất lượng trong năm 2022.

Công ty CP Chế tạo máy (Vinacomin) cũng đã đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ mới trong các dây chuyền chế tạo, gia công thiết bị cơ khí.  Cách làm này đã giúp Công ty nâng cao năng suất lao động, tiết giảm nhân công, chi phí, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm cơ khí phục vụ cho các đơn vị ngành Than.

Từ năm 2004 Công ty Chế tạo máy (Vinacomin) đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, hiện nay theo phiên bản mới nhất ISO 9001:2015. Nhiều sản phẩm của Công ty đã đạt giải chất lượng trong nước và quốc tế.

Ông Lê Viết Sự, Phó Giám đốc Công ty CP chế tạo máy Vinacomin khẳng định: Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty đã làm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, qua đó tạo việc làm, ổn định đời sống người lao động toàn Công ty. Chúng tôi đã nghiên cứu để đề xuất được thực hiện những hệ thống quản lý tiên tiến mới trong năm 2022.

 

Khảo sát việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến tại Công ty CP Chế tạo máy (Vinacomin)

Công ty CP Gạch ngói Đất Việt, thuộc Tổ hợp Gốm Đất Việt - Đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Doanh nghiệp cũng tiên phong đi đầu trong thực hiện phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh với việc áp dụng thành công các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ 5S.

Ông Nguyễn Quang Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Gạch ngói Đất Việt đã rất tự tin bày tỏ: Chúng tôi mong muốn tiếp tục được tiếp cận đến các hệ thống quản lý tiên tiến hơn như ISO 14001, ISO 50001 và được tiếp cận đến hệ thống toàn diện.

Tại các tổ chức, doanh nghiệp khi Đoàn khảo sát đến làm việc đều đã được Đoàn đánh giá và tư vấn rất cụ thể nhằm chọn ra các hệ thống tiên tiến, phù hợp với đặc thù của đơn vị để đăng ký được hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng và chuyển đổi số năm 2022.

 

Khảo sát việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến tại Công ty CP Gạch ngói Đất Việt

 Ông Nguyễn Văn Tân, Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường, Chất lượng (Sở KH&CN) cho biết: Năm 2022, Quảng Ninh tập trung vào hỗ trợ Khối nhóm doanh nghiệp: chế biến chế tạo; các bệnh viện và các doanh nghiệp KH&CN. Việc hỗ trợ tập trung vào các nội dung chính: đào tạo chuyên gia; hỗ trợ bằng các công cụ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó tập trung vào các giải pháp để tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá. Qua khảo sát thấy cộng đồng doanh nghiệp rất đồng tình, tự nguyện đăng ký tham gia vào chương trình nâng cao năng suất chất lượng này. Dự kiến trong năm 2022, Quảng Ninh sẽ thực hiện 11 mô hình điểm năng cao năng suất chất lượng. Hiện các doanh nghiệp vẫn đang duy trì và nỗ lực áp dụng các hệ thống và công cụ quản lý nhằm vươn tầm sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

 Bài, ảnh: Thu Hương

          

HACCP - Những mô hình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả tại Quảng Ninh

 

Tiêu chuẩn “Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn” - HACCP được nhiều quốc gia trên thế giới bắt buộc áp dụng vào quá trình chế biến, sản xuất thực phẩm. Tại Quảng Ninh, những doanh nghiệp đã được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn HACCP thuộc đề án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực về chất lượng sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Là doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động chế biến thủy sản, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh (tại thành phố Hạ Long) đã được tỉnh lựa chọn là mô hình điểm xây dựng, áp dụng  ISO 22000, Work Layout và tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng.

Hoạt động sản xuất ở Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh luôn tuân thủ chặt chẽ và nghiêm ngặt quy trình chế biến sản phẩm.

Từ khi áp dụng chương trình ISO vào sản xuất, thiết lập Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Công ty. Cách bố trí mới của doanh nghiệp đã giúp thao tác của công nhân thuận tiện hơn theo dây chuyền. Hiệu suất ước tăng khoảng 15% so với trước đây và được đối tác Nhật Bản tín nhiệm. Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh cũng đã tiêu chuẩn hóa cách làm việc. Các hoạt động được chuẩn hóa thành các văn bản. Và điều đang ghi nhận là nhận thức của cán bộ nhân viên về Hệ quản lý an toàn thực phẩm được nâng cao.

