Bản tin Khoa học và Công nghệ số 26 năm 2022

14/07/2022 15:17

TIN TRONG TỈNH

Nghiệm thu, đánh giá chính thức kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy Hệ sinh thái Khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ninh”.

 

Mới đây, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nhiệm vụ “ Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy Hệ sinh thái Khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ninh” do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt.

 

Quang cảnh Hội đồng

Nhiệm vụ được thực hiện trong thời gian 20 tháng (10/2022 – 5/2022). Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đơn vị chủ trì đã thực hiện nhiệm vụ đủ về số lượng và khối lượng sản phẩm gồm: Bộ tiêu chí đánh giá Hệ sinh thái khởi nghiệp cấp độ địa phương: bộ tiêu chí được phân thành các nhóm chỉ tiêu đánh giá các thành tố của Hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam; 04 Báo cáo chuyên đề về Hệ sinh thái khởi nghiệp: các báo cáo chuyên đề cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn về Hệ sinh thái khởi nghiệp; trình bày thực tiễn phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nước; đánh giá được thực trạng của Hệ sinh thái khởi nghiệp theo các tiêu chí đã xác định; Báo cáo đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh: đã đưa ra được một số nhiệm vụ, giải pháp căn bản và lộ trình thực hiện để thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo đề xuất chính sách phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp: đã đề xuất điều chỉnh chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã đánh giá được thực trạng hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, qua đó đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh phát triển phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp ứng dụng vào công tác quản lý của đơn vị.

Hội đồng đã tiến hành thảo luận, trao đổi, thống nhất và kiến nghị những nội dung cần sửa đổi. Cụ thể gồm: rà soát, bổ sung những đánh giá mới về hệ sinh thái khởi nghiệp; bổ sung đánh giá những ưu, nhược điểm của các mô hình vườn ươm tại các tỉnh và thành phố lớn trong nước từ đó đưa ra kết luận, bài học đối với các mô hình vườn ươm của Quảng Ninh; bổ sung đánh giá sơ bộ về quy mô, nhân lực, nguồn vốn, lĩnh vực thế mạnh, ưu tiên phát triển khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ninh; Bổ sung đánh giá những chính sách của Quốc gia đang có, việc vận dụng các chính sách tại Quảng Ninh (những ưu điểm, tồn tại, khó khăn…, kết quả thực hiện kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017, 2020 (Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/10/2017)) từ đó đưa ra mô hình hoạt động vườn ươm tại Quảng Ninh; nhấn mạnh những chính sách có tính chất kết nối, hỗ trợ, giảm thiểu rủi ro trong quá trình khởi nghiệp;...

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Sở KH&CN sẽ đi Thẩm định điều kiện an toàn tại cơ sở để cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

 

Vừa qua, Sở KH&CN Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 681/SKHCN- QLCNg về việc Thẩm định tại cơ sở để cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Theo đó, để đảm bảo đầy đủ căn cứ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có mã số biên nhận hồ sơ 2200603200033, Sở KH&CN tổ chức thẩm định các nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của Hội kinh doanh Vũ Văn Ứng xin cấp giấy phép cho 01 thiết bị X- Quang tổng hợp.

Thời gian thực hiện thẩm định sẽ bắt đầu từ ngày 29/6/2022 với nội dung: Đánh giá và kiểm tra an toàn bức xạ tại cơ sở bức xạ; Thẩm định hồ sơ xin cấp phép so với điều kiện thực tế tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Vân Đồn. Địa chỉ: Số 335, Lý Anh Tông, Khu 8, Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Đồng chí Lâm Văn Phong, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành làm trưởng đoàn cùng các đồng chí phòng chuyên môn của Sở KH&CN, đại diện Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN, đại diện UBND huyện Vân Đồn (Phòng Kinh tế hạ tầng)  sẽ trực tiếp tiến hành thẩm định hồ sơ tại đơn vị đề nghị cấp Giấy phép.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Sở KH&CN sẽ thực hiện thí điểm một số TTHC chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

 

Căn cứ văn bản số 275/TTPVHCC-TN&GQTTHC ngày 02/6/2022 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh “V/v thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính (TTHC) chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến”, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 682/SKHCN- TTra  ngày 28/6/2022 về việc thực hiện thí điểm một số TTHC chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Theo đó, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ: 48 TTHC, trong đó: Số TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 48 TTHC; Số TTHC đã cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4: 48 TTHC; Số TTHC đã áp dụng ký số kết quả giải quyết TTHC: 48 TTHC; Số TTHC đã áp dụng nộp phí, lệ phí trực tuyến: 28/48 TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Số thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: 16 TTHC, trong đó: Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 01 TTHC; Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 02 TTHC; Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: 07 TTHC; Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 06 TTHC.

