Trang chủ ISO 9001:2015
Quy trình chung
10/04/2018 08: 35:00
Bao gồm:  1. Quy trình 01: Kiểm soát tài liệu 2. Quy trình 02: Kiểm soát hồ sơ 3. Quy trình 03:...
Quy trình Lãnh sự
10/04/2018 08: 19:00
Bao gồm: 1. QT LS-HTQT01: ĐỀ NGHỊ CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, BỘ CÔNG AN DÁN AB HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG...
Quy trình Văn phòng
10/04/2018 08: 14:00
Bao gồm: 1. QT01: Kiểm soát văn bản đến đi 2. QT02: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một...
Sổ tay chất lượng
10/04/2018 08: 06:00
Bao gồm: 1. Nhận diện bối cảnh và các bên liên quan 2. Nhận biết quá trình 3. Chính sách chất lượng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 611786