Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh

06/08/2019

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số 44 - Trần Hưng Đạo – Tp Hạ Long

              Điện thoại: 0333.823.526 Fax: 0333.829.760

       Website: http://vlquangninh.vieclamvietnam.gov.vn

     Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại Nghị định số 196/2013/Đ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ cụ thể như sau:

 1. Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

 2. Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

 3. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.

 4. Đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

 5. Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

 6. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

 7. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

 8. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

 9. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm:  Phạm Ngọc Khánh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.826926

- Điện thoại di động: 0904018846

- Email:   ttdvvl.sldtbxh@quangninh.gov.vn

- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Trung tâm và trực tiếp phụ trách chỉ đạo một số công việc sau:

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: Xây dựng các kế hoạch, Tổng hợp, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Đầu tư xây dựng cơ bản; Ký các hợp đồng Đào tạo; hợp đồng Kinh tế...; phụ trách công tác Tài chính của Trung tâm, là Chủ tài khoản và chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động về bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm - thông tin thị trường lao động.

- Phụ trách phòng: Kế hoạch - Tài chính, phòng Tổ chức - Hành chính,  phòng Bảo hiểm thất nghiệp và phòng Tư vấn GTVL-TTTTLĐ.

 

 

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm:  Trần Thị Thanh Vân

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.826394

- Điện thoại di động: 0982536155

- Email:   ttdvvl.sldtbxh@quangninh.gov.vn

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo về hoạt động dạy nghề: Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo, điều hành các hoạt động về đào tạo, dạy nghề.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo một số mảng công việc của phòng Tổ chức – Hành chính như công tác hành chính quản trị, công tác tổng hợp báo cáo với những báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất.

- Phụ trách phòng Dạy nghề.

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 453
Đã truy cập: 570810