Bản tin Khoa học và Công nghệ số 27 năm 2022

21/07/2022 08:31

TIN TRONG TỈNH

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Sở KH&CN

 

Thực hiện Chỉ thị số 24 –CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ về “Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025”, Kế hoạch số 264-KH/ĐU ngày 06/5/2022 “Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025” của BCH Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN.

Khung cảnh Đại hội Chi bộ Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ.

Vừa qua, 6 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN đã đồng tổ chức Đại hội, gồm: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Quản lý khoa học, Chi bộ Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, Chi bộ Quản lý Chuyên ngành, Chi bộ Thanh tra, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có đồng chí Phạm Xuân Đài –Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến –Phó bí thư Đảng uỷ, PGĐ Sở KH&CN.

Các Đảng viên Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thông qua kết quả hoạt động của từng chi bộ trong nhiệm kỳ 2020¸2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, Báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, các bài phát biểu tham luận, bầu cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua Nghị quyết đại hội.

Đồng chí Phạm Xuân Đài –Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng thành công của Chi bộ Thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội Chi bộ trực thuộc Sở KH&CN, đồng chí Phạm Xuân Đài và đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội của các Chi bộ. Hai đồng chí đã biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng (Giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát) luôn được hoàn thành tốt theo đúng quy định và chỉ đạo của cấp trên); Công tác lãnh đạo các đoàn thể được các chi bộ quan tâm, thực hiện phối hợp tốt với hoạt động chung của cơ quan; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được hoàn thành về cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2020-2025. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2025 của từng Chi bộ.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Chi bộ Quản lý khoa học và Chi bộ chuyên ngành tặng hoa chúc mừng Chi bộ Văn phòng.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở; là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng các Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp nhệm vụ cấp Tỉnh: “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay”

 

Mới đây, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay”. Nhiệm vụ do Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Xuân Đài – Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

Sau khi nghe phần trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ của đại diện nhóm nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã tiến hành trao đổi, thảo luận và bỏ phiếu đánh giá hồ sơ nhiệm vụ; đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá cao về tính mới, tính cấp thiết và mang ý nghĩa thực tiễn, sát với thực tế hiện nay.

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng  đánh giá tại Hội đồng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn, có tính khả thi. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh giao cho Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ và TS. Nguyễn Thị Huyền Thái là chủ nhiệm nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Thị Huyền Thái là chủ nhiệm nhiệm vụ

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm và nhóm thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa một số nội dung nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện thuyết minh.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm nhiệm vụ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa trong đề cương thuyết minh sắp tới.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Đào tạo nhận thức chung về đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

 

Ngày 19/7/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khoá đào tạo nhận thức chung về đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015; Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp theo TCVN ISO 45001; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 cho 40 học viên là Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của các doanh có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi đào tạo

Tham gia khoá đào tạo, các học viên được tìm hiểu các nội dung về quan điểm, mô hình, nguyên tắc quản lý chất lượng; bản chất, mục đích, ý nghĩa chung về ISO 9001:2015; Xác định bối cảnh của doanh nghiệp và nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm; Xác định các quá trình tại doanh nghiệp; Xác định phạm vi áp dụng HT QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; - Hoạt động đánh giá chứng nhận, cấp chứng nhận; Tổng quan về hoạt động đánh giá; Các loại hình đánh giá; Các nguyên tắc khi thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Xây dựng chương trình đánh giá nội bộ; Lập kế hoạch đánh giá nội bộ; Vai trò, trách nhiệm, tiêu chuẩn lựa chọn chuyên gia đánh giá nội bộ; Thực hiện đánh giá nội bộ; Xem xét tính thoả đánh của hành động khắc phục (nếu có)...

Lớp đào tạo góp phần giúp các tổ chức, đơn vị và Doanh nghiệp phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao nhận thức chung Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015; Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp theo TCVN ISO 45001; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm...

