Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

26/05/2023 13:36

Ngày 15/5/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Theo đó, Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều khoản đáng chú ý sau:

1. Sửa đổi, bổ sung “khoản 1, Điều 12 và khoản 1, Điều 17” của Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

2. Sửa đổi, bổ sung “tên Điều 8 và khoản 1, Điều 8”; Bỏ cụm từ “và thanh lý hợp đồng” tại khoản 2 Điều 11 và điểm e khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

3. Sửa đổi, bổ sung “Điều 18 và khoản 1, Điều 20 của Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Bên cạnh đó, đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng các quy định có liên quan tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Tệp đính kèm

Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Phòng Quản lý chuyên ngành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 397
Đã truy cập: 1805219