Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tâm Điều dưỡng người có công Quảng Ninh

04/08/2017

Trung tâm Điều dưỡng NCC

 

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 TỈNH QUẢNG NINH  

(Đ/c: Số 166 – Khu 5 – Đường Hậu Cần – Tp Hạ Long – Quảng Ninh)

  

Chức năng, nhiệm vụ: là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; Được tự chủ về tài chính, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công theo quy định của pháp luật; Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ LĐ TB&XH; Có nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng tập trung cho NCC với cách mạng của tỉnh Quảng Ninh và NCC với cách mạng tỉnh ngoài (khi điều kiện cho phép) theo kế hoạch của Sở, đảm bảo an toàn, đúng chế độ chính sách, quy định của Nhà nước và của tỉnh.

 

 

 

 

 

 Giám đốc Trung tâm: Trần Ánh Hương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.845958

- Điện thoại di động: 0905.519.688

- Email: ttdgncc.sldtbvxh@quangninh.gov.vn

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của Nhà nước và pháp luật.

Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, các quy chế hoạt động của đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ và tổ chức bộ máy phù hợp tình hình nhiệm vụ. theo hướng dẫn của Sở và tổ chức thực hiện theo quy chế đã ban hành;

- Trực tiếp phụ trách Phòng Y tế, bộ phận Kế toán- tài vụ

- Phối hợp với cấp uỷ và các đoàn thể trong đơn vị quản lý cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức và người lao động;

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác hoặc nhiệm vụ đột xuất khác khi Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Phó giám đốc Trung tâm: Phan Thị Trang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.845959

- Điện thoại di động: 0906.062.873

- Email: ttdgncc.sldtbvxh@quangninh.gov.vn

Là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, thực hiện các nội dung công việc được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những công việc được phân công.

Trực tiếp phụ trách một số công tác sau:

- Phụ trách Phòng Chăm sóc điều dưỡng và công tác Hành chính - Quản trị cơ quan.

- Phụ trách công tác mua sắm và kiểm tra việc sử dụng, cấp phát các loại tài sản, thiết bị, vật tư, đồ dùng phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

- Phụ trách công tác tổ chức, hậu cần, kinh phí và trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý, đưa đoàn điều dưỡng đi tham quan tỉnh ngoài đảm bảo an toàn.

- Phụ trách công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng, thực đơn, định mức tiêu chuẩn, chế độ điều dưỡng hằng ngày.

- Phụ trách công tác giám sát nội vụ hành chính đơn vị.

- Tổ chức, quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hợp lý, đúng kế hoạch trong thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp tổ chức và thực hiện các hoạt động dịch vụ.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Phó giám đốc Trung tâm: Hoàng Văn Hồi

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội; cử nhân Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.515846

- Điện thoại di động: 0915119565

- Email: ttdgncc.sldtbvxh@quangninh.gov.vn

Là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, thực hiện các nội dung công việc được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những công việc được phân công.

Trực tiếp phụ trách một số công tác sau:

- Phụ trách trực tiếp Phòng Quản lý điều dưỡng.

- Phụ trách công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử trong thực hiện, xử lý công việc của đơn vị.

- Trực tiếp phụ trách công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt, thay thế vật tư, thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác. Theo dõi, điều chỉnh, nhân lực làm việc giữa các Phòng thuộc đơn vị theo nhu cầu công việc thực tế.

- Phối hợp tổ chức và thực hiện các hoạt động dịch vụ.

- Phối hợp với Giám đốc Trung tâm trong công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan quản lý cấp trên.

  - Tham gia thường trực tiếp công dân, giải quyết, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

 

 

  Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 168
Đã truy cập: 565960