Hội đồng thẩm định thông qua việc thực hiện nhiệm vụ Áp dụng thí điểm tiêu chuẩn ISO 18091:2020

09/04/2024 17:17

Chiều ngày 09/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại một số Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024”. Nhiệm vụ do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN thực hiện. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh Hội đồng thẩm định nhiệm vụ.

Tham dự Hội đồng có đồng chí Phan Đăng Chính, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng,…

Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN trình bày báo cáo tóm tắt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại một số Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024”. Theo đó, nhiệm vụ sẽ thực hiện trong năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ là áp dụng thí điểm tại 16 các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng thực hiện nhiệm vụ là UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

“Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 – Hệ thống quản lý chất lượng được ban hành kèm theo Quyết định số 4004/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020. Tiêu chuẩn này tương đương với ISO 18091:2019 và thay thế cho TCVN ISO 18091:2015. Nguyên tắc tiếp cận của tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 bao gồm 7 nguyên tắc quản lý chất lượng, nguyên tắc tiếp cận theo quá trình, chu trình P-D-C-A và tư duy dựa trên rủi ro.

Đối tượng của ISO 18091:2020 là chính quyền địa phương (Chính quyền cấp tỉnh/thành phố; cấp quận/huyện; cấp xã/phường/thị trấn), phạm vi áp dụng cho tất cả quá trình của chính quyền địa phương ở mọi cấp nhằm hình thành một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện; TCVN ISO 18091:2020 áp dụng cho các cấp chính quyền địa phương đối với các sản phẩm/dịch vụ do chính quyền cung cấp cho khách hàng/công dân.

Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 sẽ giúp chính quyền địa phương hiểu và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo tính tổng thể, toàn diện đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng/ công dân, các bên quan tâm có liên quan khác và hướng tới phát triển kinh tế, xã hội bền vững”.

Sau khi đại diện đơn vị thực hiện trình bày các nội dung thuyết minh của nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện, khả năng ứng dụng, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên hội đồng đều thống nhất việc triển khai nhiệm vụ là rất cần thiết, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng nhiệm vụ KH&CN nhấn mạnh: Việc thực hiện nhiệm vụ “Áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại một số Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024” là rất cần thiết. Đơn vị thực hiện và nhóm thực hiện nhiệm vụ tiếp thu, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó cần rà soát, cập nhật thêm một số định mức, dự toán, kinh phí đã thay đổi theo các Nghị quyết mới của UBND tỉnh; cần tính toán, cân nhắc, tham vấn ý kiến của chuyên gia;...

Tại cuộc họp, Hội đồng thực hiện bỏ phiếu chấm điểm và đồng ý thông qua  cho thực hiện nhiệm vụ. 

MỸ PHƯƠNG – HỒNG SƠN (Sở KH&CN)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 318
Đã truy cập: 2039029