Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!
Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1657/LĐTBXH-LĐTL 25/05/2020 V/v hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1683/LĐTBXH-VP 23/05/2020 V/v hướng dẫn thành lập Hội đồng xét duyệt cấp huyện, Hội đồng xét duyệt cấp xã thẩm định danh sách thuộc diện được hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
53/TB-LĐTBXH 23/05/2020 Thông báo công bố Hệ thống thông tin kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
52/TB-LĐTBXH 21/05/2020 Thông báo lịch thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Dạy nghề, Trưởng phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
51/TB-LĐTBXH 21/05/2020 Thông báo kết quả xem xét Phiếu đăng ký sáng kiến năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
582/QĐ-LĐTBXH 19/05/2020 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
583/QĐ-LĐTBXH 19/05/2020 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
47/TB-LĐTBXH 13/05/2020 Đường dây nóng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải đáp về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1518/LĐTBXH-VP 12/05/2020 V/v thực hiện hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn xác lập tình trạng bình thường mới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
555/QĐ-LĐTBXH 12/05/2020 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1234/LĐTBXH-VP 23/04/2020 Tiếp tục duy trì các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1227/LĐTBXH-VP 14/04/2020 Hướng dẫn khen thưởng tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
1187/TB-LĐTBXH 10/04/2020 V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
42/NQ-CP 09/04/2020 Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Chính phủ
1162/LĐTBXH-VP 08/04/2020 V/v thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật
1147/LĐTBXH-VP 07/04/2020 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm để phòng, chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1150/TB-LĐTBXH 07/04/2020 Chương trình công tác của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 4/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1157/LĐTBXH-VP 07/04/2020 V/v tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
32/TB-LĐTBXH 05/04/2020 Thông báo v/v lấy số tự động qua mạng Internet để đặt lịch giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1701/LĐTBXH-VP 01/04/2020 V/v yêu cầu rà soát bộ TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
31/TB-LĐTBXH 01/04/2020 Thông báo v/v tạm dừng nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
423/QĐ-LĐTBXH 26/03/2020 Về việc công khai nguồn kinh phí phòng, chống TNXH, phòng chống ma túy, tội phạm, mại dâm, buôn bán người (đợt 1) năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
976/LĐTBXH-VP 26/03/2020 V/v triển khai nhiệm vụ để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
946/LĐTBXH-VP 24/03/2020 V/v yêu cầu báo cáo cá nhân đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thân nhân của họ ở nước ngoài trở về Việt Nam kể từ khi có dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
930/LĐTBXH-VP 22/03/2020 V/v tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
867/LĐTBXH-KHTC 18/03/2020 V/v công khai quyết toán NSTW năm 2018 và chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí cấp thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
841/LĐTBXH-VP 17/03/2020 V/v nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
317/QĐ-LĐTBXH 13/03/2020 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
785/KH-LĐTBXH 12/03/2020 Kế hoạch đăng ký, xét duyệt, chấm điểm và công nhận sáng kiến năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
754/LĐTBXH-VP 11/03/2020 V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
742/LĐTBXH-KHTC 10/03/2020 V/v thực hiện phí quản lý kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với CM năm 2020
625/LĐTBXH-VP 03/03/2020 v/v Phối hợp rà soát, thống kê, cập nhật thông tin liên quan về lao động nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
578/KH-LĐTBXH 28/02/2020 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 38/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
219/QĐ-LĐTBXH 27/02/2020 Quyết định v/v ủy quyền phê duyệt kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
555/LĐTBXH-VP 27/02/2020 V/v thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
496/KH-LĐTBXH 24/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
438/KH-LĐTBXH 20/02/2020 V/v đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự" năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
387/KH-LĐTBXH 17/02/2020 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15/TB-LĐTBXH 14/02/2020 Thông báo v/v thi tuyển chức danh Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Dạy nghề, Trưởng phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
340/LĐTBXH-VP 14/02/2020 Chính sách chất lượng Sở Lao động - TB&XH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
123456
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 403
Đã truy cập: 527629