Bản tin Khoa học và Công nghệ số 45 năm 2023

30/11/2023 09:32

TIN TRONG TỈNH

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và triển khai Luật Giao dịch điện tử

 

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 1530/SKHCN-QLCN về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và triển khai Luật Giao dịch điện tử.

Theo đó, Giám đốc Sở Khoa  học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Văn bản số ngày về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2023; số ngày về tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh tại Văn bản số ngày về việc thực hiện kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2023 trên địa bàn tỉnh;…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến pháp luật về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, Luật Giao dịch điện tử và các quy định về triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử; Trang bị kỹ năng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, tình hình, xu hướng và các nguy cơ, hậu quả trong công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện.

Chủ động kiểm tra, đánh giá, giám sát thực trạng công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; Kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng trong quá trình vận hành hệ thống thông tin của phòng, đơn vị. Tham mưu, đề xuất nhu cầu về Văn phòng Sở để tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí xây dựng hệ thống kỹ thuật, thiết bị triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin.

Nguyễn Trung Kiên - Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

 

Ngày 29/11/2023, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn só 1561 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

Nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc đơn vị hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” đạt kết quả cao.

Nội dung thi gồm: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam số ngày của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số ngày của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động của bộ đội biên phòng Việt Nam. Theo đó, Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website và ứng dụng "Luật Biên phòng Việt Nam".

Trần Duy Đông - Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăklăk thăm và làm việc với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

 

Chiều ngày 28/11/2023, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đăklăk do đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Xuân Đài,  Giám đốc Sở KH&CN thông tin về kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Đinh Khắc Tuấn- Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đăklăk, trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh với Sở KH&CN tỉnh Đăklăk.

 Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác của Sở KH&CN tỉnh Đăklăk đến làm việc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tại Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh cũng giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở; thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương đã đạt được thời gian qua. 

Cũng trong buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh và Đăklăk; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh và Đăklăk đã chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng; giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN; công tác xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn đọa lý; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về KH&CN; công tác chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất;…

Thay mặt Đoàn công tác của Sở KH&CN tỉnh Đăklăk, đồng chí Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình, trao đổi kinh nghiệm hiệu quả của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh và hy vọng thời gian tới hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của 2 địa phương.

Bùi Thị Như Hoa - Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh họp nghiệm thu nhiệm vụ khoa học

 

Chiều ngày 28/11, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn theo công nghệ Trúc Anh tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” thuộc trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025” do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển khoa học công nghệ Quảng Ninh chủ trì thực hiện. Đồng chí Phan Đăng Chính, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Tham dự Hội đồng có PGS.TS Kim Văn Vạn, Trưởng khoa Thủy sản, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam – Phản biện I; PGS.TS Thái Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng thủy sản – Phản biện II; ThS. Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; KS. Đoàn Quang Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; KS. Trần Văn Huấn, Trưởng phòng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đầm Hà;...

Quang cảnh Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu.

Tham dự Hội đồng có các đồng chí thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm Dự án TS. Nguyễn Ngọc Tuấn, các thành viên tham gia thực hiện Dự án.

Chủ nhiệm Dự án TS. Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày nội dung báo cáo Dự án tại Hội đồng.

Dự án được Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển khoa học công nghệ Quảng Ninh triển khai thực hiện 42 tháng (từ tháng 12/2019 đến hết tháng 5/2023). Đối tượng, phạm vi nghiên cứu tập trung vào ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn theo công nghệ Trúc Anh tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” thuộc trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025”.

Trên cơ sở Tiến bộ kỹ thuật tại Quyết định số 502/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 03/5/2017 của Tổng cục Thuỷ sản, Các quy trình công nghệ của TBKT bao gồm: Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực nuôi tôm; Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh giai đoạn 1; Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh giai đoạn 2 (sang tôm, chăm sóc, quản lý ao nuôi); Quản lý và phòng trừ dịch bệnh hại cho tôm.

