Bản tin Khoa học và Công nghệ số 33 năm 2022

08/09/2022 15:39

TIN TRONG TỈNH

UBND Tỉnh: Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

Mới đây, UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 30/8/2022 vè việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 1/12/2021của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045”;… UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Mục đích là: Triển khai thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 1/12/2021của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045” (sau đây gọi tắt là CLTK21-30) một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn Hệ thống thống kê nhà nước. Đề cao trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan và các địa phương đối với việc thực hiện CLTK21-30; Xác định công việc cụ thể nhằm thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã quy định trong CLTK21-30 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính khả thi với lộ trình thực hiện và sản phẩm cụ thể, đạt được các mục tiêu đã đặt ra; Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư về tầm quan trọng của dữ liệu thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước; Cụ thể hóa và triển khai thực hiện CLTK21-30 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được xây dựng bao phủ đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được quy định trong công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo CLTK21-30 được triển khai đồng bộ, đạt được các mực tiêu đã đề ra; Có sự phân công công việc rõ ràng, hợp lý, huy động sự tham gia của các sở, ban, ngành và địa phương để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan trong quá trình thực hiện CLTK21-30;…

 Tổ chức thực hiện là Cục Thống kê tỉnh, là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh;…Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị: Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 theo lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; Định kỳ báo cáo hàng năm và và báo cáo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch CLTK21-30 bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh) trước ngày 10/01 hàng năm trong giai đoạn thực hiện Chiến lược (2023-2030);…

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Sở KH&CN điều động, luân chuyển, bổ nhiệm Cán bộ

 

Sáng ngày 05/9/2022, tại TP Hạ Long, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị công bố, trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc Sở KH&CN.

 

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Lâm Văn Phong và đồng chí Thân Trọng Ngọc Lan.

Theo đó, bà Thân Trọng Ngọc Lan thôi giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học để đảm nhận chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Chuyên ngành; ông Lâm Văn Phong thôi giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Chuyên ngành để đảm nhận chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 05/9/2022.

 

Các đồng chí Lãnh đạo Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí nhận nhiệm vụ mới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đã chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công. Đồng chí đánh giá các cán bộ được điều động, phân công đợt này đều là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm công tác thực tế và đã khẳng định được năng lực, trình độ trong quá trình làm việc. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm các vị trí cán bộ quản lý cấp phòng đã và đang được Sở KH&CN tích cực thực hiện nhằm phát huy năng lực, đào tạo và rèn luyện cán bộ Sở KH&CN vững vàng trên nhiều phương diện, lĩnh vực công tác. Việc luân chuyển này sẽ còn được áp dụng đối với cả các vị trí công chức, viên chức trong toàn Sở.

 

Phát biểu tại Hội nghị khi được giao nhiệm vụ mới, đồng chí Lâm Văn Phong và đồng chí Thân Trọng Ngọc Lan cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở KH&CN. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, không ngừng học hỏi, cầu thị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành KH&CN và của tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Công đoàn Sở KH&CN tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

 

Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp cả nước, tối 07.9.2022, Công đoàn Sở KH&CN đã tổ chức đêm hội vui Tết Trung thu và trao quỹ khuyến học cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại, làm việc tại cơ quan Sở. Đồng chí Phạm Xuân Đài – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở KH&CN dự và tặng quà, khen thưởng các cháu thiêu nhi nhân dịp này.

Đồng chí Phạm Xuân Đài-Tỉnh Uỷ viên, Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở KH&CN, Giám đốc Sở KH&CN và đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến- Phó Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở KH&CN , Phó Giám đốc Sở KH&CN tới dự và chị đạo chương trình đêm hội trăng rằm.

Quang cảnh đêm Hội Trăng rằm.

Trong đêm hội, các cháu thiếu nhi đã được ôn lại sự tích của đêm hội trăng rằm, sự tích cây đa, chú Cuội, chị Hằng, phá cỗ Trung thu, văn nghệ, tổ chức các trò chơi, vào trao Quỹ khuyến học cho các cháu đạt thành tích tốt trong năm học 2020 - 2021…

Đồng chí Phạm Xuân Đài-Tỉnh Uỷ viên, Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở KH&CN, Giám đốc Sở KH&CN trao quà, quỹ Khuyến học cho các cháu thiếu nhi.

