Mời tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

03/04/2024 08:40

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TĐC ngày 02/4/2024 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Bảo trì, vận hành phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh”;

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Bảo trì, vận hành phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh”, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện quan tâm gửi văn bản đề nghị tham gia gói thầu, cụ thể như sau:

Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, thẩm định E-HSDT:

- Kinh phí thực hiện tối đa: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)

- Nội dung thực hiện: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thực hiện nhiệm vụ “Bảo trì, vận hành phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh”.

Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Kinh phí thực hiện tối đa: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)

- Nội dung thực hiện: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ “Bảo trì, vận hành phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh”.

Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 03/4/2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 08/4/2024.

Thành phần hồ sơ:

- Công văn xin tham gia hoặc đề nghị chỉ định thầu.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Báo giá của gói thầu.

Đơn vị nhận hồ sơ:

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh - Km5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Lưu ý: Mỗi tổ chức, doanh nghiệp chỉ được nhận tham gia 01 gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT hoặc Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)

Sau khi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu có năng lực đáp ứng yêu cầu sẽ được chỉ định thầu thực hiện./.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 275
Đã truy cập: 2038986