Trang chủ Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
Mời tham quan Triển lãm Analytica Vietnam 2017 tại Hà Nội
23/03/2017 16: 00:00
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ ĐÔNG LẠNH NHANH BẰNG CHẤT LỎNG TRONG NÔNG NGHIỆP
20/03/2017 10: 00:00
Để tiếp cận và tìm hiểu thông tin cũng như cơ hội hợp tác để ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến...
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC LÀM VIỆC VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP CỦA TỈNH
14/03/2017 11: 00:00
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm...
Thông báo Quyết định 224/QĐ-BKHCN ngày 15/2/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ
13/03/2017 11: 00:00
Quyết định 224/QĐ-BKHCN ngày 15/2/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệQuyết định về xây dựng dự toán...
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ theo Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2017-2020
09/03/2017 16: 00:00
HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018
21/02/2017 15: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 916/UBND-NLN1 ngày 17/02/2017 về việc hướng...
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
16/02/2017 15: 00:00
Nghị Quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng ninh giai đoạn 2017-2020
15/02/2017 11: 00:00
Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
14/02/2017 17: 00:00
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
14/02/2017 17: 00:00
Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 118
Đã truy cập: 1807179