Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Chính phủ
14/2018/QĐ-TTg 12/03/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg ngày 12/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch số 21/KH-SKHCN 07/03/2018 Kế hoạch số 21/KH-SKHCN ngày 07/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt triển khai, cải thiện nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
24/2018/NĐ-CP 24/02/2018 Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 24/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động Thủ tướng Chính phủ
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giảm quyền liên quan Thủ tướng Chính phủ
01/KH-SKHCN 30/01/2018 Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 30/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Thủ tướng Chính phủ
46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). Thủ tướng Chính phủ
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
Nghị Quyết số 91/NQ-CP 15/09/2017 Thông báo văn bản mới ban hành: Nghị Quyết số 91/NQ-CP ngày 15/9/2017 về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia Thủ tướng Chính phủ
Nghị Quyết 90/NQ-CP 15/09/2017 Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 15/9/2017 của thủ tướng chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ KH&CN Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định về Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng Chính phủ
90/2017/TT-BTC 30/08/2017 Thống tư số 90/2017/TT-BTC Ngày 30/8/2017, Bộ Tài chínhQuy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Bộ Tài chính
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Thủ tướng Chính phủ
95/2017/NĐ-CP 16/08/2017 Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính Phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Thủ tướng Chính phủ
Thống tư số 11/2017/TT-BKHCN 11/08/2017 Thống tư số 11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công – tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”. Bộ Khoa học - Công nghệ
10/2017/TT-BKCN 28/06/2017 Thông tư 10/2017/TT-BKCN ngày 28/6/2017 của Bộ KHCN Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ Bộ Khoa học - Công nghệ
09/2017/TT-BKHCN 27/06/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ. Bộ Khoa học - Công nghệ
07/2017/QH14 19/06/2017 Luật chuyển giao công nghệ Quốc hội
thông tư số 05/2017/TT-BKHCN 29/05/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BKHCN ngày 29/5/2017 của Bộ KH&CN Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ Bộ Khoa học - Công nghệ
Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho Trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Bộ Khoa học - Công nghệ
04/2017/TT-BKHCN 22/05/2017 Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 về Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xăng, nhiên liệu Diêzen và nhiên liệu sinh học. Bộ Khoa học - Công nghệ
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Nhãn hàng hóa Thủ tướng Chính phủ
03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ KHCN về vệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học - Công nghệ
Nghị định 27/2017/NĐ-CP 15/03/2017 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ Thủ tướng Chính phủ
21/2016/TT-BKHCN 15/12/2016 Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị và điện tử. Bộ Khoa học - Công nghệ
43/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 Nghị Quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng ninh giai đoạn 2017-2020 HĐND tỉnh Quảng Ninh
287/2016/TT-BTC 15/11/2016 Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Bộ Tài chính
287/2016/TT-BTC 15/11/2016 Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
999/SKHCN 16/09/2016 V/v tesst
87/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy Chính phủ
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Chính phủ
1062/QĐ-TTg 14/06/2016 Quyết định Số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ
68/QĐ-SKHCN 01/06/2016 Quyết định Số 68/QĐ-SKHCN ngày 01/6/2016 về việc Quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học va Công nghệ Quảng Ninh Sở Khoa học và Công nghệ
07/2016/TT-BKHCN 22/04/2016 Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 Bộ Khoa học - Công nghệ
06/2016/TT-BKHCN 22/04/2016 Thông tư Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Bộ Khoa học - Công nghệ05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Bộ Khoa học - Công nghệ,Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư


01/2016/TTLT-BKHCN-BNV 11/01/2016 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh ngành nghề đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học - Công nghệ,Bộ Nội vụ
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học - Công nghệ,Bộ Tài chính
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 557613