Bản tin Khoa học và Công nghệ số 05 năm 2024

15/02/2024 10:51

TIN TRONG TỈNH

Quảng Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

 

Thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với lãnh đạo quản lý các cấp; triển khai Chương trình số 28-CTr/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2023-2025, ngày 25/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024.

Quảng cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng. Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Sở KH&CN có đồng chí Phan Đăng Chính, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở tham dự Lớp bồi dưỡng, nghe phổ biến nội dung các chuyên đề

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa là cụ thể hóa một chủ trương lớn, vừa chứa đựng mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân và sự phát triển địa phương.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức diễn ra từ ngày 25 đến 27/1, các học viên được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề: “Huy động nguồn lực đầu tư phát triển bền vững địa phương trong điều kiện mới”, “Quản trị toàn cầu, quản trị quốc gia và quản trị địa phương trong điều kiện mới”. Các đồng chí cán bộ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt các chuyên đề về “Chuyển đổi số toàn diện và những gợi mở để tỉnh Quảng Ninh tạo đột phá”; ‘Tư duy tương lai và tầm nhìn phát triển địa phương”; “Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng”; “Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới”.

Đây đều là những vấn đề có tính chiến lược, mang tính thời sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, nhằm cụ thể hoá kịp thời nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chuẩn bị vững chắc bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và phát triển đội ngũ cán bộ đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là một khâu đột phá trong năm.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

Sở KH&CN triển khai tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

 

Để chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm 2024 và các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Sở KH&CN đã ban hành Văn bản số 78/SKHCN –VP ngày 19/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên  đán Giáp Thìn.

Theo đó, Giám đốc Sở KH&CN chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ. Cụ thể:

Tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện theo các văn bản chỉ đạo: Chỉ thị số 26- CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT – TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn;…

Chỉ đạo siết chặt kỷ cương hành chính, rà soát xử lý dứt điểm các công việc còn tồn đọng, triển khai ngay các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ đề ra;…Tổ chức Tết Nguyên ngán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương;…

Thủ trưởng các phòng, đơn vị căn cứ các văn bản chỉ đạo về tổ chức các hoạt động Tết Nguyên ngán Giáp Thìn năm 2024 để chủ động tổ chức triển khai.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

 

Sở KH&CN triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

 

Ngày 29/01/2024, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-SKHCN về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

 

Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 176/NQ –HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ phát riển kinh tế xã hội năm 2024.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, của Tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024;…đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong cơ quan, đơn vị; gắn công tác PBGDPL với giáo dục chính trị, tư tưởng, lồng ghép với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với “Ngày pháp luật” của từng phòng, đơn vị.

Theo đó, trong Kế hoạch cũng yêu cầu quán triệt nghiêm túc và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến ngành quản lý; các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trong khuôn khổ trách nhiệm của Sở;… Tăng cường xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các phòng, đơn vị đảm bảo công tác PBGDPL ngày càng chất lượng và đi vào chiều sâu.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

 

UBND huyện Đầm Hà triển khai Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024

 

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO, đặc biệt là việc áp dụng trên hệ thống phần mềm điện từ vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà đã ban hành Kế hoạch số 32/KH –UBND ngày 26/01/2024 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động.

 

Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng ban chuyên môn và đơn vị; Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm tiếp tục cải cách nền hành chính và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát, quản lý được các quá trình giải quyết công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện;…

UBND huyện Đầm Hà yêu cầu đảm bảo 100% thủ tục hành chính và tất cả các hoạt động nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện được xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc giữa cán bộ, công chức của các phòng ban, cơ quan và giữa các phòng ban, cơ quan với đơn vị, tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại địa bàn huyện; thực hiện phối hợp và đơn giản hóa các thủ tục hành chính giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Cải tiến phương thức và phương pháp làm việc, minh bạch hoá các thủ tục hành chính  để rút ngăn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;…

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh: Sinh sản nhân tạo và nuôi thương mại cá khoang cổ nemo

 

Vùng biển tỉnh Quảng Ninh có vịnh và nhiều eo ngách lớn nhỏ là nơi tập trung nhiều loài cá, san hô có giá trị về đa dạng sinh học. Những năm gần đây, nhu cầu cá cảnh ngày càng tăng của thị trường trong và ngoài nước đã thúc đẩy việc khai thác các loài cá cảnh và sinh vật cảnh ngoài tự nhiên. Việc khai thác quá mức cùng với những phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt đã hủy hoại nơi cư trú và làm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển.

