Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban giám đốc

06/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ông:  Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng, ĐH Luật, Th.S Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.835668

- Email: nguyenhoaison@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

1. Là Thủ trưởng cơ quan Sở, phụ trách chỉ đạo, điều hành chung về mọi hoạt động của cơ quan.

2. Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; Đối ngoại; Quy hoạch, Kế hoạch - Tài Chính;  Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật; Giải quyết đơn thư; Quy chế dân chủ trong cơ quan Sở; Cải cách hành chính; Cổng Thông tin điện tử của Sở; Đầu tư xây dựng cơ bản; Phòng, chống tham nhũng; Quốc phòng; An ninh. Trực, tiếp công dân định kỳ tại Sở theo quy định.

3. Là chủ tài khoản; Chủ tịch các Hội đồng của Sở: Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật; Khoa học; Nâng lương.

4. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ninh;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.

5. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác của ngành tại các địa phương: TP.Hạ Long, TP.Móng Cái, Huyện Đầm Hà.

6. Phó Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh. Phó Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Phó Ban Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Tham gia thành viên một số Ban Chỉ đạo và Hội đồng khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

7. Giữ mối liên hệ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

8. Tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể và chuyên môn tại Văn phòng.

 

 

 

 

 


  Ông:  Nguyễn Thành Tâm – Phó Bí thư Đảng uỷ-  Phó Giám đốc Sở

- Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Khai thác Mỏ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.835540

-Email:  nguyenthanhtam@quangninh.gov.vn  

- Lĩnh vực phụ trách:

1. Phụ trách công tác: Lao động, Việc làm, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội; Thanh tra; Pháp chế; Phổ biến giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; Giảm nghèo; Bảo trợ xã hội; Các chương trình, dự án, đề án về công tác xã hội và trợ giúp xã hội.

2. Là chủ tài khoản ủy quyền (thực hiện theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo Quy chế Quản lý tài chính); Là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở, giúp Giám đốc Sở quản lý nội vụ cơ quan.

3. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Thanh tra;

- Phòng Lao động - Việc làm - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

4. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác của ngành tại các địa phương: TP.Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Hải Hà.

5. Giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Liên minh các Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Bảo hiểm xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban công tác Người cao tuổi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; một số Sở, ban, ngành, tổ chức khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

6. Là thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh như: Phổ biến giáo dục pháp luật; Xây dựng Nông thôn mới; Đề án "Quảng Ninh, mỗi xã, phường 01 sản phẩm" tỉnh; Chính sách nhà ở và bất động sản; Ngân hàng chính sách xã hội; Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh; Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo;... Tham gia một số thành viên Ban chỉ đạo và Hội đồng khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

7. Tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể và chuyên môn tại Thanh tra Sở.

   

 

  

 

 

 

Ông:  Lê Minh Sơn – Phó Giám đốc Sở, trực tiếp giữ chức vụ Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch công đoàn Sở

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.699332

- Email: ttgdldxh.sldtbvxh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

1. Phụ trách công tác: Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới.

2. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Phòng Bình đẳng giới;

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh;

- Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh;

- Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh.

3. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác của ngành tại các địa phương:  TP.Uông Bí, thị xã Quảng Yên.

4. Giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên; một số Sở, ban, ngành, tổ chức khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

5. Là thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh: Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Ban Điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em tỉnh; Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Hội đồng Hội đồng nhân quyền,.. tham gia một số Ban chỉ đạo và Hội đồng khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

6. Tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh.

 

 

 

 

 

Ông:  Vũ Quang Trực

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Trình độ LLCT: Cao cấp lý luận chính trị hành chính

- Điện thoại văn phòng:  0203.3839316

- Email: vuquangtruc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

1. Phụ trách công tác: Người có công; Giáo dục nghề nghiệp.

2. Trực tiếp phụ trách các phòng:

- Phòng Người có công; 

- Phòng Dạy nghề;

3. Giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin; Hội Khuyến học; Sở Giáo dục và Đào tạo; một số Sở, ban, ngành và tổ chức khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác của ngành tại các địa phương: Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Cô Tô.

5. Là thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh: Cộng tác viên Dư luận xã hội tỉnh; Xây dựng xã hội học tập; Đổi mới Giáo dục và Đào tạo; Đề án phát triển thể lực - tầm vóc người Việt Nam; Hội đồng Tuyển sinh theo chế độ cử tuyển; Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thẩm định công nhận nghề, làng nghề và làng nghề truyền thống... tham gia một số thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng khác của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

6. Tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể và chuyên môn tại phòng Người có công.

 

 

 

 


 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 565929