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

 

Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 791/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được công bố tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND, ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau: Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp (Mã số hồ sơ TTHC: 1.005360.000.00.00.H49); Thủ tục miễn nhiễm giám định viên tư pháp (Mã số hồ sơ TTHC: 2.000228.000.00.00.H49).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Đỗ Kim Đồng -Thanh tra Sở KH&CN.

 

 

TIN TRONG NƯỚC

40 tỉnh, thành phố đã được phủ sóng 5G

 

Bộ TT&TT đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông, trong đó Viettel là nhà mạng có nhiều vị trí thử nghiệm nhất, đứng thứ hai là mạng VinaPhone.

Thông tin từ Bộ TT&TT cho biết, tính đến tháng 6/2022, Bộ TT&TT đã cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông thử nghiệm 5G tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Viettel là nhà mạng có nhiều vị trí thử nghiệm nhất, đứng thứ hai là VinaPhone. Bộ TT&TT đang xem xét cấp phép thử nghiệm 5G cho MobiFone. Trong năm 2022, Bộ TT&TT khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục thử nghiệm những ứng dụng của 5G, đánh giá nhu cầu của thị trường, phương án kỹ thuật để xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả nhất khi được cấp phép chính thức.

Mới đây, Lào Cai đã thử nghiệm phát sóng dịch vụ 5G tại Sa Pa. Ngoài ra, Sóc Trăng, Ninh Thuận cũng thử nghiệm phát sóng 5G trên địa bàn tỉnh.

Các thủ tục pháp lý cho việc đấu giá băng tần 4G và 5G đang được hoàn thiện để có thể tiến hành trong năm 2022.

Ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào nhấn mạnh, 5G sẽ là hạ tầng số gần như thay thế cơ sở hạ tầng vật lý trong việc xây dựng nền tảng cũng như kết nối xã hội tương lai. Cơ sở hạ tầng số này tạo ra kết nối không chỉ giữa con người với con người mà còn giữa con người với máy móc, giữa máy móc với máy móc. Đó là những cơ sở tạo ra tự động hóa cũng như việc chuyển đổi giữa các ngành công nghiệp.

“Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng khi thúc đẩy mạng 5G thử nghiệm thương mại từ tháng 12/2020. Chúng ta sẽ có những kinh nghiệm hay khi chính thức áp dụng công nghệ này. Triển khai 5G cũng giống như các thế hệ dịch vụ di động 2G, 3G và 4G. 2G đã có tại Việt Nam từ những năm 90 nhưng đến 2009 - 2010 khi triển khai 3G cũng giống như hòn đảo trên biển 2G, sau này hòn đảo đó dần dần mở rộng ra và trở thành biển. 4G cũng tương tự như vậy và bây giờ 5G đang lặp lại quá trình đó. Trong thời gian tới, khi đấu giá tần số xong có thể những hòn đảo 5G này sẽ được triển khai ở các khu dân cư, thành phố lớn có mật độ cao hay khu công nghiệp, ví dụ như các tỉnh có hoạt động công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Dương, Bình Dương, Đồng Nai”

Mới đây, Viettel và Qualcomm vừa công bố kế hoạch hợp tác và phát triển các khối vô tuyến 5G (5G Radio Unit), giúp theo dõi sự phát triển, hoạt động triển khai cơ sở hạ tầng và dịch vụ mạng 5G tại Việt Nam và toàn cầu.

Bộ TT&TT xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thương mại 5G với các thiết bị Make in Vietnam. Thiết bị 5G do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất đã đầy đủ ở các phân lớp hệ thống mạng 5G gồm mạng lõi, mạng truyền dẫn, mạng truy cập và được triển khai cung cấp thử nghiệm dịch vụ ở một số khu vực.

Theo ICT News

 

Sinh viên làm thiết bị phục hồi chức năng bằng thực tế ảo

 

Nhóm sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ứng dụng AI và thực tế ảo giúp người tai biến tập luyện qua trò chơi chèo thuyền, đạp xe để phục hồi chức năng.

