Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chế biến chế tạo”

25/04/2023 12:30
Sáng ngày 25/04/2023, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Quảng Ninh”. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Phạm Xuân Đài ,Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ được giao cho Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN (Sở KH&CN) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì thực hiện.

Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ. Nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong 24 tháng với 05 nội dung nghiên cứu và mục tiêu của nhiệm vụ nhằm đánh giá thực trạng ngành chế biến chế tạo; thực trạng hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo từng nhóm ngành định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh; đánh giá hiệu quả hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ lĩnh vực chế biến chế tạo; đề xuất các nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp của 05 ngành định hướng phát triển tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng kết hợp việc mô hình hóa cùng với thống kê mô tả, so sánh, phân tích để đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cũng như đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Quảng Ninh.

Thành công của nhiệm vụ sẽ đóng góp vào việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về thị trường khoa học công nghệ nói chung và thúc đẩy hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Đồng thời, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học trong nghiên cứu về lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo cũng như các nghiên cứu về sự phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tiến sĩ Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ phát biểu ý kiến làm rõ hơn các nội dung trong  thuyết minh nhiệm vụ.

Các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, thẩm định nội dung thuyết minh nhiệm vụ và đưa ra những ý kiến thiết thực, bổ sung làm rõ hơn các nội dung trong thuyết minh nhiệm vụ.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Đài ,Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất với các ý kiến phản biện của các thành viên tham gia cuộc họp. Đồng thời khẳng định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn, yêu cầu chủ nhiệm và nhóm thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện thuyết minh, triển khai thực hiện. Cụ thể: Trong phần Tổng quan cần bổ sung thông tin về cơ chế chính sách; sự lãnh đạo chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương. Về phương pháp đánh giá, yêu cầu khảo sát trình độ công nghệ, làm rõ nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay; rà soát lại số lượng doanh nghiệp khảo sát trong lĩnh vực chế biến chế tạo;…

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 435
Đã truy cập: 2059233