Sở KH&CN thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ kH&CN cấp tỉnh năm 2023

21/04/2023 15:11
Ngày 21/4/2023, Sở KH&CN đã thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với 02 nhiệm vụ, đó là: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus) quy mô hàng hoá tại Quảng Ninh” và nhiệm vụ: “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi tại) tỉnh Quảng Ninh”. 02 nhiệm vụ do Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với 02 nhiệm vụ KH&CN năm 2023.
 
Tại Hội đồng, các đại biểu đã nghe đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả trong thuyết minh đối với 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023.
 
Theo đó, nhiệm vụ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus) quy mô hàng hoá tại Quảng Ninh”, có mục tiêu dự kiến: Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo sá sùng; Hoàn thiện được quy trình công nghệ nuôi thương phẩm sá sùng;…
 
Đối với nhiệm vụ “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi tại) tỉnh Quảng Ninh”. Mục tiêu dự kiến của nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi) tại tỉnh Quảng Ninh; Hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi) trong lồng tại tỉnh Quảng Ninh; Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi) trong ao tại tỉnh Quảng Ninh; Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi) trong ao, trong lồng tại tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh Hội đồng.
 
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện trình bày, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá về mục tiêu, nội dung thông tin của nhiệm vụ.
 
Trong quá trình làm việc, các thành viên Hội đồng tư vấn đã đánh giá từng hồ sơ của 02 nhiệm vụ được đăng ký tham gia thực hiện. Các thành viên Hội đồng tư vấn đã phân tích rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế, sự phù hợp về năng lực của đơn vị đăng ký đối với từng mục tiêu, các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.
 
Trên cơ sở các ý kiến nhận xét Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu chấm điểm. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất ý kiến của các thành viên trong Hội đồng và nhất trí Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đề nghị chủ nhiệm và nhóm thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện thuyết minh, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
Mỹ Phương - Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 1806503