 

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trên, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất nhiệm vụ "Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương mại cá khoang nemo" với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Sau quá trình hơn 5 năm nghiên cứu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã thành công trong việc sinh sản nhân tạo, xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi cá khoang cổ nemo phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng biển Quảng Ninh.

Kết quả của nhiệm vụ đã và đang được ứng dụng góp phần thúc đẩy phát triển nghề nuôi cá cảnh tại địa phương. Đặc biệt, các đối tượng cá cảnh biển sẽ được nhân rộng cho vùng ven biển Quảng Ninh, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Việc sản xuất đại trà con giống cũng sẽ góp phần giảm bớt khai thác nguồn lợi cá san hô hoang dã, bảo tồn các loài cá này khỏi nguy cơ tuyệt chủng, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở nước ta.

Thành công của nhiệm vụ đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững hơn nhiều đối tượng thủy sản khác có cùng điều kiện đầu tư. Theo đó, cá cảnh là nhóm sản phẩm thủy sản tiềm năng, có thể mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Việt Nam giành 4 giải thưởng kỹ thuật số, Mỹ chuẩn bị rót vốn vào bán dẫn

 

Việt Nam giành 4 giải tại giải thưởng kỹ thuật số ASEAN 2024; Mỹ chuẩn bị rót vốn vào bán dẫn Việt Nam... là những thông tin công nghệ nổi bật tuần qua.

Giải thưởng ASEAN Digital Awards 2024 được trao ngày 1/2, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng kỹ thuật số ASEAN lần thứ 4 diễn ra tại Singapore.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, trong 18 giải thưởng ở 6 hạng mục, các doanh nghiệp Việt Nam giành 4 giải ở 3 hạng mục bao trùm kỹ thuật số, đổi mới kỹ thuật số và nội dung số, gồm 1 giải Bạc của MobiFone ở hạng mục bao trùm kỹ thuật số với nền tảng nông nghiệp số mobiAgri; 1 giải Vàng hạng mục đổi mới kỹ thuật số của VinBrain với sản phẩm ‘DrAid™ CT ung thư gan’.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Phan Tâm và đại diện Ban tổ chức giải thưởng trao giải Vàng hạng mục sáng tạo kỹ thuật số cho VinBrain.

Đặc biệt, ở hạng mục nội dung số, giải pháp của doanh nghiệp Việt Nam giành 2/3 giải thưởng, với 1 giải Vàng trao cho ứng dụng “ICANKid - Chơi mà học” của Công ty Galaxy Play; 1 giải Bạc thuộc về hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu của FPT IS.

ASEAN Digital Awards, trước đây có tên ASEAN ICT Awards – AICTA, là một trong những giải thưởng lớn và uy tín dành cho các phần mềm, giải pháp CNTT đến từ các quốc gia ASEAN. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2012. Các đề cử được chấm và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe bởi Hội đồng giám khảo là lãnh đạo Bộ TT&TT đến từ 10 nước ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez, người phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường đã có chia sẻ định hướng hợp tác với Việt Nam trong hai lĩnh vực chip bán dẫn và năng lượng sạch tại buổi gặp gỡ với các thành viên của AmCham (Hiệp hội Thương mại Mỹ) ở TP.HCM chiều ngày 24/1.

Trong chuyến công tác tới ba nước châu Á, ông Jose Fernandez đến Việt Nam đầu tiên, sau đó tới Philippines và Hàn Quốc.

Trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, ông Jose Fernandez đã nêu bật mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa Việt Nam và Mỹ.

Mỹ đang nhắm đến 7 quốc gia để đầu tư, liên quan tới Đạo luật CHIPS trị giá 52 tỷ USD. Theo kế hoạch này, Mỹ sẽ chi 500 triệu USD để cải thiện khả năng đào tạo và đảm bảo chuỗi cung ứng bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Việt Nam được xác định là đối tác quan trọng, một trong những quốc gia đứng đầu danh sách mà Mỹ hướng đến.