Sau 4 năm thực hiện dự án, đơn vị chủ trì Dự án đã nghiêm túc thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đúng tiến độ, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể: Dự án đã chuyển giao và tiếp nhận thành công quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh với các công nghệ chính như sau: Thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực nuôi tôm; Kỹ thuật nuôi tôm giai đoạn 1; kỹ thuật nuôi tôm giai đoạn 2; kỹ thuật quản lý và phòng trừ dịch bệnh hại cho tôm được Tổ chức chủ trì tiếp thu và làm chủ và có đủ năng lực nhân rộng trên địa bàn; Dự án đã xây dựng 01 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước với quy mô 6 ha với mật độ nuôi 200 - 300 con/m3, tỷ lệ sống 90 – 95 %, năng suất: 35-40 tấn/ha diện tích mặt nuôi/vụ (120-130 tấn/năm), kích cỡ tôm trung bình 50-55 con/kg; Dự án đã tổ chức 01 hội thảo đầu bờ với 120 lượt người tham dự;...

Đại diện Hội đồng phản biện góp ý, nhận xét các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.

Qua nghe báo cáo tóm tắt Dự án, các thành viên Hội đồng đánh giá và cho ý kiến tham gia Hồ sơ nghiệm thu Dự án.

 Dự án được triển khai nghiên cứu đáp ứng yêu cầu, có giá trị khoa học và thực tiễn. Để tiếp tục hoàn thiện Dự án, đề nghị Ban Chủ nhiệm Dự án nghiên cứu bổ sung, sắp xếp, biên tập, chỉnh sửa lại một số nội dung, giải pháp trong báo cáo cho phù hợp. Cụ thể:

Nên tách Hồ sơ nghiệm thu thành các phần, gồm có Hồ sơ đầu vào có Quyết định phê duyệt danh mục, duyệt kinh phí, gia hạn Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng; Hồ sơ đầu ra gồm các sản phẩm của Họp đồng gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện; báo cáo tóm tắt tách riêng; nên có bảng tổng hợp kết quả thực hiện Hợp đồng để thuận tiện trong quá trình tra cứu;…Nên rà soát viết ngắn gọn các quy trình kỹ thuật, gắn với việc triển khai thực tế tại Đầm Hà; kết cấu lại các mục, trình bày lại cho đảm bảo thể thức văn phong, cấu trúc khoa học. Bên cạnh đó, cần bổ sung bản tổng hợp kết quả thực hiện Hợp đồng; thể hiện rõ các nội dung công việc  đã triển khai để đảm bảo tính thuyết phục; bổ sung phương án duy trì, nhân rộng kết quả thực hiện; rà soát một số số liệu liên quan đến sản lượng tôm; thời gian trong các biên bản thả giống, biên bản thu hoạch để đảm bảo;…

Hội đồng nghiệm thu thống nhất Dự án xếp loại Đạt./.

Trần Duy Đông -  Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

TIN TRONG NƯỚC

 

Sức mạnh công nghệ của AI và điện toán đám mây

 

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (Vnisa) phối hợp với Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo – Triển lãm quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023, có chủ đề "An toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI)".

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, chúng ta đang cùng thế giới đứng trước sự thay đổi mang tính bước ngoặt quan trọng, với sự kết hợp giữa sức mạnh của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và điện toán đám mây. Chúng có thể mở ra cánh cửa cơ hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất lớn về quản trị và an toàn dữ liệu.

Hiện nay, 60% dữ liệu doanh nghiệp trên thế giới được lưu trữ trên đám mây. Chi tiêu của người dùng cuối trên toàn thế giới cho các dịch vụ đám mây công cộng ước tính lên tới 597,3 tỷ USD trong năm 2023. Riêng 3 công ty điện toán đám mây lớn nhất thế giới chiếm 58% thị phần toàn cầu.

