Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

13/01/2023 08:24

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 01/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Quyết định đưa ra Danh mục gồm 26 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 09 văn bản hết liệu lực toàn phần  và 17 văn bản hết hiệu lực một phần từ năm 2022.

Theo đó, lĩnh vực năng lượng nguyên tử có 02 văn bản hết hiệu lực toàn phần gồm: Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 Hướng dẫn về việc khai báo, cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Hai văn bản này hết hiệu lực bởi Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 15/4/2022 2 2 Chứng chỉ nhân viên bức xạ 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần là Nghị định số 107/2013/NĐCP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tệp đính kèm

Nguyễn Thị Quyên - Phòng Quản lý chuyên ngành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 276
Đã truy cập: 1724697