Trang chủ Hoạt động nghiên cứu Khoa học - Phát triển công nghệ
Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
30/10/2019 14: 31:00
Ngày 17/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra các mô hình sản xuất giống lúa Bào thai lùn...
Triển khai mô hình tưới văng điều khiển bằng smartphone và mô hình dưa lưới tại Thị xã Đông Triều
30/10/2019 14: 24:00
Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ phối hợp cùng Hội liên hipeej phụ nữ Thị xã...
Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH – PTCN: Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh
30/10/2019 14: 18:00
Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng mô hình...
Thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
16/10/2019 16: 25:00
Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
16/10/2019 14: 08:00
Ngày 01/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra tiến độ thực hiện 02 nhiệm vụ nghiên cứu khoa...
Danh sách cán bộ phụ trách KH&CN cấp cơ sở năm 2019
11/10/2019 14: 49:00
Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Điều tra đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý về đo lường ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
08/10/2019 14: 38:37
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ–SKHCN ngày 26/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh...
Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2019–2020”
08/10/2019 14: 35:19
Căn cứ Quyết định số 60/QĐ–SKHCN ngày 26/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh...
Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm công nghệ nano
03/09/2019 15: 05:00
Thông báo số 38/TB-SKHCN về việc tuyển chọn nhiệm vụ điều tra, đánh giá công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
27/08/2019 09: 11:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 929
Đã truy cập: 1538504