Tuy nhiên, chi phí trung bình cho một vụ vi phạm dữ liệu cũng đạt mức cao kỷ lục, 4,45 triệu USD.

Hội thảo ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023" có chủ đề "An toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo". Ảnh: VGP/LS

Trí tuệ nhân tạo cũng đang trở thành công nghệ chiến lược, mũi nhọn để các nước trên thế giới, các tập đoàn công nghệ tìm kiếm sự thống trị, dẫn dắt trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Đặc biệt, AI cũng sẽ cần một lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập và phân tích.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Vnisa, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, năm 2023 đánh dấu sự bùng nổ của công nghệ đám mây và AI. Tuy nhiên, sự bùng nổ của điện toán đám mây và AI dấy lên những lo ngại và thách thức lớn hơn bao giờ hết cho sự đảm bảo an toàn thông tin của cá nhân, tổ chức, trong đó đặc biệt là an toàn dữ liệu vì dữ liệu là nền tảng gốc.

Chủ tịch Vnisa cũng cho biết, đơn vị này mới tiến hành khảo sát năm 2023 với gần 200 tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về công tác đảm bảo an toàn thông tin. 

Kết quả, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như thiếu hụt nguồn nhân lực và kinh phí cho công tác đảm bảo an toàn thông tin; 26% tổ chức, doanh nghiệp cho rằng các nền tảng điện toán đám mây chưa an toàn và đủ tin cậy; gần 35% chưa có ý định đưa các ứng dụng và dịch vụ lên điện toán đám mây.

Có 45% tổ chức, doanh nghiệp chưa ứng dụng trong công việc các công nghệ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Chatbot, BingAI...

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, khi cùng hòa vào làn sóng công nghệ của thế giới, điều quan trọng là chúng ta cần nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và kịp thời tìm ra những giải pháp để chủ động ứng phó với rủi ro có thể xảy ra. An toàn để phát triển, thay vì đứng nhìn và tụt lại phía sau.

Vì vậy, mỗi bộ, ngành cần tự nhận thức được nguyên tắc "thực sao ảo vậy". Tức là cơ quan, tổ chức nào quản lý cái gì trong đời thật thì cũng sẽ quản lý cái đó trên không gian mạng. Như vậy mới đủ nguồn lực làm không gian mạng lành mạnh và trong sạch.

Đồng thời, phải nâng câo nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin cho tất cả cán bộ của tổ chức, ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.

Thực tiễn đã chứng minh Việt Nam có chuyên gia giỏi, đầy đủ sản phẩm, giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật, phù hợp với nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Bộ TT&TT đã khai trương "Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ"

Đây được coi là bước ngoặt quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số về quản lý và tổ chức thực thi công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng nói chung và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ nói riêng. Nền tảng cung cấp một công cụ quản lý đồng bộ, tập trung công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin từ Trung ương tới địa phương. Mỗi bộ, ngành, địa phương sẽ sử dụng nền tảng để quản lý tổng thể công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi của mình.

Theo Báo Chính Phủ

 

 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: 19 sản phẩm công nghệ số vào Chung khảo

 

Trong số 156 sản phẩm lĩnh vực công nghệ số dự thi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023, Hội dồng vòng sơ khảo đã phân tích, đánh giá và lựa chọn 19 sản phẩm xuất sắc vào vòng thi chung khảo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT trao giải Nhất năm 2022 cho nhóm tác giả.

Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải thưởng cho biết, nhiều sản phẩm dự thi năm nay rất tốt, có triển vọng lớn trong việc kêu gọi vốn của các nhà đầu tư. Chất lượng các sản phẩm lĩnh vực công nghệ số năm nay cũng đồng đều ở các lĩnh vực.

