Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Người có công

 

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 * Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, nuôi dưỡng, điều dưỡng  đối với thương bệnh binh, người có công, đo khám và cung cấp dụng cụ chỉnh hình cho thương binh ở các cấp, các ngành theo quy định phân cấp của UBND tỉnh. Hướng dẫn và thực hiện lễ tưởng niệm liệt sỹ nhân những ngày lễ. Quản lý hồ sơ, danh sách đối tượng người có công. Quản lý và xây dựng kế hoạch tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương. Thực hiện công tác chăm sóc gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng:  

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng:  

- Điện thoại di động: 

- Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng (phụ trách) :  Phạm Thị Vang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 834616

- Điện thoại di động: 0982975628

- Email: phamthivang@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về các họat động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng; đồng thời trực tiếp triển khai các nội dung công việc sau:

- Chỉ đạo một số mảng công việc được phân công, Phụ trách các hoạt động của Phòng khi trưởng phòng đi vắng và trực tiếp phụ trách:

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện và thẩm định kiểm tra hồ sơ  để giải quyết chế độ cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 40, 49, 24  và người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học

- Trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và đề nghị giải quyết chế độ đối với: Người hoạt động cách mạng, KĐKC bị địch bắt tù đày; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Người hoạt động cách mạng từ trước ngày 01/01/1945 (LTCM); Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (TKN); Người có công giúp đỡ cách mạng; Gia đình có nhiều liệt sĩ đề nghị tặng Huân chương Độc lập.

- Phối hợp trực tiếp với Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách và các hoạt động khác liên quan đến người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Phụ trách chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Sở của UBND tỉnh và Trung tâm Hành chính công tỉnh; quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; giải quyết đơn thư và phối hợp với bộ phận tiếp công dân của Sở giải quyết kiến nghị, đề nghị và di chuyển chế độ của các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng:  02033. 834616

- Điện thoại di động: 0974388658

- Email: nguyenthithuy@quangninh.gov.vn

- Chỉ đạo một số mảng công việc được phân công và trực tiếp phụ trách:

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện và thẩm định kiểm tra hồ sơ  để giải quyết chế độ cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 62, 142, 53; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng Huân, Huy chương Kháng chiến và Chiến thắng, Chế độ ưu đãi đối với học sinh sinh là người có công và con của họ. Chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng theo quy định của Quyết định số 290.

- Chỉ đạo việc giải quyết chế độ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trực tiếp thực hiện việc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, quý và năm của Phòng Người có công. Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ tổng hợp báo cáo chuyên đề; Tổng hợp số liệu quà cho đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày TBLS 27/7 và Tết nguyên đán.

- Phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chế độ điều dưỡng cho thương bệnh binh và người có công với cách mạng.

- Trực tiếp thụ lý, kiểm tra, thẩm định giải quyết  chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công theo Nghị định số 31.

- Trực tiếp thực hiện việc chuyển đi, chuyển đến, tham mưu đề xuất việc giải quyết đơn thư và phối hợp với bộ phận tiếp công dân của Sở giải quyết kiến nghị, đề nghị của các đối tượng được phân công quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Cù Huy Dũng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng:  02033. 834616

- Điện thoại di động: 0939762888

- Email: cuhuydung@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp thụ lý kiểm tra, thẩm định  hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách (đề nghị công nhận, trợ cấp một lần, hằng tháng, mai táng phí, chế độ tuất, chế độ thờ cúng liệt sĩ ) và theo dõi  quản lý đối tượng đối với: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ,

- Trực tiếp tiếp nhận và lập thủ tục đề nghị cấp lại, cấp mới Bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ khi các địa phương chuyển đến.

- Trực tiếp thực hiện việc xây dựng kế hoạch và cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh và người có công với cách mạng theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi và quản lý công tác nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nhà bia ghi tên liệt sĩ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác di chuyển và thăm viếng mộ liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tổng hợp báo cáo công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

- Trực tiếp thực hiện việc chuyển đi, chuyển đến, tham mưu đề xuất việc giải quyết đơn thư và phối hợp với bộ phận tiếp công dân của Sở giải quyết kiến nghị, đề nghị của các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chuyên viên:  La Thị Lan

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 834616

- Điện thoại di động: 0918202634

- Email:   lathilan@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp tiếp nhận, quản lý  hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ tuất và chế độ mai táng phí đối Người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH của các địa phương. Quản lý hồ sơ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học.

- Tổng hợp số liệu người HĐKC bị nhiễm CĐHHl; tham mưu đề xuất việc giải quyết chính sách liên quan đến đối tượng người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Chủ động đề xuất hướng giải quyết dứt điểm những hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn tồn đọng; chủ trì rà soát toàn bộ hồ sơ của đối tượng người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Tham mưu và triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Sở của UBND tỉnh và Trung tâm Hành chính công tỉnh; quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực người có công với cách mạng.

- Trực tiếp thực hiện việc chuyển đi, chuyển đến, tham mưu đề xuất việc giải quyết đơn thư và phối hợp với bộ phận tiếp công dân Sở giải quyết kiến nghị, đề nghị của các đối tượng được phân công quản lý.       

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Nguyễn Thị An

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn

- Điện thoại văn phòng:  02033. 834616

- Điện thoại di động: 0936279550

- Email: nguyenthian@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần, mai táng phí cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương Chiến thắng, Kháng chiến.

- Trực tiếp thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình UBND tỉnh và Giám đốc Sở  giải quyết chế độ (trợ cấp một lần, chế độ BHYT, MTP) cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 62); đối tượng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, Quyêt định số 57/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg;

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn của Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và thực hiện chính sách  (sau khi có quyết định của UBND tỉnh) đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 40);

- Trực tiếp tham mưu đề xuất việc giải quyết đơn thư và phối hợp với bộ phận tiếp công dân của Sở giải quyết kiến nghị, đề nghị của các đối tượng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chuyên viên:  Vũ Văn Yên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng:  02033. 834616

- Điện thoại di động: 0983155266

- Email: vuvanyen@quangninh.gov.vn

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ liệt sỹ, hồ sơ thương binh, bệnh binh đảm bảo đúng quy định, khoa học, thuận tiện; Thực hiện việc tra cứu, sao lục, cung cấp hồ sơ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng (chủ động phối hợp với bộ phận nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo phòng báo cáo Cục người có công xin trích lục hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đối tượng đã được giải quyết chế độ nhưng bị thất lạc, hư hỏng hoặc thiếu thông tin). Trực tiếp phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện Đề án số hóa hồ sơ ưu đãi người có công với cách mạng

- Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, thẩm định và đề xuất giải quyết chính sách ưu đãi học sinh sinh viên là người có công và con của người có công với cách mạng theo quy định; bao gồm việc tham mưu đề xuất giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012.

- Thực hiện việc lập thủ tục và theo dõi quản lý việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng theo quy định của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trực tiếp thẩm định đề xuất giải quyết chính sách đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trực tiếp tham mưu đề xuất việc giải quyết đơn thư và phối hợp với bộ phận tiếp công dân của Sở giải quyết kiến nghị, đề nghị của các đối tượng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

- Thực hiện công tác nội vụ của Phòng, theo dõi lập sổ công văn, hồ sơ đến chuyển lãnh đạo Phòng xử lý để chuyển các bộ, công chức, người lao động triển khai thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 

 

Chuyên viên:  Lê Sĩ Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng:  02033. 834616

- Điện thoại di động: 0986 682 668

- Email: lesihung@quangninh.gov.vn

- Thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 227
Đã truy cập: 566019