Sản phẩm do Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Võ Tâm Toàn, Trần Thế Lực, khoa cơ khí chế tạo máy thực hiện từ tháng 6/2020. Sau hơn một năm, nhóm phát triển hệ thống tập phục hồi chức năng với ba bộ phận chính gồm: thiết bị tập, màn hình thực tế ảo, camera giám sát và phần mềm quản lý dữ liệu.

Trên thiết bị tập cơ tay, chân được gắn các cảm biến đo vận tốc, mô men xoắn để đo chỉ số tập của người dùng. Màn hình thể hiện giao diện thực tế ảo để trải nghiệm trò chơi. Camera giám sát giúp theo dõi động tác tập, phát hiện lỗi sai và đưa ra cảnh báo để điều chỉnh lại cho đúng.

Màn hình thực tế ảo mô phỏng trò chơi chèo thuyền với các thông báo cho người tập điều chỉnh động tác. Ảnh: NVCC

Dựa trên tư vấn của bác sĩ phục hồi chức năng và các công bố khoa học, nhóm xây dựng liệu trình tập luyện cho bệnh nhân theo từng điều kiện thể chất của họ.

Nhóm phát triển giao diện phần mềm tập luyện, người dùng điền thông tin tên, tuổi, giới tính và các chỉ số sức khỏe như FIM (chỉ số hoạt động độc lập), sức cơ tay, sức cơ chân... để hệ thống xây dựng liệu trình tập phù hợp về mức tập, thời gian tập.

Các bài tập thực hiện dưới dạng trò chơi chèo thuyền và đạp xe. Trong quá trình tập, người dùng thực hiện chưa đạt yêu cầu, hệ thống sẽ tự gửi thông báo để họ điều chỉnh trên màn hình. Cụ thể như với trò chơi chèo thuyền, khi tốc độ chèo chậm, hệ thống thông báo để người dùng tăng tốc. Khi góc tay thấp so với chuẩn, hệ thống thông báo yêu cầu nâng khuỷu tay lên.

Theo Quốc, ở thiết bị tập được bố trí các động cơ để trợ lực cho bệnh nhân trong trường hợp với những người cơ tay, chân còn yếu để giúp họ hoàn thành bài tập. Sau khi kết thúc, bảng hiển thị cho thấy kết quả mức độ hoàn thành bài tập, từ đó hệ thống có thể đánh giá độ phục hồi của bệnh nhân qua từng bài tập. Tất cả các dữ liệu trong quá trình tập được lưu lại để người dùng và bác sĩ có thể theo dõi, đánh giá về độ phục hồi của bệnh nhân từng ngày.

Người dùng trải nghiệm sử dụng máy. Ảnh: NVCC

Giữa năm 2021, sản phẩm được nhóm hoàn thiện nhưng việc thử nghiệm chưa được thực hiện do ảnh hưởng Covid-19. Hiện nhóm đã liên hệ với một cơ sở y tế và được đồng ý thử nghiệm sản phẩm cho người bệnh.

Dự kiến chi phí sản xuất cho một hệ thống khoảng 3 - 4 triệu đồng với gia công đơn chiếc, trong đó chưa tính chi phí màn hình. Nhóm nghiên cứu cho biết, hiện nay đa số người dân có tivi, laptop nên có thể tận dụng. So với các thiết bị tập thông thường trên thị trường "chi phí này không chênh lệch nhiều, đại đa số người dân đều có thể tiếp cận", đại diện nhóm nói.

Theo Vnexpress

 

Startup Việt làm thiết bị cảnh báo môi trường ao nuôi tôm

 

Thiết bị gồm các cảm biến có thể phát hiện nồng độ oxy, pH trong ao, sau đó tự động điều chỉnh máy quạt nước giúp chủ ao không phải túc trực đo, điều chỉnh thủ công.