Theo số liệu mới cập nhật của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), số website cơ quan nhà nước bị chèn nội dung không phù hợp trong tháng 12/2023 là 84 trang. Lũy kế 5 tháng cuối năm ngoái, con số này là hơn 300 lượt website được cảnh báo.

Theo Cục An toàn thông tin, thời gian vừa qua, có rất nhiều website cơ quan nhà nước bị lợi dụng để cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như game bài, cờ bạc…

Đến nay, kết quả rà soát của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC vẫn cho thấy có 84 website của các đơn vị thuộc 12 bộ, ngành và 19 địa phương bị lợi dụng để tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại.

Trong đó có thể kể đến một số bộ, tỉnh có nhiều website bị lợi dụng chèn nội dung không phù hợp như TP.HCM, Quảng Bình, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Nam, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ LĐTB&XH.

Thống kê cho thấy, tính từ tháng 8/2023 - thời điểm Cục An toàn thông tin bắt đầu bổ sung mục rà soát website cơ quan nhà nước bị chèn nội dung không phù hợp vào báo cáo kỹ thuật cho đến nay, tổng số lượt website của các cơ quan nhà nước được cảnh báo đã là 316.

UBND TP.HCM đã công bố thành lập Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở TT&TT TP.HCM.

Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về triển khai, thực thi các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số, đô thị thông minh; cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp thành phố; thực hiện các chức năng khác về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Võ Thị Trung Trinh (thứ 2 từ phải qua) giữ chức Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM. Ảnh: hcmcpv.

Đồng thời trung tâm cũng khai thác tối đa các công nghệ số và dữ liệu, mở rộng hợp tác, thúc đẩy và huy động các nguồn lực để cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, trung tâm chuyển đổi số ra đời được xem là công cụ quan trọng để xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số cơ bản hoạt động của nền hành chính, nền kinh tế và hướng đến xây dựng xã hội số.

Ông Phan Văn Mãi cũng yêu cầu trung tâm sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, hoàn thiện chậm nhất trong quý I/2024.

Theo vietnamnet.vn

 

 

 

 

Quy trình chiết hỗn hợp alcaloid từ củ Ráy dại

 

Nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục các nghiên cứu chuyên sâu để hoàn thiện kết quả đề tài và phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh Gút cũng như các bệnh liên quan trên cơ sở các hợp chất có hoạt tính từ loài Ráy dại Alocasia odora.

Cây Ráy dại Alocasia odora K. Koch. Ảnh: VAST

Các thuốc tổng hợp hiện nay trong điều trị bệnh Gút đa phần có tác dụng hạ acid uric máu và chống viêm. Dù các loại thuốc này mang lại tác dụng nhanh, sử dụng thuận tiện, tuy nhiên chúng thường đi kèm một số tác dụng phụ không mong muốn như các phản ứng quá mẫn cảm, gây độc với thận, tủy xương... làm hạn chế hiệu quả trong điều trị. Mặt khác, do bệnh mãn tính, người bệnh phải dùng thuốc trong thời gian dài nên chi phí điều trị rất tốn kém.

Với mong muốn phát triển các chế phẩm bổ sung có nguồn gốc từ thực vật trong hỗ trợ điều trị bệnh Gút, TS. Nguyễn Thị Thu Hà và nhóm nghiên cứu Viện Hóa học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính ức chế enzym xanthin oxidase và tạo chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Gút của củ Ráy dại (Alocasia odora K. Koch)”.

Theo thông tin do Trung tâm Thông tin - Tư liệu (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đăng tải, trong khuôn khổ nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân lập và xác định được cấu trúc của 07 hợp chất bao gồm: Alocasin A (AO1), Hyrtiosin B (AO2), β-sitosterol (AO3), β-sitosterol β-D-glucoside (AO4), Hyrtiosulawesine (AO5), myristic acid (AO6) và cis-p-hydroxycinamic acid (AO7) từ cặn chiết EtOAc và MeOH của củ Ráy dại. Kết quả thử nghiệm sinh học cho thấy, các hợp chất alcaloid thể hiện hoạt tính ức chế enzym alpha glucosidase mạnh (với giá trị IC50 từ 5.25±0.32 đến 29.59±3.7 μM), tác dụng ức chế enzym XO ở mức khá (với giá trị IC50 từ 44.34±2.15 đến 93.29±4.7 μM) và tác dụng ức chế sản sinh NO ở mức trung bình (với giá trị IC50 163.3±11.7 đến 294.9±9.8 μM).