Có thể nói, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đã đạt hiệu quả rõ nét: Các mối nguy được xác định và kiểm soát chặt chẽ hơn. Các hoạt động kiểm soát về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng hiệu quả và được các đối tác nhập khẩu tin tưởng. Và điều quan trọng là năng suất lao động tăng lên. 

Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó quản đốc Phân xưởng chế biến, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh cho biết: “Để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng và đảm bảo vệ sinh ATTP, công nhân chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ và nghiêm ngặt quy trình chế biến từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, quá trình chế biến đến sản phẩm cuối cùng. Trong từng công đoạn của quy trình sản xuất đều có kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo tất cả các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn HACCP”.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh ở huyện vùng cao Ba Chẽ là doanh nghiệp ươm trồng, chế biến Chè hoa vàng chất lượng cao, giá trị kinh tế lớn tại khu vực miền Bắc. Để áp dụng HACCP, đội ngũ chuyên gia tư vấn đã có nhiều buổi kiểm tra, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp, sau đó là trang bị kiến thức cơ bản của Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP cho người lao động. Thông qua đó nâng cao nhận thức của người lao động từ quá trình ươm trồng, chăm sóc cây giống đến quá trình đóng gói sản phẩm đều phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ của tiêu chuẩn.

 

Sản phẩm từ trà hoa vàng đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, là mặt hàng OCOP chủ lực của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nịnh Văn Trắng, Giám đốc Công ty Kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh, Ba Chẽ cho biết: Sau quá trình xây dựng và áp dụng, Công ty chúng tôi đã được cấp chứng chỉ HACCP và dán nhãn lên các sản phẩm của mình. Việc triển khai, tiêu chuẩn đã mang lại nhiều lợi ích cho Công ty, đưa sản phẩm trà hoa vàng thành mặt hàng OCOP chủ lực của tỉnh Quảng Ninh được nhiều người biết đến.

Nằm trên địa bàn thị xã Đông Triều, Công ty TNHH Dược phẩm xanh Đông Triều là một trong những đơn vị đi tiên phong trong tìm kiếm, trồng, nhân giống dược liệu. Công ty đã tìm kiếm và đưa về trồng nhiều loại dược liệu quý của địa phương và thử nghiệm nhiều dược liệu ở các vùng miền khác.

Công ty TNHH Dược phẩm xanh Đông Triều là một trong những doanh nghiệp của tỉnh được lựa chọn xây dựng mô hình điểm về nâng cao năng suất chất lượng. Công ty đã xây dựng, áp dụng thành công và được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) vào tháng 02/2020.

Ông Phạm Thế Dự, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm xanh Đông Triều bày tỏ: Nếu trước đây, hoạt động phân tích các mối nguy, các điểm giới hạn chỉ được nhận biết một phần và không được văn bản hoá, không có bằng chứng để đánh giá, truy xuất nguồn gốc thì nay, các mối nguy đã được nhận diện đầy đủ và được kiểm soát một cách có hệ thống.  Việc này đã giúp cho Công ty TNHH Dược phẩm xanh Đông Triều cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa, tự tin tham gia nhiều sản phẩm OCOP về dược liệu, chiếm được thị trường khá tốt trong tỉnh và có sức cạnh tranh rộng trên toàn quốc.

Công nhân Công ty TNHH Dược phẩm xanh Đông Triều đóng gói sản phẩm dược liệu của Công ty.

 Cũng nằm trên địa bàn thị xã Đông Triều, Công ty CP Sữa An Sinh đã được tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình điểm về nâng cao năng suất chất lượng. Thực hiện dự án, Công ty đã được đào tạo tư vấn áp dụng ISO 9001:2015 và HACCP với phạm vi sản xuất, kinh doanh Sữa và các sản phẩm từ Sữa; đồng thời đào tạo và tư vấn áp dụng 5S khu vực Nhà xưởng Sữa và các sản phẩm từ Sữa. 