Các sản phẩm công nghệ số vào vòng chung khảo Giải thưởng năm nay gồm 8 sản phẩm công nghệ số Thành công và 11 sản phẩm công nghệ số Triển vọng

Trong đó, các sản phẩm công nghệ số Thành công năm nay đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn và đạt được những thành công bước đầu đáng ghi nhận. Đặc biệt nhiều sản phẩm công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, an toàn thông tin, an sinh xã hội,…

Đối với các sản phẩm công nghệ số Triển vọng, nhiều tác giả tham gia dự thi còn rất trẻ, trong độ tuổi từ 19-30, họ là sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia công nghệ từ các trường đại học, các startup, doanh nghiệp trẻ với các sản phẩm công nghệ thông tin mới có tính sáng tạo cao.

Theo Ban tổ chức, ở mỗi hệ thống sản phẩm công nghệ số, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng, cùng các giải thưởng có giá trị khác từ các đơn vị tài trợ.

Vòng thi chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 dự kiến diễn ra ngày 17/12 tại Hà Nội. Tại vòng thi này, các tác giả sẽ có cơ hội được thuyết trình, bảo vệ sản phẩm trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo và Hội đồng phản biện. Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023 dự kiến diễn ra ngày 20/12/2023 tại Hà Nội.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng, Báo điện tử Dân Trí và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đồng tổ chức từ năm 2004, với mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam.

Theo Báo Chính Phủ

 

 

Vinh danh 32 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023

 

Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội. Hoạt động này nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển thành phố thông minh ở nước ta.

Vinh danh 32 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023. Ảnh: VGP/SH

Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm tôn vinh, khích lệ các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư bất động sản, bất động sản công nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ có những giải pháp giúp các đô thị phát triển thông minh hơn, bền vững hơn, mang lại tiện ích cho người dân, đồng thời kết nối cung cầu, hợp tác trong xây dựng những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam.

Giải thưởng năm nay được phát động từ ngày 20/7. Sau gần 3 tháng triển khai, Giải thưởng đã nhận được 100 đề cử và đã lựa chọn trao 32 Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023, bao gồm: 7 giải thưởng cho 4 đơn vị quản lý đô thị; 1 giải thưởng dành cho bất động sản công nghiệp, 24 giải thưởng dành cho các dịch vụ, giải pháp công nghệ xuất sắc.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Thành phố thông minh 2023 cũng đã chứng kiến sự phát triển của các giải pháp công nghệ tích hợp các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt là IoT và AI. Các giải pháp này đa số do các doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, phát triển. Trong đó, 24 giải pháp số được trao Giải thưởng Thành phố thông minh đến từ 19 doanh nghiệp.

Báo cáo của Bộ Xây dựng năm 2022 cho biết, sau 5 năm triển khai Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Việt Nam đã có 48/63 tỉnh, thành phố đang triển khai đề án phát triển đô thị thông minh.

Quyết định này đã mở ra các định hướng trong hợp tác, phát triển giữa chính quyền đô thị các cấp với các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời đang dần định hình một số xu hướng nổi bật trong xây dựng đô thị thông minh, đáng sống, phát triển bền vững tại Việt Nam.

Theo Báo Chính Phủ

 

 

TIN QUỐC TẾ

 

Vì sao mống mắt lại được thu thập làm dữ liệu căn cước công dân?

 

Mống mắt của mỗi người có cấu trúc đường vân duy nhất và không thay đổi nhiều theo thời gian, đây là lý do chúng được nhiều nước sử dụng làm cơ sở dữ liệu nhận dạng.

Trong Luật Căn cước mới vừa được Quốc hội thông qua nêu rõ thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước gồm thông tin nhân dạng; thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói; nghề nghiệp…

Mống mắt là một trong những thông tin sinh trắc học phục vụ cho dữ liệu căn cước công dân mới được nhiều người quan tâm. Có người cho rằng việc thu thập mống mắt là quan trọng, đặc biệt hỗ trợ người không thu nhận được vân tay như khuyết tật hay vân tay bị biến dạng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng chưa cần thiết và phức tạp trong quá trình thu thập dữ liệu căn cước công dân.

