Thông báo cung cấp báo giá bảo trì, vận hành phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh

13/02/2023 21:37

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa trong lĩnh vực Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Để có căn cứ lập dự toán trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà bảo trì, vận hành phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá (chi tiết các hạng mục công việc, thời gian thực hiện tại phụ lục kèm theo) đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh để đơn vị trình cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định, thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh;

- Địa chỉ: Km5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 15/02/2023.

Lê Hồng Sơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 229
Đã truy cập: 1866306