 Công ty đã thiết lập được các giới hạn tại tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất chế biến sữa và các sản phẩm từ Sữa. Các điểm tới hạn CCP đã được nhận biết để kiểm soát. Từ đó, đảm bảo tránh các lây nhiễm chéo và đảm bảo sản xuất an toàn thực phẩm. Hiện nay, Công ty CP sữa An Sinh có trên 10 loại sản phẩm bao gồm: sữa tươi, sữa chua, bánh sữa, caramen. Trong đó, sản phẩm sữa tươi thanh trùng là sản phẩm OCOP 3 sao. Các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đặc biệt tại các trường học, đơn vị ngành than, tại các trạm dừng nghỉ, siêu thị gia đình trên địa bàn tỉnh.

 Ông Ngô Quang Ninh, Giám đốc Công ty CP sữa An Sinh, TX Đông Triều cho hay: Việc áp dụng thành công Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP đã và đang góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty, từ đó kết nối người tiêu dùng và quảng bá thương hiệu vươn xa hơn.

 Việc xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn HACCP là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp thực phẩm của Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.  Đây sẽ là tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp Quảng Ninh tạo ra sản phẩm OCOP có giá trị cao, góp phần nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng bền vững mà Quảng Ninh đang tập trung phát triển trong giai đoạn 2020-2025.

 Bài, ảnh: Hương Anh

 

Doanh nghiệp tiêu biểu góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của Tỉnh

 

Là doanh nghiệp cơ khí công nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hàng năm Công ty CP Công nghiệp ô tô (VMIC) cung cấp ra thị trường hàng nghìn xe tải và các sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất của các đơn vị trong và ngoài ngành Than. Công ty đã chủ động, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ, khẳng định năng lực của một trong những đơn vị cơ khí công nghiệp hàng đầu của TKV.

Tư duy đổi mới sáng tạo đã giúp VMIC nâng cao năng lực sản xuất, chế tạo, phục hồi nhiều chủng loại chi tiết phụ tùng phục vụ sửa chữa xe ô tô, máy mỏ, các thiết bị phục vụ cho khai thác than hầm lò. Nhiều sản phẩm do Công ty sản xuất, chế tạo đã khẳng định chất lượng, đã thay thế một phần vật tư thiết bị mà các mỏ hiện đang phải nhập ngoại. Từ năm 2003 đến nay, Công ty đã sản xuất lắp ráp và cung cấp cho thị trường trong nước được hơn 3.800 xe ô tô Kraz, Kamaz, Scania, UD-Trucks và nhiều xe chuyên dùng các loại; sửa chữa hàng nghìn xe ô tô tải, máy xúc, máy gạt có tải trọng từ 35 đến trên 90 tấn; chế tạo và phục hồi mỗi năm hàng nghìn tấn thiết bị phụ tùng phục vụ đơn vị khai thác than.  

Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ninh năm 2021 làm việc tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin

 Ngoài ra, Công ty cũng duy trì thế mạnh trong sản xuất các loại sản phẩm phục vụ cho khai thác than hầm lò, như: Con lăn băng tải, thanh neo, các linh kiện thủy lực giàn chống mềm GM 20/30…Năm 2020, VMIC là đơn vị cơ khí đầu tiên của TKV sản xuất thành công máy phun sương cao áp dập bụi, góp phần quan trọng giúp các đơn vị sản xuất than cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo công tác môi trường.

Ông Phạm Xuân Phi, Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Vinacomin chia sẻ: Thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là tự động hoá và tin học hoá, VMIC đã từng bước đầu tư về thiết bị và con người, đồng thời phát huy sáng kiến về chế tạo sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu. Trong đó, năm 2015 đã thiết kế chế tạo sản phẩm lớn là mảng sản xuất thuốc nổ thay thế hàng nhập khẩu của Đức. Năm 2017-2018 thay thế một loạt sản phẩm hàng nhập khẩu hầm lò. Đặc biệt, năm 2021 thực hiện 2 nhiệm vụ lớn là máy phun sương cao áp dập bụi đang được sử dụng tại đơn vị ngành Than và xe phun sương cao áp 50 phân khối.

