Về việc tiếp nhận công chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ (lần 2)

07/08/2023 16:09

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Trên cơ sở yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, quy định vị trí việc làm và biên chế công chức được giao năm 2023, Sở Ngoại vụ thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ như sau:

1. Về số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm

- Chỉ tiêu: 01 công chức

- Vị trí việc làm: Chuyên viên tham mưu công tác đối ngoại.

2. Về đối tượng tiếp nhận

- Công chức giữ ngạch Chuyên viên trở lên đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan đảng, đoàn thể trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

- Viên chức; cán bộ, công chức cấp xã có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn

- Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ từ Đại học loại khá trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Ngoại giao, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ quốc tế; đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

- Về phẩm chất chính trị: Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, chân thành, khiêm tốn, tâm huyết trách nhiệm với công việc, không tham nhũng quan liêu, cơ hội, vụ lợi. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”  trong nội bộ…

- Về độ tuổi: Dưới 40 tuổi, có sức khoẻ tốt.

- Xếp loại cán bộ công chức, viên chức 3 năm gần nhất: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

*Ưu tiên:

- Người có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; biết sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh tốt trong giao tiếp và công việc.

4. Về hồ sơ đăng ký, thời gian và địa điểm tiếp nhận:

- Về thành phần hồ sơ: (1) Đơn xin chuyển công tác có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền nơi ứng viên đang công tác; (2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/BNV/2008) có xác nhận của cơ quan nơi công tác; (3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm (trường hợp có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục – đào tạo nước ngoài cấp hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo); (4) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; (5) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ; (6) Các quyết định liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức và quá trình công tác.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 07/8/2023 đến hết 16h30 ngày 31/8/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Ngoại vụ, tầng 16, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Điện thoại: 0203 3635012)

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu được biết, thực hiện./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3
Đã truy cập: 598820