Bản tin Khoa học và Công nghệ số 32 năm 2022

25/08/2022 21:07

 

TIN TRONG TỈNH

Sở KH&CN Quảng Ninh tham dự khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu

 

Tối 28/8, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu, Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 (Techfest Việt Nam 2022) với chủ đề “Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa”. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN là trưởng đoàn cùng đại diện các phòng, đơn vị tham dự Hội nghị.

 

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022.

Việc tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 tại Lai Châu là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể, cộng đồng khởi nghiệp Lai Châu nắm bắt cơ hội kết nối với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh bạn, nắm bắt cơ hội kết nối, thu hút đầu tư.

Thông qua các hoạt động này, chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển, kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái ngày càng chặt chẽ hơn nữa; tạo ra nhiều giá trị mới, sáng kiến mới để kết nối, khai thác nguồn lực giữa các địa phương; tạo ra hành lang đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hình thành và phát triển.

Tại lễ khai mạc, Bộ Khoa học và công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025 với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội ký kết phối hợp triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2022 tại Lai Châu diễn ra từ ngày 27-29/8 với nhiều sự kiện như: Diễn đàn “Hành lang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội phát triển”; phiên chuyên đề “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với Metaverse”; phiên chuyên đề “Ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu”; phiên chuyên đề “Công nghệ gắn với phát triển xanh và bền vững”; diễn đàn “Tuổi trẻ Lai Châu hưởng ứng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Cùng đó, triển lãm công nghệ, trưng bày và giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm công nghệ và vinh danh các đại sứ thương hiệu sản phẩm OCOP một số tỉnh.

Đây là dịp để Lai Châu đánh giá hết tiềm năng, cũng như thách thức đối với tỉnh trong đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp nói chung và kết nối trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, dược liệu nói riêng. Từ đó, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tính sáng tạo của tuổi trẻ Lai Châu nói riêng và thanh niên các tỉnh Tây Bắc nói chung, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển của vùng và cả nước.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu là nền tảng cho địa phương nâng tầm, phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Lai Châu và kết nối với sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức vào cuối năm 2022.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

Quảng Ninh: Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với  sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Ninh năm 2022

 

UBND vừa ban hành văn bản số 205/KH-UBND ngày 24/8/2022 Kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index), chỉ số hài lòng của người dân,tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân tích chuyên sâu Chỉ số PAR index, SIPAS tỉnh Quảng Ninh năm 2021, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và những khuyến nghị của Chuyên gia tại Hội nghị phân tích ngày 20/7/2022. Để kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Ninh năm 2022, nâng cao Chỉ số PAR index, Chỉ số SIPAS năm 2022, như sau:

Với mục đích hoàn thành mực tiêu theo Nghị quyết số 05-NO/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030…; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức, các nhân trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ( đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAP của tỉnh nói riêng; Đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022 nhằm tạo động lực thực sự  để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vị công trông tỉnh;…

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu: Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAP của tỉnh  là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thông chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các nội dung còn hạn chế để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAP trong năm 2022; Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện của từng tiêu chí, nội dung phải đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện, giữ và tăng dần vị trị xếp hạng các nội dung, tiêu chí thành phần trong các Chỉ số; Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC tại cơ quan và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chuyên ngành quản lý trên địa bàn tỉnh;…

Các nội dung cụ thể có trong văn bản kèm theo.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Thành phố Hạ Long là đơn vị đầu tiên trong tỉnh triển khai phần mềm ISO điện tử

 

Thành phố Hạ Long xác định việc áp dụng, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN 9001-2015 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), hướng tới thực hiện chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ phận tham mưu giúp việc đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố để ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, cũng như chỉ đạo của tỉnh. Ngày 25/3/2022, thành phố Hạ Long là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đã công bố áp dụng, triển khai HTQLCL theo TCVN 9001-2015 trên phần mềm ISO điện tử vào hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hạ Long cũng đã chỉ đạo 33 xã, phường phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức công bố, triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu mới vào hoạt động thường xuyên của cấp xã. Thành phố Hạ Long cũng đã thực hiện đúng quy định tại Quyết định Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động của cơ quan hành chính của UBND tỉnh.