Công nhân Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin đang lắp ráp hệ thống phun sương cao áp dập bụi

 VMIC đã sớm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao và đã chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001... Công ty đã ban hành áp dụng tất cả các quy trình, quy định hướng dẫn, kiểm soát chất lượng về công tác quản lý và trong khâu sản xuất sửa chữa, trung đại tu thiết bị, xe máy; sản xuất lắp ráp, chế tạo xe ô tô tải nặng và xe ô tô chuyên dùng; các sản phẩm gia công chế tạo, phục hồi.

Từ năm 2019, VMIC đã đổi mới, cải tạo quy trình sản xuất theo quy chuẩn JIS của Nhật Bản.  sắp xếp lại hệ thống thiết bị theo nhóm máy gia công cơ khí để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện theo công nghệ sản xuất, chuyên môn hóa sản phẩm nhằm kiểm soát, quản lý, điều hành sản xuất khoa học và hiệu quả hơn.

Ông Phạm Xuân Phi, Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Vinacomin cho biết: VMIC là một trong 05 doanh nghiệp của Quảng Ninh đáp ứng các tiêu chuẩn để làm hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 và vinh dự được nhận giải thưởng cao quý này. Đây là giải thưởng thường niên duy nhất về chất lượng, thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Để đảm bảo đủ 7 tiêu chí xét giải thưởng, Công ty đã cải tiến về môi trường, về phương tiện kỹ thuật, đặc biệt là hàm lượng khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức của Công ty để phục vụ hoàn thiện đủ 7 tiêu chí của giải thưởng.

Với công nghệ, thiết bị được đầu tư, đổi mới hiện đại, Công ty CP Công nghiệp ô tô TKV  đã chế tạo được các chi tiết, phụ tùng, sản phẩm cơ khí chính xác, đảm bảo chất lượng mang thương hiệu VMIC thay thế nhập khẩu phục vụ sửa chữa ô tô, máy khoan, xúc, gạt; chế tạo các loại van, cột chống thủy lực; các loại khuôn đúc, khuôn ép; các thiết bị siêu trường, siêu trọng… Những kết quả từ tiên phong đổi mới sáng tạo ở VMIC sẽ góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo của TKV và tỉnh Quảng Ninh.

 Bài, ảnh: Thu Hương

 

.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

Đau nửa đầu: Nguyên nhân, cách khắc phục bạn nên biết sớm để tránh bệnh trở nặng

 

Khi đau nửa đầu, chúng ta chỉ có thể nằm nghỉ, sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm thế nào để ngăn chặn, giảm bớt chứng bệnh này?

Đau nửa đầu là gì?

Đau nửa đầu có đặc điểm là đau nhói theo nhịp đập của tim hoặc mạch. Khi đau nửa đầu, một số người bị đau ở mắt và vành mắt. Ánh sáng chói và tiếng ồn có thể khiến cơn đau trầm trọng hơn. Khi đau nửa đầu, cũng có thể bị chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa.

Đau nửa đầu có thể nghiêm trọng hơn đau đầu bình thường. Đau nửa đầu là vấn đề về thần kinh, cơn đau đầu chỉ là một trong những triệu chứng. Khi đau nửa đầu, bạn có thể gặp các vấn đề như mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn và nôn mửa. Cơn đau đầu nói chung khiến bạn cảm thấy khó chịu khắp vùng đầu, đặc biệt là trán, trong khi đau nửa đầu thường chỉ đau một bên.

Sau khi cơn đau nửa đầu thuyên giảm, một số triệu chứng có thể vẫn còn như chóng mặt, khát nước, mệt mỏi,… Song cũng có trường hợp thấy sảng khoái, dễ chịu hơn khi cơn đau giảm.

Đau nửa đầu nguy hiểm hơn đau đầu bình thường (Ảnh minh họa).

   Dấu hiệu báo trước cơn đau nửa đầu

Một vài ngày hoặc vài giờ trước khi lên cơn đau nửa đầu, một số bệnh nhân sẽ có dấu hiệu báo trước.

