Công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN năm 2023

29/12/2023 15:54

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, bao gồm:

- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tiến hành trong năm 2023;

- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đã được đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN năm 2023.

- Danh mục ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023

- Danh mục các công bố khoa học công nghệ tỉnh quảng ninh trong năm 2023

        (Danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Thông tin Thống kê và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KH&CN
     
           
DANH MỤC
CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH TRONG NĂM 2023
 
     
STT Nhan đề Công Bố Nguồn trích Tác giả Nội dung Năm xuất bản
1 Đặc điểm nguồn lợi tôm ở vùng biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Võ Trọng Thắng, Nguyễn Văn Giang Nghiên cứu nhằm xác định hiện trạng nguồn lợi tôm ở vùng biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong giai đoạn 2013-2019, đã có 88 mẻ lưới được thu thập trong 4 chuyến khảo sát đại diện mùa gió Đông Bắc và Tây Nam bằng tàu đánh lưới kéo đơn tôm. Điều tra đánh lưới thu mẫu theo mạng trạm cố định thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 53 loài tôm thuộc 23 giống và 10 họ, họ tôm he có số loài phong phú nhất với 29 loài. Đã cập nhật, bổ sung 25 loài tôm trong đó có 12 loài tôm he, 8 loài tôm tít và xác định được 25 loài tôm kinh tế cho vùng biển nghiên cứu. Sản lượng nguồn lợi tôm chiếm 18,31% tổng sản lượng khai thác, trong đó vùng biển ven bờ chiếm 30,34% cao hơn vùng lộng (12,92%). Năng suất khai thác tôm trong mùa gió Tây Nam cao hơn mùa gió Đông Bắc, trung bình đạt 7,31 kg/giờ. Mật độ phân bố trung bình vùng biển đạt 303,56 kg/km2, trữ lượng nguồn lợi tôm vùng biển ước tính khoảng 2.494 tấn ở mùa gió Đông Bắc và 5.116 tấn ở mùa gió Tây Nam. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số thông tin góp phần cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi tôm một cách bền vững. 2023
2 Đề xuất sử dụng đất phục vụ phát triển vùng trồng na tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Trọng Phương, Nguyễn Đắc Nhẫn Đánh giá thích hợp đất đai và đề xuất sử dụng đất vùng trồng na phục vụ phát triển vùng chuyên canh cây trồng cho thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay thị xã Đông Triều có 956,8ha trồng na đã được kiểm chứng về hiệu quả mà sản phẩm này mang lại. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai được sử dụng để tìm ra diện tích thích hợp theo đơn vị hành chính cho cây na. Nghiên cứu đã điều tra, khảo sát trong phạm vi 7 xã, phường (Bình Dương, Bình Khê, Tràng Lương, Việt Dân, Tân Việt, An Sinh, Tràng An) là những địa phương có các hộ đang phát triển mô hình trồng na. Từ bản đồ đơn vị đất đai cùng với yêu cầu sinh trưởng của cây na, kết quả đã xác định có 3.555,28ha ở mức thích hợp với na và 317.441,96ha ở mức ít thích hợp trên toàn thị xã Đông Triều làm cơ sở để đề xuất diện tích trồng na đến năm 2030 tăng thêm 105,3ha ở An Sinh, Bình Khê, Tràng Lương và 37,6ha ở một số địa phương khác. 2023
3 Một số tính chất lý và hóa học chính của đất nông nghiệp thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên, Đoàn Thanh Thuỷ, Vũ Thanh Hải, Nguyễn Văn Hồng Nghiên cứu này phân tích và đánh giá một số tính chất lý hoá học chính của đất nhằm xác định các yếu tố hạn chế làm cơ sở đề xuất hướng cải tạo và quản lý bền vững đất nông nghiệp thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Khảo sát và lấy mẫu đất phân tích tại 30 phẫu diện trên địa bàn. Kết quả cho thấy đất nông nghiệp của thành phố Uông Bí bao gồm 6 nhóm đất chính với 9 loại đất. Tính chất lý, hóa học và hàm lượng dinh dưỡng trong đất phù hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số yếu tố hạn chế gồm pH thấp ở nhóm đất vàng nhạt trên đá cát (nhóm đất có diện tích lớn nhất, chiếm 77,97% diện tích đất nông nghiệp), hàm lượng chất hữu cơ (OM) ở hầu hết các loại đất ở mức nghèo đến trung bình. Do đó, để cải thiện chất lượng đất và nâng cao năng suất cây trồng, người dân cần bón vôi và phân hữu cơ để giúp tăng pH và tăng hàm lượng dinh dưỡng trong đất. 2023
4 Kết quả nghiên cứu, áp dụng công nghệ khoan qua bãi thải bằng búa đập khí nén dẫn theo ống chống ở vùng mỏ Quảng Ninh Khoa học Công nghệ Mỏ Nguyễn Tử Vinh, Nguyễn Trần Tuân   2023
5 Nghiên cứu đề xuất định hướng áp dụng công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ cho điều kiện vỉa dốc nghiêng tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh Khoa học Công nghệ Mỏ Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Nam Khánh Cơ giới hoá, hiện đại hoá công tác khai thác than lò chợ là hướng đi tất yếu của các mỏ than hầm lò, nhằm nâng cao sản lượng, năng suất lao động, giảm số lượng lao động trực tiếp trong lò chợ. Trên cơ sở, kết quả đạt được từ việc áp công nghệ khai thác cơ giới hoá (CGH) đồng bộ tại vùng Quảng Ninh và kinh nghiệm áp dụng công nghệ CGH cho điều kiện vỉa dốc nghiêng tại Trung Quốc, bài báo sẽ đánh giá khả năng và đề xuất một số định hướng áp dụng công nghệ CGH vỉa dốc nghiêng cho các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. 2023
6 Thực trạng nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Thiết bị Giáo dục Trần Thị Hòa, Đào Hà Trang Trường mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng, là thời kỳ vàng trong quá trình phát triển nhân cách của trẻ. Ở lứa tuổi này, trẻ cần được tiếp nhận, giáo dục những giá trị, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển nhân cách ở các lứa tuổi tiếp theo. Những tổn thương về thể chất và tinh thần mà lứa tuổi này phải trải qua có thể để lại hậu quả và trở thành nỗi ám ảnh đối với trẻ trong suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em ở các trường mầm non là vô cùng cần thiết. 2023
7 Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc Tạp chí Kinh tế và Dự báo Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hạnh Nguyên, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Hoàng Trang, Ngô Lan Hương Trong bối cảnh việc khai thác, sử dụng tài nguyên đã bị lạm dụng quá mức, kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang là xu hướng tất yếu của hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Trong bài viết này, nhóm tác giả dã xác định được những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khi chuyên dịch sang mô hình KTTH tại vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm 7 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh). Từ đó. nhóm nghiên cứu đề xuất những hướng đi phù hợp để thúc đẩy nền KTTH và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 2023
8 Ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục tại Quảng Ninh. Thiết bị Giáo dục Cao Thị Bích Liên Việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong giáo dục đã có tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, giảng dạy và phòng chống dịch bệnh trong trường học. Qua đó, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tạo đà để Quảng Ninh bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và trong quá trình chuyển đổi giai đoạn tiếp theo chuyển đổi toàn diện. 2023
9 Giải pháp phát triển du lịch cho huyện Bình Liêu, Quảng Ninh Kinh tế và Dự báo Nguyễn Thị Thu Hằng Bài viết đánh giá khái quát các tài nguyên du lịch và thực trạng phát triển du lịch tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển một cách có hiệu quả ngành du lịch của Bình Liêu trong thời gian tới. 2023
10 Đa dạng sinh học và cơ hội để vịnh Hạ Long lần thứ 3 được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới Kinh tế và Dự báo Tô Ngọc Thịnh Vịnh Hạ Long chứa đựng những giá trị to lớn về đa dạng sinh học, thể hiện ở đa dạng thành phần loài, nguồn gen đặc hữu quý hiếm, là ví dụ nổi bật đại diện cho các quá trình sinh thái và sinh học đang tiếp diễn trong quá trình tiến hoá và phát triển của các hệ sinh thái đất, nước ngọt, vùng ven biển và biển và các quần xã động vật, thực vật. Căn cứ vào tiêu chuẩn Di sản thiên nhiên của UNESCO, thứ mục tiêu chí: ii, thì Hạ Long có đầy đủ các điều kiện để lần thứ ba được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới về giá trị đa dạng sinh học. 2023
11 Đánh giá các nguồn lực cho khai thác và phát triển du lịch cộng đồng trên đào Quan Lạn, Quảng Ninh Kinh tế và Dự báo Nguyễn Thị Thu Hằng Bài viết tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng thị trường du lịch, các nguồn lực và cơ hội, cũng như hạn chế trong việc khai thác và phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên đảo Quan Lạn, Quảng Ninh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương trong thời gian tới. 2023
12 Phát triển kết cấu hạ tầng logistics của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh Tạp chí Kinh tế và Dự báo Nguyễn Thị Hạnh Tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế vùng Đông Bắc (Việt Nam) khoảng gần 30 năm. Đây là vùng kinh tế động lực của cả nước. Kết cấu hạ tầng logistics khu vực này được phát triển không chỉ phục vụ sự phát triển của logistics, mà còn phục vụ sự phát triển của các lĩnh vực khác của tam giác kinh tế. Bài viết nêu thực trạng kết cấu hạ tầng logistics tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng logistics trong giai đoạn tiếp theo của tam giác kinh tế.  2023
