Sở KH&CN: Triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, ICT của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo

23/05/2023 16:17

Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDER), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số  ICT (ICT INDEX) và công bố kết quả xếp hạng các chỉ số của sở, ngành, địa phương năm 2022.

Theo kết quả công bố, các chỉ số: PAR-INDEX được đánh giá chung đối với 51 đơn vị, gồm: 20 sở, ban, ngành; 13 địa phương; 8 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, điểm trung bình của 20 sở, ngành đạt 86,89 điểm, giảm 1,65 điểm so với năm 2021 (năm 2021 đạt 88,54 điểm). Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng 13/20 cấp sở, đạt 85,8 điểm; Đối với chỉ số SIPAS của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 đạt 95,40%, cao hơn so với năm 2021 là 0,96% (năm 2021 đạt 94,44%). Trong đó, tỷ lệ trung bình hài lòng của khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là cao nhất đạt 96,41%; khối cấp huyện đạt 95,46%; khối sở, ban, ngành có tỷ lệ đánh giá hài lòng thấp nhất, chỉ đạt 94,62%. Trong 20 các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh xếp hạng, Sở KH&CN đã xuất sắc đứng vị trí thứ 2 với 96,94 điểm; Chỉ số đánh giá mức độ chính quyền điện tử (ICT), mức độ trung bình đạt được của các sở, ban, ngành đạt được trong năm 2022 là 139 điểm, tăng 11 điểm so với năm 2021, trong đó Sở KH&CN đạt 145 điểm đứng thứ 8/35 cấp Sở.

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC), trong thời gian qua Sở KH&CN đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, Sở KH&CN, đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ 06 nội dung của công tác CCHC, trong đó tăng cường thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tăng cường việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích; kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản trên môi trường mạng.

Để cải thiện và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,…

Giám đốc Sở KH&CN đã có chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAR Index, SIPAS, ICT của tỉnh  trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Cần chú trọng các nội dung, lĩnh vực trọng tâm như: Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR Index, SIPAS, ICT.

Sở Khoa học và Công nghệ nhận Bằng khen tại Hội nghị phân tích chuyên sâu các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và công bố kết quả xếp hạng các chỉ số của Sở, ngành, địa phương năm 2022.

Mặt khác, tiếp tục cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, hướng tới nền hành chính phục vụ. Rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Đơn giản và hiện đại hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính, đường dây nóng, các quy định quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau (nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet, thanh toán trực tuyến, nộp và nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích). Đặc biệt quan tâm, động viên cán bộ, công chức, viên chức vận động người thân thực hiện các dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến qua mạng internet. Đổi mới hình thức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở KH&CN đạt tỷ lệ cao trên 95%.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính,…

                                                                                                   Mỹ Phương - Kim Đồng

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 957
Đã truy cập: 2036181