Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Giới thiệu chung

Tên cơ quan :  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ      : Liên cơ quan số 3, cột 8, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại    :  0203.3835665 
Fax               :  0203.3835084 
Email           : sldtbvxh@quangninh.gov.vn 


(Ảnh trụ sở cơ quan) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Về cơ cấu tổ chức của Sở gồm có: Ban giám đốc và 09 phòng nghiệp vụ, 01 chi cục tham mưu giúp việc (Kế hoạch Tài chính; Dạy nghề; Lao động - Việc làm - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới; Thanh tra sở; Văn phòng sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) và 06 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Công tác xã hội Quảng Ninh; Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh; Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh; Trung tâm Điều dưỡng Người có công Quảng Ninh; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh; Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Ninh).

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong biên chế của Sở (CB,CC,VC, NLĐ) có mặt tính đến ngày 30/11/2019 là: 323 người, trong đó: 70 công chức, 171 viên chức, 39 HĐ 68 và đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% chi thường xuyên - Trung tâm Dịch vụ việc làm: 43 người làm việc.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 474
Đã truy cập: 570831