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

 

 

 

ManDust: Hệ thống kiểm định thiết bị đo hàm lượng bụi

 

Đây là một trong những công nghệ đầu tiên trong lĩnh vực đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn) thiết bị đo bụi được ứng dụng tại Việt Nam, giúp giải quyết các thách thức trong việc quan trắc môi trường không khí.

Ảnh: VAST

Ô nhiễm không khí đang là một trong những vấn đề môi trường cấp thiết nhất hiện nay, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, nơi nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10 . Trong bối cảnh đó, việc theo dõi tình trạng môi trường thông qua hệ thống quan trắc được xem là một giải pháp quản lý quan trọng.

Hiện nay, các thiết bị đo hàm lượng bụi tự động, liên tục đang ngày càng trở nên phổ biến, giúp cung cấp dữ liệu một cách liên tục và chính xác. Thách thức lớn nhất trong việc kiểm định/ hiệu chuẩn chúng là đảm bảo tính đồng nhất giữa thiết bị đo và thiết bị chuẩn về mặt kỹ thuật và dữ liệu. Việc kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo hàm lượng bụi trong môi trường không khí xung quanh (tự động, liên tục) phụ thuộc vào từng nguyên lý đo khác nhau. Chẳng hạn như nguyên lý cân trọng lượng, suy giảm tia Beta, tán xạ ánh sáng, quang phổ hay cân bằng dao động vi lượng giảm dần (TOEM).

Điều này đặt ra nhu cầu nghiên cứu và phát triển một hệ thống chuẩn đo lường hàm lượng bụi, áp dụng phương pháp mô phỏng dựa trên điều kiện thực tế của môi trường vào trong phòng thí nghiệm, phục vụ các cơ quan quản lý trong quá trình kiểm định/ hiệu chuẩn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, TS. Dương Thành Nam và các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã triển khai đề tài “Nghiên cứu, chế tạo Hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí” (ManDust).

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ManDust được thiết kế và chế tạo theo nguyên lý phối, trộn và hút dòng chảy (khí, bụi) theo nguyên lý đẳng động học (isokinetic) với 4 khối chính: Khối tạo dòng khí sạch, khô; Khối phân tán bụi PM; Tháp trộn với các đầu hút mẫu đẳng động học; Khối đầu ra. Đặc biệt, thiết kế tháp trộn bụi được tối ưu hóa để ngăn chặn thất thoát hạt và đảm bảo sự phân phối đồng đều của hạt PM trong tháp. Hàm lượng bụi được kiểm soát trong khoảng (0 ÷ 2.000) µg/m3, phù hợp với các thiết bị đo bụi thông thường trên thị trường ở Việt Nam.

Với tốc độ dòng chảy và mức độ hỗn loạn trong tháp trộn được kiểm soát và duy trì ở mức thấp để mô phỏng điều kiện lấy mẫu bụi ở trạng thái tĩnh lặng (v < 0,5 m/s). Thiết bị chuẩn và thiết bị cần kiểm định/ hiệu chuẩn đặt bên ngoài tháp, mẫu bụi được lấy qua các đầu lấy mẫu đẳng động lực để hạn chế và đảm bảo tính đồng nhất của hạt bụi (vận tốc và mật độ) giữa bên trong và bên ngoài tháp trộn, giữa các thiết bị tham chiếu và thiết bị cần kiểm định/ hiệu chuẩn là như nhau và đại diện. Thiết kế thẳng đứng của tháp trộn kết hợp với đầu lấy mẫu đẳng động lực và ống lấy mẫu thẳng (không uốn cong) đảm bảo rằng tổn thất do bám dính hoặc thất thoát hạt bụi là không đáng kể. Phần mềm điều khiển hệ thống ManDust được lập trình với nhiều tính năng hữu ích, bao gồm cài đặt cấu hình, vận hành, đo lường, tính toán và lưu trữ dữ liệu giúp người dùng dễ dàng quản lý các thông số, theo dõi quá trình vận hành và thu thập dữ liệu một cách thuận tiện.

