Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

16/03/2020


CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

1. Chức năng

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu cho Sở thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo phân cấp, ủy quyền; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý đối với các cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo phân cấp, ủy quyền…

 

 

 

 

 

 

 

 


Chi cục trưởng: Lê Văn Sử 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  0203.3839773

- Điện thoại di động: 0913268197

- Email:   levansu@quangninh.gov.vn

- Phụ trách công tác: Tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; kỷ luật, phòng chống tham nhũng; quy hoạch, kế hoạch; đối ngoại; tài chính; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Là Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh; giúp việc cho Giám đốc Sở trong Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách phòng chính sách 06; theo dõi hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống TNXH của địa phương: Hạ Long, Quảng Yên.

 

 

 

 

 

 

 Phó chi cục trưởng Hoàng Minh Hoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 02033.3835093

 Điện thoại di động: 01663388968

Email: hoangminhhoa@quangninh.gov.vn

 

- Phụ trách công tác hành chính, nội vụ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính của cơ quan Chi cục; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội khác (ngoài tệ nạn mại dâm, ma túy, mua bán người) thuộc trách nhiệm của Chi cục và của Sở nhưng do Chi cục tham mưu.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Tổng hợp - Hành chính; theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô.

- Các nhiệm vụ khác theo ủy quyền, phân công của Chi cục trưởng.

 

 

Phó chi cục trưởng: Trần Như Quân

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế ngoại thương

- Trình độ LLCT: Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng:  0203.3618056

- Điện thoại di động: 0913080687

- Email:  trannhuquan@quangninh.gov.vn

- Phụ trách công tác phòng, chống mại dâm; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Đội phó Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách Phòng chính sách 05; theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống TNXH của các địa phương: Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ, Vân Đồn.

- Các nhiệm vụ khác theo ủy quyền, phân công của Chi cục trưởng.

 

 Trưởng phòng Chính sách 05:   Mạc Văn Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xã hội học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  0203.3839757

- Điện thoại di động: 0905127688

- Email: macvanhung@quangninh.gov.vn

 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục về toàn bộ hoạt động của Phòng Chính sách 05 và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hằng năm, giai đoạn; Tham mưu xây dựng, góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Ký kiểm soát văn bản thuộc lĩnh vực của Phòng tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Chi cục.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Tham mưu cho Lãnh đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh các hoạt động của Đội (xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, báo cáo, xử lý đơn thư, lưu trữ hồ sơ…).

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các lớp/khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội thảo, hội nghị, công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người của phòng.

- Theo dõi công tác phòng chống TNXH tại Hạ Long; Các công việc khác của Chi cục khi được phân công.

 

 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp:  Lê Thị Thanh Huệ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3839774

- Điện thoại di động: 0914419888

- Email: lethithanhhue@quangninh.gov.vn  

 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục về toàn bộ hoạt động của Phòng Chính sách 05 và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hằng năm, giai đoạn; Tham mưu xây dựng, góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Ký kiểm soát văn bản thuộc lĩnh vực của Phòng tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Chi cục.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Tham mưu cho Lãnh đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh các hoạt động của Đội (xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, báo cáo, xử lý đơn thư, lưu trữ hồ sơ…).

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các lớp/khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội thảo, hội nghị, công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm, phòng chống mua bán người của phòng.

- Theo dõi công tác phòng chống TNXH tại Hạ Long; Các công việc khác của Chi cục khi được phân công.

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục về toàn bộ hoạt động của Phòng Tổng hợp - Hành chính và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tổng hợp, cải cách hành chính, quản lý tài sản công, công tác sơ, tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Chi cục; xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội khác (ngoài nhiệm vụ của phòng chính sách 05, 06) theo trách nhiệm của Chi cục.

- Thừa lệnh Chi cục trưởng: thông báo triệu tập các cuộc họp, Kết luận các cuộc họp, chỉ đạo Chi cục trưởng; Ký Lệnh điều xe ô tô và Giấy đi đường, Giấy giới thiệu liên hệ công tác cho cán bộ thuộc Chi cục. Theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện pháp luật của Nhà nước, các quy định nội bộ của cán bộ Chi cục.

- Các công việc khác của Chi cục khi được phân công.

