Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Bảo trợ xã hội

23/03/2018

 PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI


* Chức năng, nhiệm vụ:  Tổ chức thống kê và quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội trên phạm vi toàn tỉnh phân theo từng đối tượng cụ thể  theo địa bàn và cấp quản lý. Xây dựng quy hoạch, kế  hoạch dài hạn hàng năm về BTXH. Chủ trì đề xuất các chính sách, chế độ và tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chính sách, trợ giúp đối tượng BTXH và các hoạt động từ thiện của các địa phương trong toàn tỉnh. Tổ chức thực hiện chương trình XĐGN, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội, quỹ hỗ trợ việc làm cho  người tàn tật. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội tập trung và nuôi dưỡng tại cộng đồng.

 

 

  

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng (phụ trách): Lê Văn Mạnh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.3835093

- Điện thoại di động: 0912575866

- Email: levanmanh@quangninh.gov.vn 

Phụ trách chung và trực tiếp theo dõi:

- Triển khai thực hiện các Đề án 32, Đề án 1215, Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND Tỉnh về thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thực hiện Quyết định 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020).

- Việc triển khai thực hiện:  Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và các cơ chế chính sách có liên quan; Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký thanh toán điện tử trong chi trả trợ cấp xã hội tại huyện Hoành Bồ.

- Chỉ đạo việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy và Quyết định của UBND tỉnh về các nội dung có liên quan đến công tác giảm nghèo và Bảo trợ xã hội.

- Tham mưu triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/12/2017 của Hội Nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, phối hợp các hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi, Ban đại diện Hội người cao tuổi.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng:   Hà Văn Khánh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.834615

- Điện thoại di động: 0912080060

- Email:  havankhanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực giảm nghèo, và trực tiếp theo dõi, thực hiện:

- Chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Nâng mức chuẩn nghèo áp dụng đến năm 2020 đối với 03 thành phố: Hạ Long, Cẩm phả, Uông Bí”

- Triển khai, thực hiện và tổng hợp báo cáo hoạt động của chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo; chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

- Theo dõi việc triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo;

- Theo dõi chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

- Tham gia thành viên các Chương trình Đề án 196, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

- Chỉ đạo thực hiện Đề án 708.

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau),

- Theo dõi, đôn đốc nắm tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo tại các địa phương thuộc khu vực miền Đông gồm (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô).

- Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho người khuyết tật hệ vận động theo Quyết định số 1878;

- Triển khai thực hiện Đề án 1019 về trợ giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020;

- Thực hiện theo dõi hoạt động của Quỹ việc làm dành cho người tàn tật;

- Theo dõi, phối hợp hoạt động của Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội người mù, các cơ sở có hoạt động liên quan đến người khuyết tật.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:  Lê Thị Hường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.834615

- Điện thoại di động: 0905923458

- Email:  lethihuong@quangninh.gov.vn

Chuyên viên theo dõi bảo trợ xã hội, trực tiếp theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ công tác:

- Đề xuất, hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi;

- Theo dõi hoạt động của Ban công tác NCT, Ban đại diện Hội người cao tuổi, các đơn vị có hoạt động liên quan đến đối tượng người cao tuổi.

- Theo dõi Đề án 32, triển khai thực hiện công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh theo Đề án 32;

- Thực hiện công tác cứu trợ đột xuất trên địa bàn; công tác phòng chống bão lũ, thiên tai, tình hình thiếu đói giáp hạt;

- Thực hiện việc đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định tặng quà, mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mở rộng đối tượng Người cao tuổi tại vùng dân tộc miền núi, hải đảo, vùng khó khăn

- Theo dõi tiếp nhận đối tượng và hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh; Trung tâm Công tác xã hội;

- Trả lời đơn thư theo lĩnh vực được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Bùi Đức Thắng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.834615

- Điện thoại di động: 0988158559

- Email:  buiducthang@quangninh.gov.vn

Chuyên viên theo dõi bảo trợ xã hội, trực tiếp theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ công tác sau:

- Triển khai, tổng hợp thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 136;

- Theo dõi, triển khai phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; và phần mềm quản lý các Trung tâm BTXH.

- Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký thanh toán điện tử trong chi trả trợ cấp xã hội tại huyện Hoành Bồ.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND Tỉnh về thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

+ Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mở rộng đối tượng Người cao tuổi tại vùng dân tộc miền núi, hải đảo, vùng khó khăn

- Phối hợp tham gia triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 32, Đề án 708. Phối hợp với Ban quản lý Dự án hệ thống trợ giúp xã hội, các địa phương lắp đặt hệ thống máy tính, duy trì triển khai hoạt động có hiệu quả phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội; tham gia với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và hỗ trợ phát triển công nghệ IVT, xây dựng Dự án “Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Lao động – Thương binh và xã hội”.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập; Trung tâm giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

- Triển khai các phong trào của Công Đoàn và Đoàn thanh niên phát động.

- Trả lời đơn thư theo lĩnh vực được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Nguyễn Thanh Quỳnh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng:  02033.834615

- Điện thoại di động: 0985850994

- Email:   nguyenthanhquynh@quangninh.gov.vn

Chuyên viên theo dõi tổng hợp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ công tác:

- Nghiên cứu tổng hợp, tham mưu đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch chung của phòng;

- Thực hiện tổng hợp báo cáo hằng tháng của phòng (tổng hợp, cung cấp các thông tin, số liệu của phòng khi lãnh đạo Sở yêu cầu), tiếp nhận văn bản chỉ đạo và giải quyết các công việc hành chính của phòng;

- Tham mưu, đề xuất các chính sách có liên quan đến công tác giảm nghèo, tổng hợp báo cáo 6 tháng, 9 tháng, hằng năm phục vụ họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh.

- Tham mưu, tổng hợp chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Kế hoạch xã hội hóa nhà cấp 4 cho người khuyết tật và trẻ mồ côi.

- Phối hợp thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp;

- Triển khai thực hiện Đề án 1215; Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thực hiện Quyết định 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020).

- Tổng hợp trả lời đơn thư thuộc lĩnh vực được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lý

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

- Điện thoại văn phòng:  02033.834615

- Điện thoại di động: 0902266408

- Email:  nguyenthily.sldtbxh@quangninh.gov.vn

Chuyên viên theo dõi bảo trợ xã hội, trực tiếp theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ công tác sau:

- Theo dõi triển khai thực hiện Đề án 1019 về trợ giúp người khuyết tật.

- Theo dõi thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, cải cách thủ tục hành chính.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho người khuyết tật hệ vận động theo Quyết định số 1878; Đề án 647.

- Triển khai, tổng hợp thực hiện một số hoạt động liên quan theo Luật người khuyết tật, xác định tỷ lệ lao động là người khuyết tật trong doanh nghiệp; Thẩm định hồ sơ công nhận cơ sở có 30% lao động là người khuyết tật

- Thực hiện các hoạt động của Quĩ việc làm dành cho người tàn tật của tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi công tác dạy nghề cho người khuyết tật;

- Theo dõi tiếp nhận đối tượng và hoạt động của Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh;

- Theo dõi công tác thi đua khen thưởng.

- Trả lời đơn thư theo lĩnh vực được phân công

Ngoài những nhiệm vụ phân công cho từng cán bộ, công chức trong phòng nêu trên, căn cứ nhiệm vụ từng thời điểm cụ thể do Trưởng phòng trực tiếp phân công, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Cán bộ, công chức trong phòng chịu trách nhiệm trước Phó phòng phụ trách, Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở đối với các nhiệm vụ công việc được phân công phụ trách, theo dõi thực hiện.

   

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Lê Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng:  02033.834615

- Điện thoại di động: 0908728688

Chuyên viên theo dõi công tác giảm nghèo, phụ giúp theo dõi, thực hiện các chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo gồm:

- Theo dõi, thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội;

- Theo dõi, thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp;

- Phối hợp theo dõi việc triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo; hoạt động truyền thông về công tác giảm nghèo; trực tiếp theo dõi phần mềm quản lý dữ liệu hộ nghèo;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/12/2017 Thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dung công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh (Đề án 708). Phối hợp với Ban quản lý Dự án hệ thống trợ giúp xã hội, các địa phương lắp đặt hệ thống máy tính, duy trì triển khai hoạt động có hiệu quả phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội; tham gia với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và hỗ trợ phát triển công nghệ IVT, xây dựng Dự án “ Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Lao động – Thương binh và xã hội.

- Theo dõi tổng hợp các phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ rơi lại phía sau »,"Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135” giai đoạn 2017 – 2020 theo Đề án 196 của Tỉnh. Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020.

- Theo dõi, đôn đốc nắm tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo tại các địa phương thuộc khu vực miền Tây  gồm (Cẩm Phả, Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều).

   

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 222
Đã truy cập: 566014