Đồng chí Phạm Xuân Đài-Tỉnh Uỷ viên, Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở KH&CN, Giám đốc Sở KH&CN trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Trong dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn Sở KH&CN đã trao những phần quà thiết thực, ý nghĩa cho 40 cháu đạt danh hiệu học sinh Giỏi; 23 cháu đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến trong năm học 2020 - 2021. Những món quà này sẽ là nguồn động viên, là động lực để các cháu tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, chúc các cháu đoàn kết, yêu thương nhau và đạt được nhiều kết quả trong năm học mới.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến-Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN, giao lưu với các em nhỏ.

 

Lãnh đạo Sở KH&CN chụp ảnh kỉ niệm cùng cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Sở KH&CN và các em nhỏ.

Tổ chức vui Tết Trung thu hàng năm đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa, hoạt động thường niên của Sở KH&CN dành cho các cháu thiếu nhi. Đây được xem là một hoạt động bổ ích, tạo ra một sân chơi lành mạnh và khuyến khích các cháu ngày càng chăm ngoan, học giỏi.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Cơ hội của Việt Nam trong "cuộc đua" Metaverse

 

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu về các công nghệ Blockchain Metaverse. Vậy lợi thế nào cho Việt Nam trong "cuộc đua" Metaverse ở tương lai?

Không gian thực tế ảo đang giúp những người hành hương trên thế giới có thể khám phá các địa điểm linh thiêng nhất, trải nghiệm các nghi lễ, cầu nguyện trong vũ trụ ảo Metaverse. Thành phố Vatican thậm chí đã quyết định tung ra bộ sưu tập NFT của riêng mình cho một số tác phẩm nghệ thuật, bản thảo và các đồ vật quý hiếm. Chúng được hiển thị trong một thư viện ảo, có thể truy cập qua máy tính và trong thực tế ảo (VR).

Để tưởng nhớ huyền thoại Lý Tiểu Long, câu lạc bộ võ thuật Bruce Lee và PRIZM Group đã tái hiện ngôi nhà cũ của ngôi sao võ thuật và hồi tưởng lại những kỷ niệm thông qua NFT và Metaverse.

Còn với anh Choi Ji-ung là một người có thu nhập trung bình ở Hàn Quốc. Anh không bao giờ dám mơ tới việc mua một căn hộ ở khu đắt đỏ Gangnam. Nhưng trong thế giới ảo Metaverse, anh có thể làm điều đó.

Ngành công nghiệp Metaverse sẽ đạt giá trị 800 tỷ USD vào năm 2024. Ảnh minh họa - Nguồn: CNBC.

Ngoài việc sở hữu bất động sản, anh Shaun - một kỹ sư - còn tham vọng tổ chức sự kiện và thu lời từ các hoạt động thương mại trên vũ trụ ảo.

Lợi ích đầu tiên mà Metaverse mang lại cho người dùng là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và không chỉ có vậy họ còn có thể xây dựng phiên bản của chính mình trên thế giới ảo như cách mong muốn.

Đi cùng mỗi người đương nhiên sẽ là quần áo thời trang, nhà cửa, đi lại, lập nghiệp... Người ta dễ dàng mua bán và trao đổi những tài sản kỹ thuật số với nhau và từ đây hình hành nền kinh tế trên Metaverse.

Báo cáo của Bloomberg ước tính, ngành công nghiệp Metaverse sẽ đạt giá trị 800 tỷ USD vào năm 2024.

Tiềm năng của Metaverse tại châu Á là có thật và được kỳ vọng sẽ phát triển khá bùng nổ trong những năm tới. Châu Á trong đó có Đông Nam Á là khu vực có nhiều người dùng Internet nhất hành tinh. Việt Nam cũng đang được coi là điểm nóng cho công nghệ thực tế ảo.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu về các công nghệ Blockchain Metaverse. Theo dự báo của hãng phân tích thị trường MarketAndMarkets, thị trường Blockchain Metaverse Việt Nam sẽ đạt quy mô 2,6 tỷ USD vào năm 2026 tức gấp 5 lần so với hiện tại.