 Với mục tiêu xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, TP Hạ Long đã nỗ lực khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách TTHC. Đồng thời, đổi mới các khâu tiếp nhận, giải quyết TTHC trên cơ sở phân cấp, phân quyền triệt để, đảm bảo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng HTQLCL theo TCVN 9001-2015 2015 trên phần mềm ISO điện tử vào hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước đang được thành phố quyết tâm thực hiện sẽ góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính hiện đại hướng đến chuyển đổi số toàn diện tại địa bàn thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

  

TIN TRONG NƯỚC

Sinh viên làm thùng rác thông minh

 

Thùng rác do nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng phát triển có thể tự động khử khuẩn, báo đầy và quản lý trên điện thoại.

Sản phẩm do Phan Tuấn Nhật, Trần Viết Minh Phát, Nguyễn Văn Trúc (Đại học Sư phạm Kỹ thuật) và Nguyễn Thị Hoa, Phạm Đỗ Quỳnh Như (Đại học Kinh tế) phát triển với mong muốn quản lý rác thải tại các khu điều trị Covid-19, giảm rác tồn đọng, ngăn nguy cơ lây nhiễm chéo. Phiên bản mới nhất có dung tích 60 lít, làm bằng vật liệu Aluminium (hợp kim nhôm nhựa) thay thế thùng rác nhựa ở các phiên bản trước, giúp sản phẩm nhẹ, nhưng có độ cứng cáp và bảo vệ linh kiện điện tử trước các điều kiện thời tiết.

Thùng rác sử dụng pin mặt trời 7 - 9 Vcung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử, thân thiện môi trường và dễ di chuyển nhiều nơi. Bên trong thùng rác được lắp cảm biến siêu âm cạnh đèn UVC. Khi rác đầy, cảm biến siêu âm gửi tín hiệu theo thời gian thực về người quản lý để sắp xếp nhân viên thu gom. Đèn UVC sẽ tự động phun khử khuẩn, ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19, giảm mùi hôi giúp người thu gom yên tâm hơn khi làm việc.

Mỗi thùng rác được thiết kế thiết bị quẹt thẻ từ. Chỉ những người dùng có thẻ từ và cài đặt thông tin định danh mới có thể mở, đóng nắp thùng rác. Khi thùng rác đầy, chức năng này sẽ tự động kích hoạt để ngăn rác tràn ra ngoài.

Toàn bộ hoạt động giám sát, điều khiển hoạt động thùng rác được nhóm quản lý trên website, chạy ổn định trên máy tính và điện thoại. "Website hiện tại dùng ở dạng miễn phí nên thỉnh thoảng gặp lỗi", Phát cho biết. Sắp tới nhóm sẽ tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo, tự cảnh báo khi rác đầy, tự đề xuất các vị trí cần tăng giảm thùng rác khi khối lượng thay đổi.

Thùng rác thông minh là thành quả sau nhiều trăn trở của Trần Viết Minh Phát hồi cuối năm 2021 khi xóm trọ của cậu trên đường Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng xuất hiện nhiều F0. Họ phải cách ly tại nhà và mỗi ngày thải ra nhiều rác nguy cơ lây nhiễm Covid-19 như khẩu trang, giấy... Trong khi đó nhân viên lấy rác lại thu gom chung với rác sinh hoạt, không khử khuẩn, nguy cơ lây Covid-19 cho chính họ và cộng đồng. "Tôi muốn tạo ra thùng rác thông minh giải quyết những vấn đề này", Phát kể.

Hiện thùng rác đang hoạt động thử nghiệm tại khu vực cách ly trong ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật để đánh giá. Theo nhóm, Covid-19 vẫn đang là nguy cơ với cộng đồng. Nhiều khu điều trị hàng ngày vẫn tiếp nhận đông bệnh nhân nên thùng rác thông minh là vật dụng hữu ích giúp quản lý rác, ngăn lây nhiễm chéo. Chi phí sản xuất nhóm ước tính hơn 2,7 triệu đồng nên sản phẩm phù hợp với các khu du lịch, công viên giải trí, khu đô thị cao cấp, nơi có đội ngũ bảo vệ và hệ thống an ninh trật tự đảm bảo, giảm tối đa tình trạng mất cắp.

 

Thiết kế và các tính năng của thùng rác thông minh ở phiên bản mới nhất của nhóm. Ảnh: NVCC

Theo TS Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa Điện - Điện tử, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, thùng rác thông minh là sản phẩm được nhiều nước ứng dụng, tuy nhiên trong nước hiện chưa có nhiều. Nhóm đã có sự đầu tư nghiên cứu, liên tục cải tiến về thiết kế sản phẩm đẹp, chắc chắn hơn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, việc kết nối giữa thùng rác và website quả lý sử dụng sóng wifi, 4G phù hợp với những nơi phạm vi trung bình còn những khu vực rộng như công viên cần dùng công nghệ Lora để truyền tín hiệu tốt hơn.