ManDust không chỉ phù hợp để kiểm định hoặc hiệu chuẩn các thiết bị đo hàm lượng bụi PM, mà còn có thể được áp dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như đánh giá hiệu suất và đảm bảo chất lượng của các thiết bị đo chất lượng không khí trong môi trường ngoài trời, trong nhà và môi trường làm việc. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng trong các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe con người.

Theo đó, việc làm chủ công nghệ trong quá trình thiết kế và chế tạo hệ thống chuẩn hàm lượng bụi bởi nhóm nghiên cứu là hết sức quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực quan trắc môi trường mà còn trong quản lý đo lường. "Theo thống kê của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Việt Nam hiện có hơn 20 tổ chức thực hiện kiểm định/ hiệu chuẩn trong lĩnh vực hóa lý. Tuy nhiên, việc chưa có một hệ thống chuẩn hàm lượng bụi chất lượng đã dẫn đến sự thiếu hụt về năng lực kiểm định hoặc hiệu chuẩn các thiết bị đo bụi như PM2.5 và PM10 trong môi trường không khí xung quanh", các nhà khoa học cho biết.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục hoàn thiện và cải tiến thiết kế, đồng thời tiến hành phân tích và đánh giá chi tiết các đặc tính đo lường của ManDust, qua đó nâng cao chất lượng và độ tin cậy của hệ thống.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

 

 

 

Chiếu xạ kiểm dịch hoa quả tươi xuất khẩu tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội: Cơ hội và thách thức

 

Bức xạ có thể tạo ra các hiệu ứng vật lý, hóa học và sinh học nhất định, từ đó biến đổi một số tính chất của đối tượng bị chiếu xạ để khai thác và sử dụng hiệu quả hơn phục vụ đời sống con người.

Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ đến khả năng tồn tại và trưởng thành của ruồi đục quả.

Bức xạ có thể tạo ra các hiệu ứng vật lý, hóa học và sinh học nhất định, từ đó biến đổi một số tính chất của đối tượng bị chiếu xạ để khai thác và sử dụng hiệu quả hơn phục vụ đời sống con người. Xử lý bức xạ hay công nghệ bức xạ vì thế đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở các quốc gia phát triển. Chẳng hạn, theo Báo cáo của Viện Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), năm 2005 đóng góp của công nghệ bức xạ trong công nghiệp, nông nghiệp và y tế đạt khoảng 4112 tỷ Yên, gần 1% GDP.

Ở Việt Nam, Công nghệ bức xạ (CNBX) bắt đầu được quan tâm nghiên cứu từ những năm 1960 để ứng dụng trong xạ trị và chiếu xạ thực phẩm. Sau khi được cơ quan năng lượng quốc tế (IAEA) viện trợ thiết bị chiếu xạ bán công nghiệp đầu tiên tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đầu thập niên 1990, hàng loạt các nghiên cứu ứng dụng CNBX trong chiếu xạ thực phẩm, khử trùng y tế, biến tính vật liệu đã được thực hiện. Các kết quả nghiên cứu đạt được giúp CNBX phát triển rất nhanh với sự ra đời của các cơ sở chiếu xạ thuộc khu vực tư, và hiện đã trở thành một ngành công nghiệp năng động với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xử lý chiếu xạ đã được chứng minh là công cụ hiệu quả để duy trì chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh và kéo dài thời gian bảo quản nhiều loại nông sản thực phẩm. Chiếu xạ với liều chiếu phù hợp cho phép kiểm soát và ngăn chặn sự phát tán của côn trùng, dịch hại, giảm tổn thất nông sản, đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy giao thương quốc tế các sản phẩm nông nghiệp. Do đó, chiếu xạ kiểm dịch thực vật đã trở thành biện pháp bắt buộc đối với hầu hết các loại hoa quả và một số sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào Mỹ, Úc, New Zealand, Chile và một số quốc gia khác.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ chiếu xạ trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, năm 2015, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng cơ sở phục vụ chiếu xạ kiểm dich hoa quả tươi xuất khẩu. Kết quả thực hiện đã giúp cho thiết bị chiếu xạ của Trung tâm đáp ứng quy định kỹ thuật của Mỹ và Úc đối với thiết bị chiếu xạ. Trung tâm đã hoàn thiện quy trình chiếu xạ kiểm dịch trái cây và lập bản đồ liều sản phẩm gửi Bộ Nông nghiệp Úc xin cấp phép xử lý chiếu xạ kiểm dịch quả tươi. Kết quả Trung tâm đã được phép xử lý chiếu xạ kiểm dịch quả vải thiều (năm 2016), quả xoài (2017) và quả nhãn (2019) nhập khẩu vào thị trường tiềm năng này.

