Lãnh đạo sở

25/08/2021

 

Giám đốc: Hồ Văn Vịnh 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Trình độ QLNN: Chuyên viên cao cấp

- Điện thoại: 08033112

- Email: hovanvinh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: 

a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Là người phát ngôn của Sở;

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung về lĩnh vực của ngành quản lý;

- Các hoạt động đối ngoại liên quan đến các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh và đoàn cấp cao của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài;

- Công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân;

- Công tác quản lý nhà nước về biên giới; Ban chỉ đạo Công tác biên giới của tỉnh;

- Công tác tổ chức cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thi đua khen thưởng;

- Công tác Kế toán - Tài chính;

- Công tác cải cách hành chính; thanh tra, phòng chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo vệ chính trị nội bộ;

- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở và là đại diện Lãnh đạo Sở giải quyết các thủ tục hành tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh;

- Công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.

d) Là chủ tài khoản của cơ quan.

e) Là Chủ tịch các Hội đồng của Sở: Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật; Thi tuyển, thẩm định Đề án bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền; nâng lương (thường xuyên, trước thời hạn); xét duyệt đào tạo, bồi dưỡng;

f) Là thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định phân công của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

g) Là Trưởng các Ban chỉ đạo của Sở gồm: Cải cách hành chính, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Sở (ISO); thực hiện Quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

h) Phụ trách chỉ đạo hoạt động và tham gia sinh hoạt Đảng và đoàn thể tại Văn phòng Sở.

 

Phó Giám đốc: Đặng Thúy Doan 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật 
Trình độ LLCT: Cao cấp 
Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh, Tiếng Trung C 
Điện thoại Văn phòng: 080.33132 

- Điện thoại di động: 0912008679

- Email: dangthuydoan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Các nội dung liên quan đến công tác triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, công tác tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào với các nước khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và nước Lào, nước Campuchia.

- Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào;

- Thủ tục hành chính thực hiện trên Sở;

- Công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý các hội có yếu tố nước ngoài;

- Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác phi chính phủ nước ngoài;

- Công tác phóng viên, báo chí nước ngoài, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá;

- Công tác ký kết thoả thuận quốc tế thuộc địa bàn phụ trách;

- Công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở; phổ biến giáo dục pháp luật;

- Công tác tổng hợp báo cáo định kỳ (trừ các Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại);

- Các nội dung liên quan đến công việc của Văn phòng gồm: Công nghệ thông tin; Văn thư - lưu trữ; công tác hành chính quản trị;

 - Chỉ đạo, phối hợp công tác với các sở, ban, ngành liên quan (các nội dung phụ trách); theo dõi hướng dẫn nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đối ngoại tại các địa phương khu vực miền tây: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả.

b) Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức triển khai công tác: Cải cách hành chính; thanh tra; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO);

c) Là Chủ tịch các hội đồng: Thẩm định giá, đấu thầu dịch vụ hậu cần đối ngoại (đoàn được giao phụ trách), thanh lý tài sản.

d) Là Trưởng các Ban: Biên tập cổng TTĐT thành phần; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở.

e) Là Chủ tịch Hội đồng sáng kiến

f) Là chủ tài khoản khi được Giám đốc uỷ quyền;

g) Chỉ đạo, phụ trách và tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Quản lý đối ngoại và Biên giới lãnh thổ;

h) Là thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định phân công của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh (PBGDPL, 515...);

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


            Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý du lịch
Trình độ LLCT: Cao cấp
Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại Văn phòng: 0203.339859

- Điện thoại di động: 0934333996

- Email: hanhnguyen.vptu@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Các nội dung liên quan đến công tác triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, công tác tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào với các nước khu vực Châu Á; (trừ nước Lào, nước Campuchia); 

- Công tác thông tin đối ngoại;

- Công tác xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại; tổng hợp báo cáo  kết quả hoạt động đối ngoại định kỳ, đột xuất;

- Công tác thăm hỏi, hiếu, hỷ của cơ quan;

- Chỉ đạo, phối hợp công tác với các sở, ban, ngành liên quan; theo dõi thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đối ngoại tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn.Là chủ tài khoản khi được Giám đốc uỷ quyền.

b) Là người phát ngôn thứ hai của Sở.

c) Là Chủ tịch hội đồng thẩm định giá, đấu thầu dịch vụ hậu cần đối ngoại (đoàn được giao phụ trách).

d) Công tác ký kết thoả thuận quốc tế thuộc địa bàn phụ trách;

e) Chỉ đạo, phụ trách hoạt động của phòng: Quan hệ quốc tế, tham gia sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Quan hệ quốc tế.

f) Là thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định phân công của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh (Công tác PCI, Tiểu ban Hội nhập kinh tế quốc phòng an ninh tỉnh...);

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 110
Đã truy cập: 629308