Theo dữ liệu của WebMD, một trang web chăm sóc sức khỏe nổi tiếng thế giới và Phòng khám Mayo Clinic của Mỹ, các dấu hiệu báo trước cơn đau nửa đầu bao gồm: Nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh hoặc mùi vị; cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, thường xuyên ngáp dài; liên tục thèm ăn hoặc chán ăn; khát nước; táo bón hoặc tiêu chảy; chướng bụng đầy hơi; cứng cổ.

Tiến sĩ Chen Renze, Giám đốc Khoa Thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Cathay General Hospital, Đài Loan cho biết, không phải bệnh nhân đau nửa đầu nào cũng có dấu hiệu báo trước, nhiều người sẽ đột ngột trải qua cơn đau.

Một số bệnh nhân đau nửa đầu gặp phải tình trạng thần kinh bất thường, chẳng hạn như: mắt nhìn thấy những tia chớp, đốm đen; tầm nhìn bị thu hẹp, tê hoặc ngứa ran ở bàn tay và bàn chân; ù tai; thay đổi mùi vị.

Nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu và rất khó để xác định chính xác. Tuy nhiên, có một thống nhất chung rằng, do những hoạt động bất thường của não làm chất dẫn truyền thần kinh và các chất hóa học trong máu biến đổi, mạch máu co lại hoặc giãn ra, từ đó gây ra cơn đau nửa đầu.

Các nguyên nhân có thể gây ra chứng đau nửa đầu bao gồm: Ánh sáng chói, tiếng ồn; thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh; thay đổi nội tiết tố, đặc biệt là ở phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc mãn kinh; tinh thần căng thẳng, lịch trình thất thường, mệt mỏi; đói khát; sử dụng thực phẩm có chứa tyrosine (như pho mát, sô cô la, dưa chua...), cà phê, rượu.

Bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình Chen Xinhong, chuyên gia phẫu thuật đau nửa đầu tại Bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial Hospital, Đài Loan cho biết, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chứng đau nửa đầu có liên quan đến một chất dẫn truyền thần kinh có tên là CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide). Chất này ảnh hưởng đến dây thần kinh ngoại biên, nếu nồng độ trong cơ thể cao là dấu hiệu báo trước cơn đau nửa đầu sắp đến.

Những người dễ bị đau nửa đầu        

Theo dữ liệu của WebMD, nguy cơ bị đau nửa đầu có thể chia theo các yếu tố:

- Giới tính: Phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu hơn nam giới.

Độ tuổi: Với cả nam và nữ, độ tuổi dễ bị đau nửa đầu là khoảng 10 đến 40 tuổi. Bác sĩ Chen Renze chỉ ra rằng, mặc dù không thể chữa khỏi chứng đau nửa đầu nhưng tần suất của các cơn đau nửa đầu sẽ giảm dần theo độ tuổi. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng có thể suy đoán là do khả năng co và giãn mạch máu của người sau 40 tuổi không tốt như những người trẻ hơn, vì vậy tần suất đau nửa đầu sẽ giảm.

Tiền sử gia đình: Hầu hết những người có chứng đau nửa đầu đều có tiền sử gia đình mắc bệnh. Nếu cha hoặc mẹ bị đau nửa đầu thì 50% con cái cũng sẽ mắc phải. Nếu cả cha và mẹ đều bị đau nửa đầu, nguy cơ tăng lên 75%.

Các yếu tố khác: Thường là bệnh về thể chất và tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn giấc ngủ, động kinh, v.v.

Các phương pháp điều trị chứng đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu thường có thể thuyên giảm nhờ các loại thuốc, tuy nhiên bạn không thể đợi đến khi cơn đau nửa đầu tấn công rồi mới dùng thuốc, cách này không mang lại hiệu quả mà còn khiến bạn cảm thấy khó chịu, ví dụ khi đầu bắt đầu đau, khát nước, mệt mỏi... hãy dùng thuốc giảm đau.

- Thuốc giảm đau: Bạn có thể mua ở các hiệu thuốc thông thường, thành phần bao gồm aspirin, acetaminophen, thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, diclofenac hoặc caffeine.