Mặc dù, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã được phép chiếu xạ một số trái cây xuất khẩu sang Úc, song hiện chưa có cơ sở chiếu xạ nào ở miền Bắc được Cơ quan kiểm soát sức khỏe động, thực vật Mỹ (APHIS) cho phép xử lý chiếu xạ kiểm dịch. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu phải chuyển quả vải từ Bắc Giang và Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Sonson) hoặc Long An (Công ty Chiếu xạ Toàn Phát) để xử lý, làm tăng chi phí, thời gian, trong khi quả vải tươi chỉ có thê bảo quản tối đa 35 ngày với các công nghệ hiện có. Trước những khó khăn trên, từ năm 2022, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý gửi APHIS xin cấp phép cơ sở chiếu xạ kiểm dịch. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của APHIS, năm 2023, Trung tâm đã đầu tư hệ đo liều B3 gồm các liều kế (B3 DoseStix, Gex Corporation, USA), và thiết bị đo (quang phổ kế UV-Vis, Thermo Scientific, USA).

Mặc dù hệ đo liều mới đã được hiệu chuẩn trong dải đo 400-1200 Gy, song APHIS tiếp tục yêu cầu hệ đo phải truy xuất được dải liều 100-1000 Gy để kiểm soát những sai sót có thể xảy ra trong quá trình chiếu xạ. Do đó, Trung tâm đã tiếp tục mua hệ đo liều GafChromic và hiệu chuẩn trong dải liều 100-1000 Gy tại phòng thí nghiệm quốc gia RISO, Đan Mạch như khuyến cáo của APHIS để có thể thực hiện việc đánh giá cơ sở chiếu xạ. Ngày 21/6/2023, ông Ibrahim Shaqir, Phó phòng Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật, APHIS đã gửi thư cho Cục Bảo vệ thực vật về kế hoạch kiểm tra và cấp phép cơ sở chiếu xạ kiểm dịch cho Trung tâm vào các ngày 29 và 30/6/2023. Tuy nhiên, Cục bảo vệ thực vật đã phải hoãn thời điểm kiểm tra do không đảm bảo được nguồn kinh phí.

Theo quy định của Mỹ, cần một đối tác (cooperator) có đủ năng lực tài chính để chi trả cho việc kiểm tra đánh giá cơ sở chiếu xạ, phối hợp lập bản đồ liều hấp thụ trong sản phẩm chiếu xạ, cũng như thực hiện việc kiểm dịch của các chuyên gia của APHIS đối với sản phẩm trước khi xử lý chiếu xạ. Như vậy, chi phí để được làm đối tác trong việc chiếu xạ kiểm dịch xuất khẩu sang Mỹ là tương đối lớn. Do đó, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm như Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Tân Kinh Bắc, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Rồng đỏ, Công ty Dragonberry (Oregon, Hoa Kỳ), trở thành đối tác của APHIS và thực hiện việc kiểm tra cấp phép cơ sở chiếu xạ của Trung tâm Chiếu xạ trong thời gian sớm nhất, đồng thời có cơ chế để đối tác này đảm bảo kinh phí cho chuyên gia APHIS thực hiện việc lập bản đồ liều và kiểm dịch quả vải trước khi chiếu xạ.

Trần Minh Quỳnh - Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

 

 

 

 TIN QUỐC TẾ

Tìm ra ‘công tắc’ diệt ung thư nhờ đưa khối u lên vũ trụ

 

Các nhà khoa học từ bang California (Mỹ) vừa tìm ra loại thuốc có khả năng chữa trị bệnh ung thư, sau khi gửi khối u lên trạm vũ trụ để nghiên cứu.

