đề nghị cung cấp báo giá đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

26/02/2024 16:41

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp;

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đào tạo quan tâm gửi báo giá đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, thư ký ISO của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh, nội dung cụ thể như sau:

1. Về nội dung hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho các thành viên (lãnh đạo và thư ký ISO) mới tham gia Ban chỉ đạo ISO của các cơ quan, đơn vị hành chính:

- Giới thiệu về các nguyên tắc quản lý chất lượng.

- Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Hướng dẫn xây dựng, áp dụng, sửa đổi, ban hành theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/1/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (hướng dẫn lý thuyết và thực hành).

- Hướng dẫn duy trì, cải tiến, kiểm tra, đánh giá nội bộ tại đơn vị theo yêu cầu của HTQLCL ISO 9001:2015 và thực hành chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 14/10/2019.

- Hướng dẫn nghiệp vụ khai thác vận hành và sử dụng phần mềm ISO điện tử.

2. Số lượng: 02 lớp đào tạo, 40-50 người/lớp.

3. Thời gian đào tạo: 05 ngày/lớp đào tạo.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá khái toán như sau:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh;

- Email: nguyenhoainam.skhvcn@quangninh.gov.vn

- Địa chỉ: Km5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các doanh nghiệp./.

Tệp đính kèm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 2039065