Vậy mống mắt là gì và tại sao lại được nhiều nước trong đó Việt Nam sử dụng làm cơ sở dữ liệu nhận dạng cho căn cước công dân?

Thiết bị sinh trắc học của các cơ quan an ninh của Mỹ cho phép xác định danh tính công dân qua mống mắt, khuôn mặt và cả dấu vân tay. (Ảnh: FBI)

Theo định nghĩ về sinh học, mống mắt (Iris), theo cách đơn giản và dễ hiểu được chúng ta thường xuyên gọi là tròng đen của mắt. Mặc dù được gọi là tròng đen nhưng nó lại thường có nhiều màu khác nhau như xanh, đen, nâu...

Đặc biệt, cấu trúc các đường vân trên mống mắt rất phức tạp, gồm những đường sóng uốn lượn từ trong ra ngoài. Những đường sóng này tạo thành một cấu trúc riêng biệt, được xem là duy nhất với mỗi người (thậm chí khác nhau giữa cả mắt trái và mắt phải của một người).

Từ những đặc điểm trên mống mắt cũng như vân tay có thể được ứng dụng để sử dụng làm cơ sở dữ liệu nhận dạng.

Để thu thập và nhận diện mống mắt (Iris Recognition) cần có một cảm biến với camera và đèn chiếu tia hồng ngoại.

Tia hồng ngoại giúp camera ghi nhận chính xác các đường vân trên mống mắt của mỗi người, ngay cả khi người đó đeo kính áp tròng hay mắt kính. Hình ảnh mống mắt sẽ được chụp lại và lưu trữ mã hóa trên thiết bị.

Và để nhận diện mống mắt trên cơ sở dữ liệu cũng cần đến thiết bị chuyên dụng, đơn giản như điện thoại thông minh cho đến phức tạp như máy quét an ninh.

Hiện nay công nghệ bảo mật bằng mống mắt đã trở nên phổ biến và xuất hiện trong nhiều mặt của đời sống. Đơn giản nhất là nhận diện mống mắt trên một số dòng điện thoại thông minh, truy cập các website yêu cầu bảo mật cao cho đến ra vào các cơ sở yêu cầu an ninh.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng công nghệ này để nhận diện công dân, xác thực hộ chiếu, điền thông tin xác thực qua các cổng thông tin trực tuyến.

Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), mống mắt là một trong ba dữ liệu nhận dạng bên cạnh dấu vân tay và khuôn mặt được Mỹ sử dụng trong hệ thống nhận diện tương lai (NGI) để quản lý dữ liệu công dân. Trong đó công nghệ nhận diện mống mắt được đánh giá là là bảo mật có độ an toàn hơn vân tay.

Điều này xuất phát từ việc mống mắt của con người từ khi được hình thành vào 10 tháng tuổi cho đến khi trưởng thành gần như không thay đổi. Xác suất hai mống mắt giống nhau hoàn toàn là gần như không thể. Do đó, mống mắt có độ an toàn ổn định và không gây nhầm lẫn.

Công nghệ nhận dạng mống mắt dễ dàng được tích hợp vào các hệ thống an ninh hiện tại hoặc hoạt động như một thiết bị độc lập. Quét mống mắt không dễ bị đánh cắp, mất mát hay xâm nhập giống như vân tay.

Ở khía cạnh an ninh, nhận dạng mống mắt vừa có tốc độ thực hiện nhanh, chính xác và không cần tiếp xúc như vân tay, mang đến sự an toàn cho người dùng..., nhất là trong hoàn cảnh có dịch bệnh truyền nhiễm.