Bác sĩ Chen Renze cho biết, nếu sử dụng một loại thuốc giảm đau không hiệu quả, bạn có thể cân nhắc dùng hai loại thuốc giảm đau là acetaminophen và thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID), vì cơ chế giảm đau của hai loại thuốc này là khác nhau, vì vậy tác dụng giảm đau có thể tốt hơn.

Những loại thuốc giảm đau này không có khả năng gây ra bất kỳ gánh nặng thể chất nào, miễn là không sử dụng chúng hàng ngày và dùng đúng liều lượng theo chỉ định của bác sĩ hay dược sĩ.

- Thuốc phòng bệnh: Bác sĩ Chen Renze cho hay, khi thuốc giảm đau không thể làm giảm cơn đau, cơn đau kéo dài hơn 15 ngày trong một tháng, 8 ngày trong số đó là đau nửa đầu và tình trạng này kéo dài hơn 3 tháng, hãy sử dụng các loại thuốc phòng bệnh như thuốc chống trầm cảm, thuốc chống động kinh, thuốc chẹn beta và thuốc chẹn canxi.

- Các loại thuốc khác như ergot alkaloid và Triptans: Những loại thuốc này có thể làm co mạch máu để giảm đau nhưng chỉ được dùng khi có đơn của bác sĩ. Theo tiến sĩ Chen Renze, không nên lạm dụng chúng. Ví dụ, ergot alkaloid có tác dụng giảm đau tốt, nhưng tác dụng co mạch lại mạnh, ngoài ra với một số người khi sử dụng có thể bị đột quỵ hoặc tắc nghẽn tim mạch.

Đối với những trường hợp đau nửa đầu không đáp ứng tốt với thuốc, có thể cân nhắc phẫu thuật và tiêm thuốc. Tiến sĩ Chen Xinhong cho hay, nguyên nhân của chứng đau nửa đầu có liên quan đến chất dẫn truyền thần kinh CGRP. Hiện nay, có những phương pháp điều trị có thể ngăn chặn hoặc làm giảm sự dẫn truyền và nồng độ của CGRP, hoặc làm giãn cơ, tránh chèn ép dây thần kinh, giảm thời gian và tần suất các cơn đau nửa đầu:

- Tiêm botox: Làm giãn cơ để tránh chèn ép dây thần kinh ngoại vi và phong bế dây thần kinh để giảm nồng độ CGRP.

- Kháng thể đơn dòng: Làm giảm nồng độ của CGRP.

- Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu dây thần kinh ngoại biên: Loại bỏ mô và mạch máu chèn ép dây thần kinh.

Làm dịu cơn đau nửa đầu nhờ bấm huyệt

Theo y học cổ truyển, chứng đau nửa đầu xảy ra ở cả hai bên đầu, thuộc kinh mạch gan mật, vì vậy căn nguyên khởi bệnh đau nửa đầu là do "gan dương thượng cang". Lương y Yang Shumei thuộc khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Beigang, Đại học Y Trung Quốc cho hay, các nguyên nhân phổ biến của chứng đau nửa đầu bao gồm: thiếu ngủ, căng thẳng quá mức, cảm xúc lên xuống thất thường....

Theo lời khuyên của lương y Yang Shumei, có thể xoa bóp 3 huyệt sau đây để ngăn ngừa các cơn đau nửa đầu, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và giảm đau:

 

  1. Huyệt hợp cốc

 

Đặt đường chỉ tay của đốt đầu tiên trên ngón cái lên hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) của bàn tay còn lại, ấn đầu ngón cái xuống, đây chính là huyệt hợp cốc.

Hiệu quả: Theo y học cổ truyền, các vấn đề về đầu có thể được cải thiện bằng cách ấn vào huyệt hợp cốc. Xoa bóp huyệt hợp cốc có thể giúp giảm đau đầu, nhức mỏi mắt,...

  1. Huyệt phong trì

Nằm ở hai bên gáy, chân tóc và các gân bên của cột sống, là điểm xuất phát của các cơ vùng cổ.

Công hiệu: Giúp đầu óc tỉnh táo, hoạt khí, giảm đau.

  1. Huyệt thái dương

Nằm ở hai bên mặt, vùng lõm giữa đuôi mày và bờ ngoài của đuôi mắt.