Số TTHC không thực hiện thí điểm: 32 TTHC, trong đó: 13/14 TTHC thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 19/25 TTHC thuộc lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ.

Trong quá trình đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Hệ thống một cửa điện tử thường xuyên xảy ra sự cố như: đường truyền chậm (thường vào các giờ cao điểm); trường hợp tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4 gặp phải tình trạng không tải được bản scan tài liệu, hồ sơ lên hệ thống (nếu nhiều tài liệu)... làm gián đoạn quy trình nộp, tiếp nhận thủ tục 2 và thực hiện các thao tác giải quyết TTHC trên hệ thống, gây mất thời gian của tổ chức, công dân và cán bộ tiếp nhận, xử lý TTHC; Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hoạt động khoa học và công nghệ trong quy trình thẩm định, giải quyết có liên quan đến nội dung họp hội đồng (nội dung lấy ý kiến các cơ quan có liên quan) nên không thực hiện được việc đính kèm 100% thành phần tài liệu thuộc hồ sơ lên Hệ thống.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng có những đề xuất, kiến nghị, cụ thể: Tỉnh cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đường truyền, tăng số lượng và dung lượng các file đính kèm để thuận lợi trong quá trình thực hiện; Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động để các cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến .

Trung Tâm Ứng dụng và Thống Kê KH&CN

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Dùng thủy tinh tái chế thay thế cát trong bê tông in 3D

Với tốc độ xây dựng chóng mặt, thế giới đang cạn kiệt cát sông hồ. Để góp phần giải quyết vấn đề này, TS. Trần Phương (Đại học RMIT, Úc) và các cộng sự đã phát triển một công nghệ in bê tông 3D bằng thủy tinh tái chế có khả năng thay thế 50% cát tự nhiên.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, bê tông in 3D đã nhen nhóm một cuộc cách mạng mới trong kiến trúc và xây dựng. Công nghệ mới này có thể tạo ra một loạt cấu trúc hình thể khác nhau mà phương pháp đúc bê tông khuôn truyền thống khó lòng làm được, từ đó tạo ra các công trình với chi phí thấp hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

Tùy vào hỗn hợp được sử dụng, một ngôi nhà in bê tông 3D có thể tồn tại lên tới 100 năm như những ngôi nhà được làm bằng bê tông khối. Nhà in 3D cũng thúc đẩy sự sáng tạo và tự do trong thiết kế. Ở nhiều nơi như Dubai, người ta đã công bố đến năm 2025, khoảng 25% số tòa nhà mới trong thành phố sẽ được thực hiện bằng máy in 3D.

Tuy nhiên, vấn đề của bê tông là chúng có tác động môi trường đáng kể. Không kể đến xi măng, loại vật liệu quan trọng của bê tông mà ngành công nghiệp sản xuất ra nó đang chịu trách nhiệm cho khoảng 8-9% lượng khí thải CO2 nhân tạo toàn cầu, một lượng lớn cát tự nhiên cũng đang ngày đêm bị khai thác hợp pháp và bất hợp pháp từ các bãi bồi ven sông để đáp ứng nhu cầu bê tông khổng lồ của thế giới.

Trần Phương (trái) đứng cạnh " Bức tường Boomerang", một biểu tượng của nước Úc, được làm bằng bê tông in 3D.

Vì thủy tinh cũng làm từ cát nên họ đã nghiền nhỏ các mảnh thủy tinh vứt đi như gương, kính, chai lọ… đến kích cỡ nhỏ như sợi tóc để trộn vào bê tông. Điều này thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng nút thắt ở đây là làm sao đổi công thức phối trộn mà vẫn khiến bê tông in ra trơn tru và không bị thay đổi cấu trúc.

