Trang chủ Tài liệu, Thông tin sinh hoạt Chi bộ
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
08/04/2023 08: 52:00
Sáng ngày 04/4/2023, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị...
Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
05/09/2022 09: 14:00
Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng...
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 7/2021
02/07/2021 14: 18:00
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 7/2021
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 4/2021
26/04/2021 10: 29:00
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 4/2021
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 03/2021
02/03/2021 08: 17:00
Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 03/2021
Kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
09/02/2021 13: 52:00
Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 08/02/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, thực hiện...
Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030
14/01/2021 11: 17:00
Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020...
Kế hoạch của Chi bộ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021"
14/01/2021 11: 11:00
Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 08/01/2021 của Chi bộ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020...
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
11/11/2020 15: 19:00
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV,...
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
11/11/2020 15: 10:00
Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 09/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 39
Đã truy cập: 563948