Hiện có một số doanh nghiệp du lịch quan tâm về thùng rác này. "Nhà trường sẽ hỗ trợ nhóm tiếp tục hoàn thiện công nghệ để có thể ứng dụng thí điểm ở một số vị trí, sau đó đánh giá và mở rộng nhiều hơn", TS Vũ nói.

Theo Vnexpress

 

Sinh viên làm áo giảm kích động cho trẻ tự kỷ

 

Nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng sáng chế áo thông minh với cơ chế ôm chặt bằng túi khí kết hợp massage, hỗ trợ trẻ tự kỷ trấn tĩnh khi mất kiểm soát hành vi.

Sản phẩm do 7 sinh viên Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng nghiên cứu từ tháng 10 năm 2021 với mục tiêu hỗ trợ trẻ tự kỷ trấn tĩnh khi bị kích động.

Thông thường khi trẻ tự kỷ ở trạng thái kích động sẽ có biểu hiện như la hét, đập phá, tự làm hại bản thân, thậm chí có thể làm hại người khác. Nhóm khảo sát tại các trung tâm nuôi dưỡng và cộng đồng trẻ tự kỷ trên cả nước để đánh giá về tần suất trẻ tự kỷ bị kích động. Kết quả khảo sát cho thấy, trẻ tự kỷ bị kích động khá nhiều với tần suất trung bình 4 lần mỗi tuần.

Theo Nguyễn Mạnh Dũng, trưởng nhóm, khi trẻ bị kích động hay mất kiểm soát hành vi, phụ huynh và người nuôi dạy phải ôm trẻ vào lòng, dỗ dành để trẻ trấn tĩnh. "Để giúp phụ huynh, giáo viên đỡ vất vả và có thêm công cụ hỗ trợ, nhóm đã phát triển áo thông minh nhằm giải quyết các vấn đề trên", Dũng chia sẻ.

 

Áo thông minh giúp trẻ tự kỷ giảm trạng thái kích động do nhóm nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Áo làm bằng vật liệu vải, trọng lượng khoảng 1 kg, thiết kế hai tà, hai vạt áo rời dễ mặc, phù hợp cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Bên trong áo được bố trí hệ thống túi khí, thiết bị massage ở trên hai vai. Sản phẩm hoạt động theo cơ chế kích thích ép sâu (Deep Pressure Stimulation). Khi trẻ tự kỷ bị kích động, áo sẽ tự động bơm làm phồng các túi khí ôm chặt vào cơ thể trẻ và thiết bị massage trên hai vai đồng thời hoạt động giúp trẻ thư giãn.

Theo Dũng, cơ chế kích thích ép sâu làm cho trẻ cảm thấy thoải mái và tâm lý ổn định hơn, giúp trẻ lấy lại cân bằng. "Nguyên lý kích thích ép sâu được sử dụng rộng rãi và được các nhà khoa học công nhận có thể giúp trẻ giảm trạng thái kích động. Cha mẹ, hay giáo viên thực thành nguyên lý này với cử chỉ ôm trẻ vào lòng, cùng lời lẽ dỗ dành. Nhóm đã dựa trên những cơ sở này để thiết kế áo", Dũng nói.

Trên thị trường hiện có một số sản phẩm hỗ trợ giảm kích động cho trẻ tự kỷ như máy ép tạo áp lực sâu, áo trọng lượng, chăn nặng... hoạt động theo cơ chế kích thích ép sâu. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết, các sản phẩm này buộc trẻ phải gò ép mình khi sử dụng, không tạo được sự thoải mái và có phần khiến trẻ bị kích động hơn. Còn áo thông minh của nhóm, hoạt động theo cơ chế tự động, điều khiển từ xa bằng sóng RF để phục vụ trẻ, tạo sự thoải mái bằng việc massage cho trẻ.

Nhóm thử nghiệm sản phẩm cho hơn 10 trẻ bị tự kỷ. Một bé trai 7 tuổi ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng từng sử dụng áo trong trạng thái la hét, quậy phá. Khi mặc áo, các hệ thống hoạt động trong hơn 10 phút, trẻ trấn tĩnh trở lại, dần hết trạng thái kích động. Nhiều phụ huynh có con tự kỷ đánh giá cao khi sản phẩm có thể hỗ trợ cha mẹ trong việc chăm sóc con vốn rất vất vả. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh góp ý mẫu mã bên ngoài như màu sắc, trang trí của áo cần được chăm chút hơn nhằm tạo sự thích thú khi mặc.