Để làm được điều đó, họ đã phải thay đổi các hóa chất nền để đảm bảo tính dẻo của hỗn hợp khiến chúng có thể đi qua được các đầu in 3D mà không bị đứt quãng. Kích cỡ của hạt thủy tinh cũng đóng vai trò rất quan trọng. TS. Phương nói rằng nếu hạt thủy tinh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự đồng nhất của vật liệu, tạo ra các phản ứng hóa học phụ trong quá trình trộn, về lâu dài sẽ sinh ra các vết nứt trong xi măng làm bê tông kém đi, nhưng nếu chúng quá nhỏ thì sẽ tốn rất nhiều năng lượng để mài giũa đến kích cỡ mịn như cát. Do vậy, nhóm của anh đã khảo sát để tìm ra khoảng tối ưu “không quá nhỏ, cũng không quá lớn” cho các hạt vật liệu thay thế.

Hiện nay, bê tông in 3D chưa thể loại bỏ cát hoàn toàn, do vậy một trong những mục tiêu quan trọng là xem xét mức thay thế cát bằng thuỷ tinh lớn nhất có thể mà không gây ảnh hưởng lớn tới cấu trúc in 3D. Họ phát hiện ra con số có thể lên tới 50%, tiết kiệm gần một nửa lượng cát phải dùng so với việc in 3D theo cách thông thường.

Tương tự như ý tưởng sử dụng thủy tinh tái chế trong bê tông, TS. Trần Phương cho biết việc sử dụng nhựa làm dầm trong bê tông cũng góp phần giải quyết những vấn đề rác thải nhựa hiện nay khi mới chỉ có khoảng 10 - 15% rác nhựa ở Việt Nam được thu gom tái chế. Anh tin rằng nếu có thể biến những rác thải này thành vật liệu xây dựng hữu ích một cách sáng tạo thông qua công nghệ in 3D thì sẽ có rất nhiều cánh cửa cơ hội mới được mở ra tại Việt Nam.

Cũng giống như Úc, Việt Nam đang đặt ra chiến lược phát triển công nghệ 4.0 trong đó có in 3D và robot. Mặc dù những nghiên cứu trong địa hạt này còn khá mới mẻ nhưng một số trường đại học hàng đầu trong nước và các đơn vị liên quan tới xây dựng, kiến trúc và công nghệ đã bắt đầu quan tâm xem xét. Là một nhà nghiên cứu đang làm việc tại Úc, TS. Phương hy vọng mình có thể trở thành cầu nối liên kết các bên để triển khai một số dự án chung về các công nghệ vật liệu tiên tiến cho tương lai.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

 

Nữ tiến sĩ Việt nhận giải tài năng triển vọng L’Oreal-UNESCO

 

Ngày 22/6, tại Paris (Pháp), TS. Hồ Thị Thanh Vân (Trưởng Phòng Khoa học - Công nghệ và Quan hệ đối ngoại, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM) đã nhận giải thưởng International Rising Talents cho công trình nghiên cứu “Chất xúc tác có cấu trúc nano mới để sản xuất pin nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm chi phí và sản xuất năng lượng H2 xanh”.

Đây là giải thưởng nằm trong khuôn khổ chương trình L’Oréal-UNESCO vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học, bắt đầu được trao từ năm 2000 cho những tài năng đang lên đại diện cho 5 khu vực trên toàn cầu.

Công trình của PGS. Vân thay thế bạch kim trong hệ thống pin nhiên liệu, giúp giảm giá thành từ khoảng 300 triệu đồng xuống còn 240 triệu đồng mà độ bền lại cao hơn. Nghiên cứu được đánh giá là giúp tối ưu hoạt động của pin nhiên liệu để cải thiện hiệu suất và cho phép sản xuất năng lượng hydro bền vững, tránh việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Cùng nhận giải International Rising Talents trị giá 15 nghìn euro còn có 14 nhà khoa học nữ khác.

