Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Lao động - TB&XH Quảng Ninh

14/02/2020 11:14

Năm 2019, Sở Lao động - TB&XH phấn đấu thực hiện các mục tiêu chất lượng sau:

1. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế của Sở Lao động - TB&XH.

2. 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, đúng hẹn.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu bố trí cán bộ, công chức, viên chức tham gia 100% các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông báo triệu tập của cơ quan có thẩm quyền, 10% được đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị.

4. Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% tài liệu hồ sơ được kiểm soát đúng quy trình ISO 9001:2015; thực hiện đúng nội quy cơ quan, quy chế đã ban hành, đúng quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu trong giải quyết công việc theo quy định.

5. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở Lao động - TB&XH luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị; có thái độ nhiệt tình, cầu thị, trách nhiệm cao trong giải quyết công việc; không gây sách nhiễu, phiền hà.

6. Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Lao động - TB&XH và các hoạt động trong giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

7. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Lao động - TB&XH, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu và tiếp tục giữ thứ hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Sở vào nhóm tốt của tỉnh./

qt.sldtbxh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 266
Đã truy cập: 536110