Trong 200 công ty Blockchain Metaverse lớn nhất thế giới, hiện có tới 7 công ty đến từ Việt Nam. Theo các chuyên gia, việc giới công nghệ dồn mọi sự chú ý vào Metaverse đang mang lại ngày càng nhiều cơ hội cho Việt Nam.

Ông Bùi Sỹ Nguyên - Nhà sáng lập kiêm CEO của MetaCity cho hay: "Việt Nam là một trong những thị trường hot nhất về phát triển các dự án Blockchain và Metaverse, đặc biệt là Metaverse. Với tình hình hiện tại, số lượng dự án và lượng vốn thế giới đổ về Việt Nam rất là nhiều đòi hỏi sự phát triển rất nhanh, cần lượng nhân sự rất lớn và cả các hạ tầng đi kèm. Các dự án toàn cầu đều đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng số một của Đông Nam Á, là điểm đến của các dự án Blockchain toàn cầu. Người ta coi người dùng Việt Nam là một trong những nhóm người dùng tiềm năng nhất. Tôi tin người dùng Việt Nam đã được giáo dục khá cao về Blockchain và Metaverse".

Thị trường Blockchain Metaverse Việt Nam sẽ đạt quy mô 2,6 tỷ USD vào năm 2026 tức gấp 5 lần so với hiện tại. Ảnh minh họa - Nguồn: AP.TIN QUỐC TẾ

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội cũng phải nói tới những thách thức của Metaverse. Các khung pháp lý của Việt Nam đối với Blockchain - một trong những hạ tầng quan trọng nhất của Metaverse vẫn chưa được tốt và sẽ phải mất thêm thời gian để giải quyết các vấn đề chính sách. Trong tương lai vài năm tới, có thể tiến tới việc tạo dựng khung pháp lý để hợp thức hóa quyền sở hữu tài sản, tiêu thụ tài sản trên Metaverse.

Ngoài ra, một thách thức khác đó là sự phát triển nóng quá mức kéo theo đó là khủng hoảng giá thuê nhân sự làm trong lĩnh vực Metaverse. Mức lương phải trả cho một số vị trí bị đẩy lên rất cao, gấp 2 – 3 lần so với 1 - 2 năm trước. Tất cả những điều này sẽ là những thách thức cần vượt qua để Metaverse có thể cất cánh.

Theo VTV

 

Tiến sĩ Việt làm tường cách âm từ rơm

 

Nghiên cứu tách sợi xenlulose rỗng từ rơm, TS Vũ Việt Dũng (33 tuổi) cùng cộng sự tạo tấm tường cách âm đạt các tiêu chuẩn cho công trình xây dựng

Lớn lên ở vùng nông thôn huyện Trực Ninh, Nam Định, Dũng từng chứng kiến mỗi vụ lúa, sau khi thu hoạch, thường dư rất nhiều rơm rạ khiến nông dân phải đốt bỏ. Sau khi tốt nghiệp khoa công trình, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2011, Dũng học tiếp thạc sĩ tại Pháp, rồi tiến sĩ tại Đại học Sherbrooke (Canada) chuyên ngành cơ học âm thanh, anh dành thời gian nghiên cứu, nhận thấy rơm là vật liệu có kết cấu phù hợp để làm tường cách âm. "Rơm có cấu tạo dạng sợi xenlulose rỗng (tương tự ống hút) nên có khả năng cách âm, nhiệt tốt", anh nói.

Dũng giải thích, khi chịu lực nén nhất định, lỗ rỗng trong rơm sẽ giảm và có thể ngăn âm thanh truyền qua. Các lỗ rỗng trong rơm cũng có khả năng tiêu âm (ngăn truyền âm thanh có độ vang trong một khu vực). Tức là khi âm thanh truyền qua sẽ tiêu hao mất năng lượng nên tiêu âm tốt hơn. Dựa trên những tính chất này, TS Dũng nghiên cứu quy trình tạo tường cách âm từ rơm với mục tiêu tạo ra dạng vật liệu mới, thay thế những vật liệu truyền thống như bêtông, mút xốp, thạch cao, cao su...

TS Vũ Việt Dũng và tấm cách âm làm hoàn toàn từ rơm. Ảnh: Hà An

Năm 2016, khi đang học tiến sĩ tại Canada, anh mua những cuộn rơm lớn từ các trang trại lúa mì để thử làm sản phẩm. "Thân lúa mì nhỏ hơn thân lúa tại Việt Nam nhưng nó là vật liệu gần giống nhất", Dũng chia sẻ.

