Trang chủ Công tác tuyên truyền; phổ biến, giáo dục pháp luật
Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
23/03/2020 07: 56:00
Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước...
Kế hoạch tuyênt truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
18/03/2020 16: 13:00
Kế hoạch tuyênt truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...
Khai báo sức khỏe du lịch
16/03/2020 08: 09:00
Khai báo sức khỏe du lịch
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/03/2020 08: 04:00
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ...
Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
26/02/2020 08: 41:00
Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo...
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức
30/01/2020 14: 18:00
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ cán...
Triển khai thí điểm ứng dụng Smart Quảng Ninh
21/01/2020 10: 36:00
Gửi kèm theo tài liệu hướng dẫn
Quy chế Số 10-QC/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh
06/01/2020 10: 07:00
Quy chế Số 10-QC/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của...
Kỷ niệm 60 năm phong trào đồng khởi, 60 năm Ngày Bến Tre đồng khởi và 60 năm ngày chiến thắng Tua Hai
02/01/2020 09: 29:00
Kỷ niệm 60 năm phong trào đồng khởi, 60 năm Ngày Bến Tre đồng khởi và 60 năm ngày chiến thắng Tua...
10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2019
02/01/2020 09: 17:00
Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, vượt trội trên nhiều lĩnh vực chính...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 948
Đã truy cập: 49269513.