Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030"

11/11/2022 09:41

1. Tên nhiệm vụ:

Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

2. Mục tiêu và sản phẩm:

2.1. Mục tiêu:

- Xác định được thực trạng mô hình kinh tế số của tỉnh Quảng Ninh.

- Xác định được tiềm năng, dư địa một số lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

- Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế số của tỉnh Quảng Ninh.

- Xây dựng mô hình ứng dụng kinh tế số cho một lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh.

 2.2.Dự kiến sản phẩm chính:

- Báo cáo đánh giá thực trạng mô hình kinh tế số của tỉnh Quảng Ninh.

- Báo cáo kết quả xác định được tiềm năng, dư địa một số lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

- Kịch bản phát triển kinh tế số của tỉnh Quảng Ninh.

- Mô hình ứng dụng kinh tế số cho một lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ.

3. Điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 4 Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ–UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

4.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc sơ yếu lý lịch và các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân đăng ký chủ trì;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm và các tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Báo cáo tài chính của đơn vị tham gia góp vốn trong 2 năm gần nhất, cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vốn vay của tổ chức tín dụng, cam kết pháp lý và xác nhận về việc góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia (trường hợp có huy động vốn);

- Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp để thực hiện nhiệm vụ (trường hợp có đơn vị phối hợp);

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bản chính và 10 bản sao.

Hồ sơ được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.

5.Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

5.1. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16h30 ngày 12/12/2022.

5.2. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, tầng 15, Khu Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu của Bưu điện).

Mọi chi tiết và các biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, mục Thông báo tuyển chọn.

6.Yêu cầu của Hồ sơ:

Hồ sơ hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Hồ sơ nộp đúng hạn;

- Thành phần hồ sơ đầy đủ như quy định tại mục 4;

- Hồ sơ được đóng gói niêm phong;

- Bìa hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin: Tên nhiệm vụ; Tên, địa chỉ và số điện thoại của tổ chức/cá nhân đăng ký chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ; Danh mục các tài liệu có trong hồ sơ.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 235
Đã truy cập: 1941956