Tàu vũ trụ Crew Dragon gắn trên tên lửa SpaceX Falcon 9, rời khỏi bệ phóng - Ảnh: GETTY IMAGES

Tàu vũ trụ Crew Dragon thuộc sứ mệnh Axiom 3 đã rời bệ phóng của Trung tâm vũ trụ Kennedy, để bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 18-1, chở theo 4 phi hành gia cùng một số mẫu vật đặc biệt.

Đó là những khối u nhỏ được nhóm nghiên cứu đến từ Đại học California San Diego tạo ra từ các tế bào của bệnh nhân ung thư.

Họ đã thử nghiệm nhiều loại thuốc điều trị ung thư khác nhau lên mẫu vật và tìm ra “công tắc tiêu diệt” căn bệnh quái ác này.

Tiến sĩ Catriona H.M. Jamieson, giáo sư y khoa tại Đại học California San Diego kiêm thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết họ gửi những khối u được điều trị bằng 2 loại thuốc chống ung thư khác nhau.

Cả 2 loại thuốc đều được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận. Chúng có khả năng ngăn chặn ADAR1 - một loại protein giúp kiểm soát phản ứng miễn dịch bẩm sinh, ức chế quá trình sao chép và lây lan của một số loại vi rút như HIV và viêm gan C.

Tuy nhiên khi ADAR1 hoạt động nhiều và dần mất kiểm soát, chúng tạo ra protein ác tính thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.

Bị thu hút bởi kết quả ban đầu, nhóm của bà Jamieson tiếp tục thử nghiệm với loại thuốc mới tên rebecsinib. Họ phát hiện rebecsinib ức chế đáng kể sự phát triển của bệnh ung thư so với fedratinib - một loại thuốc điều trị ung thư phổ biến hiện nay.

“Về cơ bản, nó (rebecsinib) ngăn chặn tế bào ung thư vú tự nhân bản. Đây có thể là công tắc tiêu diệt bệnh ung thư”, bà Jamieson khẳng định.

Nhóm nghiên cứu dự định thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này tại Trái đất vào cuối năm 2024.

“Đây không phải hy vọng viển vông, mà là kỳ vọng thực tế”, vị chuyên gia nói.

Đây không phải lần đầu tiên tiến sĩ Jamieson cùng đồng nghiệp gửi những mẫu vật kỳ lạ vào không gian. Trước đây, họ từng phóng tế bào gốc vào vũ trụ bằng phi thuyền của SpaceX, thuộc quyền sở hữu của công ty cùng tên do tỉ phú Elon Musk sáng lập.

Môi trường vi trọng lực (trọng lực yếu) ngoài Trái đất khiến các tế bào chịu áp lực đáng kể và nhanh chóng già đi. Hiện tượng này giúp các nhà khoa học quan sát tiến triển và hiệu quả điều trị của bệnh ung thư nhanh hơn gấp nhiều lần.

Trong những lần thử nghiệm trước, nhóm của bà Jamieson nhận thấy những khối u ngoài không gian tăng kích thước gấp 3 lần so với ban đầu chỉ sau 10 ngày.

Protein ADAR1 cũng sinh sôi nảy nở “dữ dội” trong các khối u này.

Theo Báo Tuổi trẻ

 

 

 

 

Tesla dùng công nghệ sản xuất của Trung Quốc để xây dựng nhà máy pin mới tại Mỹ

 

Tesla có kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất pin bằng cách xây dựng một nhà máy mới tại Mỹ sử dụng dây chuyền thiết bị do một nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp.

Tesla có kế hoạch mua dây chuyền thiết bị từ Contemporary Amperex Technology (CATL), nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới và lắp đặt tại thành phố Sparks, Nevada, Mỹ. Tesla sẽ có toàn quyền kiểm soát cơ sở vật chất và chi trả mọi chi phí, trong khi CATL chỉ hỗ trợ trong việc lắp đặt thiết bị.

Nhà máy mới sẽ sản xuất dòng pin Megapack cỡ lớn của Tesla, là một phần trong chiến lược lớn hơn của công ty nhằm phát triển chuỗi cung ứng pin lithium iron phosphate tại Mỹ. Động thái này cũng cho phép Tesla cải thiện hiệu quả về mặt chi phí sản xuất và tạo ra các cơ sở sản xuất mới.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ ngày càng chú ý đến hoạt động hợp tác công nghệ với Trung Quốc của các công ty nội địa trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả sản xuất pin. Mua thiết bị từ CATL cho phép Tesla tránh được nguy cơ phải chịu những chỉ trích liên quan đến sự phụ thuộc của các công ty Mỹ vào đối tác Trung Quốc.