13 Phân tích quan hệ hợp tác ở địa bàn biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc hiện nay Dân tộc học Đằng Thành Đạt Khu vực biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc có vị trí đặc biệt quan trọng đối với chủ quyền và mối quan hệ giữa hai nước. Bởi ngoài cương vực lãnh thổ, một số tộc người sinh sống nơi đây có quan hệ đồng tộc, hiện vẫn còn những nét tương đồng về ngôn ngữ và văn hóa. Sự mở cửa và hợp tác ở địa bàn biên giới trong thời kỳ Đổi mới của Việt Nam và Cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ khi quan hệ hai nước được tải lập năm 1991 đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội và các quan hệ tộc người giữa hai biên giới phát triển sang một trang mới. Được sự cho phép của Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc, từ đầu thập niên 2000, hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc với các tỉnh thuộc biên giới phía Bắc của Việt Nam, gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu đã xây dựng được cơ chế đối thoại hợp tác thường xuyên ở cấp độ tỉnh, huyện, xã, giúp cho vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên bộ phát huy được những thế mạnh trong phát triển kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch và trật tự an ninh. Trên cơ sở đó, góp phần tăng cường quan hệ truyền thống giữa các tộc người hai bên biên giới cũng như mối quan hệ đối tác hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới. Song, hiện nay cũng còn những tồn tại khiến cho khu vực này chưa được phát triển theo kịp với tình hình thực tế. Bài viết này trên cơ sở điểm lại thực trạng và chỉ ra những tồn tại từ phân tích bối cảnh thuận lợi, khó khăn về địa bàn biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc, tác giả muốn nêu lên một số ý kiến về con đường hợp tác phát triển giữa các địa phương hai nước thời gian qua không chi là kinh tế, thương mại mà còn là sự thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các tộc người nơi đây để xây dựng khu vực biên giới hữu nghị, thịnh vượng và an toàn. Qua đó tìm ra cơ hội mới trong thúc đẩy sự ổn định và phát triển ở địa bàn này trong tương lai. 2023
14 Quan hệ nhóm tộc người - tôn giáo với quốc gia Việt Nam của cư dân phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Dân tộc học Trần Minh Hằng, Lý Hành Sơn Quan hệ nhóm tộc người - tôn giáo ở nước ta còn ít được nghiên cứu, bất kê dân tộc thiểu số hay tộc người đa số, nhất là những nơi ven biển, hải đảo. Qua tư liệu thực địa và một số tài liệu hiện có, bài viết làm rõ mối quan hệ của cư dân nhóm tộc người - tôn giáo ở phường Trà cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) với quốc gia Việt Nam trên một số lĩnh vực như phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động tôn giáo, thực hành văn hóa quốc gia. Từ đó cho thấy, nơi đây đã hình thành nhóm tộc người - tôn giáo, chủ yếu ở người Kinh theo Công giáo, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Mỗi nhóm tộc người này đều có quan hệ mật thiết với quốc gia Việt Nam, thông qua quan hệ hai chiều với chính quyền địa phương, trong đó quan hệ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đóng vai trò ổn định trên nhiều mặt hiện nay. 2023
15 Hoạt động kết nối phục vụ cộng đóng của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh: Thực trạng và giải pháp Giáo dục và xã hội Nguyễn Thị Thu Hương - Bùi Thị Hổng Vân Hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng của sv Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua, góp phẩn khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, các hoạt động cộng đổng của sv vẫn còn nhiều hạn chế: chưa tổ chức thường xuyên, còn mang tính thời vụ; số lượng svtình nguyện tham gia chưa nhiều; sự gán kết giữa sv nhà trường với cộng đồng, doanh nghiệp còn hạn chế; công tác tổ chức các hoạt động chưa có sự chủ động, sáng tạo. Dựa vào kết quả khảo sát 330 sv đang học tập tại trường, bài báo phân tích thực trạng các hoạt động phục vụ kết nối cộng đồng của sv, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng của sv Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, góp phần đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 2023
16 Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh Tạp chí Công thương Đỗ Năng Thắng Thời gian gần đây, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng, đặc biệt sự biến động không ngừng của thị trường khu vực và trên thế giới đòi hỏi hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh (Vietcombank Quảng Ninh) nói riêng phải hoàn thiện hệ thống và nâng cao hoạt động quản lý rủi ro tín dụng (RRTD). Bài viết nêu rõ thực trạng tổ chức thực hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý RRTD tại Vietcombank Quảng Ninh. 2023
17 Nghề điêu khắc than đá ở Quảng Ninh Văn hóa nghệ thuật Phạm Thu Hằng Điêu khắc than đá là một nghề thủ công mỹ nghệ mang tính độc đáo ở tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù, hiện nay chưa được công nhận là nghề thủ công truyền thống; song trên thực tế, nghề điêu khắc than đá vẫn được duy trì, hiện hữu trên địa bàn tỉnh với những đặc điểm riêng có, khác biệt vé sụ ra đời, nguồn gốc xuất thân của người làm nghề, quá trình tồn tại, chất liệu, kỹ thuật tạo tác, hình thành sản phẩm...  2023
18 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khấu than trong lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ hầm lò thuộc tkv
Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ
Vũ Văn Hội, Nguyễn Ngọc Giang Bài báo tổng quan kinh nghiệm áp dụng công nghệ khấu than cơ giới hóa trong lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm tại một số mỏ hầm lò tại Trung Quốc; đánh giá điều kiện địa chất - kỹ thuật mỏ các mỏ hầm lò thuộc TKV tại vùng Quảng Ninh. Trên cơ sở kinh nghiệm tại Trung Quốc, và điều kiện địa chất - kỹ thuật các khu vực vỉa dày trung bình đến dày, dốc được quy hoạch áp dụng công nghệ chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ hầm lò thuộc TKV cũng như phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng, hiệu quả áp dụng công nghệ, bài báo đề xuất, lựa chọn 02 sơ đồ công nghệ khấu than cơ giới hóa gồm: (i) sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khấu than sử dụng máy khấu lai dắt xích di chuyển trượt trên nền lò chợ, áp dụng cho điều kiện vỉa than có chiều dày từ 1,6 ÷ 3,0m, góc dốc vỉa trên 550; (ii) sơ đồ công nghệ khấu than cơ giới hóa sử dụng máy dạng máy khấu di chuyển bánh xích áp dụng cho điều kiện vỉa than có chiều dày 3,0 ÷ 6,0m, góc dốc vỉa trên 400. 2023
19 Nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ nâng cao mức độ ổn định đường lò trong quá trình khai thác tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ
Đinh Văn Cường, Phí Văn Long, Nguyễn Văn Công Gia cường khối than, đá bằng hóa chất và sử dụng trụ nhân tạo thay thế trụ than bảo vệ đường lò là hai trong số các giải pháp phổ biến đã được áp dụng trên thế giới để nâng cao mức độ ổn định, giảm chống xén và chi phí mét lò chuẩn bị. Bài báo này tổng hợp kết quả nghiên cứu áp dụng tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. 2023
20 Nghiên cứu đánh giá trạng thái ứng suất - biến dạng trong khối đá xung quanh ngã ba lò chuẩn bị trên mô hình số 3D Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ Dương Đức Hải, Phùng Việt Bắc, Nguyễn Đức Quân Vấn đề quan trọng khi lựa chọn kết cấu chống giữ đảm bảo ổn định đường lò là tính toán giá trị ứng suất cực đại tại biên công trình ngầm và vùng biến dạng của khối đá xung quanh. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu sử dụng phương pháp số trên mô hình 3D để xác định các giá trị ứng suất, biến dạng xung quanh ngã ba lò chuẩn bị gần đúng với thực tế thi công, làm cơ sở cho việc lựa chọn giải pháp chống giữ ngã ba tối ưu tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 2023
21 Tích hợp giáo dục du lịch văn hóa trong dạy học địa lý cho học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh Khoa học (Đại học Tân Trào) Đỗ Vũ Sơn, Nguyễn Thị Hương Tích hợp giáo dục du lịch văn hóa trong môn Địa lý là một trong những hình thức dạy học giúp năng cao chất lượng dạy học môn học, đồng thời tăng cường sự hiểu biết về du lịch văn hóa ở địa phương cho học sinh, bảo tồn và phát triển văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững. Tích hợp giáo dục du lịch văn hóa trong môn Địa lý là hình thức dạy học phù hợp với mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông, phù hợp với thực tiễn dạy học ở địa phương tỉnh Quảng Ninh. Bài viết này đề cập đến các nội dung: nghiên cứu về khái niệm du lịch văn hóa; tiềm năng và vai trò của du lịch văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh; nghiên cứu một số hình thức, biện pháp tích hợp giáo dục du lịch văn hóa vào bài học Địa lý cho học sinh Trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh. 2023
