Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
843/QĐ-LĐTBXH 06/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách cấp thực hiện Chương trình, Đề án năm 2020 của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động-TB&XH Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
QD 843.signed.signed.pdf
771/QĐ-LĐTBXH 25/06/2020 Quyết định v/v tặng Cờ cho tập thể và Giấy khen cho cá nhân đạt giải tại Thi tay nghề tỉnh Quảng Ninh năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
QD 771.signed.signed.signed.signed.pdf
66/TB-LĐTBXH 22/06/2020 Thông báo kết quả bảo vệ đề tài kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Dạy nghề, Trưởng phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 66.signed.signed.pdf
63/TB-LĐTBXH 16/06/2020 V/v Tổ chức trình bày Đề tài kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Dạy nghề, Trưởng phòng Người có công (gửi lại văn bản do thay đổi thời gian) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 63.signed.signed.pdf
1934/LĐTBXH-LĐTL 12/06/2020 báo cáo nhanh tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ NQ42 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1934.signed.signed.pdf
1860/LĐTPCH-VP 09/06/2020 Giấy mời dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ III (2020-2025) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1860.signed.signed.signed.signed.pdf
56/TB-LĐTBXH 26/05/2020 Kết quả thi môn ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Dạy nghề, Trưởng phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tb 56.signed.signed (1).pdf
1467/LĐTBXH-VP 12/05/2020 V/v triển khai Cổng Thông tin kinh phí hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1467.signed.signed.signed.signed.pdf
1467/LĐTBXH-VP 08/05/2020 V/v triển khai Cổng Thông tin kinh phí hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1467.signed.signed.signed.signed.pdf
37/TB-LĐTBXH 28/04/2020 V/v kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Dạy nghề, Trưởng phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 37. Kéo dài thời gian tiếp nhận HS thi TP BTXH, DN, NCC.signed.signed.signed.signed.pdf
1281/LĐTBXH-VP 20/04/2020 V/v lựa chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1281.signed.signed.pdf
1230/TB-LĐTBXH 15/04/2020 thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Sở LĐ-TB&XH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1230.signed.signed.pdf
1176/LĐTBXH-VP 10/04/2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1176.signed.pdf
1174/LĐTYBXH-VP 09/04/2020 V/v trao đổi về thành phần hồ sơ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội (trả lời ông Nguyễn Hạ Long) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1174.signed.signed.signed.pdf
33/TB-LĐTBXH 08/04/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 33.signed.pdf
1112/LĐTBXH-VP 06/04/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 3/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
65.signed.pdf
964.signed.pdf
CV 1112.signed.signed.pdf
CV 804.signed.pdf
CV 968.signed.signed.signed.pdf
1128/LĐTBXH-VP 06/04/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thú y Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 1128.signed.signed.pdf
1009/LĐTBXH-VP 27/03/2020 V/v yêu cầu theo dõi sức khỏe hằng ngày đối với trường hợp có đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai để phòng, chống dịch Covid-19
CV 1009.signed.signed.signed.signed.pdf
926/LĐTBXH-VP 21/03/2020 V/v tham gia dự thảo kịch bản ứng phó trong trường hợp cách ly cấp huyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 926.signed.signed.signed.signed.pdf
927/LĐTBXH-VP 21/03/2020 V/v phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 927.signed.signed.pdf
895/LĐTBXH-VP 19/03/2020 V/v tham gia dự thảo sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 895.signed (1).signed.signed.pdf
872/LĐTBXH-VP 18/03/2020 V/v tham gia dự thảo phương án phong tỏa, cách ly một địa phương cấp huyện để phòng, chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 872.signed.signed.pdf
373/QĐ-LĐTBXH 18/03/2020 Quyết định công khai phí thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động, dự toán ngân sách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
QD 373.signed.pdf
663/LĐTBXH-VP 06/03/2020 V/v tham gia nội dung giao ước thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 663.signed.signed.signed.signed.pdf
21/TB-LĐTBXH 04/03/2020 Thông báo Chương trình công tác của Lãnh đạo Sở tháng 3/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 21.signed.pdf
237/QĐ-LĐTBXH 02/03/2020 QUYẾT ĐỊNH công khai kinh phí thực hiện Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
QD 237.signed.pdf
19/TB-LĐTBXH 27/02/2020 Giới thiệu con dấu, chức danh và chữ ký công chức ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 19.signed.pdf
501/LĐTBXH-VP 25/02/2020 V/v đăng ký "Cơ quan, đơn vị văn hoá" năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 501.signed.pdf
510/LĐTBXH-VP 25/02/2020 V/v thông báo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 510.signed.pdf
36/BC-LĐTBXH 25/02/2020 Báo cáo cổng thông tin điện tử thành phần tháng 2/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 36.signed.signed.signed.signed.pdf
478/LĐTBXH-VP 24/02/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước ngành lao động, thương binh và xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 478.signed.pdf
420/LĐTBXH-VP 19/02/2020 V/v tham gia dự thảo lần 3 Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 420.signed (1).signed.signed.signed.pdf
425/LĐTBXH-VP 19/02/2020 V/v tham gia dự thảo quy chế tạm thời vận hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 425.signed.signed.signed.signed.pdf
436/LĐTBXH-VP 14/02/2020 V/v tham gia vào Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 346.signed.pdf
336/LĐTBXH-VP 13/02/2020 V/v cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội và đăng ký nhu cầu đề nghị facebook cấp dấu tích xanh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 336.signed.signed.signed.signed.pdf
303/LĐTBXH-VP 12/02/2020 V/v đăng ký giao ước thi đua năm 2020 (gửi Bộ Lao động - TB&XH) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 303.signed.signed.pdf
310/LĐTBXH-VP 12/02/2020 V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác số 3 theo Quyết định số 348/QĐ-UBND Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 310.signed.pdf
319/LĐTBXH-VP 12/02/2020 V/v tham gia vào dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động Khối thi đua VHXH, Bảng chấm điểm thi đua; cung cấp thông tin cán bộ đầu mối làm công tác thi đua khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 319.signed.signed.signed.signed.pdf
281/TTr-LĐTBXH 11/02/2020 Tờ trình v/v đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TTr 281.signed.pdf
265/LĐTBXH-LĐTL 10/02/2020 V/v đề xuất nội dung thông tin tuyên truyền vào kế hoạch hợp tác truyền thông năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
cv265-BC-Cuc Viec lam (10.2).signed.signed.signed.signed.signed.pdf
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 572578