Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Dạy nghề

03/04/2018

PHÒNG DẠY NGHỀ 

 * Chức năng, nhiệm vụ:  Quản lý nhà nước về hoạt động dạy nghề trên địa bàn: Thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề; đăng ký mới hoặc bổ xung nghề cần đào tạo;  thực hiện quy trình, nội dung, chương trình đào tạo từng ngành nghề; quản lý và cấp các phôi bằng nghề, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề. Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề; kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm về đào tạo và cơ cấu nghề đào tạo; các dự án về dạy nghề trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các đề án đó.

 

Trưởng phòng:  

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng:  02033.836455

- Điện thoại di động: 

- Email:  

 

Phó trưởng phòng (phụ trách): Nguyễn Thanh Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện khí hóa mỏ.

- Điện thoại văn phòng:  02033.836455

- Điện thoại di động: 0912088208

- Email:  nguyenthanhtuan.sldtbxh@quangninh.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về mọi hoạt động của Phòng.

- Phụ trách chung: công tác quy hoạch, dự án; kế hoạch đào tạo; kế hoạch và phân khai các nguồn kinh phí hoạt động; Công tác nhà giáo: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo; phụ trách công tác kiểm tra, công tác thi đua, khen thưởng;

- Phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; các chương trình phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có mối quan hệ công tác đào tạo nghề nghiệp;

- Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo nghề; xếp hạng trường, trung tâm; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các trường trung cấp; tổng hợp đánh giá công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2019. Theo dõi khối các trường cao đẳng, trung cấp.

 

Phó trưởng phòng: Đinh Phương Liên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội, Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại văn phòng:  02033.618234

- Điện thoại di động: 0904420736

- Email:  dinhphuonglien@quangninh.gov.vn

Chuyên viên:  Nguyễn Thị Thảo 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Điện thoại văn phòng:  02033.836455

- Điện thoại di động: 0982312198

- Email:  nguyenthithao.sldtbxh@quangninh.gov.vn

- Công tác tuyển sinh, tốt nghiệp học nghề; vay vốn học nghề, đào tạo nghề cho người tàn tật và thanh niên DTTS học văn hóa kết hợp học nghề, các vấn đề liên quan đến hỗ trợ đào tạo: học phí, trợ cấp.

- Tổng hợp báo định kỳ các quý/năm của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Tham mưu tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của HSSV.

- Theo dõi triển khai thực hiện chính sách đào tạo cho con thương binh bệnh binh và liệt sỹ, công an, bộ đội xuất ngũ, người thất nghiệp, lao động nữ, người mãn hạn tù. Báo cáo hằng năm về thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề của tỉnh (theo Quyết định số 344/2016/QĐ-UBND).

- Tham gia công tác hướng dẫn, triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Tổng hợp kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đơn giá đào tạo nghề cho LĐNT.

- Lưu trữ công văn đi, đến; các thủ tục thanh toán kinh phí thường xuyên.

- Chuẩn bị báo cáo hằng tháng; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về GDNN.

 - Theo dõi công tác đào tạo nghề cho LĐNT các địa phương: Hoành Bồ, Cẩm Phả.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Chuyên viên:  Đỗ Tuấn Đạt 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điện.

- Điện thoại văn phòng:  02033.836455

- Điện thoại di động: 0904363889

- Email:  dotuandat.sldtbxh@quangninh.gov.vn

- Quy định, quy chế đào tạo về cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

- Phối hợp, tham mưu công tác xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.

- Tham mưu xếp hạng cơ sở đào tạo nghề nghiệp, tự kiểm định chất lượng đào tạo nghề nghiệp.

- Tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính và ISO 9001- 2008; Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về GDNN.

- Tổng hợp các biểu được phân công trong các quý/năm của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi công tác đào tạo nghề cho LĐNT các địa phương: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Chuyên viên: Lê Văn Hải

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khai thác mỏ; Cử nhân Toán Tin.

- Điện thoại văn phòng:  02033.836455

- Điện thoại di động: 0917754888

- Email: levanhai@quangninh.gov.vn

- Tổng hợp thông tin phục vụ cho họp giao ban phòng hằng tháng, báo cáo quý, năm. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về GDNN.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo phục vụ cho các dự án, chương trình, kế hoạch; theo dõi và tổng hợp kế hoạch; xây dựng kế hoạch hằng năm và tổng hợp các đợt kiểm tra của phòng. Tham gia xây dựng Kế hoạch, nội quy, phương án tổ chức các hoạt động chuyên môn của Phòng.

- Tham mưu về công tác chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo, danh mục thiết bị đào tạo. Quy định, quy chế đào tạo về cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Theo dõi công tác đăng ký và cấp phát bằng, chứng chỉ của các cơ sở GDNN.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Định kỳ tổng hợp các quý/trong năm của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Các chương trình phối hợp với các ngành liên quan đến công tác đào tạo nghề nghiệp.

- Theo dõi công tác đào tạo nghề cho LĐNT các địa phương: Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 206
Đã truy cập: 565998