22 Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sởi tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh trong 5 năm (giai đoạn 2017 - 2021) Y dược Thái Bình Đỗ Phương Anh, Vũ Quyết Thắng, Lê Đức Cường, Vũ Đức Anh Tìm hiểu một số đặc điểm dịch tễ bệnh sởi tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm (giai đoạn 2017 - 2021). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thực hiện theo thiết kế dịch tễ học mô tả. Tiến hành hồi cứu toàn bộ các trường hợp mắc bệnh sởi được chẩn đoán từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2021 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Kết quả: Năm 2019 ghi nhận số trường hợp mắc cao nhất trong 5 năm là 519 trường hợp. Các Phường Cao Xanh, Cao Thắng và Hồng Hà là ghi nhận số trường hợp mắc sởi cao nhất trong các xã/phường của thành phố Hạ Long. Trong 572 trường hợp mắc sởi thì trẻ em chiếm tỷ lệ cao nhất là 42,7%. Nhóm tuổi của người bệnh sởi tập trung cao nhất là nhóm tuổi trên 15 tuổi với tỷ lệ 38,5%, nhóm tuổi < 15 tuổi chiếm 61,5% trong đó nhóm tuổi từ 1 đến 4 tuổi là 26,9%. Nhóm đối tượng mắc sởi tập trung nhiều vào nhóm chưa tiêm vắc xin phòng sởi (64,5%) và nhóm không rõ đã tiêm hay chưa (25,3%). Những người bị sởi đại đa phần là không tiếp xúc hoặc không nhớ là có tiếp xúc với người mắc sởi chiếm 93,2%. 74,3% người bệnh sởi không có các biến chứng của bệnh. 2023
23 Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chung cho nữ học sinh khối 11 trường THPT Ngô Quyền, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Giáo dục thể chất và Thể thao trường học Phạm Mai Vương Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng thể lực của nữ học sinh khối 11 trường THPT Ngô Quyền TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề tài tiến hành lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thể lực cho các em, đồng thời thông qua thực nghiệm sư phạm xác định tính hiệu quả của các bài tập đã được lựa chọn cho đối tượng nghiên cứu. 2023
24 Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả di chuyển đập cầu cho nam học sinh đội tuyển cầu lông trường THPT Trần Nhân Tông, Tĩnh Quảng Ninh Giáo dục thể chất và Thể thao trường học Phạm Văn Việt, Nguyễn Thành Hưng Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, đề tài đã lựa chọn được 12 bài tập phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển đập cầu cho nam học sinh đội tuyển Cầu lông trường THPT Trần Nhân Tông, Quảng Ninh. Đồng thời, qua kiểm nghiệm trong thực tiễn đã mang hiệu quả cao cho đối tượng nghiên cứu. 2023
25 Đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh trong các khách sạn tại Quảng Ninh Khoa học (Đại học Hạ Long) Nguyễn Vân Hà Dựa trên lý thuyết về mạng lưới quan hệ và năng lực hấp thu, nghiên cứu này đề xuất mô hình liên kết giữa mạng lưới quan hệ, năng lực hấp thu, đối mới sáng tạo sản phẩm xanh và kết quả hoạt động. Mô hình được thử nghiệm cho các khách sạn từ 3 đến 5 sao tại Quảng Ninh. Ket quả cho thấy mức độ quan hệ với các bên liên quan, lượng tri thức tiếp cận được từ các mối quan hệ này, khả năng tìm kiếm và sử dụng tri thức có tác động đến đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh. Đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh cũng có đóng góp vào kết quả hoạt động của khách sạn. Kết quả nghiên giúp hiểu sâu sắc hơn quá trình đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh trong khách sạn và đưa ra một số gợi ý cho các nhà quản trị khách sạn và các nhà quản lý và hoạch định chính sách. 2023
26 Giá trị đặc sắc của di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đình Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Khoa học (Đại học Hạ Long)
Nguyễn Văn Kim
Trong hệ thống đình làng Việt Nam, đình Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là di tích có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Trên cơ sở khảo cứu nhiều nguồn tư liệu, bằng cách tiếp cận lịch sử và liên ngành, bài viết tập trung phân tích bối cảnh lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của vùng duyên hải Đông Bắc, thương cảng Vân Đồn và vị trí chiến lược của vùng Hải Ninh, Vạn Ninh, An Bang, Yên Quảng. Đình Trà Cổ vừa đảm đương ba chức năng cơ bản của đình làng Việt Nam vừa là công trình kiến trúc độc đáo của cư dân biển ở vùng địa đầu đất nước. Các bộ hoành phi, câu đối, sắc phong, thần tích về các thần linh, những người có công... có nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa. Lễ hội đình Trà Cổ cũng thể hiện nhiều nét đặc trưng về thời gian, không gian, nghi lễ, gắn với giá trị nguồn cội, sự nghiệp chống ngoại xâm. Đình Trà Cổ là cột mốc lịch sử văn hóa, góp phần khẳng định chủ quyền, bản sắc văn hóa Việt Nam. 2023
27 xác định thời vụ ghép cải tạo thích hợp cho giống vải thiều Thanh Hà bằng giống vải chín sớm PH40 tại Quảng Ninh Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Phùng Mạnh Hùng, Hán Thị Hồng Xuân, Đỗ Thế Việt, Trần Anh Ngọc Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của 03 thời vụ ghép cải tạo (vụ Xuân - tháng 3, vụ Hè - tháng 6 và vụ Thu - tháng 9) đến tỷ lệ ghép sống và khả năng sinh trưởng phát triển của giống vải chín sớm PH40 khi được ghép cải tạo trên gốc vải thiều Thanh Hà (6 - 8 tuổi) tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả cho thấy: ghép vào tháng 3 cho tỷ lệ sống đạt trung bình 79,27%, cao hơn đáng kể so với ghép vào tháng 6 (66,31%) và tháng 9 (69,12%). Đặc biệt, cành ghép vào vụ Xuân sinh trưởng nhanh, kịp thuần thục để phân hóa hoa vào mùa Đông, nên đã có 86,7% số cây ghép cải tạo cho thu hoạch quả vào tháng 5. So với cành ghép ở vụ Xuân, cành ghép vào vụ Hè và Thu sinh trưởng chậm hơn rõ rệt và chỉ có tối đa 13,6% số cây cho thu hoạch quả trong năm 2021. Như vậy, vụ Xuân là thời vụ thích hợp nhất cho ghép cải tạo giống vải Thanh Hà bằng giống vải chín sớm PH40, giúp rút ngắn thời gian từ ghép đến thu hoạch vụ đầu tiên ít nhất 6 tháng so với ghép vào vụ Hè và vụ Thu. 2023
28 Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm OCOP của TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Khoa học & công nghệ Việt Nam Vũ Quỳnh Nam, Vũ Quyết Tiến, Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm OCOP của thành phố (TP) Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia Chương trình OCOP của các chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của TP này thông qua mô hình hồi quy Binary logistic. Kết quả cho thấy, thực tế tại TP Móng Cái số lượng sản phẩm OCOP thì nhiều, song hiệu quả chưa cao, người dân chưa thực sự được hưởng lợi từ Chương trình OCOP. Đồng thời nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia Chương trình OCOP của địa phương như: giống/yếu tố ban đầu cho sản xuất sản phẩm chủ lực đáp ứng yêu cầu thị trường; công nghệ và kỹ thuật sản xuất hiện đại; vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh; số lượng lao động của cơ sở sản xuất; các hình thức tổ chức sản xuất như: hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp; thị trường; sản phẩm được bảo hộ… Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bền vững sản phẩm OCOP trên địa bàn TP Móng Cái nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. 2023
29 Phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Phạm Thị Hồng Qua nghiên cứu số liệu thứ cấp, bằng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích SWOT, nghiên cứu đã cho thấy, hiện nay các sản phẩm đăng ký dự thi OCOP của huyện đa phần ở dạng thô, chưa chế biến sâu, mẫu mã sản phẩm chưa phong phú và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, lợi thế của địa phương. Trên cơ sở phân tích thực trạng kết hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm OCOP của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn và nâng cao đời sống người dân tại địa phương. 2023
30 Phát triển du lịch theo hướng bền vững tại tỉnh Quảng Ninh: một số vấn đề đặt ra Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Phạm Hồng Minh Bài viết nghiên cứu về phát triển du lịch bền vững với 5 mục tiêu: bền vững về kinh tế, bền vững về môi trường, bền vững về xã hội, bền vững về an ninh quốc phòng và bền vững về văn hoá. Trên cơ sở lý thuyết đó, bài viết đánh giá thực tiễn phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững trong giai đoạn 2016-2022, từ đó chỉ ra những vấn đề và đề xuất giải pháp nhằm hướng tới phát triển du lịch bền vững tại địa phương trong giai đoạn 2025-2030, định hướng 2045. 2023
31 Sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Bùi Thế Tuân, Hồ Lương Xinh, Hồ Lương Nhật Vinh, Lê Thanh Liêm Bài viết đánh giá sự tham gia của người dân trong phát triển DLCĐ bền vững tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp từng hộ gia đình. Kết quả cho thấy ba vấn đề chính (1) Đánh giá tiềm năng và thực trạng DLCĐ, (2) Sự tham gia của người dân trong phát triển DLCĐ, (3) Mức độ tham giam gia của người dân trong phát triển DLCĐ, (4) Các rào cản hạn chế sự tham gia của người dân vào DLCĐ. Dựa trên thực trạng đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nâng cao sự tham gia của người dân trong phát triển DLCĐ bền vững tại huyện Đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 2023
32 Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ Kiểm sát Lương Phúc Sơn Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác, với phương châm: Nỗ lực vượt khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tốt cho các hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ, bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. 2023
