Trang chủ Hoạt động nghiên cứu Khoa học - Phát triển công nghệ
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng mô hình sản xuất rau dược liệu theo chuỗi giá trị hàng hóa phục vụ người tiêu dùng tại thị xã Đông Triều”
18/11/2019 14: 09:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Tuyển chọn cây trội và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống Thông chân vịt bằng công nghệ in vitro”
18/11/2019 14: 01:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật tạo giống in vitro, trồng thương phẩm và sản xuất sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe từ lan Thạch hộc tía (Dendrobium nobile Lindl) tại huyện Hoành Bồ”
18/11/2019 10: 48:00
Thông báo số 61/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh “Điều tra, xây dựng bộ mẫu côn trùng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng”
18/11/2019 10: 31:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Thực trạng nghiên cứu và phát triển (R&D) và năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
18/11/2019 10: 25:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh”
18/11/2019 10: 20:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc thử nghiệm trồng cây lan Kim tuyến nhân giống in vitro tại tỉnh Quảng Ninh phục vụ chế biến thuốc và thực phẩm chức năng”
18/11/2019 10: 06:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Giáo dục phẩm chất và phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh trung học tỉnh Quảng Ninh thông qua Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp các môn Giáo dục khoa học xã hội”
18/11/2019 09: 38:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển bền vững vùng sản xuất Sở (Camellia sasanqua) tại Quảng Ninh”
18/11/2019 09: 28:00
Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN: Giải pháp xây dựng quy chế hoạt động mẫu cho Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
05/11/2019 14: 49:00
Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ–UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Danh mục nhiệm...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 897
Đã truy cập: 1538472