Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số"

13/04/2023 08:55

Chiều ngày 12/4/2023, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh”. Nhiệm vụ do trường Đại học Ngoại thương đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp Hội đồng.

Tại Hội đồng, các đại biểu đã nghe đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ trong thuyết minh. Theo đó, nhiệm vụ dự kiến được thực hiện trong thời gian 24 tháng với 05 mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực tại các tỉnh miền núi trong bối cảnh chuyển đổi số; Xác định được thực trạng phát triển nguồn nhân lực hiện nay tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh; Xác định được các nhân tố tác động (thúc đẩy và cản trở) tới phát triển nguồn nhân lực trong bối trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh; Xây dựng mô hình áp dụng các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số 01 xã miền núi khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Các thành viên Hội đồng phản biện nhận xét tại Hội đồng Tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.

Sau khi nghe chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày thuyết minh nhiệm vụ, các thành viên trong Hội đồng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và bỏ phiếu đánh giá nhiệm vụ. Yêu cầu đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cần chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong thuyết minh nhiệm vụ, cụ thể: tên nhiệm vụ điều chỉnh lại thành: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các đơn vị hành chính cấp xã các huyện/thành phố khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh”; mục tiêu của nhiệm vụ cần bám sát mục tiêu được phê duyệt tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023; bổ sung phần tổng quan, bổ sung các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, tương quan so sánh những kết quả đã đạt được, cập nhật các số liệu về hành chính tỉnh Quảng Ninh; rà soát các công việc, tránh trùng lặp, kế thừa các nghiên cứu trước, nhóm các Hội thảo theo chủ đề;...

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất ý kiến của các thành viên trong Hội đồng và nhất trí trường Đại học Ngoại thương là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu chủ nhiệm và nhóm thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện thuyết minh, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 1806571