Năm nay, ở hạng mục chính - International Awards, trị giá 100 nghìn Euro – được Chương trình L’Oréal-UNESCO trao kể từ năm 1998, có 5 nhà khoa học được vinh danh, trong đó có GS. Katalin Karikó, người tiên phong về công nghệ vaccine m-RNA.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

 

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh các sai phạm về dịch vụ truyền hình trên mạng Internet xuyên biên giới

 

Triển khai đa dạng các biện pháp quản lý nội dung về dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên mạng Internet (OTT TV), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) vừa chính thức ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh về các sai phạm về nội dung trên dịch vụ truyền hình OTT TV xuyên biên giới.

Trong vài năm gần đây, cùng với sự phát triển của mạng Internet băng rộng toàn cầu, các dịch vụ truyền hình OTT TV xuyên biên giới của doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Qua theo dõi, giám sát, các cơ quan quản lý nhà nước thấy rằng có nhiều rủi ro về nội dung trên các dịch vụ này. Trong đó, sự phổ biến của các nội dung kích động bạo lực, khiêu dâm, khuyến khích sử dụng ma túy đang tác động tiêu cực đến giới trẻ. Nghiêm trọng hơn, các dịch vụ này đã xuất hiện những nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, xuyên tạc lịch sử dân tộc.

Mặc dù, các vi phạm nêu trên đã được cơ quan quản lý nhắc nhở, chấn chỉnh và hạ gỡ kịp thời, tuy nhiên cần thiết phải có thêm các biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn.

 

Giao diện cổng tiếp nhận thông tin phản ánh các sai phạm về dịch vụ truyền hình OTT xuyên biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục PTTH&TTĐT đã thiết lập cổng thông tin tiếp nhận phản ánh các sai phạm về dịch vụ truyền hình trên mạng Internet xuyên biên giới trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ: https://abei.gov.vn/

Như vậy, từ thời điểm này, người dân và khán giả cả nước có thể tham gia ý kiến và gửi phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước một cách trực tiếp khi phát hiện các nội dung trái pháp luật trên các dịch vụ OTT TV xuyên biên giới hiện diện tại Việt Nam.

Mọi cá nhân, tổ chức có thể truy cập địa chỉ: https://abei.gov.vn/phan-anh-ott để gửi phản ánh trực tuyến hoặc có thể gọi điện trực tiếp phản ánh về các sai phạm qua đầu số đường dây nóng 0896888222.

Theo mic.gov.vn

 

TIN QUỐC TẾ

Tơ nhện và các ứng dụng của nó trong khoa học và đời sống

 

Cho đến nay tơ nhện vẫn là một thứ gì đó khiến các nhà khoa học tò mò và đang tìm hiểu thêm các lợi ích của tơ nhện trong đời sống.

Những sự thật hấp dẫn và đan xen về tơ nhện đang là một bí ẩn dần hé mở. Những sợi tơ mềm mượt này có thể bền đến mức dùng làm lưới đánh cá và nhiều thứ khác.

Hầu hết mọi người đều quét sạch mạng nhện và tránh những tổ nhện dày đặc bằng mọi giá nhưng giờ hãy tìm hiểu về lợi ích của chúng.

Tơ nhện là một sợi protein do nhện kéo thành sợi. Loại tơ này là sợi mà nhện sử dụng để dệt lên mạng lưới của chúng. Nó lơ lửng trong không khí và vô cùng nhẹ.

Nhện sử dụng nó để bắt và bẫy con mồi. Đó là cách chúng xây tổ và tạo kén. Chúng thậm chí có thể sử dụng tơ của mình để lướt khỏi những kẻ săn mồi. Khi có nắng hoặc ánh đèn chiếu xuyên qua mạng nhện, bạn có thể nhìn thấy những sợi tơ được đan xen khéo léo như thế nào.

Nhiều người không nhận ra rằng loại “lụa” này cũng được dệt một cách mật thiết trong các nghi lễ giao phối và tán tỉnh của loài nhện.

Tơ hoạt động gần giống như một kênh truyền dẫn hay một chiếc chuông rung gửi tín hiệu qua rung động dọc theo các sợi tơ. Có thể con người và nhện có nhiều điểm chung hơn chúng ta nhận ra. Một sự thật ít được biết đến khác, đó là tất cả các loại tơ nhện không giống nhau.