Ngoài ra, Tesla cũng có ý định tăng công suất của nhà máy sản xuất pin hiện có ở California, Mỹ. Những nỗ lực này phù hợp với tuyên bố của tỷ phú Elon Musk rằng, hoạt động kinh doanh hệ thống lưu trữ điện lưới của công ty sẽ phát triển nhanh hơn hoạt động kinh doanh xe điện.

 

Tesla xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ để tránh bị chỉ trích về sự phụ thuộc vào đối tác Trung Quốc

CATL là nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, đặc biệt tích cực phát triển pin Lithium Ferrous Phosphate (LiFePO4), loại pin có chi phí thấp hơn và ổn định hơn so với các loại pin Niken-Metal Hydride. Tuy nhiên, do sự phục hồi kinh tế chậm chạp của Trung Quốc, thị trường ô tô điện nước này có thể sẽ chững lại, buộc CATL phải tìm kiếm thị trường mới.

Nhà máy mới của Tesla dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2025, ban đầu sẽ có công suất giới hạn khoảng 10 GWh. Nếu thành công trong việc triển khai và thiết lập chuỗi cung ứng, công suất của nhà máy sẽ được mở rộng. Nhà máy có thể cung cấp 20% sản lượng pin sản xuất của Tesla trong khu vực, bao gồm cả sản lượng hiện có của nhà máy ở California.

Theo vietnamnet.vn

 

 

 

 

Dán webcam không đủ để ngăn nguy cơ bị theo dõi

 

Người dùng thường được khuyên lấy băng dính dán camera để tránh bị theo dõi, nhưng cách này có thể không hiệu quả nếu hacker khai thác cảm biến ánh sáng.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa công bố rủi ro về quyền riêng tư trên các thiết bị điện tử có màn hình. Họ cho biết việc che camera không hiệu quả vì hacker vẫn có thể thu thập hình ảnh thông qua cảm biến ánh sáng xung quanh, được cài đặt phổ biến trong hàng triệu thiết bị.

Hình ảnh thử nghiệm tấn công thiết bị thông qua cảm biến ánh sáng. Ảnh: MIT

Cảm biến ánh sáng được các nhà sản xuất xếp vào loại có mức độ rủi ro thấp và có thể được truy cập trực tiếp mà không cần cấp quyền. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại MIT cho biết cảm biến thô sơ này có thể cung cấp đủ thông tin để suy đoán thao tác gõ trên bàn phím ảo, từ đó đánh cắp mã PIN của thiết bị, với tỷ lệ thành công lên đến 80%.

Máy tính bảng Samsung Galaxy View 2 với màn hình 17,3 inch tích hợp camera trước và cảm biến ánh sáng đã được sử dụng trong quá trình thử nghiệm. Bằng công cụ riêng, nhà nghiên cứu đã thu thập được cử chỉ tay, số ngón tay, vị trí và hướng cử chỉ.

Ngoài ra, thử nghiệm cũng phát hiện được những hình dạng khác như mặt người xuất hiện trước màn hình. Cảm biến ánh sáng có thể đọc được ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu vào mặt người hay bàn tay, sau đó kết hợp thuật toán và công nghệ xử lý hình ảnh AI để cho ra kết quả cuối cùng.

Hầu hết thiết bị di động đều có cảm biến ánh sáng, nhưng mức độ chính xác và độ sáng màn hình khác nhau. Do đó, tỷ lệ thông tin thu thập được cũng sẽ khác nhau. Trong thử nghiệm của MIT, quá trình thu thập hiện mất vài phút, nhưng có thể tinh chỉnh và đạt tốc độ cao hơn.

Cảm biến ánh sáng có vai trò quan trọng trên thiết bị, do đó các nhà nghiên cứu cho rằng không nên loại bỏ chỉ vì lo ngại bảo mật. Họ đề xuất tăng tính an toàn cho linh kiện này, như cần cấp quyền truy cập cảm biến giống như webcam, đặt cảm biến ở vị trí khác thay vì hướng về phía người dùng.

Theo Vnexpress


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 1987735