 

 Trưởng phòng chính sách 06: Nguyễn Thị Sơn Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành Xã hội học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835093

- Điện thoại di động: 01656618929

- Email: nguyenthisonha@quangninh.gov.vn

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng chính sách 06 và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng Chương trình, nội dung kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai hằng năm, giai đoạn; Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh, tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về lĩnh vực cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện; Ký kiểm soát văn bản thuộc lĩnh vực của Phòng tham mưu trước khi trình Chi cục trưởng.

- Tổng hợp số liệu người nghiện ma túy, người được điều trị, cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện. Chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng bằng thuốc Cedemex/đông y do Việt Nam sản xuất khi được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức các lớp/khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về dự phòng và điều trị nghiện ma túy theo kế hoạch.

- Trực tiếp theo dõi công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Đông Triều, Bình Liêu, Tiên Yên. Các công việc khác của Chi cục khi được phân công.

 

Phụ trách Kế toán: Trần Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:  0203. 3839757

- Điện thoại di động: 0983869388

- Email: tranthithutrang.hl@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác kế toán, quản lý tài chính tài sản của Chi cục;

- Các công việc khác của Phòng, Chi cục khi được phân công.

 

Chuyên viên phòng CS 06: Vũ Quốc Cường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203. 3835093

- Email: vuquoccuong@quangninh.gov.vn 

- Trực tiếp tham mưu công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; triển khai mô hình đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (Mô hình 3).

- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, hội nghị, tuyên truyền phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán khối các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp số liệu chuyên đề của Phòng.

- Theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn xã hội địa bàn Hoành Bồ, Đầm Hà. Các công việc khác của Phòng, Chi cục khi được phân công.

 

Chuyên viên phòng CS 05: Đặng Thị Ngọc Thủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3839774

- Điện thoại di động: 0946255868

- Emaildangthingocthuy@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp tham mưu thực hiện mô hình: (1) Tăng cường năng lực của nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, Câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại tại thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả (Mô hình 1); (2) Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội (Mô hình 2); (3) Mô hình phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 8 xã, phường, thị trấn.

- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, hội nghị, tuyên truyền phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán cho cấp xã.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất của Phòng. Lưu trữ hồ sơ hỗ trợ các mô hình phòng, chống mại dâm.

- Theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn xã hội địa bàn Quảng Yên, Uông Bí. Các công việc khác của Phòng, Chi cục khi được phân công.

 

 

Chuyên viên phòng CS 05:  Lê Văn Quý

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Trung cấp. 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3839774

- Điện thoại di động: 0974955368

- Email: levanquy@quangninh.gov.vn 

- Trực tiếp tham mưu thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh; hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo nhiệm vụ của Phòng thực hiện, tham mưu.

- Trực tiếp tham mưu, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy cấp xã.

- Tham mưu các nội dung tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai với hình thức: tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Sở, các tin bài trên Báo, Đài của Tỉnh, Bộ.

- Trực tiếp theo dõi công tác phòng chống tệ nạn xã hội địa bàn huyện Móng Cái, Hải Hà, Ba Chẽ. Các công việc khác của Phòng, Chi cục khi được phân công.

 

Chuyên viên phòng chính sách 06:  Tống Đức Quân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin ứng dụng

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203. 3835093

- Điện thoại di động: 01215767488

- Email: tongducquan@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng các nội dung liên quan đến công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy (bao gồm cả hoạt động của Điểm tư vấn và các câu lạc bộ sau cai).

- Tham mưu các nội dung tuyên truyền về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai: Xây dựng phóng sự, các ấn phẩm truyền thông.

-  Trực tiếp tham mưu, triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy cấp xã.

- Trực tiếp theo dõi công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Cẩm Phả, Cô Tô, Vân Đồn. Các công việc khác của Phòng, Chi cục khi được phân công.

 

Văn thư­: Nguyễn Thị Thúy Hải. 

- Điện thoại văn phòng:  033. 3839757

- Email: ccpctnxh.sldtbxh@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp thực hiện công tác văn thư, tạp vụ cơ quan.

- Mua sắm, quản lý, cấp phát vật tư văn phòng phẩm phục vụ chung cho hoạt động cơ quan và Lãnh đạo Chi cục.

- Các công việc khác khi được phân công.

 Nhân viên Lái xe: Nguyễn Văn Soái

- Điện thoại văn phòng:  0203.3839757

- Điện thoại di động: 0978850168

- Quản lý, vận hành xe ô tô công của cơ quan theo quy định.

- Các công việc khác khi được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 477
Đã truy cập: 570834