Hiệu quả: Có thể điều trị các triệu chứng như nhức đầu, đau nửa đầu, nhức mỏi mắt...

Ngoài ra, còn có các cách làm giảm chứng đau nửa đầu khác như:

- Uống đủ nước.

- Chườm lạnh vùng trán và cổ.

- Tắm nước nóng để tăng tuần hoàn máu.

- Cách hiệu quả nhất là nằm nghỉ ngơi ở nơi có bóng tối và yên tĩnh.

7 thói quen tốt để ngăn ngừa cơn đau nửa đầu

Chúng ta cũng có thể giảm tần suất của chứng đau nửa đầu bằng những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày. Theo WebMD, các cách để ngăn chặn chứng đau nửa đầu gồm:

- Tìm ra nguyên nhân của chứng đau nửa đầu và phòng tránh nó. Tiến sĩ Chen Renze cho biết, các bác sĩ thường yêu cầu bệnh nhân ghi lại nhật ký đau đầu, thời điểm bị đau đầu và những việc đã làm trước khi đau đầu...

- Giảm căng thẳng bằng chánh niệm, thiền, yoga...

- Ăn uống điều độ, không bỏ bữa hoặc ăn quá nhiều.

- Uống đủ nước.

- Ngủ đủ giấc.

- Thường xuyên tập thể dục với cường độ vừa phải. Tiến sĩ Yang Shumei khuyên rằng nên tập các môn thể dục mang tính thư giãn như chạy bộ, thể dục dụng cụ, yoga… hơn là tập các môn thể thao cường độ cao.

- Bỏ thuốc lá, cai rượu bia.

Khi nào đau nửa đầu nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế?

Nếu muốn kiểm tra và điều trị chứng đau nửa đầu, bạn có thể đến khám tại khoa thần kinh của bệnh viện. Nhìn chung, bệnh đau nửa đầu không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Chen Renze cho hay, chứng đau nửa đầu không gây ra u não hay bệnh Alzheimer, tuy nhiên nếu vị trí, tần suất và cường độ của các cơn đau đầu khác nhau hay đau đầu kèm theo các triệu chứng chân tay vô lực, nhìn một thành hai, nói lắp... thì nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

BBT (sưu tầm)

 

Loại rau quen thuộc với người Việt ngăn ngừa đau tim và đột quỵ

 

Xuất hiện nhiều trong bữa ăn của người Việt Nam, cải bắp, súp lơ, cải xoong, củ cải có nhiều tác dụng với tim mạch.

Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được khuyến khích ăn rau. Loại thực phẩm này chứa ít calo nhưng giàu vitamin và chất xơ. Trong đó, một nhóm rau có thể giúp tăng tuổi thọ của bạn nhờ ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu về các loại rau thuộc họ cải ghi nhận tác dụng giảm nguy cơ mắc chứng xơ vữa động mạch. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của các cơn đau tim, đột quỵ và bệnh mạch máu ngoại vi.

Nhóm tác giả ở Đại học Western Australia đã so sánh sức khỏe của những phụ nữ từ 70 tuổi trở lên đang ăn các loại rau với lượng khác nhau.

Ảnh minh họa

Phân tích được xuất bản trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ viết: “Các loại rau cải được công nhận là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và hóa chất thực vật. Nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng về tác dụng bảo vệ mạch máu của loại rau này”.

Để thu thập dữ liệu, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các bài kiểm tra độ dày trung bình động mạch cảnh chung của hơn 950 người.

Theo đó, nhóm ăn nhiều rau hơn (225g trở lên so với dưới 150g/ngày) có độ dày trung bình của động mạch cảnh chung thấp hơn khoảng 5%.

Nhóm rau họ cải bao gồm cải bắp, súp lơ, cải kale, cải xoong, mù tạc, củ cải… đóng góp nhiều nhất vào tác dụng có lợi này.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, xơ vữa động mạch là tình trạng các động mạch bị tắc nghẽn bởi các chất béo được gọi là mảng xơ vữa.

Những mảng này làm cho các động mạch cứng lại và thu hẹp, hạn chế lưu lượng máu và oxy cung cấp cho các cơ quan, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông có khả năng gây tắc nghẽn dòng chảy của máu đến tim hoặc não.