33 Kinh nghiệm từ mô hình tổ chức, sáp nhập, hợp nhất cơ quan báo chí địa phương Tạp chí Tuyên giáo Phạm Quý Trọng Sau khl tiến hành hợp nhất các cơ quan báo chí, Quảng Ninh và Bình Phước đều ngay lập tức triển khai, vận hành mô hình hoạt động mới, đảm bảo nâng cao chất lượng các kênh truyền thông, các ấn phẩm báo chí và hoạt động chung; từng bước xây dựng và phát triển theo xu hướng báo chí hiện đại, mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện đáp ứng những yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ kinh nghiệm của Quảng Ninh, Bình Phước... đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí cấp tỉnh, có thê đúc rút một số kinh nghiệm bước đầu trong việc đổi mới mô hình tổ chức, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương. 2023
34 Thực trạng sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) Phạm Minh Khuê, Trần Thị Diệp, Trần Thị Thúy Hà, Vũ Thị Yến Minh, Cáp Minh Đức, Nguyễn Hằng Nguyệt Vân, Nguyễn Bá Dụng Mô tả thực trạng sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 15 cơ sở tiêm chủng tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% cơ sở tiêm chủng nhập thông tin của trẻ ngay trong buổi tiêm hoặc ngay khi trẻ sinh ra. Có tới 14 cơ sở tiêm chủng (86,7%) chưa có máy quét mã vạch, chỉ có 08 cơ sở (53,3%) có hệ thống nhắn tin tự động nhắc lịch tiêm chủng. Hoạt động giám sát được tổ chức nhiều lần trên địa bàn thị xã nhưng vẫn chưa thường xuyên và đầy đủ, chỉ có 40% các cơ sở được giám sát trong 03 tháng trở lại đây. Chỉ có 02 cơ sở (13,3%) thực hiện in mã tiêm chủng kẹp/dán lên sổ tiêm chủng. 100% đơn vị tham gia nghiên cứu đã thực hiện chức năng lọc trùng, tuy nhiên chưa đồng bộ. Nhân viên y tế tại 14 cơ sở tiêm chủng (93,3%) cho rằng Hệ thống rất hữu ích cho công việc của đơn vị. Cần triển khai thực hiện cấp mã số tiêm chủng đầy đủ và đồng bộ tại các đơn vị. Thực hiện triển khai tin nhắn thông báo tiêm chủng để đảm bảo đối tượng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 2023
35 Một số yếu tố liên quan đến mắc nhiều đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) Nguyễn Thị Thắm, Bùi Thị Nguyệt Ánh, Cáp Minh Đức, Đào Văn Tùng, Trần Quang Phục, Trần Thị Thuý Hà Mô tả một số yếu tố liên quan đến mắc nhiều đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 381 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thời gian nghiên cứu từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Số liệu được thu thập bằng phòng vấn trực tiếp và trích lục từ hồ sơ bệnh án. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc nhiều đợt cấp (³ 2 đợt cấp/năm) là 26,5%. Trong mô hình hồi quy logistic đa biến cho thấy các yếu tố liên quan đến mắc nhiều đợt cấp bao gồm bệnh nhân thiếu cân (OR = 3,07; p < 0,01); giai đoạn bệnh GOLD 3, 4 (OR = 2,06; p < 0,01); sử dụng thuốc không đúng cách (OR = 2,52; p < 0,01) và không tuân thủ tập phục hồi chức năng (OR = 3,10; p < 0,01). Phòng khám Hô hấp - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cần tư vấn cho bệnh nhân tuân thủ các bài tập phục hồi chức năng và hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc dạng xịt/hít tại nhà đúng cách để giảm số đợt cấp. 2023
36 Móng Cái phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng Du lịch Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Mai Linh Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến nàm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Móng Cái đuợc xác định là 1 trong 4 trung tâm, du lịch trọng điểm của Quảng Ninh. Với mục tiêu "xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh", trong thời gian qua, nhiều chưong trình du lịch tiêu biểu, hấp dẫn gắn với tiềm năng, thể mạnh của thành phố vùng biên đã đựợc hình thành, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch theo nhu cầu, thị hiếu của du khách. 2023
37 Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh bụi phổi than của người lao động tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh, năm 2021 Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) Nguyễn Tiến Dũng, Khương Văn Duy Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trong nghiên cứu này nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến mắc bệnh bụi phổi than tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, Quảng Ninh, năm 2021. Phương pháp: Điều tra cắt ngang toàn bộ người lao động tại công ty cổ phần than Vàng Danh, Quảng Ninh đủ tiêu chuẩn tham gia vào nghiên cứu được tiến hành từ tháng 10 năm 2020 đến 31 tháng 10 năm 2021. Kết quả: Kết quả cho thấy những người có tuổi nghề trên 5 năm nhưng dưới 10 năm thì có nguy cơ mắc bụi phổi than gấp 2,634 lần so với người có thâm niên < 5 năm (95%CI: 0,293- 23,664; χ2=156,715, p<0,001). Không có sự khác nhau về nguy cơ mắc bệnh bụi phổi than giữa nam và nữ (p > 0,05). So với người lao động tiếp xúc với nồng độ bụi hạt toàn phần cộng dồn 0,05). Kết luận: Tại nghiên cứu này thì chưa có sự khác biệt về nguy cơ mắc bụi phổi than giữa nam và nữ, giữa hút thuốc lá và không hút thuốc lá. Người lao động khi tiếp xúc với bụi hạt toàn phần cộng dồn với nồng độ càng cao thì càng có nguy cơ mắc bệnh bụi phổi than. 2023
38 Thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Móng Cái - Quảng Ninh năm 2022 Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) Ma Thị Ngọc Ánh, Hoàng Lưu Lan Anh, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Vũ Đức Long Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 650 trẻ dưới 5 tuổi tại Móng Cái – Quảng Ninh nhằm xác định tình trạng suy dinh dưỡng trên đối tượng nghiên cứu. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân là 11,7%, thấp còi là 21,8% và gầy còm là 4,9%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, ở các trẻ gái đều cao hơn trẻ trai, Tuy nhiên thể gầy còm thì trẻ trai lại cao hơn trẻ gái. Cả 3 thể suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi và gầy còm tăng dần ở các nhóm từ 1 đến 4 tuổi sau đó giảm dần, về phân độ suy dinh dưỡng: Độ I chiếm tỷ lệ cao hơn ở cả 3 phân độ. 2023
39 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một số yếu tố liên quan tới nhiễm khuẩn tiết niệu sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Sáng, Nguyễn Thị Tươi Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một số yếu tố liên quan tới nhiễm khuẩn tiết niệu sơ sinh (NKTN) tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đối tượng: 66 trẻ sơ sinh bị NKTN điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh từ 01/12/2020 đến 31/10/2021. Phương pháp: mô tả cắt ngang. Kết quả: tần suất mắc NKTN ở trẻ sơ sinh là 66/822 trẻ (8,0%), thường gặp ở trẻ đẻ non, cân nặng 12 giờ, đẻ ngạt, trẻ được can thiệp thủ thuật cấp cứu trước vào viện. cao, triệu chứng lâm sàng không điển hình. Biến đổi cận lâm sàng chủ yếu là bạch cầu niệu dương tính, vi khuẩn niệu chủ yếu là gram âm. Trẻ nữ, ≤ 7 ngày tuổi, vàng da bệnh lý, đẻ non, mẹ sốt 1 tuần trước đẻ; mắc bệnh khi mang thai; đẻ ngạt; trẻ được can thiệp thủ thuật cấp cứu trước vào viện có nguy cơ mắc NKTN cao hơn những trẻ khác. 2023
40 Tục thờ Tiên Công ở Quảng Yên, Quảng Ninh với việc giáo dục văn hóa truyền thông hiện nay Văn hóa và Nguồn lực Vũ Thị Bích Duyên Thờ cúng tổ tiên từ lâu đã được coi là phong tục truyền thống của người Việt, nhắc nhở cho thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn. Ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phong tục này được duy trì, gắn với lễ hội, nhiều nghi lễ, nghi thức độc đáo trong các dòng họ Tiên Công - những dòng họ đầu tiên đến khai phá vùng đất. Việc duy trì lễ hội và các nghi lễ nghi thức trong các gia đình dòng họ Tiên Công và tục thờ Tiên Công đã góp phần cho việc bảo tồn những giá trị văn hóa người Việt; đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa dân tộc hiện nay. 2023
41 Thành phần và hàm lượng các loại axit béo, lipid của hai loài bạch tuộc: Amphiotopus sao nhãng và Cistopus indicus ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam Khoa học và Công nghệ Biển Dinh Thi Ha, Doan Lan Phuong, Pham Van Chien, Nguyen Van Quan , Nguyen Duc The Thành phần axit béo trong lipid của hai loài bạch tuộc (Amphiotopus sao lãng và Cistopus indicus) đã được nghiên cứu. Thành phần và hàm lượng axit béo của hai mẫu bạch tuộc được phân tích bằng GC-MS. Tỷ lệ phần trăm của các loại lipid trong tổng lipid được xác định dựa trên chương trình phân tích hình ảnh Sorbfil TLC Videodensitometer DV, Krasnodar, Nga. Hàm lượng axit docosahexaenoic (DHA) cao nhất (từ 20,65% đến 34,56% tổng lượng axit béo) trong lipid của cả hai loài đều được ghi nhận, tiếp theo là hàm lượng axit eicosapentaenoic (EPA), axit palmitic và axit arachidonic (AA) trong khoảng (tương ứng là 12,76–21,54%; 12,23–14,96%; và 8,99–17,26% tổng lượng axit béo). Hàm lượng axit béo không bão hòa có sự khác nhau giữa con đực và con cái của hai loài được nghiên cứu. Tuy nhiên, những khác biệt này rất ít và có thể được giải thích bằng thời gian trong mùa sinh sản của chúng. Thành phần axit béo của chất béo từ cả hai loài bạch tuộc được nghiên cứu cho phép sử dụng chúng làm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và sản xuất các chất phụ gia có hoạt tính sinh học. 2023
