Thông báo mời tham gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

21/07/2023 08:03

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm gửi văn bản đề nghị tham gia gói thầu.

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023” và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động đo lường thông qua thực hiện các chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh năm 2023”, cụ thể như sau:

  1. Thời gian nhận văn bản: từ ngày 20/7/2023 đến trước 16 giờ 30 ngày 24/7/2023 (hồ sơ nộp gồm: Công văn xin tham gia; Hồ sơ năng lực của đơn vị; giá trị gói thầu).
  2. Địa điểm nộp: Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh, số 36 đường Kim Đồng, phường Hồng Hà, tp. Hạ Long, Quảng Ninh.

Sau khi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu có năng lực đáp ứng yêu cầu sẽ được chỉ định thầu. 

Có văn bản chi tiết kèm theo.

Lê Hồng Sơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 506
Đã truy cập: 1864502