Sau khi thu hoạch, rơm được tách riêng phần bã và sợi xenlulose bằng công nghệ phân rã sử dụng nước và một số phụ gia. Sau phân rã, rơm được đưa vào quy trình tạo hình thành tường cách âm với các thông số kỹ thuật đã nghiên cứu và không sử dụng hóa chất, keo kết dính.

Anh cho biết, trong nước có một số đơn vị làm tường cách âm bằng rơm nhưng, "các sản phẩm chủ yếu sử dụng chất phụ gia như xi măng, keo... làm chất kết dính, không hoàn toàn tự nhiên". Sản phẩm của nhóm đã được kiểm định các chỉ số về độ cách âm, cách nhiệt và tiêu âm đạt tiêu chuẩn cho công trình xây dựng. Sản phẩm phù hợp cách âm ở tần số thấp (âm thanh trầm) như các quán bar, phòng ngủ, khách sạn... hoặc cách nhiệt trong mái nhà xưởng, vách...

Do chế tạo từ rơm nên có nhiều lo ngại về nguy cơ cháy nổ. TS Dũng lý giải, tường từ rơm vẫn có thể bắt lửa nhưng đặc tính chậm cháy lan vì cấu trúc liền khối khiến ngọn lửa âm ỉ bên trong, tốc độ cháy không bằng các vật liệu bằng mút xốp, nhựa... Nhóm cũng đang nghiên cứu khắc phục nhược điểm thấm nước.

Theo GS Raymond Panneton, Giảng viên bộ môn kỹ thuật, Đại học Sherbrooke, đây là ý tưởng độc đáo, sử dụng vật liệu tự nhiên phổ biến ở Việt Nam, giúp giải quyết vấn đề môi trường, ô nhiễm tiếng ồn trong các thành phố lớn. "Ở Canada và một số nước châu Âu đã dần sử dụng các tấm tường bằng sợi tự nhiên, thay thế cho các vật liệu truyền thống, nên đây là hướng đi rất tiềm năng của nhóm", GS Raymon chia sẻ.

Tuy nhiên, ông cho rằng nhóm cần lưu ý điều kiện khí hậu ở Việt Nam nóng ẩm, mưa nhiều, không khí có độ ẩm cao hơn các nước phương Tây nên đây có thể là yếu tố cản trở cho độ bền của sản phẩm.

Theo Vnexpress

 

 

Giảng viên nghiên cứu gel phục hồi tổn thương da từ lá tre

 

Sử dụng công nghệ xuyên qua da (skin penetration) và dịch chiết từ lá tre, thạc sĩ Trần Chí Thành (TP HCM) phát triển gel làm lành da sau 10 ngày.

Công nghệ được thạc sĩ Thành, giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Y dược TP HCM nghiên cứu từ năm 2015 khi phát hiện trong lá tre có nhiều hoạt chất quý như: alkaloids, phenolics, strerols, lignins, tinh dầu... công dụng chống oxy hóa, giảm viêm, giảm hấp thụ UV, giảm quá trình melanine hóa da, làm lành tổn thương.

Lá tre được rửa sạch, phơi khô, nghiền nhỏ rồi dùng dung môi gồm nước cất và ethanol để chiết các hoạt chất, sau đó ủ lạnh 4 độ C trong 10 ngày, lọc lấy dịch chiết.

Các hoạt chất trong dịch chiết lá tre là chất tan trong dầu nên thạc sĩ Thành dùng các loại dầu dừa, gấc, oliu, nghệ và cho thêm nhũ tương cùng với chất mang háo nước đem ủ ở nhiệt độ thường trong một tháng rồi lọc, tách lấy lớp dung dịch có dầu. Hỗn hợp dung dịch dầu này trộn với dịch chiết lá tre và vaselin hòa tan ở nhiệt độ 50 độ C thu được gel trị viêm da thành phẩm, hàm lượng dịch chiết lá tre chiếm 50%.