42 Hoạt tính kháng khuẩn và đặc điểm của một số chủng nấm biển phân lập ở bãi biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Khoa học và Công nghệ Biển Le Thi Hong Minh, Nguyen Mai Anh, Vu Thi Quyen, Phi Thi Dao, Tran Van Hieu, Doan Thi Mai Huong, Pham Van Cuong, Vu Thi Thu Huyen Khả năng kháng lại vi khuẩn gây bệnh có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các nhà khoa học nhận thấy rằng có thể khám phá các hợp chất kháng khuẩn mới bằng cách khám phá các môi trường hiếm khi được nghiên cứu. Vì vậy, công trình này tập trung phân lập và định danh một số chủng nấm thu được từ vùng biển Cô Tô. Chúng tôi đã kiểm tra xem các chủng như vậy có thể tạo ra các hợp chất có hoạt tính quan trọng hay không, bao gồm kháng khuẩn và kháng nấm. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết thô từ nấm biển được thực hiện bằng phương pháp Bioassay trong khay 96 giếng. Kết quả xét nghiệm nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cho thấy 22 chủng nấm biển từ các mẫu có tọa độ địa lý khác nhau và 20/22 chủng có hoạt tính kháng khuẩn đối với ít nhất hai chủng vi sinh vật được thử nghiệm. Đánh giá sinh học cho thấy chủng M257 và M238 ức chế 4 đến 5 chủng được thử nghiệm có giá trị MIC bằng hoặc thấp hơn đối chứng dương tính. Bằng cách sử dụng phân tích BLAST trong cơ sở dữ liệu GenBank, các so sánh hình thái của hai chủng ứng cử viên được chọn với các loài tương tự đã biết và phân tích phát sinh loài đã được tiến hành trên các vùng gen 18S rRNA và khả năng tối đa cho thấy rằng M257 thuộc chi Talaromyces và M238 thuộc về Aspergillus penicillioides . Các phân lập được phân tích trong cây phát sinh gen dựa trên phần mềm MegaX. 2023
43 Xây dựng TCCSĐ vững mạnh từ thực tiễn Quảng Ninh Xây dựng Đảng Phạm Giang Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là củng cố hệ thống TCCSĐ của Quảng Ninh được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, TCCSĐ có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, TCCSĐ được nâng lên; nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, sáng tạo đạt hiệu quả rõ nét, đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền. 2023
44 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh chảy máu dưới nhện do vỡ phình mạch não trên cắt lớp vi tính đa dãy Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) Trần Văn Việt, Trần Minh Tân Mô tả đặc điểm hình ảnh chảy máu dưới nhện trên cắt lớp vi tính đa dãy và hình ảnh túi phình vỡ trên cắt lớp vi tính mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Về mức độ chảy máu dưới nhện theo độ Fisher độ IV chiếm 54.7%, độ III chiếm 42.9%. Về một số tổn thương phối hợp, CMDN đơn thuần 45.2%. CMDN kèm chảy máu não thất 35.7%. CMDN kèm chảy máu nhu mô não 4.8%. CMDN kèm chảy máu nhu mô não và chảy máu não thất 14.3%. Hầu hết các túi phình ở tuần hoàn phía trước chiếm 90.4%. Túi phình ở ĐM thông trước 42.9%. Túi phình ở ĐM cảnh trong 26.1%. CMDN do vỡ phình mạch não thường chỉ vỡ 1 túi phình, túi phình có kích thước trung bình chiếm 54.7% và túi phình kích thước nhỏ chiếm 45.2%, túi phình vỡ là cổ rộng (54.7%), kiểu túi phình hình túi (97.6%). Chụp CLVT sọ não và CLVT mạch máu não trong chẩn đoán CMDN do vỡ phình mạch não cho độ chính xác lên tới 100%. 2023
45 Phát triển hệ thống kiểm soát an toàn hàng hải thông minh: Để xuất các bước thực hiện và cấu trúc hệ thống cho vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh Giao thông vận tải Phan Văn Hưng, Phạm Tất Tiệp, Ngô Như Tại, Nguyễn Thị Kiều Trong thời gian qua, hệ thống kiểm soát hàng hải thông minh ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để nâng cao tính an toàn, hiệu quả và an ninh trong hoạt động hàng hải đã và đang được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và các quốc gia hàng hải trên thế giới nỗ lực phát triển và đua vào sử dụng. Đây được xem như là một cách để giải quyết những thách thức do sự phức tạp và; đa dạng ngày càng tăng của môi trường hàng hải. Ở Việt Nam nói chung và vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh nói riêng, trong thời gian qua, số lượng tàu thuyền và phương tiện hoạt động ở khu vực đang tăng rất nhanh cả về số lượng và cỡ tàu. Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển hệ thống kiểm soát hàng hải thông minh ở vùng biển có hoạt động hàng hải nhộn nhịp và đang tăng nhanh là yêu cầu cấp thiết bởi những lợi ích to lớn mà hệ thống này mang lại. Trong bài báo, các tác giả sẽ đề xuất các bước cần thiết để phát triển hệ thống kiểm soát hàng hải thông minh, từ đó đề xuất cấu trúc hệ thống kiểm soát hàng hải thông minh cho vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh nhằm nâng cao an toàn, an ninh và hiệu quả trong hoạt động hàng hải cũng như phòng ngừa ô nhiễm môi trường ở khu vực này. 2023
46 Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật giao cầu thuận tay cho nam học sinh đội tuyển cầu lông trường trung học phổ thông Minh Hà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Giáo dục thể chất và Thể thao trường học Chu Thanh Hải, Lê Anh Dũng Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong khoa học thể dục thể thao, đề tài lựa chọn các bài tập thích hợp, có tính khả thi, theo hướng đa dạng hóa đề nâng cao hiệu quả kỹ thuật giao cầu thuận tay cho nam học sinh đội tuyển cầu lông trường THPT Minh Hà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm nghiệm trong thực tiễn các bài tập mà nghiên cứu đã lựa chọn và ứng dụng vào thực tiễn đã đạt được những kết quả nhất định. 2023
47 Nhu cầu của người bệnh về chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ sau giai đoạn cấp và thực trạng đáp ứng của điều dưỡng tại Bệnh viện Y dược Cổ truyền Quảng Ninh năm 2021 Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) Trần Thị Việt Hà, Phạm Thị Hoàng Ngân, Nguyễn Khánh Hoàn Chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ thúc đẩy việc phục hồi chức năng và giúp người bệnh đạt được sự độc lập trong cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu: Mô tả nhu cầu của người bệnh về chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ sau giai đoạn cấp và thực trạng đáp ứng của điều dưỡng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 100 người bệnh và 55 điều dưỡng viên có thâm niên công tác từ 13 tháng trở lên tại 03 khoa Châm cứu và PHCN và Lão khoa. Số liệu được thu thập theo hình thức phỏng vấn 8/2021 đến tháng 9/2021. Kết quả: Một số nhu cầu của người bệnh chưa được đáp ứng đầy đủ như: dùng nệm chống loét; thay đổi tư thế 2 giờ/ lần; cách cho ăn để tránh nghẹn, sặc; vệ sinh bộ phận sinh dục hàng ngày; vỗ, rung lồng ngực; tập thở; ăn thức ăn dễ tiêu; xoa khung đại tràng; tập thói quen đại tiện; vận động 2 bên mức đáp ứng đầy đủ của điều dưỡng lần lượt là 32,1%; 47,8%; 40,6%; 37,6%; 47,5%; 47,9%; 43,5%; 17,9%; 3% và 42%. Kết luận: Thực trạng đáp ứng của điều dưỡng với nhu cầu chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đột quỵ sau giai đoạn cấp ở một số lĩnh vực tại Bệnh viện Y Dược học Cổ truyền Quảng Ninh chưa được như mong đợi. 2023
48 Nghiên cứu tổng quan về hiện tượng nổ than (đá) và các giải pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả trong đào lò, khai thác tại các mỏ than hầm lò Khoa học Công nghệ Mỏ Dương Đức Hải, Nguyễn Ngọc Giang Nổ than (đá) là một trong những hiện tượng xảy ra phổ biến tại các mỏ hầm lò trên thế giới và được xếp vào một trong những mối hiểm họa nguy hiểm nhất trong ngành công nghiệp khai thác mỏ. Thời gian gần đây hiện tượng này đã bắt đầu xuất hiện tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh như mỏ Nam Khe Tam và mỏ Mông Dương. Mặc dù chưa gây ra các thiệt hại lớn về người và thiết bị, song tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tốn kém chi phí do phải dừng sản xuất. Tại Việt Nam đến nay chưa có công trình khoa học nào được tiến hành nghiên cứu về “hiện tượng lạ” nói trên. Trên cơ sở tổng quan kinh nghiệm trên thế giới, nhóm tác giả phân tích xác định nguyên nhân, cơ chế hình thành hiện tượng và tổng hợp một số giải pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả trong đào lò, khai thác tại các khu vực có nguy cơ xảy ra nổ than (đá). 2023
49 Đổi mới phương án cải tạo phục hồi môi trường moong khai thác lộ thiên 917 của Công ty Than Hòn Gai – TKV Khoa học Công nghệ Mỏ Lê Bình Dương, Trần Thị Thuỳ Linh Mỏ than lộ thiên 917 của Công ty than Hòn Gai - TKV nằm trên địa bàn phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khai trường mỏ 917 đã chính thức đóng cửa hoạt động từ 31/12/2022 và là moong than đầu tiên của ngành than ở Quảng Ninh được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tiến hành cải tạo để làm hồ chứa nước ngọt, mở ra cơ hội mới cho nhiều moong khai thác lộ thiên sau khi kết thúc khai thác. 2023
50 Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng Bui Thi Ngoc Lan Bài báo này thảo luận về thực trạng quản lý chất thải rắn ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nhờ đó, chúng tôi đã đạt được những kết quả đặc biệt góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về hiểm họa của chất thải rắn đối với môi trường và đời sống con người. Đồng thời, bài viết đưa ra những thách thức, rào cản trong quản lý chất thải rắn cũng như các giải pháp thiết yếu để khắc phục vấn đề trên địa bàn huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), qua đó góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống con người. 2023