"Thời gian tới nhóm sẽ thiết kế thêm mẫu mới theo kiểu áo choàng để việc bố trí các túi khí bao trùm toàn bộ cơ thể trẻ, giúp tăng hiệu quả giảm sự kích động cho trẻ. Ngoài ra áo cũng được tích hợp thêm các cảm biến về sức khỏe để theo dõi thể trạng các bé tốt hơn", Dũng nói và cho biết, dự kiến nhóm sẽ kiểm định sản phẩm tại cơ quan y tế và liên hệ với các trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ để thử nghiệm cho nhiều trẻ hơn để đánh giá về độ an toàn khi sử dụng.

 

Thiết kế áo thông minh phiên bản hiện tại và các phiên bản tiếp theo theo kiểu áo choàng. Ảnh: NVCC

Sản phẩm áo thông minh cho trẻ tự kỷ vừa thắng giải Nhất cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ do Đại học Đà Nẵng tổ chức đầu tháng 8.

Thạc sĩ Đinh Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc khối hệ thống phần mềm, công ty công nghệ Fossil Việt Nam đánh giá, đây là sản phẩm thiết thực, thể hiện tấm lòng của các bạn trẻ với những trẻ em tự kỷ. Sản phẩm nếu triển khai được cho nhiều trẻ sẽ rất có ý nghĩa về mặt xã hội, hỗ trợ cho phụ huynh, giáo viên. Tuy nhiên, ông Dũng cũng khuyến cáo nhóm nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm với nhiều trẻ tự kỷ để có đánh giá hiệu quả trên cơ sở khoa học như với mức độ ép sâu bao nhiêu, thời gian bao lâu thì phát huy tác dụng. "Nếu sản phẩm thật sự có hiệu quả, tôi tin rằng nhiều phụ huynh sẽ sẵn sàng bỏ tiền mua dù giá có thể cao", ông Dũng nói.

Theo Vnexpress

 

Người Việt sáng chế thiết bị diệt vi khuẩn

 

Thiết bị diệt khuẩn CV-19 do GS Tín và các cộng sự sáng chế có thể tạo 30-50 triệu ion âm mỗi giây, làm suy yếu và tiêu diệt vi khuẩn trong không gian kín.

Ý tưởng về máy diệt virus CV-19 được nhóm nghiên cứu của GS Trần Văn Tín, Viện Khoa học phát triển Tài năng Việt Nam thực hiện từ năm 2019 trên cơ sở bằng sáng chế về mạch điện tạo ion âm được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp trước đó 6 năm.

Thiết bị có kiểu dáng nhỏ gọn, vỏ nhựa, bên trong tích hợp mạch điện tạo ion âm. Mạch điện này sinh ra ion âm bằng cách liên tục tạo ra tia lửa điện từ nguồn cao thế 2.4 kV một chiều.

GS Tín cho biết, thiết bị cần đặt ở những nơi có nhiều gió trong phòng như dưới máy lạnh, quạt để khả năng xử lý, giúp ion âm khuếch tán ra cả phòng nhanh hơn.

 

GS Trần Văn Tín dùng máy kiểm tra số lượng ion âm của máy khi gắn cạnh điều hòa trong phòng. Ảnh: Hà An

Khi hoạt động, các ion âm được tạo ra, dẫn qua ống làm bằng sợi thủy tinh đưa ra không khí với mật độ 30-50 triệu ion âm mỗi giây trong một cm3. Các gốc ion này khi đi vào không khí sẽ bám trên bề mặt vi khuẩn, virus, nấm mốc và hút hydro từ protein của chúng, làm suy yếu và bị tiêu diệt.

Ngoài ra ion âm này khi gặp các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm sẽ phân rã chúng bằng cách lấy đi các phân tử hydro để tạo thành phân tử nước. Điều này giúp không khí được làm sạch, ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn, virus giúp con người tăng cường khả năng miễn dịch. Sản phẩm sử dụng cổng USB lấy nguồn điện hoạt động, tạo sự tiện lợi cho người dùng.

 

Ông Tín cho biết, máy ion âm hoạt động phù hợp nhất trong phòng diện tích dưới 27 m2, thời gian các ion âm làm sạch phòng khoảng 15 đến 30 phút. Việc các ion âm xử lý làm sạch phòng phụ thuộc vào mức độ các chất độc hại có bên trong.