Bệnh nhân viêm da sau 3 ngày sử dụng sản phẩm da mặt trở về trạng thái ban đầu. Ảnh: NVCC

Điểm khác biệt ở sản phẩm này là tác giả đã nghiên cứu công nghệ xuyên qua da sử dụng chất mang và nhũ tương siêu háo nước gắn lên hỗn hợp dịch chiết với dầu. Với đặc tính háo nước, khi nhũ tương này đi xuyên qua da trong 10 giây để tìm nước trong da. Khi sử dụng chất mang, hỗn hợp các hoạt chất có trong dịch chiết sẽ thấm vào da dù cho khối lượng phân tử lớn mà vẫn giữ được các dược tính của nó. Các hoạt chất sẽ nhanh chóng tác động đến các tế bào bên trong cơ thể giúp quá trình lành da nhanh hơn.

Chị Phạm Như Minh, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM từng sử dụng sản phẩm để bôi da cho con gái 10 tuổi. Chị kể, da mặt bé ửng đỏ hai bên má, sau đó lan rộng và có dấu hiệu sưng, khô rát gây ngứa rất khó chịu. Khám bác sĩ kết luận bé bị viêm da cơ địa. Sử dụng gel bôi chiết xuất từ lá tre khoảng 2 giờ, da mặt bé hết rát, không còn cảm giác ngứa và khỏi hoàn toàn sau hơn 1 tháng sử dụng.

Sản phẩm gel được Sở Y tế Long An công bố đạt các tiêu chuẩn của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN lưu hành trên thị trường dưới dạng mỹ phẩm. Để sản phẩm đến gần với người dân hơn, thạc sĩ Thành mong muốn có các đơn vị đầu tư để giảm giá thành sản xuất. Hiện chi phí và giá bán ra thị trường khoảng 2 triệu đồng cho hũ 50 g.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện phó Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, việc tách chiết các chất trong lá tre có chức năng kháng khuẩn, kháng vi sinh vật không phải là nghiên cứu mới. Tuy nhiên, tác giả đã đầu tư nghiên cứu công nghệ để các hoạt chất thấm nhanh vào tổ chức da nên sau khi sử dụng không bị dính vào quần áo như các sản phẩm kem bôi khác.

TS Hương cho biết, nếu đi theo hướng mỹ phẩm thì không cần thử nghiệm sản phẩm trên động vật hay người, nhưng ở dạng thuốc cần theo quy định của Bộ Y tế về thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tác dụng so với các sản phẩm hiện hành. "Đây là quá trình dài và nhóm cần sự hỗ trợ của các đơn vị nghiên cứu, bệnh viện để thử nghiệm vì sản phẩm đã có hiệu quả bước đầu", TS Hương nói.

Theo Vnexpress

 

 

TIN QUỐC TẾ

Nguy cơ rò rỉ thông tin từ thói quen sử dụng nhiều công cụ công nghệ

 

Theo công ty Zivver, khoảng 90% các vụ rò rỉ thông tin là do lỗi của con người và sự thiếu tập trung khi làm việc, kể cả làm ở nhà hay tại văn phòng, là một trong số yếu tố dẫn đến sự cố này.

Công ty Trung Quốc lắp camera ở từng bàn làm việc để theo dõi nhân viên, ngăn việc rò rỉ thông tin Sốc: 5 tỷ người trên toàn cầu bị theo dõi và thu thập thông tin cá nhân Những loại ứng dụng nguy hiểm nhất với thông tin người dùng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: computing.co.uk)

Trong bối cảnh làm việc tại nhà đang trở thành xu hướng ngày cảng phổ biến, an ninh mạng và nguy cơ rò rỉ thông tin trở thành mối quan ngại lớn đối với doanh nghiệp hơn bao giờ hết.

Theo công ty an ninh mạng Zivver, khoảng 90% các vụ rò rỉ thông tin là do lỗi của con người. Sự thiếu tập trung khi làm việc, kể cả làm ở nhà hay tại văn phòng, là một trong số yếu tố dẫn đến sự cố này.

Các công ty công nghệ đã đưa ra nhiều công cụ để giúp con người giao tiếp, song những công cụ này lại khiến nhân viên thiếu tập trung, cản trở năng suất làm việc.

Chuyên gia về năng suất và hướng dẫn doanh nghiệp Jess Salamanca nhận định công nghệ giúp giao tiếp nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn, cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới làm việc cùng nhau, song công cụ này lại gây ra nhiều phiền nhiễu.