 

DANH MỤC
ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH NĂM TRONG NĂM 2023
 
 
STT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì
nhiệm vụ
Chủ nhiệm
nhiệm vụ
1 Các giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đại học Ngoại thương TS. Lê Phương Lan
2 Đảm bảo an ninh, trật tự các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Công an tỉnh QN Đại tá. Bùi Quang Bình
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Đại học Hạ Long TS. Vũ Văn Viện
4 Giải pháp nâng cao chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường PGS.TS Nguyễn Đình Thọ
5 Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý Trà hoa vàng Quảng Ninh Học viện Nông nghiệp Việt Nam TS. Hồ Ngọc Cường
6 Nghiên cứu thử nghiệm mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) tại một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội TS. Lê Thị Phượng
7 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái nguyên PGS.TS Đỗ Thị Thuý Phương
8 Nghiên cứu, sử dụng tro bay, xỉ đáy tại nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả để sản xuất vật liệu xây dựng Viện Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu xây dựng nhiệt đới TS. Nguyễn Trọng Lâm 
9 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc giống Na QN-D1 tại Quảng Ninh Trung tâm Khuyến nông tỉnh QN KS. Nguyễn Khắc Dũng
10 Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả, chè an toàn tại tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp duy trì, nhân rộng mô hình Viện Nghiên cứu Quy hoạch nông nghiệp nông thôn TS. Nguyễn Văn Toàn
11 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan tại Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy BS. Đinh Thị Liên Oanh
12 Nghiên cứu tầm soát và chẩn đoán trước sinh bệnh Thalassemia tại Quảng Ninh Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh BSCKII. Nguyễn Quốc Hùng
13 Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não bằng dụng cụ cơ học có trợ giúp của phần mềm Rapid trong điều trị đột quỵ nhồi máu não tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ThS. Trịnh Văn Mạnh
14 Nghiên cứu điều khiển giới tính nhằm tăng tỷ lệ con cái giúp nhân nhanh đàn lợn Móng Cái tại tỉnh Quảng Ninh Học viện Nông Nghiệp Việt Nam ThS. Ngô Thành Trung
15 Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn lên men dạng lỏng cho lợn nuôi thương phẩm theo hướng hữu cơ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam TS. Cù Thị Thiên Thu
16 Nghiên cứu sử dụng đá thải phát sinh trong quá trình khai thác mỏ than tại Quảng Ninh trong sản xuất gạch không nung Đại học Công nghiệp Quảng Ninh TS.Hoàng Hùng Thắng
17 Nghiên cứu thiết lập hệ thống quản lý và tái chế chất thải rắn xây dựng để ứng dụng làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Đại học Xây dựng Hà Nội PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang
18 Nghiên cứu trồng rừng thâm canh cây Sồi phảng (Lithocapus fissus Champ. ex Benth) cung cấp gỗ lớn ở Quảng Ninh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ThS. Cao Văn Lạng
19 Nghiên cứu phục tráng và phát triển bền vững vùng sản xuất Hồi Quảng Ninh. Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Lâm sinh ThS. Bùi Kiều Hưng
20 Bách khoa thư du lịch tỉnh Quảng Ninh Viện từ điển học và bách khoa thư Việt Nam TS. Nguyễn Huy Bỉnh
21 Đánh giá chương trình, hiệu quả sau bồi dưỡng và đề xuất giải pháp bồi dưỡng của cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 Trường đạo tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ ThS. Phạm Hữu Kiên
22 Nghiên cứu hệ thống di tích kiến trúc cảnh quan tại quần thể di tích danh thắng Yên tử Viện bảo tồn di tích ThS. Huỳnh Phương Lan
23 Nghiên cứu các giá trị về văn hoá, lịch sử quần thế di tích và danh thắng Yên Tử Hội Khảo cổ học Việt Nam PGS.TS. Tống Trung Tín
24 Giải pháp triển khai giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Tài chính ThS. Vũ Đình Xứng
25 Bảo tồn nguồn gen Nấm chẹo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trung tâm Nghiên cứu và bảo vệ rừng TS. Nguyễn Minh Chí
26 Điều tra, đánh giá xác định các nguồn gen có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp TS. La Ánh Dương
27 Bảo tồn nguồn gen lợn Móng cái trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Học viện Nông nghiệp Việt Nam BS. Trần Thị Chi
28 Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ThS. Phạm Văn Viện
29 Tuyển chọn cây trội và xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính giống Thông nhựa (Thông chân vịt) tại Quảng Ninh Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khoa học Thái Dương. KS. Nguyễn Văn Thêm
30 Xây dựng mô hình sản xuất rau dược liệu theo chuỗi giá trị hàng hóa phục vụ người tiêu dùng tại thị xã Đông Triều Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. TS. Nguyễn Mai Thơm
31 Nghiên cứu thử nghiệm ghép cải tạo bằng giống vải chín sớm PH40 tại Quảng Ninh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Rau, hoa, quả - Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc ThS. Phùng Mạnh Hùng
32 Xây dựng ngân hàng dữ liệu đặc điểm nhân dạng mặt người Việt Nam và phần mềm ứng dụng chạy trên Hệ điều hành iOS và Android phục vụ công tác dựng chân dung đối tượng qua miêu tả ngay tại hiện trường Công an Tỉnh ThS.Hoàng Văn Định
33 Nghiên cứu, thử nghiệm chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng ứng dụng công nghệ G-Tex trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Công ty Cổ phần xây dựng Việt Long ThS.Đào Văn Minh
34 Ứng dụng kỹ thuật dẫn lưu não thất mở có hệ thống định vị (navigation) và sử dụng tiêu sợi huyết rTPA trong điều trị chảy máu não thất có giãn não thất cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh BSCK II. Nguyễn Huy Tiến
35 Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất - địa mạo và đa dạng sinh học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Trung tâm KARST và di sản địa chất, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản - Bộ TN&MT PGS.TS Trần Tân Văn             
36 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn Hòn Trống mái, Vịnh Hạ Long Viện Địa chất khoáng sản ThS. Hồ Tiến Chung
37 Nghiên cứu xây dựng liên kết chuỗi sản xuất quế hữu cơ tại Quảng Ninh. Viện nghiên cứu phát triển vùng - Bộ KHCN TS. Nguyễn Đắc Bình Minh
38 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường tiêu thoát nước, ô nhiễm môi trường tại khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên, có tính đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Trường Đại học Thủy Lợi PGS.TS Ngô Lê Long
39 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ TS. Nguyễn Thị Huyền Thái
40 Bảo tồn nguồn gen cây Thông tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxw, 1907) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc Quyết định số 1557/QĐ-UBND, ngày 12/6/2023
41 Bảo tồn nguồn gen cây Gù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Viện Nghiên cứu lâm sinh Quyết định số 1779/QĐ-UBND, ngày 30/6/2023
42 Bảo tồn nguồn gen cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật lâm sinh Quyết định số 1558/QĐ-UBND, ngày 12/6/2023
43 Bảo tồn nguồn gen cây Đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật lâm sinh Quyết định số 2236/QĐ-UBND, ngày 07/8/2023
44 Bảo tồn nguồn gen Rươi nước lợ Đông Triều. Trung tâm nghiên cứu giống hải sản Quyết định số 2247/QĐ-UBND, ngày 07/8/2023
45 Bảo tồn và khai thác nguồn gen cây Tùng La Hán lá dài tại một số đảo của tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, cây cảnh Quyết định số 2204/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023
46 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt hút chân không bằng kim lớn trong điều trị u tuyến vú lành tính tại bệnh viện Bãi Cháy. Bệnh viện Bãi Cháy  
47 Nghiên cứu phân vùng khu vực phát triển cây dược liệu và cây trồng chủ lực cho tỉnh Quảng Ninh dựa trên đặc trưng tài nguyên khí hậu và tài nguyên đất Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Quyết định số 2207/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023
48 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng tự nhiên nghèo tại Quảng Ninh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Quyết định số 1673/QĐ-UBND, ngày 20/6/2023
49 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song da báo (Plectropomus leopardus) (cá song lọi) tại tỉnh Quảng Ninh. Trường CĐ Kinh tế, Kỹ thuật Thủy sản Quyết định số 2199/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023
50 Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng (Sipunculus nudus) quy mô hàng hóa tại Quảng Ninh.  Trường CĐ Kinh tế, Kỹ thuật Thủy sản Quyết định số    2208/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023
51 Xây dựng mô hình hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật vận động, khiếm thị và khiếm thính tỉnh Quảng Ninh  Viện Lãnh đạo học và Chính sách công QĐ số 2148/QĐ-UBND, ngày 01/8/2023
52 Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Dân vận tỉnh ủy Quyết định số 212/QĐ-SKHCN, ngày 03/7/2023  
53 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Quyết định số 2206/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023 của UBND 
54 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh Đại học Ngoại Thương Quyết định số 2150/QĐ-UBND, ngày 01/8/2023 của UBND 
55 Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ một số sản phẩm nông sản chủ lực (Lúa, rau, chè, cây ăn quả) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Viên Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển nông thôn Quyết định số 2217/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023 của UBND 
56 Giải pháp phát triển thương mại biên giới tỉnh Quảng Ninh. Đại học Ngoại thương Quyết định số 2205/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023 của UBND 
57 Phân vùng chức năng biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế và bảo vệ môi trường biển tỉnh Quảng Ninh  Đại học Kinh tế - ĐHQG Quyết định số 2218/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023 của UBND 
58 Đánh giá tiềm năng năng lượng từ gió ngoài khơi có tính đến địa hình, biến đổi khí hậu và nước biển dâng phục vụ phát triển công trình khai thác năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ninh  Viện nghiên cứu biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững Quyết định số 2200/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023 của UBND 
59 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các đơn vị hành chính cấp xã các huyện/thành phố khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh Đại học Ngoại thương Quyết định số 2153/QĐ-UBND, ngày 01/8/2023 của UBND 
60 Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 Đại học Kinh tế quốc dân Quyết định số 2201/QĐ-UBND, ngày 03/8/2023 của UBND 
61 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh triển khai thuế điện tử nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế tại Quảng Ninh Học viện Tài chính Quyết định số 2149/QĐ-UBND, ngày 01/8/2023 của UBND 
62 Nghiên cứu, dự báo và giải pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước liên quan đến khai thác, sản xuất, kinh doanh than và nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Học viện An ninh phi truyền thống Quyết định số 2152/QĐ-UBND, ngày 01/8/2032 của UBND 
63 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Quảng Ninh Trung tâm ứng dụng và Thống kê KH&CN Quyết định số 2135/QĐ-UBND, ngày 31/7/2023 của UBND 
64 Nghiên cứu ứng dụng liệu pháp ức chế tăng sinh tân mạch với kỹ thuật tiêm nội nhãn bằng thuốc Ranibizumab (Lucentis) trong điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng. Bệnh viện Lão khoa phục hồi chức năng Quyết định số 2147/QĐ-UBND, ngày 01/8/2023 của UBND 
65 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân vùng dân tộc, miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ninh. Viện Xã hội học và Phát triển – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Quyết định số 2151/QĐ-UBND, ngày 01/8/2023 của UBND 
66 Ứng dụng kỹ thuật xâm nhập tối thiểu điều trị phình động mạch não cổ rộng bằng vòng xoắn kim loại (nút Coil) có hỗ trợ của bóng chẹn tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quyết định số 2765/QĐ-UBND, ngày 15/9/2023 của UBND 
67 Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sàng lọc tiền sản giật 3 tháng đầu thai kỳ tại Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ninh Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh Quyết định số 2619/QĐ-UBND, ngày 05/9/2023 của UBND 
68 Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể Khoai lang Móng Cái dùng cho sản phẩm từ khoai lang của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên Quyết định số 328/QĐ-SKHCN, ngày 27/10/2023 của Sở KHCN tỉnh
69 Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Ruốc tôm Hạ Long dùng cho sản phẩm từ ruốc tôm của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Nguồn nhân lực thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên Quyết định số 327/QĐ-SKHCN, ngày 27/10/2023 của Sở KHCN tỉnh