Sản phẩm có tên Farmext do Trần Duy Phong (36 tuổi) cùng 15 thành viên nhóm khởi nghiệp Tép Bạc phát triển. Máy đo chỉ số môi trường tự động được thiết kế có thể đặt trên mặt nước ao nuôi. Bên dưới có bốn đầu dò là các cảm biến đo nồng độ oxy, nhiệt độ, pH và độ mặn. Cứ mỗi 5 phút, máy cập nhật dữ liệu lên điện thoại của chủ ao tôm. Nếu nồng độ oxy xuống dưới ngưỡng cho phép (theo cài đặt từ đầu), hệ thống sẽ tự động vận hành máy quạt nước trong ao và dừng khi nồng độ oxy cao.

Sản phẩm được nhóm phát triển thêm công nghệ tự vệ sinh đầu dò giúp đảm bảo hoạt động chính xác, tăng độ bền lên trên 2 năm. Công nghệ này được nhóm đăng ký cấp bằng giải pháp hữu ích ở Cục Sở hữu Trí tuệ.

Thiết bị đo chỉ số môi trường tự động được nhóm lắp đặt tại một ao tôm tại Cà Mau. Ảnh: NVCC

Máy đo chỉ số môi trường có thể được lắp đặt một thiết bị trong mỗi ao diện tích 500 - 2.000 m2. Theo nhóm, tùy vào độ xáo trộn môi trường trong ao để bố trí mật độ thiết bị. Với nhiều ao có độ đồng nhất về môi trường, có thể chỉ cần lắp đặt một máy đo.

Nhóm cũng phát triển thêm tủ điều khiển các thiết bị: máy sục khí, máy cho ăn, máy quạt nước... Khi lắp đặt tủ này người dùng có thể điều khiển các thiết bị trên điện thoại thông qua phần mềm cũng do nhóm phát triển. Các dữ liệu môi trường, lượng thức ăn... được cập nhật thường xuyên phục vụ việc truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm khi nông dân muốn phát triển thương hiệu tôm, xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Theo tính toán, hệ thống Farmext giúp nông dân tăng 26% lợi nhuận, giảm các loại chi phí như tiền điện lãng phí khi vận hành máy quạt nước bằng tay, chi phí công lao động... và giảm rủi ro trong quá trình nuôi tôm.

TS Ngô Văn Thạo, chuyên gia nuôi trồng thủy sản, giảng viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đánh giá, đây là giải pháp hay, thể hiện sự dám nghĩ, dám làm của các startup trẻ ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm - lĩnh vực khó, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, TS Thạo cũng lưu ý, với thiết bị đo môi trường, có hai chỉ số quan trọng mà nhóm chưa làm là đạm nitrat và nitrit phát sinh trong quá trình phân hủy thức ăn, tiêu hóa, bài tiết của tôm. Đây là những chất có độc tố, gây ngộ độc làm tôm có thể chết. "Nhóm cũng chưa có phương án cụ thể ngoài việc cảnh báo các chỉ số môi trường", ông nói và cho rằng cần có công cụ để điều tiết chỉ số này về tối ưu.

Theo Vnexpress

 

TIN QUỐC TẾ

Ý tưởng nhấn chìm rong biển chứa carbon để ngăn chặn biến đổi khí hậu

 

Con người bơm một lượng lớn carbon dioxide vào khí quyển, gây ra biến đổi khí hậu đã và đang tác động trên khắp hành tinh. Các nhà khoa học lo ngại, nó sẽ gây ra những tác động thảm khốc đến cuộc sống Trái Đất vào cuối thế kỷ này, từ những cơn bão ngày càng dữ dội, sóng nhiệt, đến mực nước biển dâng cao sẽ làm ngập các bờ biển.

Khi các nhà hoạt động khí hậu và chính trị gia tranh cãi về quy mô cắt giảm lượng khí thải carbon để ngăn chặn mối đe dọa hiện hữu, một nhóm tình nguyện viên mang tên Pull to Refresh đang đề xuất một giải pháp thay thế khéo léo. Họ muốn sử dụng rong biển, mà cụ thể là số lượng lớn các loại tảo vĩ mô như tảo bẹ và tảo biển sống tự nhiên trong đại dương của chúng ta - để hấp thụ khí thải carbon từ khí quyển và lưu trữ carbon.

