Thông tư 20/2023/TT-BTC: Giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

24/05/2023 13:36

Ngày 13/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia được quy định cụ thể như sau:
Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia
- Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 100.000 đồng/lần;
- Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 100.000 đồng/lần;
- Tên miền cấp 2 khác: 100.000 đồng/lần;
- Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung:
+ Tên miền dạng: com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn là 100.000 đồng/lần.
+ Tên miền dạng: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính là 50.000 đồng/lần;
+ Tên miền dạng: info.vn, pro.vn, id.vn, io.vn, name.vn là 10.000 đồng/lần;
- Tên miền Tiếng việt: 10.000 đồng/lần.
Mức thu phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia
- Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 40.000.000 đồng/năm;
- Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 10.000.000 đồng/năm;
- Tên miền cấp 2 khác: 350.000 đồng/năm
- Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung:
+ Tên miền dạng: com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn là 250.000 đồng/năm;
+ Tên miền dạng: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính là 100.000 đồng/năm;
+ Tên miền dạng: info.vn, pro.vn, id.vn là 50.000 đồng/năm;
+ Tên miền dạng: name.vn, io.vn là 20.000 đồng/năm;
- Tên miền Tiếng việt: 20.000 đồng/năm.
Theo hướng dẫn tại thông tư này, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp 1 lần khi đăng ký, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp theo năm (12 tháng), nộp lần đầu khi đăng ký, nộp các năm tiếp theo khi tên miền đến hạn duy trì.
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn” phải nộp lệ phí khi đăng ký lại tên miền, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.
Đáng chú ý, theo hướng dẫn tại thông tư này, sẽ giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”. Cụ thể giảm 50% lệ phí từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng đối với: Tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự; tên miền cấp 2 khác; tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn.
Ngoài ra, lệ phí đăng ký tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính giảm từ 120.000 đồng xuống còn 50.000 đồng...
Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Tổ chức thu phí được trích 85% số tiền phí thu được, nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Tiền phí được để lại cho tổ chức thu phí theo quy định được quản lý và sử dụng để chi cho việc cấp đăng ký và quản lý, duy trì phát triển hoạt động tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ IP của Việt Nam, duy trì hệ thống kỹ thuật và việc thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2023 thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam./.
Tệp đính kèm

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 1805283