Dù vậy theo các chuyên gia y tế, mống mắt không thể bị thay đổi nhưng chúng vẫn có thể bị hư hại do các nguyên nhân bệnh lý hoặc tác động từ bên ngoài chấn thương mắt; xuất huyết nội nhãn; phù viêm do viêm màng bồ đào, viêm mống mắt; viêm mống mắt dị sắc; Glaucoma có dùng thuốc tra nhỏ kéo dài; u lành và ác của mống mắt; bệnh đái tháo đường, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc…

Do đó, mống mắt chỉ nên được sử dụng như một trong các phương pháp thu thập dữ liệu và xác minh nhận dạng công dân.

Theo VTCNews

 

 

 

Công nghệ MEMS - tương lai của các thiết bị kết nối và truyền thông Internet

 

Hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) là một công nghệ hỗ trợ cho Internet vạn vật (IoT) nhờ ứng dụng các cảm biến và bộ truyền động nhỏ với chi phí thấp và hiệu suất cao.

Công nghệ MEMS cho phép tích hợp các cảm biến và thiết bị truyền động nhỏ bé trên thiết bị điện tử.

Thế giới công nghệ không ngừng phát triển và một trong những tiến bộ thú vị nhất trong những năm gần đây là MEMS, một công nghệ mang tính cách mạng có tiềm năng thay đổi cách chúng ta kết nối Internet và giao tiếp với nhau.

Tác động của công nghệ MEMS đến sự phát triển các thiết bị liên lạc và kết nối internet đến nay vẫn chưa thể đánh giá hết.

Với khả năng thu nhỏ và tích hợp nhiều thành phần khác nhau, công nghệ MEMS đã giúp tạo ra các thiết bị nhỏ hơn, hiệu quả hơn, có khả năng kết nối Internet và giao tiếp với nhau một cách liền mạch.

Một trong những lĩnh vực quan trọng mà công nghệ MEMS đang thể hiện rõ vai trò đột phá là phát triển các thiết bị đeo.

Các thiết bị này, chẳng hạn như đồng hồ thông minh và thiết bị theo dõi thể dục, dựa vào cảm biến MEMS để thu thập và truyền dữ liệu đến điện thoại thông minh hoặc máy tính của người dùng.

Cảm biến MEMS cực kỳ nhỏ và có thể đo nhiều thông số, bao gồm nhiệt độ, áp suất và chuyển động. Dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng để cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe và tinh thần của người dùng.

Một lĩnh vực khác mà công nghệ MEMS đang cách mạng hóa là phát triển các thiết bị IoT, bao gồm các thiết bị gia dụng thông minh, hệ thống an ninh và cảm biến công nghiệp, dựa vào công nghệ MEMS để kết nối với internet và liên lạc với nhau.

Công nghệ MEMS cho phép các thiết bị này nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và có khả năng giao tiếp không dây, khiến chúng trở nên lý tưởng cho hệ sinh thái IoT.

Ngoài các thiết bị đeo và thiết bị IoT, công nghệ MEMS cũng đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Cảm biến MEMS, chẳng hạn như gia tốc kế và con quay hồi chuyển, được sử dụng trong các thiết bị này để phát hiện chuyển động và điều hướng.

Điều này cho phép người dùng tương tác với thiết bị của họ thông qua cử chỉ và chuyển động, mang lại trải nghiệm người dùng một cách trực quan và phong phú hơn.

Hơn nữa, công nghệ MEMS cho phép phát triển các thiết bị truyền thông tiên tiến như micro và loa. Micro MEMS cực kỳ nhỏ và có thể thu được âm thanh chất lượng cao, khiến chúng trở nên lý tưởng cho điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác.

Mặt khác, loa MEMS tuy nhỏ gọn, nhưng có khả năng tạo ra âm thanh có độ trung thực cao, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho điện thoại thông minh và tai nghe.

Tác động của công nghệ MEMS đến các thiết bị liên lạc và kết nối internet không chỉ giới hạn ở các thiết bị điện tử thông thường.

Công nghệ MEMS cũng đang được sử dụng trong việc phát triển các hệ thống truyền thông tiên tiến, chẳng hạn như truyền thông vệ tinh và mạng không dây.