Nền tảng của nhóm không phải về điện tử hoặc kỹ thuật cơ khí, hoặc bất kỳ lĩnh vực chuyên môn cụ thể nào, mà chỉ là hiểu cách thức hoạt động của tất cả, Những thành phần gồm những gì, các chức năng khác nhau kết nối với nhau như thế nào, rõ ràng là có lý do để thiết kế một chiếc tàu không người lái để thực hiện công việc.

Ban đầu, Pull to Refresh tập trung vào ý tưởng trồng tảo bẹ ở Thái Bình Dương. Họ giải thích đó là cách tạo mẫu và phát triển ban đầu, nhưng trọng tâm gần đây đã chuyển từ tảo bẹ sang sargassum vùng Caribe, một phần vì nó tạo cơ hội tác động không chỉ đến biến đổi khí hậu mà còn đến một vấn đề môi trường khác. Họ đã phát hiện ra vấn đề thực sự lớn về loài sargassum xâm lấn ở vùng Caribe. Trong cả thập kỷ qua, nó dường như trở thành mối quan tâm và giờ đây nó đã trở thành nơi có thể thu giữ carbon.

Tảo biển trôi nổi ở đại dương

Nhóm đã bắt tay thực hiện bước đệm này, nơi có một một con tàu có thể lái vòng quanh để thu thập tảo biển. Sau đó nhấn chìm xuống, chứng minh công nghệ có thể hiệu quả.

Nếu các loại sargassum được phép trôi dạt vào các bãi biển, carbon trong sargassum có thể được giải phóng dưới dạng methane, một loại khí nhà kính mạnh hơn nhiều so với carbon dioxide. Nhưng bằng cách nhấn chìm sargassum xuống nước, loài tảo này cuối cùng sẽ bị nén và mất sức nổi, do đó nó có thể chìm xuống đáy.

Ngoài việc phát triển công nghệ của mình phát triển công nghệ của mình, Pull to Refresh cũng đang nỗ lực tìm ra những cách sáng tạo để giới thiệu về phương pháp thay thế để giảm lượng carbon trong khí quyển. Đó là một quy mô lớn là họ cần đạt được, họ cần sự tham gia của tất cả mọi người. Họ đang cố gắng để thể hiện những gì mình làm, bằng tất cả mọi cách, từ hình ảnh, âm thanh, làm sao để đơn giản hóa nó, cho mọi người đều hiểu.

Theo Vnreview

 

 

Công ty cấy chip não của Elon Musk bị vượt mặt

 

Neuralink, công ty công nghệ thần kinh của Elon Musk, chưa thể thử nghiệm cấy chip lên não, trong khi đối thủ Synchron đã làm được điều đó.

Theo Bloomberg, công ty chuyên phát triển các giải pháp công nghệ thần kinh Synchron đã thành công trong việc đưa chip vào một bệnh nhân người Mỹ mắc ALS - căn bệnh thoái hóa thần kinh ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và nói.

Ảnh đồ họa mô phỏng chip của Synchron được cấy vào não. Ảnh: Synchron

Quá trình cấy chip của Synchron thông qua một hệ thống gọi là Stentrode. Công nghệ này cho phép các chuyên gia đưa chip vào não mà không cần phải cắt qua hộp sọ hoặc làm hỏng mô não. Các bác sĩ chỉ cần rạch một đường ở cổ bệnh nhân, sau đó hệ thống Stentrode sẽ thông qua ống thông được đặt vào mạch máu bên trong vỏ não ở khu vận động để cấy chip.

Sau đó, bác sĩ chuyển sang quy trình thứ hai là kết nối với một thiết bị điện toán cỡ nhỏ đặt bên trong ngực bệnh nhân. Stentrode đọc tín hiệu được tạo bởi các tế bào thần kinh bắn trong não, gửi tín hiệu đến thiết bị điện toán. Cuối cùng, dữ liệu được gửi đến máy tính hoặc smartphone thông qua Bluetooth để giải mã.