Như chúng ta đã đề cập ở trên, tơ nhện có quá nhiều đặc tính cơ học hữu ích đối với các ý tưởng công nghệ, kinh doanh, sáng tạo. Nó bền hơn cả sợi Kevlar nên tơ nhện được dự đoán có thể thay đổi cuộc chơi trong các ngành công nghiệp dệt may và các mặt hàng thể thao như đồ trượt tuyết, leo núi. Thậm chí các nhà khoa học đã tính đến việc sử dụng tơ nhện để chết tạo các bộ phận có độ bền cao cho robot.

Tơ nhện cũng sẽ đóng góp cho nền y học và khoa học vật liệu, giúp định hình và tái tạo lại ngành công nghiệp dược phẩm và xây dựng. Với những ưu điểm của tơ nhện như vậy, cuộc đua ứng dụng tơ trong đời sống của con người đang dần cấp bách hơn bao giờ hết. Chỉ là xem bao giờ con người mới có thể sản xuất ra tơ nhện nhiều và vô hạn giống như cách loài nhện tạo ra tơ của chúng.

Theo Vnreview

 

 

Tạo ra nhiên liệu phản lực tái tạo từ vi khuẩn, thay thế năng lượng hóa thạch trong tương lai

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley đã thu hoạch thành công nhiên liệu phản lực thay thế từ các loài vi khuẩn đất thường được tìm thấy thuộc chi streptomyces. Đây là một tin vui hé lộ một giải pháp thay thế tốt cho nhiên liệu hàng không.

Jay Keasling, giáo sư kỹ thuật hóa học tại Đại học California cùng với nhà nghiên cứu Pablo Cruz Morales đã cũng thảo luận về việc có thể tạo ra một phân tử có tên là Jawsamycin. Pablo trước đây đã làm việc với vi khuẩn streptomyces, vì vậy ông biết rằng Jawsamycin là một phân tử được sản xuất tự nhiên do các phản ứng trao đổi chất trong cơ thể của vi khuẩn streptomyces.

Vi khuẩn streptomyces tạo thành các phân tử fuelimycin

Phân tử này có tiềm năng giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ, và "nó sẽ là một ý tưởng bùng nổ." Nhóm của anh bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Họ đã thiết kế vi khuẩn Streptomyces coelicolor trong môi trường nuôi cấy với đường, muối và một số axit amin, sau đó thu hoạch vi khuẩn, phá vỡ chúng và tách phần dầu (chứa các phân tử tương tự như Jawsamycin) được tạo ra trong cơ thể chúng. Cuối cùng, họ quyết định ester hóa các loại dầu và một loại nhiên liệu sinh học mới đã sẵn sàng.

Các phân tử tổng hợp trong phòng thí nghiệm có chức năng tương tự như Jawsamycin được Pablo và các đồng nghiệp của ông gọi là “fuelimycin". Nói về ưu nhược điểm của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu thông thường, Pablo nói rằng nhiên liệu của họ được sản xuất bằng các quy trình tái tạo, trong khi nhiên liệu truyền thống có nguồn gốc từ dầu mỏ. POP-FAME cũng có thể tích trữ nhiều năng lượng hơn nên chúng có thể hiệu quả hơn nếu được sản xuất ở quy mô lớn.

Tuy nhiên, điều bất lợi hiện tại là vẫn chưa có một phương thức sản xuất quy mô lớn có hiệu quả kinh tế và khó có thể cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch khi chúng được trợ cấp và nền kinh tế toàn cầu được xây dựng xung quanh chúng. Tuy vậy, các nhà khoa học hy vọng sẽ có sự thay đổi, bởi vì khí hậu đang biến đổi và con người cần ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để làm chậm quá trình này.

Việc xây dựng phân tử Jawsamycin và fuelimycin được tạo điều kiện thuận lợi bởi một loại enzym gọi là polyketide synthases. Các tổng hợp polyketide là các phức hợp đa enzym tương tự như các tổng hợp axit béo tạo ra các hợp chất dầu trong cơ thể người và nhiều sinh vật khác. Các nhà nghiên cứu cũng nhận ra rằng hoạt động của enzym polyketide synthases tạo thành vòng cyclopropane năng lượng cao.