Theo bà Salamanca, việc mở nhiều trang trình duyệt, hay sử dụng cùng lúc các nền tảng giao tiếp, không biết cách sử dụng các công cụ này một cách chính xác… sẽ khiến con người bị phân tâm.

Bà nhấn mạnh một nhân viên văn phòng có thể mất đến 23 phút để tập trung lại vào một công việc sau khi chuyển từ việc này sang việc khác. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc loay hoay tìm tài liệu phù hợp, sự tập trung của bạn có thể bị gián đoạn và khi điều đó xảy ra nhiều lần trong ngày sẽ dẫn đến lãng phí thời gian.

Một cuộc khảo sát đa quốc gia toàn diện của Zivver cho thấy 98% nhân viên muốn chủ động tập trung trong công việc. Để giảm thiểu số lần gián đoạn mà nhân viên gặp phải, nhà tư vấn an ninh mạng và chuyên gia bảo mật James Bore đưa ra lời khuyên rằng cần hợp lý hóa công nghệ của mình.

Theo ông Bore, giới nhân viên văn phòng cần suy nghĩ cẩn thận về các công cụ sử dụng, thay vì mở liên tiếp những công cụ này. Ông cho rằng cần cân nhắc đến tính năng, mức độ sử dụng và hiệu quả của các công cụ giao tiếp, chẳng hạn như việc có 1 hòm thư điện tử và 1 nền tảng nhắn tin nhanh sẽ hợp lý hơn là vận hành cùng một lúc 5 nền tảng liên lạc khác nhau.

Việc sử dụng nhiều công cụ liên lạc buộc người dùng phải ghi nhớ nhiều quy trình, trong đó có chế độ bảo mật. Điều này sẽ khiến nhân viên văn phòng mất tập trung đến mức dễ gây ra sai lầm.

Chuyên gia Bore chỉ rõ phạm sai lầm dù là nhỏ nhất cũng để lại hậu quả khủng khiếp, do vậy, những người bận rộn bàn giấy sẽ từ bỏ quy trình bảo mật nếu điều này quá phức tạp và họ cho rằng dù nỗ lực thế nào thì điều tồi tệ cũng xảy ra.

Để ngăn chặn nguy cơ này, người sử dụng lao động nên đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt trong hệ thống mạng của mình trước lỗi của con người bằng một nền tảng truyền thông an toàn, đồng thời hướng dẫn nhân viên sử dụng an toàn các nền tảng liên lạc. Một khảo sát cho thấy 62% nhân viên thừa nhận gây ra các lỗi khi sử dụng thư điện tử.

Những lỗi mắc phải của con người là do công việc quá tải và thời gian thực hiện hạn chế, do vậy, các nhân viên không đủ thời gian để tập trung vào việc mình làm và quản lý bảo mật thông tin một cách chặt chẽ.

Chuyên gia an ninh mạng Bore cho rằng một khi bị quá tải công việc, con người thường bỏ qua phần bảo mật trong các công cụ để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Chiến lược gia về hệ thống Elle Baldry chỉ ra ví dụ như khi đang di chuyển trên đường và phải xử lý nhiều công việc, sự lựa chọn phổ biến của các nhân viên là tính năng tự động điền từ hoặc cụm từ sẵn có trong công cụ liên lạc, điều này dẫn đến thông tin truyền tải khó hiểu đến người tiếp nhận. Đáng quan ngại hơn là trường hợp gửi nhầm, sao chép nhầm thông tin hoặc tài liệu cho mọi người bởi người dùng chỉ nhập ba chữ cái đầu tiên trong tên của họ, phần mềm tin nhắn hoặc thư điện tử sẽ tự động chọn người địa chỉ người gửi và bạn không có thời gian để kiểm tra.

Thống kê cho thấy việc chia sẻ dữ liệu nhạy cảm ngoài ý muốn chiếm gần 74% tổng số vụ rò rỉ dữ liệu (tệp Excel) - và do các công ty nên ưu tiên sử dụng công cụ liên lạc không phổ biến để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.

Theo ICT News

 

Đột phá mới: Sạc điện qua không khí ở khoảng cách gần 30 mét

 

Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ sạc điện thoại và máy tính bảng ở khoảng cách rất xa trong không khí nhờ vào công nghệ mới được phát triển.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Sejong, Hàn Quốc vừa thành công sử dụng ánh sáng laser hồng ngoại để truyền dẫn năng lượng với công suất xấp xỉ 400mW ở khoảng cách lên đến 30 mét.