Tháng 8/2021, sản phẩm được Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế kiểm nghiệm, chứng nhận diệt 99,9% các loại vi khuẩn. Theo tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, thành viên nhóm nghiên cứu, về mặt lý thuyết khả năng tiêu diệt Covid-19 của máy là rất cao. Tuy nhiên cần có số liệu về lâm sàng để có thể đi đến khẳng định việc này.

Sản phẩm có giá khoảng 500.000 đồng/bộ. Khi Covid-19 bùng phát, nhóm đã tặng hàng trăm thiết bị cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị Covid-19, các cơ quan, đơn vị tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ hỗ trợ phòng chống dịch. Tại huyện Ô Môn, TP Cần Thơ, đơn vị đã trao tặng 10 máy diệt virus CV-19 cho khu cách ly của huyện. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ô Môn đơn vị đã sử dụng cho 10 phòng cách ly. Máy hỗ trợ việc diệt khuẩn, ngăn chặn lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân trong phòng.

Theo Vnexpress

 

TIN QUỐC TẾ

Âm nhạc giảm đau tốt hơn nếu chọn đúng bản nhạc

 

Các bản nhạc thường được lấy cảm hứng từ những cuộc chia ly trong tình yêu và nỗi đau tâm hồn, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy khả năng kiểm soát nội dung bài hát mà chúng ta nghe có liên quan đến việc giảm cảm giác đau đớn.

 

Cảm giác kiểm soát đối với các lựa chọn âm nhạc có thể giúp giảm đau - Ảnh: Maria Fabrizio

Báo cáo của các nhà nghiên cứu từ Đại học Queen Mary và Cao đẳng Dublin cho biết những người tham gia nghiên cứu cảm nhận được rằng việc lắng nghe các giai điệu có chọn lọc giúp họ phần nào đó cảm thấy vui vẻ hơn những người chỉ nghe nhạc theo cách thông thường.

Một số nghiên cứu trước đó cho thấy âm nhạc có khả năng giảm đau, đặc biệt là cơn đau mãn tính kéo dài hơn 12 tuần. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa cơn đau và âm nhạc vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là khi đau cấp tính (ngắn hạn).

Các thành phần cơ bản tạo nên âm nhạc như nhịp hoặc giai điệu dường như không liên quan đến việc giảm đau. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cho biết cảm giác khi một người có thể kiểm soát được các quyết định của chính mình mới là chìa khóa để giảm đau.

Để làm rõ vấn đề này, các tác giả nghiên cứu đã thực hiện một thí nghiệm nhỏ, gồm 286 người lớn hiện đang đối mặt với các cơn đau cấp tính để đánh giá mức độ đau của họ trước và sau khi nghe một bản nhạc. Các tác giả nghiên cứu lựa chọn bản nhạc có hai phiên bản khác nhau với độ phức tạp khác nhau.

Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên để nghe phiên bản có độ phức tạp thấp hoặc cao của bài hát. Các tác giả nghiên cứu cũng chọn một số người và "rỉ tai" là họ được lựa chọn nghe một trong hai phiên bản, nhưng thực tế tất cả đều được nghe cùng một giai điệu.

Kết quả: những người tham gia được trao quyền lựa chọn phiên bản bài nhạc đã cảm thấy giảm đau nhiều hơn những tình nguyện viên khác.

Theo các đánh giá, nhóm tình nguyện viên yêu thích cả hai phiên bản của bài nhạc, nhưng các tác giả nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ nào giữa độ phức tạp của âm nhạc và mức độ giảm đau mà nó mang lại.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng những người tham gia có sự gắn bó với âm nhạc trong các sinh hoạt hằng ngày của họ thậm chí còn được giảm đau tốt hơn.

Nhìn chung, nhóm nghiên cứu kết luận rằng cảm giác kiểm soát các bài nhạc mà bản thân sẽ nghe và niềm yêu thích đối với âm nhạc nói chung đều có thể giúp giảm các cơn đau tốt hơn.

Theo genk.vn

 

 

Tàu treo điện thương mại đầu tiên của Trung Quốc hoạt động

 

Tàu treo hai toa có sức chở 200 hành khách, tốc độ tối đa 70 km/h, trang bị công nghệ tự lái và tiêu thụ ít năng lượng.

Tàu treo điện thương mại đầu tiên của Trung Quốc lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy thuộc công ty CRRC Sifang ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc hôm 26/8. Được thiết kế cho dự án du lịch Thung lũng Quang học Trung Quốc (OVC) ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, con tàu có tốc độ tối đa 70 km/h và chở được 200 hành khách.

