Lãnh đạo sở

18/05/2021

Giám đốc: Đinh Thọ Phúc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học ngành điều khiển tàu biển, Cử nhân kinh tế
- Trình độ lí luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
- Điện thoại Văn phòng: 080.33112
- Điện thoại di động: 0913263190

- Email: dinhthophuc@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:    

a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Là người phát ngôn của Sở;

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 • Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung về lĩnh vực của ngành quản lý;
 • Các hoạt động đối ngoại liên quan đến các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh và đoàn cấp cao của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài;
 • Công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân;
 • Công tác quản lý nhà nước về biên giới; Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh;
 • Công tác tổ chức cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thi đua khen thưởng;
 • Công tác Kế toán - Tài chính;
 • Công tác cải cách hành chính; thanh tra, phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở và là đại diện Lãnh đạo Sở giải quyết các thủ tục hành tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh;
 • Công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.

d) Là chủ tài khoản của cơ quan.

e) Là Chủ tịch các Hội đồng của Sở: Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật; Thi tuyển, thẩm định Đề án bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền; nâng lương (thường xuyên, trước thời hạn); xét duyệt đào tạo, bồi dưỡng;

f) Là thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định phân công của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

g) Là Trưởng các Ban chỉ đạo của Sở gồm: Cải cách hành chính, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Sở (ISO); thực hiện Quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

h) Phụ trách chỉ đạo hoạt động và tham gia sinh hoạt Đảng và đoàn thể tại phòng Quản lý Biên giới.

 

Phó Giám đốc: Đặng Thúy Doan 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật 
Trình độ LLCT: Cao cấp 
Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh, Tiếng Trung C 
Điện thoại Văn phòng: 080.33132 

- Điện thoại di động: 0912008679

- Email: dangthuydoan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Các nội dung liên quan đến công tác triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, công tác tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào với các nước Lào, Nga, Séc và các nước khác (trừ các nước đã phân công cho PGĐ2); xây dựng kế hoạch thúc đầy, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi; 

- Công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý các hội có yếu tố nước ngoài;

- Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác phi chính phủ nước ngoài;

- Công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở; phổ biến giáo dục pháp luật;

- Công tác tổng hợp báo cáo định kỳ (trừ các Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại);

- Các nội dung liên quan đến công việc của Văn phòng gồm: Công nghệ thông tin; Văn thư - lưu trữ; công tác hành chính quản trị;

- Chỉ đạo, phối hợp công tác với các sở, ban, ngành liên quan (các nội dung phụ trách); theo dõi thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đối ngoại tại các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả.

b) Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức triển khai công tác: Cải cách hành chính; thanh tra; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO);

c) Là Chủ tịch các hội đồng: Thẩm định giá; thanh lý tài sản.

d) Là Trưởng các Ban: Biên tập cổng TTĐT thành phần; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở.

e) Là Chủ tịch Hội đồng sáng kiến

f) Là chủ tài khoản khi được Giám đốc uỷ quyền;

g) Phụ trách Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

h) Phụ trách, chỉ đạo một số hoạt động và tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Văn phòng Sở;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


            Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý du lịch
Trình độ LLCT: Cao cấp
Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại Văn phòng: 0203.339859

- Điện thoại di động: 0934333996

- Email: hanhnguyen.vptu@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

 • Các nội dung liên quan đến công tác triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, công tác tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào với các nước khu vực Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản); xây dựng kế hoạch thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tại khu vực Châu Á;
 • Công tác thông tin đối ngoại; phóng viên, báo chí nước ngoài;
 • Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào;
 • Công tác xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại định kỳ, đột xuất;
 • Công tác thăm hỏi, hiếu, hỷ của cơ quan;
 • Chỉ đạo, phối hợp công tác với các sở, ban, ngành liên quan; theo dõi thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đối ngoại tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn.

b) Là chủ tài khoản khi được Giám đốc uỷ quyền.

c) Là người phát ngôn thứ hai của Sở.

d) Thành viên Tổ công tác PCI của tỉnh; Tiểu ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

e) Phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các phòng: Lãnh sự - HTQT, Lễ tân – BPD; tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Lãnh sự - HTQT.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 578152