Các thiết bị MEMS như công tắc và bộ lọc được sử dụng để cải thiện hiệu suất của các hệ thống thông tin, cho phép liên lạc nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Công nghệ MEMS được đánh giá là tương lai của các thiết bị kết nối và truyền thông internet. Khả năng thu nhỏ và tích hợp các thành phần khác nhau của nó đã tạo ra cuộc cách mạng hóa trong phát triển các thiết bị và hệ thống điện tử.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, công nghệ MEMS chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của các thiết bị kết nối và truyền thông Internet.

Theo Vietnamnet

 

 

 

NASA bắt được dấu hiệu sinh học trên hành tinh 1,5 tỷ tuổi

 

Một thứ ở Trái Đất được tạo ra bởi sinh vật sống, được các nhà thiên văn coi như dấu hiệu sinh học quý giá, vừa lộ ra trong quang phổ hành tinh mang tên WASP-80b.

WASP-80b là một hành tinh khí khổng lồ, ấm áp, khối lượng bằng một nửa Sao Mộc. Nó thuộc về một hệ sao có tuổi đời khoảng 1,5 tỷ năm, cách chúng ta 162 năm ánh sáng.

Sử dụng kính viễn vọng tối tân James Webb, nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi NASA đã có "phát hiện vàng": Methane và hơi nước trong bầu khí quyển WASP-80b.

WASP-80b có bầu khí quyển ngập methane. ̣Ảnh: NASAĐ

Methane và hơi nước được coi là hai trong những dấu hiệu sự sống tiềm năng mà các nhà thiên văn kỳ vọng tìm thấy ở các hành tinh khác. Trong đó phát hiện về methane được quan tâm nhất.

Trên địa cầu, một lượng lớn methane được tạo ra bởi các sinh vật sống trên đó. Methane cũng có thể có nguồn gốc phi sinh học, nhưng chỉ một lượng ít. Vì vậy, việc phát hiện methane dồi dào trên một thế giới khác được coi là một dấu hiệu sinh học.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature, phát hiện về WASP-80b như một bản hướng dẫn chi tiết về cách mà giới khoa học có thể tận dụng công cụ quan sát "trẻ tuổi" James Webb để tìm ra những thế giới có khả năng sống được.

Được thiết kế với nhiệm vụ chính là săn tìm những vật thể cổ xưa, cách chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng để nghiên cứu về vũ trụ sơ khai, những James Webb còn được tận dụng để thu thập quang phổ chi tiết bầu khí quyển của những hành tinh xa xôi.

Các dữ liệu đó tiết lộ về thành phần hóa học của bầu khí quyển, bao gồm những thành phần có thể gợi ý cho việc sinh vật sống hiện diện hoặc khả năng nuôi dưỡng sự sống của hành tinh.

Phát hiện methane ở nơi cách 162 năm ánh sáng bằng James Webb, là một đột phá. Đây cũng là hành tinh khó quan sát bởi nó nằm quá gần sao mẹ, bị chìm vào vùng ánh sáng.

Điều đáng buồn duy nhất là sẽ khó có sự sống theo kiểu Trái Đất ở WASP-80b, một hành tinh khí có nhiệt độ bề mặt lên tới 550 độ C. Tất nhiên, không loại trừ khả năng có các sinh vật cực đoan, bởi hành tinh này vẫn gây bối rối vì quá nhiều methane.

Theo NASA, việc phát hiện methane trong khí quyển ngoại hành tinh cũng giúp hiểu thêm về cách loại khí sinh học này tồn tại trên những hành tinh thuộc Thái Dương hệ.

Ngoài gợi ý về sự sống, methane còn giúp hiểu về cách hành tinh hình thành và cách chúng "di cư" ra xa hoặc đến gần sao mẹ trong quá khứ.

Theo vtc.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 25
Đã truy cập: 1987671