Sở KH&CN làm việc với UBND huyện Bình Liêu và UBND huyện Ba Chẽ về triển khai hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo năm 2023

14/03/2023 07:57

Tiếp tục chương trình công tác làm việc với UBND các địa phương trong tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của tỉnh và địa phương năm 2023, ngày 13/3/2023, Sở KH&CN đã có buổi làm việc với UBND Bình Liêu và UBND huyện Ba Chẽ về nội dung này.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Liêu vào sáng ngày 13/3/2023, Sở KH&CN đã nghe UBND huyện Bình Liêu đã báo cáo về kết quả phát triển KH&CN và ĐMST năm 2022, phương hướng thực hiện năm 2023. Trong giai đoạn 2020 – 2022, huyện Bình Liêu đã quan tâm chỉ đạo, triển khai hoạt động KHCN và ĐMST trên địa bàn huyện. Cụ thể: Đã thành lập BCĐ phát triển KH&CN và Hội đồng KH&CN huyện. Phân công lãnh đạo UBND huyện, chuyên viên phụ trách. Huyện hiện có 27 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó 11 sản phẩm 3 sao; 01 sản phẩm 4 sao; có 03 sản phẩm đã được  xây dựng nhãn hiệu. Năm 2022, huyện Bình Liêu đã đặt hàng 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, trong đó 03 nhiệm vụ NCKH&PTCN và 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

 

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Liêu.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động KHCN và ĐMST trên địa bàn huyện và những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Đài, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN đã nhấn mạnh: Bình Liêu cần quan tâm đến công tác sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương. Huyện cần đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng và KH&CN, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi gắn với thị trường, hình thành các HTX đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, quan tâm phát triển du lịch bền vững. Sở KH&CN sẽ hỗ trợ Bình Liêu triển khai thực hiện các các nhiệm vụ KH&CN, mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN để góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đồng chí Đỗ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND Huyện Bình Liêu cho biết: Bình Liêu sẽ đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trồng cây ăn quả, cây dược liệu, nuôi cá tầm, cá chình Nhật theo công nghệ Hàn Quốc, ứng dụng KH&CN trong chế biến sâu các sản phẩm, bao tiêu sản phẩm tiêu thụ tại Hàn Quốc. Trồng thêm giống hoa mới để phát triển khu du lịch sinh thái nghi dưỡng.


Đồng chí Đỗ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND Huyện Bình Liêu phát biểu tại buổi làm việc với Sở KH&CN.

Về nội dung chương trình phối hợp, 2 bên đã bàn về việc phối hợp trong các công tác: tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ; triển khai các nhiệm vụ, mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp cho 100% sản phẩm chủ lực, sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; phấn đấu phát triển ít nhất 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện các Quyết định, Kế hoạch, Đề án, Dự án trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn huyện. Sở KH&CN sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chiều cùng ngày, Sở KH&CN đã có buổi làm việc với UBND huyện Ba Chẽ. Trong giai đoạn 2020-2022, huyện Ba Chẽ đã quan tâm chỉ đạo, triển khai hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn huyện. Huyện đã thành lập BCĐ phát triển KH&CN và Hội đồng KH&CN huyện. Phân công lãnh đạo UBND huyện, chuyên viên phụ trách. Năm 2022, UBND huyện Ba Chẽ đã bố trí 550 triệu cho phát triển KH&CN. Huyện có 06 sản phẩm đã được xây dựng thương hiệu; 13 sản phẩm OCOP, trong đó 08 sản phẩm được xếp 3 sao và 05 sản phẩm được xếp hạng 4 sao. Trên địa bàn huyện Ba Chẽ hiện có 01 doanh nghiệp KH&CN là Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh. Năm 2022, huyện đã được Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn ghi nhãn hàng hoá cho 09 cơ sở.…

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Ba Chẽ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động KH&CN và ĐMST Ba Chẽ gặp phải trong thời gian qua và các nội dung triển khai trọng tâm về hoạt động KH&CN và ĐMST năm 2023. Trong đó bàn về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực KH&CN và ĐMST. Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: quan tâm chỉ đạo duy trì, nhân rộng mô hình, sản phẩm là kết quả của các nhiệm vụ đã được bàn giao cho các đơn vị trên địa bàn huyện; rà soát để đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024, ưu tiên các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như trà hoa vàng, ba kích, cây gỗ lớn bản địa,.. Trao đổi về việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và việc quản lý, duy trì nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ trên địa bàn huyện; phấn đấu mỗi năm phát triển thêm được 01 đến 02 doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn; triển khai thực hiện các Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án, Dự án trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ phát biểu tại buổi làm việc với Sở KH&CN.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo huyện Ba Chẽ cho biết: Ba Chẽ có 81% là dân tộc, thiểu số nên việc hướng dẫn, hỗ trợ rất thuận lợi tuy nhiên để triển khai công việc thì gặp nhiều khó khăn. Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được triển khai trên địa bàn huyện nhưng chưa thành quy trình khép kín từ nghiên cứu đất đai, thổ những, chăm sóc, thời điểm thu hoạch đạt chất lượng, giống, sâu bệnh haị. Huyện đang cần ứng dụng KH&CN để phân vùng trồng cây bản địa, tăng hệ số sử dụng đất, giống, chăm sóc, thu hoạch, kiểm soát dịch bệnh đối với cây chủ lực là cây ba kích, trà hoa vàng. Do đó, huyện Ba Chẽ mong muốn Sở KH&CN có hướng dẫn cụ thể giúp hoàn thiện công bố chất lượng sản phẩm OCOP; hỗ trợ huyện triển khai thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ 4.0; kết nối địa phương với doanh nghiệp có giống, kinh phí và có quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại, bao tiêu sản phẩm để việc triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả để huyện có cơ sở để xây dựng phương hướng năm 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Đài, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN đề nghị: Huyện Ba Chẽ cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối công nghệ chế biến sâu các sản phẩm trà hoa vàng, ba kích tím; nuôi cá tầm, cá chình; hình thành mô hình HTX để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Đề nghị huyện nghiên cứu công nghệ trồng sâm theo hướng thu hoạch từng năm và triển khai thực hiện mô hình trồng cây gỗ lớn kết hợp trồng dược liệu trong năm 2023. Sở KH&CN sẽ hỗ trợ địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân theo tinh thần chủ đề năm của Tỉnh.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 68
Đã truy cập: 1982230