Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh

17/11/2022 08:44

1.Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

2.Dự kiến mục tiêu, sản phẩm chung cần đạt được

2.1.Mục tiêu:  

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực tại các tỉnh miền núi trong bối cảnh chuyển đổi số.

- Xác định được thực trạng phát triển nguồn nhân lực hiện nay tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- Xác định được các nhân tố tác động (thúc đẩy và cản trở) tới phát triển nguồn nhân lực trong bối trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- Xây dựng mô hình áp dụng các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số 01 xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

2.2.Sản phẩm:  

- Báo cáo hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực tại các tỉnh miền núi trong bối cảnh chuyển đổi số.

- Báo cáo về thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- Báo cáo về bộ tiêu chí và kết quả đánh giá các nhân tố tác động (thúc đẩy và cản trở) phát triển nguồn nhân lực trong bối trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp phát triển phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi huyện biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- Mô hình áp dụng các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số 01 xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

- 02 bài viết trên tạp chí khoa học trong nước có uy tín.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.

3.Điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 4 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ–UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

4.Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

4.1.Thành phần hồ sơ:

(1). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

(2). Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN;

(3). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

(4). Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc sơ yếu lý lịch và các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân đăng ký chủ trì;

(5). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân;

(6). Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

(7). Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm và các tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

(8). Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Báo cáo tài chính của đơn vị tham gia góp vốn trong 2 năm gần nhất, cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vốn vay của tổ chức tín dụng, cam kết pháp lý và xác nhận về việc góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia (trường hợp có huy động vốn);

(9). Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp để thực hiện nhiệm vụ (trường hợp có đơn vị phối hợp);

4.2.Số lượng hồ sơ: 01 bản chính trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 10 bản sao.

5.Thời gian và nơi nhận hồ sơ

5.1.Thời gian nộp hồ sơ: Trước 16h30 ngày 09/12/2022

5.2.Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, địa chỉ: tầng 15, Khu Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. (Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu của Bưu điện).

6.Yêu cầu của Hồ sơ:

Hồ sơ nộp đúng hạn; đầy đủ thành phần như quy định tại mục IV, được đóng gói niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên nhiệm vụ; Tên, địa chỉ và số điện thoại của tổ chức/cá nhân đăng ký chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ./.

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 287
Đã truy cập: 1866364