Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp (chuyển đổi số doanh nghiệp) năm 2023

15/03/2023 09:12

Sở KH&CN Quảng Ninh Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

I. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

II. Dự kiến mục tiêu, sản phẩm chung cần đạt được của nhiệm vụ:

1. Mục tiêu:

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đối số và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Sản phẩm:

- Báo cáo cơ sở lý luận về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Báo cáo kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Báo cáo đánh giá thực trạng chuyển đổi số và phân tích nhân tố ảnh hưởng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Giải pháp thúc đẩy, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với cơ quan quản lý nhà nước và đối với doanh nghiệp.

- 01 mô hình chuyển đổi số áp dụng cho 20 doanh nghiệp quy mô nhỏ và 01 mô hình chuyển đổi số áp dụng cho 10 doanh nghiệp quy mô vừa.

- Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.

III. Điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 4 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ–UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

III. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

1. Thành phần hồ sơ:

(1). Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

(2). Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN;

(3). Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

(4). Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc sơ yếu lý lịch và các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân đăng ký chủ trì;

(5). Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc các văn bản chứng minh năng lực của cá nhân;

(6). Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có);

(7). Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm và các tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

(8). Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Báo cáo tài chính của đơn vị tham gia góp vốn trong 2 năm gần nhất, cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vốn vay của tổ chức tín dụng, cam kết pháp lý và xác nhận về việc góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia (trường hợp có huy động vốn);

(9). Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp để thực hiện nhiệm vụ (trường hợp có đơn vị phối hợp);

2. Số lượng hồ sơ: 01 bản chính trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 10 bản sao.

V. Thời gian và nơi nhận hồ sơ

1. Thời gian nộp hồ sơ: Trước 16h30 ngày 15/4/2023.

2. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, địa chỉ: tầng 15, Khu Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. (Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu của Bưu điện).

VI. Yêu cầu của Hồ sơ:

Hồ sơ nộp đúng hạn; đầy đủ thành phần như quy định tại mục IV, được đóng gói niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên nhiệm vụ; Tên, địa chỉ và số điện thoại của tổ chức/cá nhân đăng ký chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 223
Đã truy cập: 1866300