Đánh giá, họp hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Quảng Ninh năm 2022

12/07/2022 15:16
Triển khai thực hiện thông báo số 39/TB-HĐST ngày 23/6/2022 của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

 

Từ ngày 05-08/7/2022, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG đã tiến hành đánh giá tại chỗ tại 04 doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022 gồm: Công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long; Công ty TNHH nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc; Công ty Cổ phần Công nghệ ECo; Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh. Tham dự có các thành viên Hội đồng Sơ tuyển, Tổ chuyên gia đánh giá là đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế tỉnh; đại diện Lãnh đạo, cán bộ 04 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022.

 

Tại buổi đánh giá, sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo hồ sơ tham dự, kiểm tra tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, các thành viên Hội đồng Sơ tuyển, Tổ chuyên gia đánh giá đã xác định những điểm chưa rõ ràng trong hồ sơ và kiểm tra sự chính xác của những thông tin đã được thể hiện trong Báo cáo tham dự. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã bám sát theo hướng dẫn mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2022. Trong thời gian từ 01/01/2019 đến nay, các tài liệu kiểm chứng đầy đủ trong đảm bảo theo quy định. Chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội và môi trường; không có sai phạm đã được xác nhận của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực xác nhận; làm tốt trách nhiệm với cộng đồng đặc biệt trên địa bàn tỉnh...

Các thành viên Hội đồng Sơ tuyển, Tổ chuyên gia đánh giá GTCLQG năm 2022 đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo mẫu báo cáo giới thiệu doanh nghiệp, báo cáo theo 7 tiêu chí của GTCLQG năm 2022, bổ sung một số tài liệu minh chứng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường; hoàn thiện Hồ sơ gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/7/2022 để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Nguyễn Thanh Thuỷ/Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 1948096