 

DANH MỤC
CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ỨNG DỤNG
TRONG NĂM 2023
 
 
STT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì
nhiệm vụ
Địa điểm Ứng dụng
nhiệm vụ
1 Điều tra đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý về đo lường ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng 
Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng 
2 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ  Tỉnh Quảng Ninh
3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô  Huyện Cô Tô   Huyện Cô Tô 
4 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống định vị Brainlab Cuve trong phẫu thuật nôi soi mũi xoang tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
5 Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh  
6 Ứng dụng kỹ thuật tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng công nghệ Laser cho một số đơn vị tuyến Huyện 
7 Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật phẫu thuật tim hở và phẫu thuật mạch máu trong điều trị các bệnh lý tim mạch ngoại khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
8 Ứng dụng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thế (ECMO) trong hỗ trợ tim phổi cho bệnh nhân nặng không đáp ứng với các biện pháp điều trị hồi sức khác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
9 Chương trình phát triển khoa học và công nghệ huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Viện Nghiên cứu và
Phát triển Vùng
 Huyện Hải Hà
10 Ứng dụng công nghệ hệ thống cảnh báo lũ sớm và ứng phó với lũ lớn, lũ khẩn cấp lưu vực sông KaLong, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam  TP Móng Cái
11 Ứng dụng kỹ thuật sàng lọc 03 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bằng máu gót chân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ninh Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ninh
12 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý sự cố y khoa tại bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí Năm 2019-2020 Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển  Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển 
13 Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh – Thực trạng và giải pháp tạo sinh kế bền vững CN. Lãnh Thế Vinh
ThS. Trần Quốc Hùng
Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh
14 Vận dụng luật tục của người Dao, Sán Chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào quản lý và xây dựng cộng đồng tự quản thôn, bản vùng dân tộc và thiểu số phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập Ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh
15 Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ninh Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh
16 Điều tra đánh giá và đề xuất giải pháp sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh Trường Đại học
Ngoại thương
 Tỉnh Quảng Ninh
17 Thực trạng nghiên cứu và phát triển (R&D) và năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  Tỉnh Quảng Ninh
18 Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng rong biển để giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục hồi hệ sinh thái Vịnh Hạ Long Trường Đại học Hạ Long Trung tâm Nghiên cứu Vịnh Hạ Long 
19 Nghiên cứu ứng dụng tích hợp phương pháp Blended learning vào việc xây dựng học liệu tiếng Anh ngành Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống-Khoa du lịch, Trường ĐH Hạ Long Trường đại học Hạ Long Trường đại học Hạ Long
20 Xây dựng tài liệu điện tử Tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ dạy học, tuyên truyền cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trường đại học Hạ Long Trường đại học Hạ Long
21 Tích hợp giá trị văn hóa, lịch sử các di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn Trường đại học Hạ Long Trường đại học Hạ Long
22 Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu thuộc chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh Trường đại học Hạ Long Ban Xây dựng Nông thôn mới Quảng Ninh
23 Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trong bể bằng hệ thống tuần hoàn khép kín Trường đại học Hạ Long Trường đại học Hạ Long
24 Một số giải pháp phát huy giá trị văn hóa ẩm thực thông qua sản phẩm xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh Trường đại học Hạ Long Trường đại học Hạ Long
25  Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trường đại học Hạ Long Sở Giáo dục và Đào tạo; 13 Phòng Giáo dục và các trường mầm non trong tỉnh
26 Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh Trường đại học Hạ Long  Thị xã Đông Triều,
Quảng Yên, Vân Đồn
27 Xây dựng bộ mẫu thực vật trưng bày trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn
- Kỳ Thượng
 Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng
28 Điều tra, đanh gia thực trạng va nghiên cứu một số biện phap kỹ thuật nhân giống, phat triển cây tùng đen (Diospyros vaccinoides Lind) tại Vườn quốc gia Bái Tử Long  Vườn quốc gia
Bái Tử Long
 Vườn quốc gia Bái Tử Long; Huyện Vân Đồn
29 Xây dựng mô hình điểm về du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn biển tại Vườn quốc gia Bái Tử Long  Vườn quốc gia
Bái Tử Long
 Vườn quốc gia Bái Tử Long; Huyện Vân Đồn; Huyện Cô Tô
30 Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thuỷ sản và công bố các vật liệu bền vững, thân thiện môi trường Viện Tài nguyên và
Môi trường biển
Sở Nông nghiệp và
PT Nông Thôn
31 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trong phòng, chống gây rối, bạo loạn trên địa bàn tỉnh Bộ CHQS
tỉnh Quảng Ninh
Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; Ban CHQS các Huyện, Thị xã, Thành Phố
32 Nghiên cứu ứng dụng siêu âm nội soi trong chuẩn đoán các khối u và ung thư của đường tiêu hóa tại Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy
33 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi sóng phá hủy u trong điều trị ung thư gan và u tuyến giáp lành tính tại Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy
34 Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ninh Trường Đại học
Ngoại thương
Sở Du Lịch;
Sở Kê hoạch và Đầu tư
35 Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trường Đại học
Ngoại thương
Tỉnh Quảng Ninh
36 Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh.  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ  Huyện Bình Liêu;
Huyện Vân Đồn
37 Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Công Thương Quảng Ninh Sở Công Thương Quảng Ninh
38 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt dộng của Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh   Tỉnh Quảng Ninh
39 Nghiên cứu, biên soạn bộ tài liệu dạy tiếng Dao Thanh Y, tỉnh Quảng Ninh  Tỉnh Quảng Ninh
40 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  Tỉnh Quảng Ninh
41 Giải pháp hoàn thiện bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và thí điểm xây dựng vị trí việc làm của người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ninh  Tỉnh Quảng Ninh
42 Thí điểm xây dựng mô hình xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong một số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh  Tỉnh Quảng Ninh
43 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021  Tỉnh Quảng Ninh
44 Nghiên cứu và đề xuất mô hình tham vấn tâm lý học đường cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
45 Nghiên cứu sử dụng vật liệu xây dựng tại chỗ tại địa phương, vùng núi, đảo xa phục vụ sản xuất, xây dựng công trình góp phần giảm giá thành xây dựng công trình, phát triển sản xuất doanh nghiệp địa phương Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh  Tỉnh Quảng Ninh
46 Nghiên cứu thử nghiệm một số dòng na mới tại thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. Chi cục Trồng trọt và Bảo Vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh  Thị xã Đông Triều
47 Ứng dụng khoa học và công nghệ xử lý bã thải của quá trình sản xuất miến dong tại huyện Bình Liêu Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN Huyện Bình Liêu
48 Ứng dụng chế phẩm sinh học probiotic bền nhiệt trong chăn nuôi lợn thịt để giảm kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi giảm mùi hôi chuồng trại tại thị xã Đông Triều Thị Xã Đông Triều
