Trang chủ Hoạt động nghiên cứu Khoa học - Phát triển công nghệ
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Thực trạng nghiên cứu và phát triển (R&D) và năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”
18/11/2019 10: 25:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh”
18/11/2019 10: 20:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong việc thử nghiệm trồng cây lan Kim tuyến nhân giống in vitro tại tỉnh Quảng Ninh phục vụ chế biến thuốc và thực phẩm chức năng”
18/11/2019 10: 06:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Giáo dục phẩm chất và phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh trung học tỉnh Quảng Ninh thông qua Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp các môn Giáo dục khoa học xã hội”
18/11/2019 09: 38:00
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển bền vững vùng sản xuất Sở (Camellia sasanqua) tại Quảng Ninh”
18/11/2019 09: 28:00
Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN: Giải pháp xây dựng quy chế hoạt động mẫu cho Đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
05/11/2019 14: 49:00
Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ–UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Danh mục nhiệm...
Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
30/10/2019 14: 31:00
Ngày 17/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra các mô hình sản xuất giống lúa Bào thai lùn...
Triển khai mô hình tưới văng điều khiển bằng smartphone và mô hình dưa lưới tại Thị xã Đông Triều
30/10/2019 14: 24:00
Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ phối hợp cùng Hội liên hipeej phụ nữ Thị xã...
Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH – PTCN: Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh
30/10/2019 14: 18:00
Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng mô hình...
Thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
16/10/2019 16: 25:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 1635608