Phương tiện mới trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hỗ trợ lái tự động. "Toàn bộ việc vận hành của tàu được điều khiển tự động, nghĩa là nó có thể tự khởi động, đỗ lại và đóng mở cửa mà không cần thao tác thủ công. Người lái chỉ cần ứng phó với những trường hợp khẩn cấp", đại diện CRRC Sifang nói.

Tàu treo thương mại cũng được thiết kế để giảm lượng khí thải carbon. Theo CRRC Sifang, nó có thể giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi 100 km tính theo đầu người nhờ động cơ nam châm vĩnh cửu và bộ điều hòa không khí biến tần hiệu quả và tiết kiệm năng lượng hơn.

Ngoài ra, nhiều phương pháp khác cũng được áp dụng để đảm bảo an toàn cho tàu. Ví dụ, tàu có thể tự di chuyển đến trạm gần nhất trong trường hợp mất điện. Phương tiện này cũng áp dụng các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy quốc tế nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cháy nổ.

Tàu treo điện dự kiến là một yếu tố thúc đẩy du lịch mới ở Vũ Hán, mang lại trải nghiệm thú vị cho hành khách với những công nghệ tiên tiến và tầm nhìn 270 độ. Tàu sẽ chạy trên tuyến đường tham quan thuộc Hành lang Sinh thái Trung tâm Thung lũng Quang học dài 26,7 km. Giai đoạn đầu tiên của dự án gồm đoạn đường dài 10,5 km với 6 ga tàu.

Theo Vnexpress

 

 

Sử dụng AI để tái tạo giọng nói cho bệnh nhân ung thư

 

CoeFont, một công ty có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) đang thu hút sự chú ý với dịch vụ độc đáo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái tạo giọng nói cho những người mất giọng do phẫu thuật ung thư.

Dịch vụ của CoeFont sử dụng AI để học cao độ, ngữ điệu của giọng nói cũng như tốc độ nói của người dùng trước khi phẫu thuật. Sau đó, hệ thống sẽ tái tạo thành một giọng nói tổng hợp, có thể đọc thành tiếng văn bản do người dùng nhập vào, với giọng nói giống như giọng gốc của bệnh nhân.

Chủ tịch CoeFont, Shogo Hayakawa, hiện là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Công nghệ thuộc Đại học Tokyo, cho biết ban đầu công ty không có ý định phát triển dịch vụ này mà chỉ nhằm cung cấp cho những người tạo nội dung video đăng trên các trang web như YouTube, trong đó sử dụng AI độc các câu nói của các phát thanh viên, nghệ sĩ lồng tiếng. Tuy nhiên, sau khi bà Michiko Sakai, một bệnh nhân được chẩn đoán ung thư khí quản, đến gặp Hayakawa trước khi phẫu thuật, Hayakawa đã quyết định sử dụng dịch vụ này cho mục đích y tế.

 

Bà Michiko Sakai (trái) trò chuyện với chồng bằng dịch vụ tái tạo giọng nói của CoeFont. Ảnh: KYODO

Trong vòng 8 ngày trước khi phẫu thuật, bệnh nhân Sakai được yêu cầu đọc 700 câu để AI ghi lại giọng của bà. Sau phẫu thuật, bà Sakai cho biết: "Người đầu tiên tôi nói chuyện sau cuộc phẫu thuật là một y tá tại bệnh viện. Cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe giọng nói của tôi giống như trước đây, điều đó khiến tôi rất vui". Chồng của bà Sakai cũng cho biết họ có thể trò truyện một cách tự nhiên và không có cảm giác xa lạ.

Với dịch vụ của CoeFont, sau khi người dùng nhập một câu văn bản trên điện thoại thông minh, hệ thống sẽ tự động đọc thành tiếng một cách nhịp nhàng với ngữ điệu giống của người dùng và người nghe khó nhận ra đây là một giọng nói được tái tạo.

Theo số liệu thống kê của một tổ chức đại diện cho những người bị mất giọng nói tại Tokyo, Nhật Bản có khoảng 20.000 đến 30.000 người bị mất giọng nói do ung thư. Masanori Matsuyama - người đứng đầu tổ chức này - đánh giá cao dịch vụ của CoeFont và bày tỏ hy vọng AI sẽ tiến bộ hơn nữa và tiến tới tái tạo được giọng nói bằng cách đọc chuyển động của miệng.

Theo baotintuc.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 1539287