Họ tin rằng nhiên liệu sinh học của mình có thể cung cấp năng lượng cho máy bay phản lực, máy bay dân dụng và thậm chí là nhiên liệu tên lửa trong tương lai, nhưng để biến điều này thành khả thi, cần phải làm rất nhiều việc nữa. Nhóm nghiên cứu cho biết các bước tiếp theo là làm cho vi khuẩn sản xuất nhiều hơn sản phẩm này và sửa đổi thêm sản phẩm để có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng hơn như vận chuyển, tên lửa và hàng không.

Theo Vnreview

 

Có thể chữa HIV bằng một mũi tiêm

 

Các chuyên gia Đại học Tel Aviv phát hiện cách điều chỉnh tế bào B, giải phóng các kháng thể chống virus HIV chỉ bằng một lần tiêm.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Biotechnology, do tiến sĩ Adi Barzel dẫn đầu, hợp tác với Trung tâm Y tế Sourasky (Ichilov) và Trung tâm Liệu pháp Chuyên sâu Dotan.

Hai thập kỷ qua, cuộc sống của nhiều bệnh nhân AIDS được cải thiện nhờ các loại thuốc điều trị lâu dài, chuyển tình trạng bệnh gây tử vong sang mạn tính. Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng còn chặng đường dài trước khi tìm ra loại thuốc có thể chữa khỏi vĩnh viễn căn bệnh.

Tế bào B là loại tế bào bạch cầu hình thành trong tủy xương, tạo ra các kháng thể chống virus, vi khuẩn và mầm bệnh nói chung. Ở người trưởng thành, các tế bào B di chuyển vào máu và hệ thống bạch huyết, từ đó đến các bộ phận khác nhau.

Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Barzel đã tiên phong nghiên cứu công nghệ sử dụng tế bào bạch cầu B, được biến đổi gene trong cơ thể bệnh nhân để giải phóng các kháng thể trung hòa chống lại virus HIV.

Các chuyên gia đã thực hiện kỹ thuật di truyền, sử dụng chất mang virus, có nguồn gốc từ virus được bất hoạt để không gây hại khi tiêm vào cơ thể. Chất mang này chỉ chứa các gene mã hóa, tương thích với tế bào B. Đặc biệt, các nhà khoa học có thể đưa chính xác kháng thể vào vị trí mong muốn trong bộ gene tế bào B.

Tế bào người (màu xanh) bị virus HIV (màu vàng) tấn công. Ảnh: NIH

Phương pháp hiệu quả trong thử nghiệm tiền lâm sàng. Tất cả động vật đều phản ứng tích cực, có lượng kháng thể cao trong máu, có thể vô hiệu virus HIV.

Quá trình chỉnh sửa gene của tế bào bạch cầu được thực hiện bằng công nghệ CRISPR, dựa trên hệ thống miễn dịch của vi khuẩn chống lại virus. Trong đó, các vi khuẩn sử dụng hệ thống CRISPR như một loại "công cụ tìm kiếm phân tử" để tìm ra các chuỗi virus HIV và vô hiệu hóa chúng. Bằng phương pháp này, các nhà khoa học có thể tạo ra các tế bào B mới ngay trong cơ thể bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có phương pháp di truyền nào giúp điều trị cho các bệnh nhân AIDS. Vì vậy, tiềm năng của nghiên cứu mới là rất lớn.

"Chúng tôi đã phát triển một hình thức điều trị có thể đánh bại virus chỉ qua một lần tiêm, khả năng cải thiện đáng kể tình trạng của bệnh nhân. Khi tế bào B gặp virus, virus sẽ kích thích chúng phân chia. Tức là chúng tôi đang sử dụng chính mầm bệnh để chống lại mầm bệnh. Hơn nữa, nếu virus thay đổi, các tế bào B cũng thay đổi theo. Thuốc có thể phát triển ngay trong cơ thể, đuổi kịp và đánh bại virus", tiến sĩ Barzel kết luận.

Theo VnExpress.net


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 553
Đã truy cập: 1539346