THÔNG BÁO tiếp nhận đề nghị phúc khảo Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật TĐC Quảng Ninh năm 2024 và điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký sát hạch ngoại ngữ

01/04/2024 10:44

Căn cứ Thông báo số 218/TB-HĐTD ngày 26/3/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 về việc Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh năm 2024.

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh năm 2024 thông báo:

1. Trong thời hạn các ngày làm việc kể từ 02/4/2024 đến hết ngày 5/4/2024, các thí sinh có quyền gửi Đơn đề nghị phúc khảo về Hội đồng tuyển dụng theo thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

* Địa điểm: Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh năm 2024, địa chỉ: Phòng Hành chính – Chất lượng, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh, số 41A Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo gửi đến Hội đồng sau thời gian nêu trên. Thông báo này được đăng tại trụ sở Trung tâm Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh, số 41A Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghê, địa chỉ:  https://www.quangninh.gov.vn/So/sokhoahoccongnghe và gửi theo địa chỉ Email, số điện thoại thí sinh đăng ký trong hồ sơ dự tuyển.

2. Điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký sát hạch ngoại ngữ

Hội đồng tuyển dụng điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký sát hạch ngoại ngữ của thí sinh cụ thể như sau:

Thời gian tiếp nhận: sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đề nghị phúc khảo của thí sinh (sẽ gửi thông báo cụ thể đến thí sinh sau)

Đối với các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký sát hạch ngoại ngữ không phải nộp lại Phiếu khi có thông báo thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký sát hạch ngoại ngữ mới.

Để biết các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 thí sinh có thể liên hệ theo số điện thoại: 02033.820612 hoặc theo dõi trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghê tại địa chỉ:  https://www.quangninh.gov.vn/So/sokhoahoccongnghe; hoặc xem tại bảng thông tin niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm.

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh năm 2024 trân trọng thông báo.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 308
Đã truy cập: 2039019