Họp hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

28/04/2023 08:35
Thực hiện Quyết định số 116/QĐ-SKHCN ngày 21/4/2023 của Giám đốc Sở KH&CN, chiều ngày 27/4, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Nhiệm vụ do Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên  đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ chủ trì cuộc họp.

Tại Hội đồng, đại diện đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ đã trình bày trước Hội đồng các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ.

Đại diện đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ đã trình bày trước Hội đồng các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong 15 tháng với 09 nội dung nghiên cứu và mục tiêu là: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ sẽ sử dụng 02 phương pháp nghiên cứu gồm: Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp; phương pháp phân tích (gồm: phân tích hệ thống, thống kê mô tả, thống kê so sánh, tham vấn chuyên gia, sử dụng ma trận SWOT).

Sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ gồm: Báo cáo cơ sở lý luận về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; báo cáo kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; báo cáo đánh giá thực trạng chuyển đổi số và phân tích nhân tố ảnh hưởng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; giải pháp thúc đẩy, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với cơ quan quản lý nhà nước và đối với doanh nghiệp; 01 mô hình chuyển đổi số áp dụng cho 20 doanh nghiệp quy mô nhỏ và 01 mô hình chuyển đổi số áp dụng cho 10 doanh nghiệp quy mô vừa; sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ;…

Các thành viên Hội đồng phản biện phát biểu ý kiến.

Tại cuộc họp Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả sản phẩm khoa học và công nghệ; khả năng ứng dụng; phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng đánh giá đây là nhiệm vụ có tính mới, cấp thiết. Nhiệm vụ triển khai phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt hàng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ là cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số. Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên và Chủ nhiệm nhiệm vụ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ cần cập nhật thêm thông tin tổng quan trong và ngoài nước liên quan đến chuyển đổi số của doanh nghiệp trước và sau dịch Covid -19;Tài liệu tham khảo nên tập trung các đối tượng nghiên cứu nhiệm vụ lựa chọn; bổ sung nội dung, sản phẩm xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, thu hút và phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; bổ sung đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh; .....bổ sung một số nội dung nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện thuyết minh, triển khai thực hiện.

 

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 1806535