Theo thuật ngữ của giới kỹ thuật, phương pháp này được gọi là sạc laser phân tán. So với các phương pháp truyền dẫn không dây trước đây, nghiên cứu mới được nhấn mạnh nhờ khả năng an toàn và khoảng cách.

Trong thiết lập thử nghiệm, một máy phát bộ khuếch đại được xử lý đặc biệt có tên là erbium được đặt cách bộ thu 30 mét, có gắn kèm cảm biến để chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành năng lượng điện.

Công suất tạo ra là đủ vừa để sạc điện cho các cảm biến nhỏ, và có thể tiến tới các thiết bị lớn hơn như smartphone, máy tính bảng.

Một điểm cộng của phương pháp này đó là năng lượng được truyền đi tuyệt đối an toàn. "Với bước sóng trung tâm 1550 nanomet, tia laser nằm trong vùng an toàn nhất của quang phổ hồng ngoại và không thể gây hại cho da hoặc mắt của người", nhà nghiên cứu cho biết.

Bộ phát tia laser thậm chí sẽ chuyển sang chế độ năng lượng thấp khi không phát hiện thấy có bộ thu nào trong "tầm ngắm".

Nghiên cứu được cho là có thể mang lại lợi ích, thậm chí là sự khác biệt lớn trong môi trường công nghiệp sản xuất, nơi hệ thống cáp nối gặp khó trong khâu triển khai, cũng như bảo trì.

Theo Dân trí

 

 

Đột phá mới: Điện phân nước thành hydro ở nhiệt độ phòng

 

Nghiên cứu mới được xem là bước tiến đầy hứa hẹn trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Nhiên liệu hydro hứa hẹn sẽ là một nguồn năng lượng sạch và dồi dào trong tương lai. Dẫu vậy, các nhà khoa học hiện nay chưa thể tìm ra cách để sản xuất ra chúng một cách thiết thực và phù hợp chi phí, mà không sử dụng đến nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, các nhà khoa học tới từ Đại học California, Santa Cruz (UCSC) đã giới thiệu một công trình nghiên cứu mới, có thể đóng vai trò như một bước đầy tiến hứa hẹn trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Theo mô tả, phương pháp này tương đối đơn giản do liên quan đến các hạt nano nhôm có khả năng tách oxy khỏi phân tử nước và để lại khí hydro. Chìa khóa của phương pháp nằm ở việc sử dụng kim loại gali để tạo ra phản ứng điện phân liên tục với nước.

Các nhà nghiên cứu cho biết phản ứng giữa nhôm-gali và nước vốn dĩ đã được biết đến trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên ở đây, họ đã sử dụng một vài phương thức để tối ưu hóa và nâng cao chúng.

Cụ thể, với sự trợ giúp của kỹ thuật quét kính hiển vi điện tử và nhiễu xạ tia X, các nhà nghiên cứu đã có thể tìm ra hỗn hợp nhôm và gali tốt nhất để tạo ra hydro với hiệu suất rất cao, lên tới 3:1.

Ngoài ra, hợp kim giàu gali cũng làm nhiệm vụ kép trong việc loại bỏ lớp phủ oxit nhôm (thông thường sẽ ngăn chặn phản ứng với nước), cũng như tạo ra các hạt nano nhôm cho phép phản ứng diễn ra nhanh hơn.

Được biết, quá trình này đã thành công khi tạo ra một lượng lớn hydro và tất cả đều diễn ra ở nhiệt độ phòng. Nguồn nhiên liệu cho phản ứng cũng tương đối dễ kiếm, và có thể lưu trữ trong ít nhất 3 tháng ở nhiệt độ bình thường.

Đặc biệt, gali có thể được thu hồi và tái sử dụng nhiều lần mà không bị mất tác dụng. Trong khi đó, nhôm là kim loại khá phổ biến, có thể lấy từ các vật liệu tái chế.

Không chỉ vậy, phương pháp được cho là hoạt động tốt với bất kỳ nguồn nước nào, bao gồm cả nước thải và nước biển.

Theo Dân trí


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 540
Đã truy cập: 1539333