Việc cấy chip hiện đã hoàn tất, nhưng bệnh nhân cần thêm thời gian thích nghi. Synchron kỳ vọng bệnh nhân có thể duyệt web, giao tiếp qua email và tin nhắn chỉ bằng cách suy nghĩ. Sẽ có một thiết bị làm nhiệm vụ chuyển ý nghĩ của bệnh nhân thành hành động thông qua các lệnh được gửi đến máy tính.

Trước đó, Synchron đã thử nghiệm cấy thiết bị cho bốn bệnh nhân ở Australia. Những người này sau đó có thể gửi tin nhắn WhatsApp và mua hàng trực tuyến bằng suy nghĩ.

Việc cấy chip của Synchron được Cục Quản lý Dược Liên bang Mỹ (FDA) chấp thuận vào tháng 7/2021. Trong khi đó, công ty Neuralink của Elon Musk vẫn đang nộp đơn lên FDA và chờ phản hồi.

Musk thành lập Neuralink năm 2016. Ông kỳ vọng công ty sẽ phát triển thành công "giao diện não - máy tính" để có thể điều trị các bệnh về não và cho phép con người có thể hợp nhất với AI trong tương lai. Công ty mới thử nghiệm trên động vật đầu năm ngoái, khi một con khỉ được cấy chip trong hộp sọ và có thể chơi game bằng trí não.

Theo Vnexpress

 

Ảnh vệ tinh ghi nhận sóng nhiệt thiêu đốt châu Âu

 

Hôm 18/7, vệ tinh thời tiết Eumetsat chụp lại quang cảnh toàn bộ châu Âu không có bóng mây nào trong đợt nắng nóng, một hình ảnh vô cùng hiếm gặp.

Bầu trời quang mây ở trên khắp châu Âu được phản ánh trong ảnh chụp từ vệ tinh Eumetsat hôm 18/7. Ảnh: EUMETSAT

Bầu trời quang mây được ghi nhận khi đợt nắng nóng kéo dài đang thiêu đốt cả châu lục, mang đến nhiệt độ cao kỷ lục ở nhiều quốc gia và châm ngòi cho những đám cháy rừng tàn phá hàng trăm km2, Space hôm 19/7 đưa tin.

Sóng nhiệt tràn tới sau khi châu Âu trải qua tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử. Một số chuyên gia cho rằng đây là bằng chứng về ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu cũng như cảnh báo về tương lai của châu Âu. So sánh ảnh chụp của vệ tinh quan sát Trái Đất Sentinel-2 vào giữa tháng 6 với tuần thứ 2 tháng 7 hé lộ cảnh quan vốn xanh tốt ở nước Anh đã biến thành màu nâu do hạn hán.

Vệ tinh cũng ghi lại thiệt hại do cháy rừng ở vùng trồng nho quanh thành phố Bordeaux thuộc miền tây nam nước Pháp. Hai đám cháy bùng lên hôm 12/7 đã đốt cháy 100 km2 đất trong vùng. Cảnh báo về nguy cơ cháy rừng cũng được ban bố ở Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Cơ quan quản lý khẩn cấp Copernicus.

Năm 2022 có khuynh hướng trở thành một trong những năm nóng nhất ở châu Âu, góp phần xác nhận xu hướng gây lo ngại cho các nhà khí tượng học và chuyên gia thời tiết. Lục địa này đang ấm lên nhanh hơn các nơi khác trên thế giới theo dữ liệu từ cơ quan Copernicus với nhiệt độ trung bình cao hơn 2,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Dữ liệu mới nhất của cơ quan Copernicus hé lộ tháng 6/2022 là mùa hè nóng thứ hai với nhiệt độ cao hơn 1,6 độ C so với mức trung bình năm 1991 - 2020. Trên toàn cầu, đây là tháng 6 nóng thứ ba trong lịch sử, cao hơn 0,32 độ C so với gian đoạn năm 1991 - 2020.

Theo Vnexpres.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 1535762