49 Ứng dụng chế phẩm probiotics bền nhiệt nâng cao hiệu quả chăn nuôi, giảm mùi hôi chuồng trại nuôi gà tại huyện Tiên Yên Huyện Tiên Yên
50 Điều tra, đánh giá thực trạng công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  
51 Sản xuất giống và phát triển cây Dược liệu Hà thủ ô đỏ tại huyện Ba Chẽ Huyện Ba Chẽ
52 Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo sản xuất giống gà râu tại huyện Hải Hà Huyện Hải Hà
53 Bảo tồn cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh
54 Hoàn thiện công nghệ nuôi trồng nấm Thượng hoàng (Phellinus linteus) tại tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh
55 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của giống Na QN-D1 ghép trên gốc na dai tại Quảng Ninh Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh
56 Phát triển cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ) tại Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh
57 Nghiên cứu giá trị hệ sinh thái Tùng, Áng trong lòng núi đá vôi, núi đất xen kẽ núi đá vôi tại Vườn quốc gia Bái Tử Long Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long
58 Nghiên cứu xây dựng quy trình ương, nuôi thương phẩm loài ngao ô vuông (Periglypta puerpera, Linnaeus 1771) tại vườn quốc gia Bái Tử Long.
59 Bảo tồn nguồn gen cá Tráp vây vàng (Acanthopagrus latus) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Trường Cao đẳng kinh tế, Kỹ thuật và Thuỷ sản Tỉnh Quảng Ninh
60 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá tại Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh
61 Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ninh   Tỉnh Quảng Ninh
62 Sản xuất thử nghiệm giống lúa chất lượng cao ĐT 100 tại Quảng Ninh. Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh
63 Phục tráng giống lúa Bao thai lùn tại các huyện miền đông tỉnh Quảng Ninh
64 Khảo nghiệm các giống lúa mới giai đoạn 2017-2019
65 Nghiên cứu, sản xuất lưới sàng khe thép trắng tại Công ty TNHH MTV Phạm Gia Phát Công ty TNHH MTV Phạm Gia Phát Công ty TNHH MTV Phạm Gia Phát
66 Nghiên cứu giá trị của các hang ngầm và hồ nước mặn trên vịnh Hạ Long Ban Quản lý vịnh Hạ Long Ban Quản lý vịnh Hạ Long
67 Nghiên cứu, đánh giá tác động của chiếu sáng nhân tạo đến sự phát triển, xâm lấn của thực vật trong hang động trên vịnh Hạ Long, thử nghiệm xử lý và đề xuất biện pháp hiệu quả để xử lý, hạn chế ảnh hưởng của thực vật trong hang động.
68 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở và xói lở bờ hệ thống đảo làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực vịnh Hạ Long và Bái Tử Long
69 Nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công gây mất an toàn mạng Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
70 Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tại nhà và lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tại nhà cho người dân Thành phố Hạ Long Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
71 Địa danh Quảng Ninh xưa và nay Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh
72 Nhân thuần lưu trữ bảo tồn giống gà Bang Trới Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc Tỉnh Quảng Ninh
73 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh
74 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trong phòng, chống gây rối, bạo loạn trên địa bàn tỉnh Tỉnh Quảng Ninh
75 Nghiên cứu ứng dụng CNTT, công nghệ mô phỏng xây dựng hệ thống thao trường huấn luyện ảo, phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh
76 Nghiên cứu chế tạo thiết bị nhận diện phương tiện bằng thiết bị cảm ứng từ để quản lý cấp phát xăng dầu tự động Công ty cổ phần Vật tư - TKV Công ty cổ phần Vật tư - TKV
77 Nghiên cứu chuỗi giá trị gia tăng của các sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh   Tỉnh Quảng Ninh
78 Điều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn cây tùng La Hán (lá ngắn) tại Yên Tử - Quảng Ninh ThS. Trần Văn Tam Tỉnh Quảng Ninh
79 Thu thập và phát triển giống hoa đỗ quyên tại Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử ThS. Trần Văn Tam
80 Điều tra, đánh giá thực trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và phát triển cây tùng La Hán tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh PGS.TS. Đặng Văn Đông
81 Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ phòng chống tổng hợp bệnh hại cây dong riềng tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. TS. Lại Tiến Dũng  Tỉnh Quảng Ninh
82 Nghiên cứu các giải pháp khoa học và nghệ quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại chính trên cây ba kích tím và giảo cổ lam tại tỉnh Quảng Ninh TS. Trịnh Xuân Hoạt
83 Nghiên cứu tình hình sinh vật hại trên cây Trà hoa vàng (Camellia chrysantha) tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý. ThS. Nguyễn Minh Sơn 
84 Thử nghiệm mô hình nuôi thương phẩm bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor Reeve, 1846) tại Cô Tô, Quảng Ninh bằng nguồn giống nhân tạo ThS. Đỗ Anh Duy Tỉnh Quảng Ninh
85 Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động quản lý tài chính công, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. ThS. Vũ Ngọc Hà
TS. Đào Thị Bích Hạnh
Sở Tài chính Quảng Ninh
86 nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chọc ối trong chuấn đoán trước sinh để phát hiện dị vật bẩm sinh thai nhi tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh BS.CKII Trần Thị Minh Lý bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
87 nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị bệnh lý ống phúc tinh mạc tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh BS. Bùi Hải Nam bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
88 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị tổn thương rách chóp xoay và sụn viện tại Bệnh Viện Bãi Cháy BSCKI. Đỗ Văn Cương Bệnh viện Bãi Cháy
89 ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều trong điều trị ung thư đầu cổ tại Bệnh viện Bãi cháy BSCKII. Đinh Hữu Thuấn Bệnh viện Bãi Cháy
90 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối chiếu số liệu trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước và tính lãi tiền gửi của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh ThS. Nguyễn Thành Nam Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh
91 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát chi các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh KS. Nguyễn Xuân Huy
92 Đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí logistics ngành dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh
TS. Bùi Duy Linh
Tỉnh Quảng Ninh
93 Ứng dụng công nghệ chiếu sáng led trong điều khiển ra hoa cúc, tại xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ UBND Thị Xã Đông Triều
94 Ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình bảo quản lạnh đối với sản phẩm hoa trên địa bàn thị xã Đông Triều
95 Ứng dụng thức ăn sinh học từ thảo dược trong chăn nuôi lợn để nâng cao chất lượng sản phẩm thịt lợn trên địa bàn thị xã Đông Triều
96 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến sản phẩm cây dược liệu trên địa bàn thị xã Đông Triều
97 Giải pháp xây dựng bộ quy chế làm việc mẫu cho đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ninh
98 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan tại Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy Bệnh viện Bãi Cháy
99 Nghiên cứu thử nghiệm ghép cải tạo bằng giống vải chín sớm PH40 tại Quảng Ninh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Rau, hoa, quả - Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc Tỉnh Quảng Ninh
100 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động trong điều trị trẻ sơ sinh mắc bệnh não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh năm 2019-2020 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
101 Nghiên cứu ứng dụng khởi phát chuyển dạ của Dinoprostone (Propess) tại khoa Sản I bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
102 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật trích tinh trùng từ tinh hoàn và mào tinh trong điều trị vô sinh ở bệnh nhân vô tinh tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 1987697