Thông báo mời tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

12/04/2024 11:17

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TĐC ngày 11/4/2024 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “mua mẫu khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, lưu thông trên thị trường năm 2024”;

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “mua mẫu khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, lưu thông trên thị trường năm 2024”, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện quan tâm gửi văn bản đề nghị tham gia gói thầu, cụ thể như sau:

1. Gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, thẩm định E-HSDT:

- Kinh phí thực hiện tối đa: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)

- Nội dung thực hiện: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thực hiện nhiệm vụ “thử nghiệm 50 mẫu xăng dầu” (37 mẫu xăng và 13 mẫu dầu).

2. Gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Kinh phí thực hiện tối đa: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)

- Nội dung thực hiện: Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ “thử nghiệm 50 mẫu xăng dầu” (37 mẫu xăng và 13 mẫu dầu)..

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 15/4/2024 đến trước 16 giờ 30 ngày 18/4/2024.

4. Thành phần hồ sơ:

- Công văn xin tham gia hoặc đề nghị chỉ định thầu.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Báo giá của gói thầu.

5. Đơn vị nhận hồ sơ:

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh - Km5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Lưu ý: Mỗi tổ chức, doanh nghiệp chỉ được nhận tham gia 01 gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT hoặc Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)

Tệp đính kèm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 255
Đã truy cập: 2038966