Trong giai đoạn đầu, xơ vữa động mạch không có bất kỳ triệu chứng nào và nhiều người không biết mình mắc bệnh. Nhưng sau đó, bệnh có thể trở nặng, gây ra các vấn đề đe dọa tính mạng, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ. Các biến chứng khác gồm bệnh tim mạch vành, đau thắt ngực và các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua.

Các yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh xơ vữa động mạch bao gồm tuổi cao, hút thuốc, uống nhiều rượu, chế độ ăn uống không lành mạnh, nhiều chất béo, lười vận động, thừa cân, béo phì, huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tiểu đường.

Nhóm rau cải cung cấp dồi dào hợp chất chứa lưu huỳnh được gọi là glucosinolate chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư.

Khi thực phẩm được nấu chín, glucosinolate sẽ phân hủy thành các hợp chất hoạt tính sinh học, làm chậm sự tiến triển của xơ vữa động mạch.

BBT (Sưu tầm)

 

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

2 trí thức của Quảng Ninh được tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022

 

Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được tổ chức từ năm 2015, định kỳ 2 năm một lần. Tại Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022 vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh vinh dự có 2 cá nhân được tôn vinh trong đợt này.

2 trí thức của Quảng Ninh (trong số106 trí thức KH&CN được vinh danh đợt này) là Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thoa, Chủ tịch Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh - Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Gốm Đất Việt.

Trong quá trình công tác, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thoa đã tham gia nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến KH&KT được ứng dụng trong thực tiễn khám chữa bệnh, mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Thoa đã được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ Y tế, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Gần đây nhất là bằng Lao động sáng tạo năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu đã cống hiến hết mình, đóng góp to lớn cho sự thành công của Gốm Đất Việt. Ông không ngừng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất mang lại hiệu quả hàng chục tỷ đồng cho Công ty. Ông Nguyễn Quang Mâu đã góp sức giúp Gốm Đất Việt đạt được rất nhiều giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế, như: Doanh nghiệp KH&CN; Huy chương Vàng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới; 3 lần Sao vàng Đất Việt; 2 giải Bạc, 1 giải Vàng Chất lượng Quốc gia; 27 kỷ lục Việt Nam; 2 kỷ lục thế giới; 5 bằng sáng chế độc quyền giải pháp hữu ích; 3 công trình tiêu biểu trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021... Đặc biệt năm 2020, Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu vinh dự đón nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự của Viện Đại học Kỷ lục thế giới – trực thuộc Liên minh Kỷ lục thế giới.

Đây là lần thứ 4, Hội KH&KT Việt Nam tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu. Chương trình nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác vận động trí thức, trong hoạt động KH&CN, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Hương Anh

 

Thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh

 

Ngày 13/5/2022, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã ban hành Quyết định Về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Hội đồng  sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của Tỉnh Quảng Ninh gồm có 07 thành viên do Ông Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Văn Tân, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Uỷ viên Hội đồng gồm đại diện các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên Môi trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN).

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và tuyển chọn các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 để đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Nghị định này  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Hương Anh

 

Sở KH&CN chủ động các giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp KHCN

 

Thời gian qua, bằng nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, Quảng Ninh đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) trên địa bàn đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu. Cùng với đó, hiện tỉnh cũng tập trung hỗ trợ xây dựng, phát triển doanh nghiệp số.

Năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 313 về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động KHCN, bao gồm: Phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa; hoạt động sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Với Nghị quyết này, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của Chính phủ, hoặc công nghệ thuộc danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh sẽ được hưởng nhiều mức hỗ trợ hấp dẫn. Đặc biệt, khi thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa đến 100 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 313, Sở KH&CN tỉnh đã chủ động nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp KHCN. Trong đó, nổi bật là việc tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến những cơ chế và chính sách ưu đãi của tỉnh liên quan đến lĩnh vực KHCN; duy trì chương trình “Cà phê công nghệ”, lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực KHCN; đồng hành cùng doanh nghiệp trong ứng dụng, chuyển giao các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Hương Anh

 

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 230
Đã truy cập: 1397766